Készült: 2021.05.08.09:01:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 221. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 14:33


Felszólalások:  Előző  221  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 19., 20., 24., 33., 50., 55., 57., 58. és 64. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 188 igen szavazattal, 120 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Pap János az 1. § (1) bekezdésében az épített környezet védelméről szóló törvény 2. §-ában az építmény fogalmát változtatja meg. A bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatják. A Fidesz kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 309 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 12. pontjában Pap János az 1. § (5) bekezdésében a törvény 2. §-ában a területi főépítész fogalmát módosítja. A bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatja. A Fidesz kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 307 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 44. pontjában Balsay István a 22. § (3) bekezdésében a törvény 39. § (5) bekezdésének d) pontjában a kötelező mellékletek egyik elemét módosítja. A bizottságok és az előterjesztő egyaránt támogatják. A Fidesz kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 307 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

(19.50)

Az ajánlás 8. pontjában Pap János az 1. § (2) bekezdésében a törvény 2. §-ában az épület fogalmát módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen, 184 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 11. pontjában Pap János az 1. § (4) bekezdésében a törvény 2. §-ában a településfejlesztési koncepció fogalmát változtatja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen, 173 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában az önkormányzati bizottság az 1. § (6) bekezdésében a törvény 2. §-ában a biológiai aktivitásérték fogalmának elhagyását javasolja. A javaslat összefügg a 23. ponttal és kizárja a 14., 15. és 16. pontokban lévő indítványokat. Most tehát a 13. és 23. pontokról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 124 igen, 185 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a 14. pontról szavazunk Pap János indítványa alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen, 182 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a 15. pontról döntünk, szintén Pap János javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 126 igen, 182 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 16. pontról szavazunk Pap János indítványa alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen, 182 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 17. pontjában Balsay István az 1. § (6) bekezdésében a törvény 2. §-ában az övezeti terv fogalmát módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen, 187 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 18. pontjában Kocsis Róbert a 2. §-ban a törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában miniszteri feladatkört változtat meg. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen, 185 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 21. pontjában Balsay István a 2. §-ban az 5. § (4) bekezdés c) pontjában nyelvtani módosítást kezdeményez. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen, 183 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 22. pontjában Balsay István a 3. § (1) bekezdésében a törvény 8. § (1) bekezdése bevezető szövegét az épített környezet alakításának alapelvével egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen, 182 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 25. pontjában Balsay István az 5. §-ban a törvény 10. § (3) bekezdését egyeztetési kötelezettséggel egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen, 186 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 26. pontjában Balsay István a 6. § (1) bekezdésében a törvény 13. § (4) bekezdése második mondatának elhagyását javasolja a területrészi építési szabályzatokkal kapcsolatban. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 121 igen, 185 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában, valamint az ajánlás 27. pontjában Horváth Csaba a 6. § (2) bekezdésében a törvény 13. §-át új, alternatív tartalmú bekezdéssel egészíti ki. Ebben digitális tervkészítési kötelezettséget terjeszt elő.

Először a kiegészítő ajánlás 6. pontjáról szavazunk. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen, 184 nem szavazattal, 111 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 27. pontjáról döntünk. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen, 185 nem szavazattal, 115 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 29. pontjában Balsay István a 11. §-ban a törvény 21. § (1) bekezdésében a változtatási tilalom szabályát változtatja meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 123 igen, 185 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 30. pontjában Balsay István a 13. §-ban a törvény 27. § (3) bekezdésében határidőt tartalmazó szövegrész elhagyását javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 119 igen, 190 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 32. pontjában Balsay István a 15. § (2) bekezdésében a törvény 30. § (6) bekezdésében szereplő kártalanítási szabályt módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen, 188 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 40. pontjában Horváth Csaba a 20. §-ban a törvény 36. § (1) bekezdés e) pontja lezáró szövegét egészíti ki az építésügyi engedély kézbesítésével kapcsolatban. A gazdasági és a területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 3 igen, 174 nem szavazattal, 109 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 43. pontjában Balsay István a 22. § (1) bekezdésében a törvény 39. § (1) bekezdése c) pontjában szereplő határidőket módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen, 191 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 45. pontjában és ezzel összefüggő 48. pontjában Kocsis Róbert az építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatban terjeszt elő hatásköri és illetékességi módosításokat. Ennek alternatíváját tartalmazza a 47. pontban az önkormányzati bizottság javaslata.

Először a 45. és 48. pontokról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen, 194 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a 47. pontot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 304 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 49. pontjában Kocsis Róbert a 28. §-ban a törvény 52. § (6) bekezdésének módosítását javasolja az építésügyi hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatban. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen, 186 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 52. pontjában Gulyás József a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki, amelyben jogalkalmazási szabályt ír elő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen, 189 nem szavazattal, 109 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(20.00)

Az ajánlás 56. pontjában Kocsis Róbert a 31. § (1) bekezdésében a törvény 62. § (1) bekezdését kormány-felhatalmazással egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az önkormányzati bizottság önálló indítványát új változatban T/19107. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Megkérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány álláspontja az általános vitában már elhangzott, így most a határozathozatalra kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19107. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 304 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten 1994. december 1-jén aláírt szerződések módosításáról szóló szerződések kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/19077. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/19077/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Most megadom a szót Hankó Faragó Miklós államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.
Felszólalások:  Előző  221  Következő    Ülésnap adatai