Készült: 2020.10.01.14:31:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

52. ülésnap, 232. felszólalás
Felszólaló Kékkői Zoltán József (FKGP)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:13

Felszólalások:  <<  232  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KÉKKŐI ZOLTÁN (FKGP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997-es kormányrendelet határozza meg az országos településrendezési és építési követelményeket és elrendeli azok kötelező alkalmazását.

A kormányrendelet 29. § (2) bekezdése szerint a mezőgazdasági területeknek minősülő földterületeken a 720 négyzetmétert el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad, a 720 és 1500 négyzetméter területnagyságú telken - a nádas, a gyep és szántó művelési ágban nyilvántartott kivételével - 3 százalékos beépítettséggel egy gazdasági épület és egy telepszint alatti építmény építhető. Az 1500 négyzetmétert meghaladó telken építmény 3 százalékos beépítettséggel nem helyezhető el. A kormányrendelet szerint tehát tilos a teleknek 3 százalékát meghaladó beépítése, és ez az adott térség lakosait hátrányosan érinti, mert a tilalom nem életszerű és nem veszi figyelembe a családi gazdaságok létszükségleteit. Gyakran előfordul, hogy a család gyarapodása folytán bővíteni kellene az épületet, de ennek útját állja a 3 százalékos beépítettségi korlát. Amennyiben ez a korlát fennmarad, úgy akadályozza a családi gazdálkodás fejlődését, és az adott térség területfejlesztési koncepciójának is ellentmond.

Kérdezem tehát a miniszter urat: milyen lehetőséget lát a mezőgazdasági terület 3 százalékos beépítettségi határának indokolt esetben történő feloldására? Tisztelettel várom válaszát. (Taps az FKGP padsoraiban.)

Felszólalások:  <<  232  >>    Ülésnap adatai