Készült: 2020.04.02.01:55:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap, 197. felszólalás
Felszólaló Tóth Gábor (Fidesz)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:51

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Sajnálatos módon a címben feltett kérdésemre ma nemmel kell válaszolnunk. Ma Magyarországon számos olyan cég van, amely hulladékot termel, amit aztán illegális lerakóhelyeken helyez el, szennyezve ezzel a környezetet, veszélyeztetve az élővilágot és az illegális lerakóhelyek közelében élő emberek egészségét. Ez az az állapot, ami tarthatatlan, és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk is megköveteli, hogy keményebben lépjünk fel a környezetszennyezés minden formájával szemben.

A magam részéről korábban tettem egy olyan javaslatot a tárcának, mely elősegíthetne egy hatékonyabb fellépést. Ennek lényege, hogy létre kell hoznunk egy olyan környezetvédelmi úgymond kommandót, speciális csoportot, mely a tiszai ciánszennyezéshez hasonló katasztrófahelyzetekben a rendvédelmi szervekkel, a katasztrófavédelemmel, a tűzoltósággal együttműködve azonnali beavatkozási jogosultsággal rendelkezne, időveszteség nélkül intézkedhetne a katasztrófa helyszínén a károk elhárítása vagy mérséklése és a felelősök felelősségre vonása tekintetében. Ehhez természetesen fel kellene szerelni megfelelő eszközökkel, például kamionokkal, illetve biztosítani kellene az egység részére, hogy szükség esetén bizonyos együttműködő szervek helikoptert bocsássanak rendelkezésükre.

A katasztrófahelyzeteken túl, úgymond békeidőben ez a kommandó, speciális csoport rendelkezne egy mozgó laboratóriummal is, és váratlanul, rajtaütésszerűen ellenőrzést tarthatna a hulladékot termelő cégeknél, esetleg röviddel az ellenőrzés megkezdése előtt értesítve erről a környezet- és természetvédelmi felügyelőségeket. Az ellenőrzés során megvizsgálhatná, hogy rendelkeznek-e a megfelelő vonatkozó engedélyekkel. Egy számítógépes nyilvántartást is vezetne a hulladékot termelő cégekről, amelyek kötelesek lennének neki bejelenteni, milyen hulladékot és hova szállítanak, így nyomon követhetné a hulladék útját az országon belül. A szervezetnek tagjai lennének vámjogosítványokkal rendelkező szakemberek, környezetvédelmi szakemberek és rendőrhatósági jogkörrel rendelkezők, hogy egy-egy súlyos visszásság, például határérték-túllépés esetén a jogsértést megállapítva azonnal intézkedhessenek, adott esetben felfüggeszthessék az illegális módon hulladékot termelő vagy elhelyező cégek működését.

Kérdezem ennek megfelelően a miniszter urat, van-e szándék a tárcánál egy ilyen jellegű szervezet létrehozására a környezet- és természetvédelmi előírások maradéktalan betartása érdekében, különös tekintettel a közelmúltban elhíresült olasz vadászok magyarországi viselt dolgaira.

Köszönöm, és várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

Felszólalások:  <<  197  >>    Ülésnap adatai