Készült: 2019.12.15.16:50:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2008.10.20.), 273. felszólalás
Felszólaló Kékkői Zoltán József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:48


Felszólalások:  Előző  273  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KÉKKŐI ZOLTÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A részletes vitához szeretnék hozzászólni, a részletes vitában a 28. számú módosító javaslathoz.

A 28. számú módosító javaslat a törvényjavaslatot egy új szolgáltatások címet viselő 2. melléklettel egészíti ki, amelynek első pontja alatt a gőz- és melegvízellátás szolgáltatását sorolja kedvezőbb áfakulcs alá. Az indoklásban többek között az áll, hogy Magyarországon különösen a jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkező, távfűtéses lakásokban élőknek okoz komoly problémát az energiaárak emelkedése, mivel ők az átlagosnál is kiszolgáltatottabbak. A módosító javaslat a távfűtés áfájának 20 százalékról 5 százalékra történő csökkenését célozza.

Hogy erre van lehetőség, azt a nyár folyamán Christiane Lytridis, az EU adó- és vámügyekkel foglalkozó főigazgatóságának igazgatója egy hasonló témájú kérdésre adott válasza erősíti meg, amiből most idézek: "A III. függelék nem tartalmazza az enerigahordozókat. A tagállamok azonban használhatnak csökkentett kulcsot földgáz, elektromosenergia- és távhőszolgáltatás esetén, de csak abban az esetben, ha ez nem okoz versenytorzulást, és a bevezetés előtt tájékoztatni kell a bizottságot. Van még egy átmeneti derogációra lehetősége a tagállamnak, ha tűzifánál akar csökkentett kulcsot alkalmazni. Az alapszerkezeten belül a tagállam rögzítheti a kulcsait anélkül, hogy módosítani vagy engedélyeztetni kellene az áfadirektívát. A szubszidiaritás elvével egyezve a tagállamok hatásköre az, hogy a költségvetési politikájához illeszkedően döntsön ebben a kérdésben."

Mivel a válaszból egyértelműen kiderül, hogy lehetőség van a tűzifára vonatkozóan csökkentett kulcsot alkalmazni, egy kapcsolódó módosító javaslattal mi a tűzifát is az 5 százalékos áfakulcs alá sorolnánk. Már nyújtottunk be egyszer a tűzifa áfájára vonatkozóan módosító javaslatot a T/6340. számon, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi törvényhez, de sajnos a költségvetési bizottság október 1-jei döntése alapján a javaslatot nem vette tárgysorozatba, és ezzel a bizottság az ügyet tárgyalás nélkül lezárta.

Dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársam "Miért a legszegényebbeket hagyja magára az állam a fűtési szezon során?" címmel kérdést is intézett Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszterhez a fűtéstámogatások ügyében. Mert nagyon szépen hangzik ugyan a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján szereplő állítás, miszerint várhatóan a háztartások 60 százaléka részesül idén fűtéstámogatásban, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a háztartások 60 százaléka nem jelenti automatikusan a lakosság 60 százalékát is. Ugyanis épp a gáz-, illetve távhőszolgáltatással nem rendelkezők azok, akik kistelepülésen, sokszor mélyen a szegénységi küszöb alatt élve az országos átlagot jóval meghaladó számú gyermeket nevelnek. A KSH adatai szerint is több mint 900 ezer háztartás használ tűzifát tüzelőanyag céljára.

A nehéz anyagi körülmények között élők számának drasztikus növekedésére jellemző, hogy például Hódmezővásárhelyen a tavalyi 334 igényhez képest már több mint 700 kérelem érkezett be a polgármesteri hivatalba ingyenes tüzelőanyagra. Meg kell jegyezni, hogy az erdőgazdaságból vásárolt ingyenes tűzifára november 30-áig azok a családok pályázhatnak, amelyeknél az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 42 775 forintot, illetve azok az egyedül élők, akik havi juttatása nem haladja meg az 57 ezer forintot.

Az elmondottak figyelembevételével kérem képviselőtársaimat, ha nem vonják vissza a törvényt, hogy támogassák a 28. számú módosító javaslatot, valamint az ehhez benyújtott kapcsolódó módosító javaslatot is, amellyel a tűzifát is 5 százalékos áfakulcs alá sorolhatnánk.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  273  Következő    Ülésnap adatai