Készült: 2021.11.30.16:49:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

119. ülésnap, 314. felszólalás
Felszólaló Dr. Szájer József (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:33

Felszólalások:  <<  314  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni ebben a vitaszakaszban. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló híján a záróvita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a harmadik szakaszt az ajánlás 72., 73. és 74. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett.

Megkérdezem a pénzügyminiszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalok következnek, kérem a figyelmüket. Először azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyeket az előterjesztő, illetőleg az alkotmányügyi és a költségvetési bizottság egyaránt támogatott, de a frakciók nem kérték a szavazásukat. Ezt követően a külön szavazásra kért indítványokról határozunk, majd további módosító javaslatok következnek.

Bejelentem, hogy a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 4., 31. és 48. pontjairól... (Moraj az MSZP soraiban.) - az MSZP képviselőcsoportja pedig a 48. pontról kért külön szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja az ajánlás 30. pontjáról kérte a szavazást, amelyik egyik bizottságban sem kapta meg a szükséges támogatást. Ugyanakkor a 44. pontról nem határozunk, mivel azt egyik bizottság sem támogatta.

Tisztelt Országgyűlés! Tehát az előterjesztő és a bizottságok által támogatott módosító javaslatokról határozunk most.

Felhívom a figyelmüket, hogy ezek elfogadása kizárja a 65. pontot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a benyújtott módosító javaslatokat a T/5601/2927. számú ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 45., 47., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 70/1., 70/2., 71., 72., 73., 74., 75. és 76. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 197 igen szavazattal, 14 nem ellenében elfogadta.

Most a frakciók által külön szavazásra kért indítványokról döntünk. A 4. pont következik; a Fidesz-frakció kérte. A bizottságok és az előterjesztő támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

194 igen, 17 nem - elfogadva.

31. pont, az alkotmányügyi bizottság támogatja a javaslatot. A Fidesz kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

196 igen, 15 nem - elfogadva.

48. pont, a Fidesz kérte a szavazást. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

1 igen, 209 nem, 1 tartózkodó szavazat - elvetve.

A 43. pont külön szavazását kérte az SZDSZ, előtte azonban határozni kell az ajánlás 30. pontjáról, ettől függ ugyanis, hogy a 43. és a 42. pontok közül melyik fogadható el.

Az ajánlás 30. pontjában Gulyás József javasol módosítást. Az SZDSZ a javaslatról szavazást kért, mivel nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

31 igen, 177 nem, 3 tartózkodás - elvetve.

Az előterjesztő javaslata következik a 42. pont szerint. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Göndör István: Bocsánat, a 43-as!) A 42-esről szavazunk. (Szavazás. - 48 igen, 122 nem, 3 tartózkodás.)

Tisztelt Képviselő Úr! A 43. pontot csak akkor tettem volna föl, ha a 30. pontot elfogadta volna az Országgyűlés. Azonban mivel ez nem így történt, ezért ennek következtében erről nem szavaztattam, és mindenki számára világos és érthető volt, hogy a 42. pontot tettem fel szavazásra.

Kihirdetem az eredményt: 48 igen... - nem határozatképes az Országgyűlés.

Tehát akkor a 42. pontról ismét döntünk. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

186 igen, 21 nem, 4 tartózkodás - elfogadva.

Most a további módosító indítványokról határozunk: a 14., 16. és 18. összetartozó pontok, a 15., 17. és 19. pontok ugyancsak összetartoznak, alternatívát képeznek.

Először az előterjesztő által benyújtott 14., 16. és 18. pontokat teszem fel, ezeket az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

8 igen, 201 nem, 1 tartózkodás - elvetve.

A 15., 17. és 19. pontok jönnek, a költségvetési bizottság javaslata. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

194 igen, 15 nem, 1 tartózkodás - elfogadva.

A 40. és 41. pontok következnek, a költségvetési bizottság javaslata. Az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

197 igen, 14 nem - elfogadva.

A 46. pontban a költségvetési bizottság javaslata. Az alkotmányügyi bizottság támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

196 igen, 15 nem - elfogadva.

50. pont, Gulyás József. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

205 igen, 4 nem, 1 tartózkodás - elfogadva.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatal végére értünk.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 82. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

 

 

(22.10)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

196 igen, 14 ellenszavazattal a minősített többséget igénylő rendelkezéseket az Országgyűlés elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezések jönnek. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

197 igen, 14 nem és 1 tartózkodó szavazattal az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke a Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról, a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról, továbbá a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvények sürgős kihirdetését is kezdeményezze.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy az elfogadott törvények sürgős kihirdetését kezdeményezze a köztársasági elnöknél. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

197 igen, 11 ellenszavazattal az Országgyűlés felkérte az elnököt a sürgős kihirdetés kezdeményezésére.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Már csak egy rövid téma van hátra, amely már nem igényel szavazást.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a vagyon-, jövedelem- és gazdaságérdekeltségi nyilatkozattételi kötelezettségről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Toller László és Göndör István képviselők önálló indítványát T/5967. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig T/5967/7. számon kapták kézhez.

Javasolom, hogy összevontan tárgyaljuk meg az álláspontokat. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés többsége elfogadta a javaslatot.

Megnyitom a vitát az ajánlás 1-5. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Felszólalót nem látok.

Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e válaszolni a vitában korábban elhangzottakra. Avarkeszi Dezső képviselõ úr kíván válaszolni.

Megadom a szót.

Felszólalások:  <<  314  >>    Ülésnap adatai