Készült: 2020.08.05.18:34:11 Dinamikus lap

Képviselő által benyújtott indítványok 2002-2006

Paraméterek:
Képviselő: Keller László

Önálló indítványok
Iromány Cím Benyújtók Benyújtva
K/19027 Lehet-e életszerűtlenebb okokkal magyarázatot adni arra, hogy mi áll a Szász Károly elleni büntetőeljárás megszüntetése mögött, mint amit Ön adott legutóbbi válaszában? Keller László (MSZP) 2006.01.10
K/18893 Mi áll a Szász Károly elleni büntetőeljárás megszüntetése mögött? Keller László (MSZP) 2005.12.14
K/18098 Maradéktalanul eleget tesz-e az ügyészség a képviselői mentelmi jog tiszteletben tartására vonatkozó jogállami követelményeknek? Keller László (MSZP) 2005.11.03
K/17706 Miért nem tett még mindig semmit az ügyészség az ÖKOTÁM Csatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvány törvénysértő tevékenysége ellen? Keller László (MSZP) 2005.09.30
K/17116 Elképzelhető, hogy az igazságszolgáltatás másik ágának esetleges törvénytelen cselekedetei kivizsgálás nélkül kerülnek irattárba? Keller László (MSZP) 2005.07.15
K/16984 Lehetségesnek tartja Ön, hogy a Zsámbéki-medencében megjelent befektető haszna a befektetés hozamából és nem a természetvédelmi területeknek értékes állami földekkel történő cseréjéből realizálódjon? Keller László (MSZP) 2005.07.04
K/16422 Miért kelt hamis látszatot az ügyészség a volt Közpénzügyi Államtitkársággal kapcsolatban? Keller László (MSZP) 2005.05.31
K/15880 Milyen felelősség terheli az ügyészséget a jó hírnév megsértéséért? Keller László (MSZP) 2005.04.27
I/15876 Milyen felelősség terheli az ügyészséget a jó hírnév megsértéséért? Keller László (MSZP) 2005.04.27
T/15821 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Tóth Károly (MSZP), Jauernik István (MSZP) 2005.04.21
T/15199 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról Keller László (MSZP), Jauernik István (MSZP) 2005.03.10
T/14525 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról Dr. Bóth János (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP), Doszpot Péter (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Gál Zoltán (MSZP), Dr. Jánosi György (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Keller László (MSZP), Laboda Gábor (MSZP), Szabó Imre (MSZP), Tóth András (MSZP), Varju László (MSZP) 2005.02.15
K/13345 Milyen újabb fejleményekről, intézkedésekről tud beszámolni a BCB Rt. ügyében? Keller László (MSZP) 2004.12.13
K/10721 Megfelelően látja-e el az ügyészség a társadalmi szervezetek, egyesületek és az alapítványok törvényességi felügyeletét? Keller László (MSZP) 2004.07.06
K/10528 Miért jogellenesek, "súlyosan sértőek" és csak visszautasításra érdemesek Ön szerint az ügyészi etikára és a legfőbb ügyész esetleg jelentős be nem vallott vagyongyarapodására vonatkozó kérdések? Keller László (MSZP) 2004.06.07
K/10101 Történt-e jogszabálysértés vagy az etika megsértése egyes vadászatok során, illetve azokkal összefüggésben? Keller László (MSZP) 2004.05.04
K/8897 Hogyan garantálható az ügyészség független, pártatlan és belátható időn belül eredményre vezető eljárása az egyes olajügyekkel kapcsolatban az ügyészség egyes tagjait és Pintér Sándor volt belügyminisztert érintő vélelmezett összefonódások tükrében? Keller László (MSZP) 2004.02.24
K/8276 Mit kíván tenni az ügyészség az ún. Millenáris-ügyben hozott hibás és megalapozatlan elutasító határozatának orvoslása érdekében? Keller László (MSZP) 2004.01.16
K/8248 Milyen újabb fejleményekről, intézkedésekről tud beszámolni a BCB Rt. ügyében? Keller László (MSZP) 2004.01.16
K/8130 Előfordult-e, hogy egy alapítvány - visszaélve ebbéli minőségével - jogosulatlanul jutott állami támogatáshoz, vagy használta fel azt? Keller László (MSZP) 2003.12.29
K/8006 Megfelelően látja-e el az ügyészség az alapítványok törvényességi felügyeletét? Keller László (MSZP) 2003.12.22
K/8005 Miért huny szemet az ügyészség banktitoksértés gyanújára okot adó jelenségek fölött? Keller László (MSZP) 2003.12.22
K/8004 Miért huny szemet az ügyészség banktitoksértés gyanújára okot adó jelenségek fölött? Keller László (MSZP) 2003.12.22
K/7801 Mivel magyarázható az ügyészség fokozott érdeklődése egyes, polgári perben elhangzott tanúvallomások iránt? Keller László (MSZP) 2003.12.18
K/7800 Miért akadályozza meg az ügyészség Szász Károly kihallgatását? Keller László (MSZP) 2003.12.18
K/7775 Miért nem tett semmit az ügyészség az elmúlt egy év során az ÖKOTÁM Csatornázást és Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvány törvénysértő tevékenysége ellen? Keller László (MSZP) 2003.12.18
K/6487 Hogyan és miért tűnhettek el az ügyészség kezén magas szintű fideszes- és maffia-kapcsolatokkal bíró cégek büntetőügyének iratai? Keller László (MSZP) 2003.11.14
K/6486 Az ügyészség a hozzáérkezett bejelentésekre és beadványokra miért nem válaszol a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt? Keller László (MSZP) 2003.11.14
K/6263 Miért nem egységes az ügyészség joggyakorlata? Keller László (MSZP) 2003.11.04
K/5489 Hogyan védhetők az ügyészség fideszes ügyekben hozott ellentmondásos megszüntető határozatai? Keller László (MSZP) 2003.09.18
K/5488 Megfelelően látja-e el az ügyészség az alapítványok törvényességi felügyeletét? Keller László (MSZP) 2003.09.18
K/5321 Miért avatkozott bele kivételesen a Postabank-ügy nyomozásába személyesen a Legfőbb Ügyész? Keller László (MSZP) 2003.09.10
I/5307 Ön szerint valóban nem vonható felelősségre senki azért, mert a hatályos privatizációs törvény kijátszásával okozott milliárdos kárt a nemzet vagyonában az Orbán-kormány a 12 mezőgazdasági mintagazdaság magánosítása során? Keller László (MSZP) 2003.09.10
K/5286 Kik vettek részt a Postabank-ügy kapcsán tartott titkos szeánszokon? Keller László (MSZP) 2003.09.09
K/4632 Mit kíván tenni a nyomozó hatóságok gyakorlatában felmerülő ismétlődő hibák és visszásságok ügyében? Keller László (MSZP) 2003.07.18
K/4623 Mekkora veszteséget okozott, okozhatott a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kötvénykibocsátása? Keller László (MSZP) 2003.07.16
K/4622 Ki a felelős az új autópálya-szakaszok rossz minőségéért? Keller László (MSZP) 2003.07.16
K/4226 Alkotmányt sért-e a Legfőbb Ügyészség gyakorlata? Keller László (MSZP) 2003.06.11
K/4064 Áll-e fenn jogi összeférhetetlenség egy közhasznú szervezet elnöke és egy párt alelnökének tisztsége között? Keller László (MSZP) 2003.05.22
K/4063 Az ügyészség egyenlő mércéje Keller László (MSZP) 2003.05.22
K/3989 Volt-e informális irányító szerepe az ügyészségnek, illetve a legfőbb ügyésznek a Postabank ügyben? Keller László (MSZP) 2003.05.13
K/3763 Ki fedezi valójában Princz Gábort? Keller László (MSZP) 2003.04.17
I/3760 Ki fedezi valójában Princz Gábort? Keller László (MSZP) 2003.04.17
K/2102 Milyen körülményekről és jogi megítélésről tud tájékoztatni az ún. "csillebérci vadászház" ügyben? Keller László (MSZP) 2003.02.04
K/2082 Milyen körülményekről tud beszámolni, és milyen lépéseket kíván tenni a BCB Rt. ügyében? Keller László (MSZP) 2003.02.03
K/1924 Milyen jogi megállapítások és lépések tehetők az ún. "szabolcsi konzervgyár" ügy kapcsán? Keller László (MSZP) 2002.12.27
K/1452 Milyen jogi megítélés alá esik, ha egy vezető köztisztviselő egy magánjellegű utazás megszervezése kapcsán állami forrásokat és alkalmazottakat vesz igénybe? Keller László (MSZP) 2002.11.19
K/1325 Ki a felelős azért, hogy a Tisztelt legfőbb Ügyész Úr félretájékoztatott a 2002. szeptember 17. napján adott válaszában? Keller László (MSZP) 2002.11.11
K/1184 Veszélyeztetik-e indokolatlan ügyészségi intézkedések vagy mulasztások az állampolgárok érdekeit? Keller László (MSZP) 2002.10.25
K/707 Milyen eredményekről tud beszámolni a Defend Kft-nél folytatott korábbi vizsgálatok kapcsán? Keller László (MSZP) 2002.07.25
K/706 Milyen jogi aggályok merülhetnek fel és mit kíván tenni a volt állami gazdaságok tulajdonosváltásai során tapasztalt visszásságok kapcsán - II.? Keller László (MSZP) 2002.07.25
K/457 Várható-e a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése alatt kialakult kétes ügyek kivizsgálása és megnyugtató rendezése? Keller László (MSZP) 2002.06.27
K/456 Felvethetőek-e törvényességi aggályok a Honvédelmi Minisztérium törökbálinti ingatlanügylete kapcsán? Keller László (MSZP) 2002.06.27
I/160 Milyen következtetéseket von le Ön a MEH és a Happy End Kft. között létrejött törvénytelen szerződésekkel összefüggésben megtett intézkedéseiről? Keller László (MSZP) 2002.06.06
K/64 Mi a garancia arra, hogy az ismertté váló ismeretlen tettesek nem külföldről szemlélik az igazságszolgáltatás igazságkeresését? Keller László (MSZP) 2002.05.31