Készült: 2020.09.20.00:27:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

319. ülésnap (2013.10.30.), 126. felszólalás
Felszólaló Czerván György (Fidesz)
Beosztás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZERVÁN GYÖRGY vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Hazánk ökológiai adottságai, vetőmag-termelési és -feldolgozási tradíciója és tapasztalatai, valamint a logisztikai előnyök a hazai gazdaság egyik legsikeresebb ágazatává tették a vetőmag-előállítást. Magyarországon a vetőmag-előállítás közel 130 ezer hektáron zajlik, a fémzárolt vetőmag mennyisége megközelíti a 230 ezer tonnát. Több mint 100 különböző fajból közel 1500 fajta vetőmagja került szaporításra és minősítésre. A magyar vetőmag-előállítás értéke közel 190 milliárd forint. A kalászosok 10 milliárd forint, a hibridnövények 160 milliárd forint, a takarmánynövények és hüvelyesek 10 milliárd forint, a zöldségnövények szintén mintegy 10 milliárd forint összértéket képviselnek.

A vetőmag-előállítás összértékét figyelembe véve kijelenthető, hogy a vetőmag-termesztés stratégiai ágazat, a magyar vetőmag stratégiai termék, ezért az ésszerűbb működés, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, illetve a versenyképesség javítása, valamint Magyarország GMO-mentességre vonatkozó stratégiájának hatékonyabb ellátása érdekében indokolt a hatályos szabályozás módosítása.

(12.30)

A vetőmag-előállítás egyik feltétele - ha az szakmailag indokolt, és jogszabályokban előírt izolációs távolságok betartása miatt - az összefüggő nagyobb földterületek megléte. Az izolációs távolságok érvényesítése a szétszabdalt hazai tulajdoni viszonyok miatt egyes térségekben gyakran komoly nehézségekbe ütközik. Sok esetben a termelők között vitás helyzetek alakulnak ki, így a vetőmag-előállításhoz szükséges védőtávolságok biztosításának hiányában a vetőmag-előállítás meghiúsulhat. A kormány ezért a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény módosításának kezdeményezése révén kívánja növelni a termelés biztonságát a jogi háttér pontosításával és lehetőség szerint a hatósági kontroll kiterjesztésével.

A törvényjavaslat a vetőmag-előállító és a védőtávolságba eső földhasználó érdekeire figyelemmel szabályozza az előzetes egyeztetés módját és az ellentételezés arányos mértékét. A törvényjavaslat a hatályos szabályokhoz képest részletesebben határozza meg a védőtávolságba eső termőföldhasználóval való megegyezést és a vetőmag-szaporítási zárt körzet létesítésének szabályait, így mind a vetőmag-előállításhoz szükséges védőtávolságok érvényesítése, mind a vetőmag-szaporítási zárt körzet létesítése során a jelenleginél nagyobb védelmet kíván nyújtani a vetőmagtermesztőknek. A termelés biztonsága miatt szerződés köthető a vetőmag-előállító és a védőtávolságba eső többi területet használó gazdálkodó között, amelynek tartalmaznia kell a termelők gazdasági tevékenységének korlátozásával kapcsolatos kötelezettségeket, mint például a vetőmag-szaporítást veszélyeztető növényfajok és -fajták termesztésétől való tartózkodást, valamint az ebből eredő eredménykiesés arányos ellentételezésének módját és mértékét. A korlátozás, illetve a zárt körzeten belüli egyes növényi kultúrák termesztésére vonatkozó tilalom betartását a növénytermesztési hatóság ellenőrzi és elrendeli a növényállomány megsemmisítését, ha a korlátozás, illetve a tilalom ellenére a zárt körzeten belül a tiltott növényfaj egyedeinek eltávolítása elmaradt.

A törvényjavaslat lényeges új rendelkezése a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó szennyezett vetőmag fogalmának meghatározása, amelynek révén erősödik a 2012. január 1-jétől hatályos új alaptörvény Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságának fenntartásáról szóló célkitűzése. A törvényjavaslat kiterjed még a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt károsult termelők kárenyhítése törvényi szintű feltételeinek rögzítésére. A törvényjavaslat tartalmazza a tájfajtákra, a zöldség- és gyümölcsfajták forgalmazására vonatkozó uniós irányelvek átültetéséhez szükséges módosításokat és az időközben szükségessé vált pontosításokat.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel kérem önöket az előterjesztés támogatására.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai