Készült: 2020.09.23.03:24:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap (2001.12.18.), 302. felszólalás
Felszólaló Dr. Salamon László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Ügyrendi bizottság
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 2:48


Felszólalások:  Előző  302  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SALAMON LÁSZLÓ, az ügyrendi bizottság elnöke, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Kivételesen egyszerű feladatom van, amikor az ügyrendi bizottság által előterjesztett, most tárgyalandó házszabály-módosítás indokait a tisztelt Ház előtt összefoglalom.

Tulajdonképpen sokkal többet, mint amit az önálló indítvány indokolása tartalmaz, nem mondhatok. A Házszabály elfogadása óta költségvetési rendünkben bizonyos jogszabály-változásokra került sor, illetve az Országgyűlés vagyoni helyzetét illetően a Házszabályban eleve pontatlan, a valós jogi helyzetnek nem megfelelő szövegfordulatok szerepelnek. Az országgyűlési határozati javaslat egyrészt az említett jogszabályi módosításokat kívánja követni és a Házszabály rendelkezéseit ezekhez hozzáigazítani, másrészt a Házszabálynak az Országgyűlés vagyoni helyzetét hibásan tükröző rendelkezéseit kívánja kijavítani.

A javaslat érdemére áttérve: egyfelől módosítani kell azokat a házszabályi fordulatokat, ahol az Országgyűlés költségvetésének tervezetéről, illetve az Országgyűlés költségvetéséről van szó. Tekintettel arra ugyanis, hogy törvénymódosítás következtében az említett költségvetési területen a költségvetési szabályok az Országgyűlés Hivatalának címe alatt jelennek meg, a helyes és pontos jogi megfogalmazásnak az felel meg, hogy ahol a Házszabály eddig az Országgyűlés költségvetésének tervezetéről, az Országgyűlés költségvetéséről beszélt, ott ehelyett az Országgyűlés Hivatala megjelölés szerepeljen, mint akit érintően költségvetési tervezetről, költségvetésről valójában beszélni lehet.

Másfelől, miután az Országgyűlésnek sem ingatlan, sem ingó vagyona nincs, ennek az egyébként a magyar állam tulajdonát képező vagyonnak kezelőjeként a valós jogi helyzetnek megfelelően a Házszabályban is az Országgyűlés Hivatala jelöltessék meg.

Tisztelt Képviselőtársaim! A javaslatban testet öltő házszabályi módosításokat a parlamenti frakciók a házbizottságban támogatásukról biztosították. Az ügyrendi bizottság egyhangú döntést hozott arról, hogy ennek megfelelően az önök előtt fekvő önálló indítványt terjessze az Országgyűlés elé.

Kérem, hogy a tisztelt Országgyűlés a határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  302  Következő    Ülésnap adatai