Készült: 2019.12.16.11:26:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2008.10.20.), 315. felszólalás
Felszólaló Keller László (MSZP)
Beosztás pénzügyminisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utánihoz hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:56


Felszólalások:  Előző  315  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KELLER LÁSZLÓ pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először engedjen meg egy általános megjegyzést. Való igaz, hogy az Ormánságban meglehetősen nehéz körülmények között élik az emberek mindennapi életüket, de éppen az ön által említett három területen - a közlekedés, a postaszolgáltatás, az iskola területén - éppen az a célunk, hogy a szolgáltatások a megváltozott körülmények közepette is jobb minőségben érjék el az embereket.

Azt nem lehet számon kérni, hogy pontosan ugyanolyan módon, ahogy a korábbi évtizedekben tudta biztosítani a szolgáltatásokat az állam, ugyanúgy tartsa fenn; hatékonyabban, jobban a kor követelményeihez jobban igazodva kell ezt megtenni.

Ami a vezetékes telefonnal kapcsolatos kérdését illeti, szeretném egy félreértéssel kezdeni. Az ön által említett szolgáltató az érintett településeken jelenleg is vegyesen működtet vezetékes és rádiós technológiával ellátott előfizetői hozzáféréseket. Most sem teljesen vezetékes a lakosság által elérhető szolgáltatás. A panaszosok által vezetékesnek minősülő rendszerben jelenleg is csak az utolsó néhány száz méter a vezeték, a települések gerinchálózat hiányában mikrohullámú összeköttetéssel csatlakoznak a rendszerhez, ez utóbbiak kiváltása vált szükségessé.

A Nemzeti Hírközlési Hatóságon keresztül felügyeljük, hogy a szolgáltatások a jogszabályokban rögzített paramétereknek megfeleljenek. A technológiasemlegesség uniós követelményét figyelembe véve azonban nem kötelezhetjük a szolgáltatót az optikai hálózat kiépítésére. A szolgáltató 9600 bit/szekundumos sebességű adatátvitel mellett az előfizetőkhöz fix GSM-készülékeket telepít, amelyek alkalmasak az előírt minőségű alapszolgáltatás igénybevételének biztosítására. Lehetővé teszi a helyi, a belföldi és a nemzetközi hívások bonyolítását, a beszéd-, fax- és adatátviteli szolgáltatások igénybevételét megfelelő végberendezéssel.

Egyes esetekben azonban számolni kell bizonyos korlátokkal, például kombinált telefon-, faxkészülékek ezekhez a végberendezésekhez nem csatlakoztathatók. A problémákat a szolgáltató úgy igyekszik kezelni, hogy igény szerint ingyenesen biztosít egy telefonkészüléket és/vagy hangposta-szolgáltatást a GSM-alapú technológia alkalmazása idejére. Az energiafelhasználás költségeként pedig a szolgáltató áramkompenzáció címén meghatározott díjat ír jóvá az előfizetőnek.

Tájékoztatom a képviselő urat, hogy a mobiltelefon-szolgáltatókkal a koncessziós szerződések megkötésekor megkülönböztetett figyelmet fordítottunk és fordítunk a hátrányos helyzetű térségekre. A szerződések meghosszabbításával egyidejűleg külön megállapodást írtunk alá a szolgáltatókkal, amelyben a szolgáltatók kötelezettséget vállaltak arra, hogy az ország hátrányos helyzetű településein, így az Ormánságban is fejlesszék a szélessávú szolgáltatásokat.

Képviselő úr, remélem, hogy amit a vezetékestelefon- és az ehhez kapcsolódó internetszolgáltatás felvetésével kapcsolatban ön elmondott, arra érdemi választ adtam. Összességében azt lehet látni, hogy itt sem a szolgáltatás megszűnéséről van szó, hanem olyan módon szolgáltat - egyébként nem az állam, hanem az, akinek a koncessziós szerződés értelmében szolgáltatási lehetősége van -, hogy a körülmények ellenére megfelelő szintű szolgáltatást tudjon biztosítani; csakúgy, mint a közlekedési, a postai, az iskolai, az iskolához kapcsolódó szolgáltatások tekintetében itt is van megoldás. Csak azt szeretném kérni öntől, hogy vegye figyelembe, hogy a technika halad előre, és az előrehaladó technikával nyilván lépést kell tartani a szolgáltatónak is. Ön pedig, azt szeretném kérni, hogy ne egy korábbi technológiát vagy technikát kérjen számon, hanem vegye ön is tudomásul, hogy a szolgáltatások, ha más eszközzel is, mint amit ön eredetileg gondolt, de biztosítottak az Ormánságban is, és remélem, hogy ezek biztosítva is lesznek a jövőben is.

Köszönöm szépen a képviselő úr megtisztelő figyelmét.
Felszólalások:  Előző  315  Következő    Ülésnap adatai