Készült: 2020.09.27.09:05:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap (2002.02.05.), 362. felszólalás
Felszólaló Dr. Salamon László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Ügyrendi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:31


Felszólalások:  Előző  362  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SALAMON LÁSZLÓ, az ügyrendi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A H/5509. számú országgyűlési határozati javaslat, melynek házszabályszerűségét az ügyrendi bizottságnak vizsgálnia kellett, több okból sem felelt meg a Házszabály rendelkezéseinek.

Már az előterjesztés megszületésének előzményei is törvényességi problémákkal terheltek. Mint ismeretes, a szocialista és a szabad demokrata képviselők egy csoportja, válaszként arra, hogy egy vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó önálló indítványukat az Országgyűlés nem vette napirendre, az Országgyűlés megkeresésével úgynevezett rész-vizsgálóbizottságot hoztak létre és működtettek. Ez a grémium természetesen nem minősülhetett házszabályszerűen működő bizottságnak. Vizsgálódásának eredménye nem egyéb, mint egy kizárólag ellenzéki képviselőkből álló, törvényellenesen működő alakulat elfogult és megalapozatlan véleménynyilvánítása. Az említett ellenzéki képviselők ezt a véleményt kívánták a H/5509. szám alatti országgyűlési határozati javaslat formájában az Országgyűléssel megtárgyaltatni.

Az előterjesztés tartalmából, különös tekintettel annak mellékletére, egyértelmű, hogy a határozati javaslat ténylegesen jelentés elfogadására irányul. Az előterjesztést az említett képviselők nem bizottságként, hanem országgyűlési képviselői minőségükben nyújtották be az Országgyűlésnek. Zárójelben jegyzem meg, hogy mivel az adott kérdésben bizottság jogilag nem létezett, bizottságként természetesen a képviselők nem is léphettek fel, a Házszabály 89. § (2) bekezdése értelmében azonban jelentés előterjesztésére országgyűlési képviselő nem jogosult.

További házszabályi problémát vet fel az, hogy mivel a 114. § (1) bekezdése értelmében a jelentéshez módosító javaslat nem nyújtható be, azáltal, hogy ellenzéki képviselőtársaink a jelentést az országgyűlési határozat mellékleteként fogalmazták meg - amihez viszont lehetséges módosító javaslat benyújtása -, nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a tartalmilag jelentésnek minősülő anyagot érintően módosító javaslatot lehessen előterjeszteni.

Az említett fogyatékosságokra tekintettel az előterjesztés nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, így az tárgysorozatba nem vehető.

A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy időközben ellenzéki képviselőtársaink az alapügyben kialakított véleményük megtárgyalására szabályszerű határozati javaslatot terjesztettek elő, melynek tárgysorozatba-vétele kérdésében az alkotmányügyi bizottság a tegnapi napon döntést hozott.

Az előadottakra tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja kérelmét utasítsa el.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  362  Következő    Ülésnap adatai