Készült: 2020.08.11.04:31:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

109. ülésnap, 180. felszólalás
Felszólaló Dr. Torgyán József (FKGP)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:04

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TORGYÁN JÓZSEF földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a kérdését, interpellációját, képviselő úr. Úgy gondolom, ön egy rendkívül fontos kérdést vetett fel, hiszen való igaz, hogy óriási egészségkárosodást idéz elő az az elterjedt mennyiségű parlagfű, ami hozzávetőlegesen 300 ezer hektáron, rendkívül nagy mennyiségben található Magyarországon. Miután a parlagfűnek az elhanyagolt területeken túlmenően a művelt területeken is igen jelentős szerepe van, helyesen hivatkozott ön éppen arra a két növényfajtára, a napraforgóra és a repcére, amellyel kapcsolatban mi kifejezetten azt a tanácsot adtuk a mezőgazdaságban főfoglalkozásban közreműködőknek, hogy minél nagyobb területet vessenek be ezekből, hiszen a bioolaj használata az Európai Unióban olyan előnyt élvez, hogy nem kell 10 százalékot ugaroltatni akkor, ha ezen a 10 százalékon repcét vagy egyéb, növényi olaj előállítására alkalmas növényt termesztünk. Ennek következtében tehát Magyarország számára a gazdasági haszna e tevékenységnek rendkívül kézenfekvő.

Emellett, miután most indítottuk a bioolajprogramunkat, most hozott az Országgyűlés döntést, hogy ezt nullszázalékos adókulcs alá vonja, és amint elmondottam, a környezeti hatást illetően, amíg egy liter hagyományos üzemanyag egymillió liter ivóvizet képes megfertőzni, addig a növényi olaj egy hét alatt lebomlik, tehát mindenféle szempontból fontos az, hogy a gyomot kiirtsuk. Ezért intézkedéseket hoztam, nevezetesen kiadtuk az összes érintett földterület tulajdonosának azt a határozatot - egyelőre 10 ezer ilyen határozatot tudtunk hozni -, ami kötelezi őket a gyomirtásra. Az eredmény az első hó leeséséig - utána nem tudtuk folytatni a tevékenységet -: mintegy 110 ezer hektáron felszámoltuk ezt a gyomnövényt. Tavasszal tovább folytatjuk az akciót. Számba vettük mindazokat a területeket, ahol ez a veszélyes növény előfordult, mert ötvenféle gyomnövény közül ez a legveszedelmesebb gyomnövény.

Tájékoztatom arról is, hogy a falugazdász-hálózaton keresztül felhívtuk az érintettek figyelmét, hogy nem lehetünk tekintettel semmilyen kifogásra, mert való igaz, hogy az európai uniós csatlakozásunk nem engedi meg a gyomnövények ilyen elterjedtségét, tehát a maximális büntetést fogjuk alkalmazni. Elvégezzük az ingatlantulajdonosok költségére a munkát, és még szabálysértési eljárást is fogunk indítani azokkal szemben, akik ennek a kötelezettségüknek nem tesznek eleget.

Úgy hiszem, ez egy olyan összetett, komplex intézkedéscsomag, amely meg fogja hozni a megfelelő eredményt. Kérem ezért a válaszom tudomásulvételét. (Taps a kormánypárti oldalon.)

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai