Készült: 2021.05.08.09:20:11 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Kocsi László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 8
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2010.02.15.(254)  225 Általános vita lefolytatása H/11542 A nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről felszólalás 1:30
2009.10.08.(229)  106 Általános vita folytatása és lezárása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről felszólalás 8:54
2007.12.17.(120)  366-372 Általános vita lefolytatása T/4677 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
H/4679 A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkéről
T/4678 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
Ismerteti a bizottság véleményét 5:22
2007.09.17.(89)  215 Általános vita lefolytatása T/3606 A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:04
2006.11.17.(33)  184 Általános vita folytatása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről felszólalás 6:59
2006.10.09.(19)  135 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/993 Késedelemet szenvedhet-e a schengeni bővítés és hogyan áll Magyarország felkészülése a schengeni térséghez való mielőbbi csatlakozás érdekében? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:25
 139 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/993 Késedelemet szenvedhet-e a schengeni bővítés és hogyan áll Magyarország felkészülése a schengeni térséghez való mielőbbi csatlakozás érdekében? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:52
2006.06.08.(3)  150 Vita folytatása H/64 Új Magyarország - Szabadság és szolidaritás - A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres, modern és igazságos Magyarországért 2006-2010. felszólalás 4:31
<< 1 >>
Összesen: 8