Készült: 2020.09.25.20:03:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

148. ülésnap (2008.05.20.), 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Őszintén megdöbbentett, és ez a döbbenetem azóta is tart a Fidesz reakcióját illetően, amit a kordonbontási ügyben hozott bírósági végzéssel kapcsolatban tanúsítanak. Azt a következtetést vonták és vonják le belőle, hogy a kordonbontás a végzés értelmében helyes volt.

Hadd kérdezzem meg, micsoda erkölcsiséggel rendelkező ember az, aki győzelemként éli meg azt, és viselkedésének helyességét látja abban, hogy a bíróság jogerős végzésben mondja ki, hogy ő és elvbarátai, akiktől egyébként nemcsak a törvény, hanem a bíróság végzése, az indokolás szerint is "tisztségüknél fogva a leginkább elvárható volna a szabályok minden körülmények közötti fokozott tiszteletben tartása" - és hozzáteszem, akik egyébként képviselővé választásuk után esküvel fogadták azt, hogy a törvényeket megtartják -, büszkék arra, és ezt szintén a bíróság végzése mondja ki, "nagy nyilvánosság előtt a köznyugalmat megzavaró, az együttélési szabályokkal össze nem egyeztethető, sokak felháborodását kiváltó, a társadalmi együttélési normákat sértő magatartást tanúsítanak".

Nos, értelmezhető ez úgy is, hogy fideszes képviselőtársaimnak ez volna a fogalmuk a méltó polgári viselkedésről vagy a méltó polgári erkölcsről, amelyről oly gyakran papolnak a nyilvánosság előtt, többek között itt a parlamentben is? Mert természetesen el lehet azt mondani, hogy fontos és megbecsült tevékenység a segédmunka, még akkor is, ha azt országgyűlési és európai parlamenti képviselők végzik, csak nem akkor, ha ez esküszegéssel párosul, nem akkor, ha ez a köz megbotránkozásával és egyébként jogsértéssel párosul.

Ahogy elmondtam már korábban, a Fidesz hozzáállása két üzenetet hordozhat a társadalom felé. Az egyik rosszabb, tisztelt képviselőtársaim, mint a másik. Először is, az első üzenet talán úgy fogalmazható meg, hogy ha nem tetszik valakinek egy hatósági döntés, amiről egyébként a bíróság a későbbiek során kimondta, hogy az jogszerű, akkor erőszakkal fel lehet ellene lépni. Ez az egyik üzenet a társadalom felé, tisztelt képviselőtársaim. A másik üzenet tulajdonképpen a felsőbbrendűség arroganciájának is nevezhető, és így foglalható össze, hogy amit neked nem szabad, te állampolgár, azt a képviselőknek, a hatalom gyakorlóinak meg szabad tenni. Magyarán, a politikusoknak szabad azt, amit a közembernek nem szabad. Nem tudom, melyik üzenet rosszabb.

Meglátásom szerint már-már abszurditásba hajlik az, hogy a Magyar Országgyűlés második legnagyobb frakciója büszke arra, helyesnek tartja azt, méltányosnak tartja azt, hogy, mondjuk úgy, bandában olyan cselekményt követett el, ami ugyan nem szabálysértés, nem bűncselekmény, csupán kisebb egyéb jogszabályokat sért és erkölcsileg súlyosan elítélendő magatartás. Tényleg azzal tetszenek védekezni, mert a formállogika szabályai szerint így értelmezhető ez a hozzáállás, hogy azért volt helyes a magatartás, mert nem bűncselekmény, mert nem szabálysértés, hanem csak kisebb súlyú jogszabálysértés vagy esetleg erkölcstelen?

Nézzék, azt gondolom, hogy mindennél lehet lejjebb süllyedni, de azért ennél nehéz, nagyon nehéz. A végzés egyébként megállapítja azt, hogy a kordon jogszerűen volt elhelyezve, a képviselők magatartása - és félreértés ne essék, a bíróság kimondta - lehetővé teszi a cselekmény garázdaság szerinti minősítését. Tehát a szabálysértés megvalósítását, illetve megállapítását lehetővé teszi, csupán egy felelősségre vonást kizáró ok miatt szünteti meg a bíróság az eljárást az eljárás alá vont képviselőkkel szemben. Másként és egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy a szabálysértést elkövették, csak valami miatt nem büntethetőek meg miatta.

Óriási különbség van, tisztelt képviselőtársaim, eközött és aközött, hogy nem követett el valaki szabálysértést. Ahhoz tudom hasonlítani, hogyha valaki lop, csak éppen a kóros elmeállapota vagy gyermekkora miatt nem büntethető. Nos, úgy gondolom, nincs különbség aközött közszereplő esetén, hogy szabálysértést követ el, vagy erkölcsileg súlyosan elítélendő magatartást és egyéb szabálysértést követ el. Úgyhogy azt javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy olvassák el még egyszer ezt a végzést, szálljanak magukba, és fogadják meg köztársasági elnök úr javaslatát, jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai