Készült: 2020.04.04.17:47:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap, 199. felszólalás
Felszólaló Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás környezetvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:14

Felszólalások:  <<  199  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA környezetvédelmi miniszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Régi vita ez már köztünk, csak most került a Ház elé, mely szerint miként kell ellenőrizni a veszélyes hulladék termelésétől egészen a lerakásáig vagy megsemmisítéséig terjedő teljes életciklust. Erről szól a történet. Egy újabb erőszakszerv létrehozásával, valamiféle kommandóval vagy a meglévő rendszer tökéletesítésével és annak kihasználásával? A köztünk lévő ellentét ilyen értelemben elvi, de a megoldásra irányuló szándékunk, azt hiszem, közös. Én még arra is kész vagyok, hogy majd hosszabb beszélgetések alapján - nem itt, ebben a pár percben - képviselőtársam meggyőzzön arról, hogy szükség van valamiféle közbeavatkozó szervre.

De azért elmondanám, hogy jelenleg a veszélyes hulladék teljes élettartama ellenőrzött. Az, amiről a képviselőtársam beszélt, akkor következhet be, ha bűncselekményt követnek el, és illegálisan történik a szállítás, illegálisan történik a lerakás. Mert minden veszélyes hulladék mozgatásához a főfelügyelőségtől kell előzetesen engedélyt bekérni, négy példányban kitöltik azt az úti levelet, amely úti levélnek kísérnie kell a veszélyes hulladékot, és amelynek a végén a lerakótól vissza kell kerüljön az igazolás oda, a főfelügyelőséghez, ahol az engedélyt megadták.

 

(15.10)

 

Erre a képviselőtársam alappal azt mondhatná, na jó, rendben van, de mi van útközben. Útközben nem nagyon történhet semmi, ugyanis az a helyzet, hogy ebbe a rendszerbe az is be van építve, hogy ahol a veszélyes hulladék keletkezik, ott minden esztendőben az anyagmennyiség hozzászámításával és kiszámításával ellenőrizni kell, hogy mennyi volt a veszélyes hulladék. Mármost, ha a kettő között valamilyen eltérés mutatkozik, minden külön vizsgálat nélkül a veszélyes hulladék megtermelője a felelős.

Jó ez a rendszer? Jó, de nem tökéletes. Ebben értünk egyet. Tehát a tökéletesítésén dolgozni kell a következők miatt - már ez az én véleményem is, és remélem, hogy egymást is meg tudjuk győzni. Ez a rendszer akkor dolgozna igazán jól, ha olyan elektronikus összeköttetés lenne az indulásnál a főfelügyelőség között, amely minden indítás esetében a jelzést megkaphatná. Ebben az esetben a főfelügyelőség minden alkalommal eldönthetné, hogy igénybe vesz-e az egyébként erre megfelelően alkalmas rendőri - ha kifelé viszik vám- - szervet annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy ténylegesen oda történt a szállítás, ahova annak meg kellett történnie. Ez ma még egy nagyon jelentős beruházást és nagyon jelentős anyagi ráfordítást igényel, de ebben gondolkodunk, és úgy gondolom, hogy nincs is olyan messze, amikor már ez a rendszer így működhet.

De ezen túlmenően, tisztelt képviselőtársam, van azért más gond is. Az Európai Unióban ugyanis valóban érvényes irányelvek vannak, de csak a veszélyes áru, és nem a veszélyes hulladék szállítására. Ezért ma azt csináljuk, hogy a veszélyes áru szállítására vonatkozó irányelveket analógként alkalmazzuk a veszélyes hulladékra. Nem jó, ezt a Bizottság is tudja, mert a kettő nem azonos kategória.

Hogy miért nem hoztuk meg eddig azt a jogszabályt, amely, én is úgy gondolom, kellene egyfajta szigorításhoz? Az oka az, hogy nekünk alkalmazkodni kell az Európai Unióban elfogadásra kerülő irányelvhez, ez az irányelv várhatóan ez évben megszületik. Semmilyen értelme nem lett volna hazai jogszabályt létrehozni úgy, hogy nem tudjuk, mihez kell igazándiból alkalmazkodni, hiszen az az eltelt időszakban is többször változott - már az elképzelés.

Még egyszer mondom, nyitottak vagyunk minden ilyen megoldásra. A rendőrség irányában egy teljesen szoros kapcsolatunk van. Szeretettel meghívom, rövidesen a rendőrfőiskolán tartunk egy olyan közös együttműködést megalapozó szerződés-aláírást a belügyminiszter úrral, amely már a rendőrtiszteket elkezdi kiképezni arra, hogy a veszélyes hulladék szállításánál, lerakásánál megfelelően és szakszerűen tudjanak közreműködni.

Kérem képviselőtársamat, hogy válaszomat fogadja el. (Taps az MDF soraiban.)

 

Felszólalások:  <<  199  >>    Ülésnap adatai