Készült: 2021.05.11.11:48:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 211. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 8:18


Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 16., 20., 24. és 25. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 311 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 2. pontjában Lezsák Sándor az 1. § (2) bekezdésében az önálló szolgálatteljesítés feltételét írja le. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 181 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Lezsák Sándor az 1. § (2) bekezdésében a polgárőrré válás személyi feltételét terjeszti elő. Ennek az alternatívája szerepel az ajánlás 4., valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjában.

Először a 3. pontról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 196 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a 4. pontról határozunk Stolár Mihály és Pósán László javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontját teszem fel szavazásra Sági József és Stolár Mihály javaslata szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 189 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Stolár Mihály és Pósán László az 1. §-t új bekezdéssel egészítik ki, amelyben azt javasolják, hogy a polgárőr ellenszolgáltatás nélkül végezze munkáját. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

(19.30)

Az ajánlás 6. pontjában Stolár Mihály a 2. § (1) bekezdésében az együttműködésre vonatkozó szabályt módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 184 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 8. pontjában Kocsis Róbert a 3. § (2) bekezdését igazolvány- és jelvényviselési kötelezettséggel egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 186 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában Kocsis Róbert a 3. § (2) bekezdésében a formaruha előírásaival kapcsolatban terjeszt elő indítványt. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 186 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontjában Pál Tibor a 3. § (3) bekezdés helyébe új rendelkezés felvételét javasolja, a fegyverhasználati joggal kapcsolatban. A javaslat elfogadása kizárja a 11. pontot.

Először a 10. pontról szavazunk, az önkormányzati bizottság támogatja, az emberi jogi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 310 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodással nem fogadta el.

Most a 11. pontról szavazunk, Stolár Mihály és Pósán László javaslata alapján. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 189 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 14. pontjában Csampa Zsolt a 3. §-t igazolási szabályokkal egészíti ki. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 192 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 15. pontjában Stolár Mihály és Pósán László a 4. §-ból az intézkedési jog szabályát módosítják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 185 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 18. pontjában Lezsák Sándor a 6. § (1) bekezdés bevezető szövegének nyelvtani módosítását javasolja. E javaslat mellett elfogadható a 19. pontban Pál Tibor indítványa.

Először a 18. pontról szavazunk, a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 192 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 19. pontról döntünk, Pál Tibor javaslata alapján. Az önkormányzati bizottság támogatja, az emberi jogi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 309 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Ilyen jelzést nem látok.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma részes államainak első közgyűlése által 2002. szeptember 10-én New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/18878. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/18878/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Az előterjesztő T/18878/2. számon leírási hibát korrigáló pontosítást nyújtott be, amelyet szintén megkaptak.

Megadom a szót Bársony András államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.
Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai