Készült: 2020.09.26.11:50:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

165. ülésnap (2008.10.14.), 104. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:41


Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon röviden fogok szólni, hiszen részben Balogh László képviselőtársam, részben én magam a vezérszónoki felszólalás körében elmondtam az álláspontunkat, a frakciónk álláspontját és a sajátomat is értelemszerűen a törvényjavaslattal kapcsolatban. Azonban mivel a vezérszónoki kör után nem volt lehetőség arra, hogy érdemben reagáljunk a felszólalásokra, most szeretném megtenni csupán két vonatkozásban, két felszólalással kapcsolatban és röviden.

Az egyik Salamon László képviselő úr felszólalása volt, aki gyakorlatilag tartalmi vitát nyitott arról, hogy helyes vagy helytelen a bejegyzett élettársi kapcsolat léte, van-e létjogosultsága a magyar jogrendszerben, illetve alkotmányos-e. Azt gondolom, és nem is kívánom ezt a kérdést ennél jobban felnyitni, hogy nem itt van a helye annak, hogy ezt megítéljük, nem ebben a vitában van ennek a helye, hanem akkor volt, amikor azt az Országgyűlés elfogadta, és értelemszerűen az Alkotmánybíróság a beadvány kapcsán fog majd véleményt nyilvánítani arról, hogy ezt alkotmányosnak találja-e vagy sem.

Azonban amit ehhez hozzáfűzött, hogy emiatt és ilyen érvrendszer alapján nincs szükség, és nincs létjogosultsága annak, hogy a törvényhozó tulajdonképpen a büntető törvénykönyvbe ezt a fogalmat átvezesse, ezzel nem tudok egyetérteni, és továbbra is hangsúlyozni kívánom azt, amit akkor elmondtam, hogy ez egy technikai módosítás, hogy a hozzátartozó fogalma a büntetőjogban a bejegyzett élettársi kapcsolatot tartalmazó törvény nyomán megváltozzon. Ez egy technikai átvezetés, tisztelt Országgyűlés, és nem tartalmi kérdés. Ezt hadd hangsúlyozzam, ugyanis azt gondolom, kifejezetten jogbizonytalanságot okoz az, ha mondjuk, egyes jogágakban más a hozzátartozó fogalma, más a fogalma a polgári törvénykönyvben, más a fogalma a családjogi törvényben, és más a fogalma a büntető törvénykönyvben. Ez megengedhetetlen. A jogalkotónak kötelessége ezt a - ha úgy tetszik - átvezetést vagy technikai módosítást megalkotni. Aztán ha az Alkotmánybíróság mégis úgy dönt, hogy nem alkotmányos ez a szabályozás, akkor értelemszerűen a jogalkotónak ugyanúgy kötelessége lesz ezt végigvezetni a teljes magyar jogrendszeren, és adott esetben innen kivenni.

Egy dolog és egy megjegyzés még Salamon képviselő úr korábbi felszólalásával kapcsolatban, hogy miért kell a kettős házasság fogalmi körében kezelni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ezzel tulajdonképpen a házassággal hozzuk egyenlő rangra a bejegyzett élettársi kapcsolatot is. Nos, azt gondolom, ez megint egy tartalmi vita, amit e tekintetben nem érdemes felnyitni, de egy dolgot hadd jegyezzek meg: részben éppen a házasfelek és a házasság védelme érdekében szükséges ez a módosítás, mert eddig, ha ez a törvényjavaslat nem kerül elfogadásra, akkor, tisztelt Országgyűlés, ha valaki házasságban él, és köt egy bejegyzett élettársi kapcsolatot még emellett, akkor az nem lesz büntethető. Magyarán szólva, éppen a házasság intézményének a védelme érdekében is szükséges az, hogy ez a büntetőjogi tényállás megváltozzon.

Nos, ennyit Salamon képviselő úr felszólalására. Ha jól tudom, akkor ilyen irányban terjesztett elő módosító javaslatot. Ezt majd a részletes vita során elemezni fogom.

A másik pedig, ami két héttel ezelőtt volt; szerencsétlen dolog az, hogy két héttel ezelőtt érvekre kell most reagálni, de hát az Országgyűlés napirendje alapján kénytelen vagyok így eljárni. Hankó Faragó képviselőtársam mondta azt - egyetértve énvelem, hiszen talán időrendben én vetettem fel először -, hogy egy új büntetés-végrehajtási kódex megalkotására szükség lenne. Teljes mértékben egyetértek vele. Ez azonban nem ok arra, hogy a gyakorlat által igényelt módosításokat ne emelje törvényerőre a jogalkotó. Messzemenőkig támogatom majd Hankó Faragó Miklós képviselőtársam elképzelését, és én is szorgalmazni fogom ezen új kódex megalkotását, de úgy hiszem, hogy az itt javasolt módosítások nem várhatnak addig, amíg ez a kódex elkészül, tehát annak az elfogadását javaslom.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai