Készült: 2020.08.11.00:35:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap, 107. felszólalás
Felszólaló Dr. Boros Imre (FKGP)
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Beosztás a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:21

Felszólalások:  <<  107  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BOROS IMRE tárca nélküli miniszter: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! A Phare '96-os országprogramja keretében 12 témakör támogatására került sor. Ezek sorában említendő a HU-9606-os sorszámon szereplő területfejlesztési program. Az 1996-os megállapodás keretében nyílt először lehetőség arra, hogy kísérleti jelleggel a dél-dunántúli és dél-alföldi régióban egyenként 4-4 millió ECU keretben csak a régióra vonatkozó pályázatok kerüljenek elbírálásra.

Valóban, ahogy a képviselő úr is említette, a két régió nagyon színvonalas munkát végzett, és olyan mennyiségben nyújtott be értékelhető pályázatokat, amelyek meghaladják a pályáztatásra rendelkezésre bocsátott pénzügyi kereteket. Ez év november 25-én a két régió regionális fejlesztései tanácsainak elnökei közös levélben kerestek meg annak érdekében, hogy a '98. évi költségvetésből a területfejlesztési célelőirányzat keretében elkülönített és jóváhagyott, egyenként 142,5 millió forint összeget részükre biztosítsuk.

Ebben az ügyben december elején megkerestük az illetékes tárcát. A legfrissebb információim szerint az összegek rendelkezésre bocsátásáról a közeljövőben intézkedés történik.

Nagy örömmel hallom azt, hogy a Phare beszerzési forrásokra vonatkozóan a nyertes pályázók képzése elkezdődött, és a régiók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a támogatások igénybe vehetők legyenek. Ebben a vonatkozásban a képviselő urat, úgy hiszem, meg tudom nyugtatni, hiszen a '96-os Phare-országprogram megállapodásaiban olyan rendelkezés szerepel, hogy a forrásokat '99. szeptember 30-ig kell szerződésekkel lekötni. Jó esélyünk van arra - amint azt már említettem -, hogy a dél-dunántúli régiónak járó 142 milliós összeg hamarosan hozzáférhető lesz (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi a felszólalási idő leteltét.), és így nem vész el a Phare-pénz.

A regionális tanácsok tehát megkezdhetik az előkészületeket a közbeszerzési eljárásra, mivel a szerződés megkötéséig (Az elnök ismét csenget.) mindkét forrás rendelkezésre fog állni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  107  >>    Ülésnap adatai