Készült: 2021.06.14.13:29:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2005.06.13.), 266. felszólalás
Felszólaló Márfai Péter (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:28


Felszólalások:  Előző  266  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MÁRFAI PÉTER, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Kiemelt célként fogalmaztuk meg az állam működésének átláthatóvá tételét, a demokratikus jogok kiszélesítését azért, hogy az állampolgárok aktív részesei lehessenek a hatalomgyakorlásnak. Az információs társadalom kiépítése a demokrácia intézményeinek megerősítésével és a szolgáltató jellegű államigazgatás kialakításával párhuzamosan zajlik.

A szolgáltató állam kialakítása, az állampolgárok igényeihez és elvárásaihoz igazodó ügyfélbarát közigazgatás feltételeinek megteremtése a XXI. század korszerű informatikai infrastruktúrájára épül. Az internethasználat elterjedésével lehetővé vált az információk széles körű és könnyű elérése, amely fordulópontot jelentett a közérdekű adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Ennek révén nyilvánossá tehető a hatalomgyakorlás, a közigazgatás tevékenysége, költségei, dokumentumai.

Az információszabadság tényleges érvényesüléséhez az infrastruktúra kiépítése mellett szükség van a jogi háttér megteremtésére is. Ezt szem előtt tartva a kormányprogram előírta az elektronikus információszabadság törvénybe iktatását.

Az elektronikus információszabadság nem csupán a közérdekű információkhoz való hozzáférési utak egyike, hanem a demokratizálódásnak, az információszabadság tényleges érvényesülésének eszköze is. Elengedhetetlen tehát, hogy az Egyesült Államokhoz, Nagy-Britanniához vagy akár Észtországhoz hasonlóan mi is kialakítsuk saját törvényünket az információszabadságról.

Az előttünk fekvő törvényjavaslat az eddigieknél sokkal szélesebb körben, a közszféra egészére kívánja megteremteni az átláthatóságot, tágabb értelemben a mindennapos működést teszi az állampolgárok részére nyilvánossá. Ez a törekvés már megjelent az 1992. évi, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló adatvédelmi szabályozásban is, amely az első nagy lépés volt az állam működésének nyilvánossá tételében. Ezzel Magyarország az információszabadság szabályozása terén már akkor a nemzetközi élvonalba került.

Az Országgyűlés olyan törvényt fogadott el, amely ma is modernnek mondható, és véleményem szerint az alapelvek tekintetében hosszú évtizedekig megállja a helyét. Az adatvédelmi törvény mind a személyes adatok védelmével, mind a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatban megfogalmazta a főbb jogállami elvárásokat, megalkotásának ideje és körülményei miatt azonban részletesebb szabályokat elsősorban az adatvédelem területére vonatkozóan tartalmaz.

Az Országgyűlés elé most beterjesztett, az elektronikus információszabadságról szóló törvényjavaslat tartalommal tölti meg az adatvédelmi törvény információszabadságra vonatkozó rendelkezéseit is azáltal, hogy előírja a közszféra által kezelt közérdekű adatok döntő többségének kötelező elektronikus közzétételét.

Az új szabályozás öt elvre épül: a közzététel elvére, a hagyományos információszabadsági elvekre, amelyek a személyes adatok védelmét és a közadatok megismerhetőségét tartalmazzák, az esélyegyenlőség elvére, a technológiai semlegesség elvére és a személyes adatok, személyes jogok védelmére.

A törvényjavaslat fő előírásai: a közszféra egészének kötelezően közzé kell tenni az interneten a törvényben meghatározott adatait; a jogszabály-előkészítés során a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos legfontosabb dokumentumok már a szabályozási koncepció kialakításától kezdve az interneten elérhetőek lesznek, így maguk a jogszabálytervezetek szövegei és szakmai indoklásuk is; mindenki számára hozzáférhetővé válik a jogszabályok hiteles szövege az interneten keresztül; és végül: létrejön a Legfelsőbb Bíróság és a táblabíróságok anonimizált ítéleteinek nyilvánossága, így a jogalkalmazás gyakorlata a korábbihoz képest szélesebb körben hozzáférhető lesz.

Fontos kiemelni, hogy az interneten közzétett adatokhoz bárki bármikor ingyenesen, azonosítás nélkül hozzáférhet, a közzétett adatokat fő szabály szerint egy évig nem lehet eltávolítani a honlapról. Ez a közszféra átláthatóságát, működésének folyamatos megismerhetőségét nagyban elősegíti.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP-frakció támogatja a törvényjavaslat elfogadását, mert közös érdekünk, hogy az állam átláthatóvá váljon, ugyanakkor biztosított legyen az állampolgárok személyes adatainak védelme. A törvény közvetlenül és közvetve olyan célokat valósít meg, amelyek a működő és versenyképes demokráciák alappillérei: a nyitott jogalkotás, a kiteljesedett párbeszéd az állampolgárok és a végrehajtó hatalom között.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  266  Következő    Ülésnap adatai