Készült: 2020.03.30.12:59:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap (2005.04.25.), 41. felszólalás
Felszólaló Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Beosztás gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:10


Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZANYI TIBOR gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! A budapesti közlekedési szövetség létrehozása, illetve - ahogy említette - az elővárosi vasút fejlesztése nemcsak Rákos mente, hanem általában is az agglomerációban, mind pedig a főváros külső kerületeiben élők számára, de hozzáteszem, a belső kerületekben élők számára is elsődleges fontosságú.

Az úgynevezett egyesített bérlet - ezt a szakszót használjuk mostanában - bevezetésével lerövidül az utazási idő, a vasúti közlekedés jobb kihasználásával pedig enyhül a főváros közútjainak zsúfoltsága, mérséklődhet Budapest levegőjének szennyezettsége is. Amint ezt a képviselő asszony is említette, a közlekedéspolitikáról szóló országgyűlési határozat alapján a fővárosban és vonzáskörzetében 2006-ig első lépésként a szolgáltató társaságok közötti átjárhatóságot biztosító új bérletrendszert kell megvalósítani.

A mielőbbi végrehajtás érdekében a GKM, illetve a Fővárosi Önkormányzat megállapodtak abban, hogy már 2005. szeptember 1-jétől új, egyesített bérlet bevezetésével kibővített szolgáltatás induljon a Budapesten, illetve a vonzáskörzetében élő lakosok számára. Az egyesített bérlet ára 10 százalékkal haladja meg a BKV-bérletek árait.

A budapesti közlekedési szövetség ütemezett létrehozásának ez évi előkészítésére a 2005. évi költségvetés mintegy 432 millió forintot biztosított. Jelenleg tehát folyamatban van a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kormány részéről különböző előterjesztések előkészítése. Ezek jóváhagyását követően az ellátásért felelősek között egy alapszerződés aláírására kerülhet sor. Ez utóbbi tartalmazza majd a BKSZ, a budapesti közlekedési szövetség létrehozásának távolabbi feladatait, megalapozza a szolgáltatók szerződéseit, és ahogy a képviselő asszony is említette, bizony az igen bonyolult menetrendi egyeztetésre is szükség van.

A budapesti közlekedési szövetség előkészítésével egyidejűleg stratégiai jelentőségű kérdésként kezeljük a budapesti elővárosi közlekedés fejlesztését. A kormány a múlt év elején határozatban szabta meg a tárca, illetve a MÁV ezzel kapcsolatos feladatait. A budapesti elővárosi közlekedés fejlesztése első szakaszaként folyamatban van 30 villamos motorvonat beszerzésének előkészítése. Elég fontos, hogy ezek a járművek mielőbb üzembe állhassanak, de amint azt a képviselő asszony is tudja, a Közbeszerzési Döntőbizottság májusban fog döntést hozni, és annak alapján tudjuk a továbblépést megállapítani.

2006 első negyedévéig egyébként összesen újabb 10 Desiro elnevezésű dízel-motorvonattal bővül az elővárosi járműállomány, és tovább folytatódik a rossz állapotú elővárosi személykocsik felújítása is. Várhatóan már ez év szeptemberében megkezdődik azon felújított kocsik forgalomba helyezése, amelyeket a német vasúttól vásárol meg a MÁV. Persze, nem feledkezünk meg az állomási szolgáltatások fejlesztéséről sem. Ez alapvetően a peronok felújítását, P+R parkolási lehetőség tető alá hozását, P+B, tehát kerékpártárolók, esőbeállók létesítését és jegyautomaták telepítését foglalja magában.

Egyébként az európai uniós támogatással végzett pályarekonstrukció - ez a korábban ismert ISPA, illetve most a kohéziós projektek révén - a 11 budapesti elővárosi vonal közül 5 vasútvonalat érint, és az Európai Beruházási Bank hiteléből további 2 vonal korszerűsítését tervezzük elvégezni.

A felsorolt fejlesztések valószínűleg már a következő évben érezhetően javítják az elővárosi vasúti szolgáltatás színvonalát, amelyet az új, korszerű motorvonatok beállása, az ütemes menetrend alkalmazása és a vonatgyakoriság (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) bővítése alapoz meg.

Gondolom, a képviselő asszony el tudja fogadni ezt a beszámolót. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  41  Következő    Ülésnap adatai