Készült: 2020.05.31.00:59:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

213. ülésnap (2009.05.25.), 217. felszólalás
Felszólaló Hagyó Miklós (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 12:41


Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HAGYÓ MIKLÓS (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor udvariassági elv alapján - és úgy gondolom, nemcsak azért, merthogy hátulról visszafelé - először Béki Gabriella képviselő asszony felvetésére pár gondolatot mondanék.

Tisztelt Képviselő Asszony! Szeretném a képviselőtársaimnak is elmondani, hogy fél éve dolgozunk, nem én dolgozom, hanem nagyon-nagyon sokan. Ez alatt az egyeztetés alatt, szerettem volna hangsúlyozni az elején: nekem az első pillanattól az volt az alapkő, a bázis, hogy csak olyan országgyűlési határozati javaslatot vagyok ide hajlandó behozni, amelyet a társadalmi igazságosság elve alapján a valódi jogosultak, a valódi rászorultak támogatnak.

Nagyon-nagyon sajnálom, képviselő asszony ott ült mellettem a bizottsági meghallgatáson, ott ültek a szakértők, én bíztam képviselő asszony támogatásában, hiszen ott feltette a képviselő asszony a kezét, támogatta ezt, utólag is köszönöm, és ott semmilyen ilyen szakmai kérdés nem merült föl. Úgy gondoltam, hogy ott is jó pár kérdésre, amit képviselő asszony megkérdezett, megadtuk a választ. Ha megengedi, akkor most is megismételném ezeket. Úgyhogy kicsit ezért álltam a kérdéssor előtt furcsán.

Engedje meg, képviselő asszony, hogy elmondjam azt, hogy amikor beadtam április 9-én ezt az országgyűlési határozati javaslatot, akkor úgy adtam be, hogy a sajtótájékoztatón egyébként az országos mozgáskorlátozottak egyesületének budapesti vezető asszonya ott állt mellettem, és együtt jelentettük ezt be, de azóta is voltak egyeztetések, sőt, a bizottsági ülés óta is. Mint említettem, az Országos Fogyatékosügyi Tanács valamennyi tagjával volt egyeztetés. Ha megengedné képviselő asszony és a képviselő urak is, tájékozatnám önöket, hogy hogyan bővült az arra jogosultak köre.

(19.40)

Tisztelettel szeretném önöket megkérni, képviselőtársaim, hogy legyenek kedvesek elolvasni a bizottsági módosítót, hiszen az a bizottsági módosító már valamennyi képviselettel, civil szervezettel egyeztetve van. Ahogy mondta a képviselő asszony, például az Autisták Országos Szövetségének képviselőivel is személyesen tárgyaltam, és a kollégáim is több alkalommal. Úgyhogy nem biztos, hogy teljességgel fogom elmondani, de például a saját jogú igazolványokra jogosultak köre, például akik kiskorú fogyatékos gyermekeket vagy nagykorú, önálló képességét teljesen elvesztett, cselekvőképességében korlátozott személyt gondoznak, vele közös háztartásban élnek, valamint a fogyatékossági támogatásra jogosultak köre. Tehát ők lennének azok, akik saját jogon kapnák.

Így azt gondolom, hogy amit Iván képviselő úr is felvetett, akkor gondolom, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kiskorú gyermekek tekintetében is ez kellően megnyugtató választ ad arra, hogy isten őrizz, hogy arról lenne szó, hogy bárki is, aki életvitele szempontjából a saját jogú igazolványát, tehát azt, hogy minden időkorlátozás nélkül ingyenesen vehessék igénybe ezt a szolgáltatást, nemcsak a kijelölt parkolóhelyeken, hanem más parkolóhelyen is a városban, isten őrizz, hogy korlátozzuk az ő jogosultságukat.

Az egy órát is két órára bővítettük. És akkor itt szeretnék nemzetközi tapasztalatokat mondani, hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni, hiszen más európai nagyvárosokból vettük a példát. Ez nagyon egyszerű, ezt úgy hívják, hogy parkolótárcsa. Amikor elhagyja a gépjárművet, akkor beállítja az időt, és ahhoz képest két óráig, illetve az öt perc türelmi idővel két óra plusz öt percig biztosítja ingyenes használatra.

A kutatások, a felmérések alapján, és hogy milyen volumenű a probléma, talán megengedi a képviselő asszony: itt a fővárosban közel 50 ezer felszíni parkolóhely van. A nagyságrendjét mondanám, hogy minden ötödik autó, tehát a gépjárművek közel 20 százaléka jelen pillanatban is ilyen mozgáskorlátozott-engedéllyel parkol ebben a városban. Tehát a szolgáltatást igénybe vevők 20 százaléka ingyenesen, ilyen engedéllyel parkol. Ezek a Parking Kft. kutatásai, nagyon szívesen átküldöm a képviselő asszonynak. A probléma volumenét szerettem volna ezzel tisztelettel érzékeltetni.

Egyébként úgy gondolom, hogy az országgyűlési határozati javaslat az ellenőrzés tekintetében is - merthogy minden rendelet annyit ér, minden törvény annyit ér, amennyit be tudunk tartatni belőle -, én tisztelettel jeleztem, hogy minden... (A képviselő mikrofonja leesik. - Dr. Iván László: Csak a baj van ezzel a mikrofonnal! - A képviselő visszateszi a mikrofonját.) Bocsánat!

Tisztelt Képviselő Asszony! Tetszett mondani, hogy a jelen pillanatban a közterület-felügyelőknek és a rendőröknek van jogosultsága ellenőrizni ezeket az igazolványokat, de már csak a volument figyelembe véve is elég nehezen tudom elképzelni, hogy minden jelenlegi rendszerben, minden jelenleg érvényben lévő igazolvánnyal parkoló autó mellé állíthatnánk egy rendőrt. Tessék szíves lenni csak a nagyságrendjét átgondolni ennek a kérdésnek.

Épp ezért bátorkodtam javasolni az adatvédelmi szempontok betartásával azt, hogy korlátozott hozzáférést kaphassanak a rendszerhez a parkolóőrök is, akik jelen pillanatban kifejezetten ezt ellenőrzik. Ez azt jelentené, mint említettem, hogy beütik a mozgáskorlátozott-igazolvány számát, és csak azt adja vissza a rendszer, hogy érvényes vagy nem érvényes. És amennyiben nem érvényes, akkor természetesen akár a rendőrséget vagy pedig a közterület-felügyelőt tudják értesíteni, és oda tudják hívni ehhez az autóhoz.

Úgyhogy nagyon nagy tisztelettel arra szeretném önöket kérni, a képviselő asszonyt is, a képviselő urakat is, hogy legyenek kedvesek a bizottság módosító javaslatát elolvasni. Azt gondolom, hogy abban a módosító javaslatban szinte valamennyi kérdésre, amit fel tetszettek vetni, illetve itt dilemmaként megfogalmazódott, érdemi választ fognak kapni. Én abban bízom, hogy ez megnyugtató lesz mindannyiuk számára.

Tessék szíves lenni egy kicsit az előterjesztő bőrébe képzelni magukat. Nagyon fontos, még egyszer elmondanám. Én úgy vágtam ebbe bele, hogy csakis az érintettekkel együtt, az ő véleményüket, az ő javaslatukat figyelembe véve. Hosszú hónapos egyeztetések történtek, hosszú munka volt. Például azzal, hogy az ORSZSZI, tehát ne egy háziorvos állíthasson ki engedélyt, kérem szépen, nincs olyan szervezet, nincs olyan érintett, akivel eddig egyeztettünk, aki ne értett volna ezzel egyet. Tehát nincs olyan érintett szervezet, aki ne mondta volna azt, hogy kérem szépen, igen, ez támogatható, hiszen ez a mi érdekünk is. Tehát ehhez az országgyűlési határozati javaslathoz valamennyi érintett szervezet úgy állt, hogy igen, látják, hogy ez az ő érdekükben történik, és elkerülhetetlen, hogy előrelépjünk e tekintetben.

Ha bármilyen olyan módosító javaslata lesz a képviselő asszonynak vagy a képviselő uraknak, amivel ezen rendeletünk célját nem változtatjuk meg, az alapvető irányultságát nem változtatjuk meg, én a magam részéről maximálisan támogatom, hiszen az a cél, hogy a lehető legjobb országgyűlési határozatot hozzuk meg, majd ebből a kormány a lehető legjobb jogszabályi változtatásokat tegye meg. De én úgy érzem, hogy egy országgyűlési határozati javaslatban nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt a képviselő asszony elismerte, hogy mi azért elég pontosan próbáltuk megfogalmazni, hogy milyen irányban szeretnénk, ha a kormány a szükséges lépéseket az adott területeken megtenné.

Én személyesen mindannyiuknak, a képviselő asszonynak is, a képviselő uraknak is, a professzor úrnak is nagy tisztelettel felajánlom, hogy én bármikor önökkel is, és a kollégáim is, akik eddig ebben az ügyben segítségemre voltak, nagyon szívesen leülünk és egyeztetünk, ha a képviselő asszonynak bármilyen olyan szövegszerű módosítója lesz, ami, még egyszer mondom, segíti azt, hogy ebben a témában érdemileg előrelépjünk, épp a rászorultak tekintetében. Tehát azért - hogy is mondjam? - kérném a képviselő asszonyt, hogy gondolja át érdemi javaslataival együtt az álláspontját, hiszen hangsúlyoznám, nem volt olyan érintett szervezet, amelyik ne értett volna egyet azzal, hogy az ő érdekükben, a rászorultak érdekében, a jogosan használók érdekében érdemi lépésekre, szigorításokra kell hogy törekedjünk.

Az nem megoldás, hogy oda fogunk állítani egy-egy rendőrt, hanem mi próbáltuk komplexen kezelni, a kiadástól, a differenciálástól kezdve, vagy például a tekintetben, ahogy tetszettek mondani, hogy elég-e fél év. Azt mondtuk, hogy azoknak a rászorultaknak, azoknak a jogosultaknak, akiknek ORSZSZI-engedélyük van, nem kell újracsinálni a procedúrát, egyszerűen ők csak bemennek az okmányirodába, és megkapják ezt az új engedélyt, ami természetesen az európai uniós szabályoknak, normatíváknak megfelelő küllemben is kerül kialakításra.

Úgyhogy én azt tudom a képviselő asszonynak és a képviselő uraknak felajánlani, ha ezt elfogadják, hogy akár a héten a reggeli, déli, esti órákban, akár hétvégén nagy tisztelettel állok rendelkezésükre. Mint említettem, a múlt hét végén, csütörtökön az Országos Fogyatékosügyi Tanács valamennyi érintett szervezete megtárgyalta, elfogadta ezt. Ők írásos javaslatokat küldtek, az írásos javaslatokat összegeztük - a bizottsági módosító így került egyébként elfogadásra -, visszaküldtük nekik, szövegszerű egyeztetés volt, majd utána még egy személyes egyeztetés volt velük.

Tehát azt gondolom, hogy most úgy állunk itt, hogy biztos, hogy olyan országgyűlési határozati javaslatot nem tudunk megalkotni, ahol biztos lesz olyan civil szervezet, aki nem. De azt gondolom, hogy a legnagyobb érdek-képviseleti szervezetek vagy ezek elsöprő része támogatja ezt, a szakma támogatja ezt, a kormány támogatja ezt, a bizottság módosítójával azok az anomáliák, amiket tetszettek említeni, azt gondolom, kivédésre kerültek.

De én rendkívül fontosnak tartom, és tisztelettel kérem, ez nem az én ügyem. Azt gondolom, és mindannyian láthatjuk azt, és az elmúlt évek egyértelműen bizonyították, hogy azt várja tőlünk a társadalom, azt várják tőlünk a halmozottan hátrányos helyzetben lévők, a fogyatékkal élők és az érintettek, hogy érdemi lépéseket tegyünk az ő érdekükben. Ez az országgyűlési határozati javaslat ezt szolgálja.

Még egyszer felajánlom, bármikor, a nap bármelyik órájában, bárkivel tisztelettel én magam nagyon szívesen leülök és a kollégáim is, hogyha van még olyan módosítás, van még olyan szövegszerű javaslat, amivel jobbá lehet ezt tenni, hát tegyük. Én nem szeretnék ennek ellenállni, de tisztelettel kérem önöket, hogy olvassák el a bizottsági módosítót, és ne úgy jöjjünk majd ide be az ülésre, amikor itt lesz valamennyi képviselőtársunk, hogy közöttünk még vita van.

Nagyon fontos egy ilyen ügy. Nagyon fontos, hogy azt lássák az érintettek, hogy politikai hovatartozástól függetlenül, egy nem politikai, hanem kifejezetten egy társadalmi igazságosság elve alapján szükséges kérdésben mi politikamentesen konszenzust tudtunk kialakítani. Azt gondolom, hogy előterjesztőként én ennél pozitívabban, ennél nyitottabban, a rászorultak érdekében ennél készségesebben nem tudok hozzáállni. Úgyhogy a képviselő asszonynak és a képviselő uraknak is azt javaslom, hogy bármikor elérhető vagyok mobilon, e-mailen, telefonon, állok az önök rendelkezésére.

(19.50)

Csak azt kérem - hiszen önökön múlik, azon, hogy az önök frakciói hogy fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni -, ne azt nézzük, hogy ebben a kérdésben mi választ el minket, hanem azt, hogy mi köt össze. Ebben a szellemben várom az önök módosító indítványait, és tisztelettel jelzem előre, hogy mindent, ami hozzátesz a javaslathoz, támogatni fogok.

Tisztelettel kérem, hogy ennek szellemében győzzék meg a frakciójukat - miután önök is meggyőződtek a bizottsági módosításról -, győzzék meg képviselőtársaikat, mert azt várja tőlünk ez a kör, hogy politikai hovatartozástól függetlenül egységes álláspontot tudjunk kialakítani.

Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai