Készült: 2021.03.06.05:55:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

301. ülésnap (2013.09.11.), 68. felszólalás
Felszólaló Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Alkotmányügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:38


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PAPCSÁK FERENC, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alkotmányügyi bizottság 2013. szeptember 9-én megtárgyalta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat előadója, dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítésében lényegében az államtitkár úrral egyező gondolatokat fogalmazott meg, amely szerint az alaptörvény rögzíti, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok kötelesek segíteni azzal, hogy törekedjenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára megfelelő szállást biztosítani.

A törvény, helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.

A vitában több képviselő szólalt fel, dr. Schiffer András képviselőtársam kezdeményezte, hogy A Város Mindenkié társadalmi szervezet, csoport is hozzászólhasson. Ennek az alkotmányügyi bizottság lehetőséget biztosított, Balog Gyula úr elmondhatta a véleményét az alkotmányügyi bizottságban; majd a képviselői hozzászólásokra került sor, amelynek során egy kisebb vita alakult ki; a kisebbségi véleményt majd Schiffer András ismerteti.

Én magam egy kérdést intéztem a megjelent államtitkárhoz, amely szerint fontosnak tartjuk, hogy a város több pontján, illetőleg az országban is több településen úgynevezett illegális kereskedelmi tevékenységet folytató személyek jelentek meg nagy tömegben, így a zuglói önkormányzat területén, a Városligetben, az Örs vezér terén és környékén, valamint az Erzsébet királyné úti aluljáróban, de több képviselőtársam jelezte már, hogy ez más településeken is elharapódzott jelenség.

A benyújtott jogszabály ezt nem tartalmazta, illetőleg ennek a szankcionálását nem tartalmazta, erre figyelemmel már ott, a bizottsági ülésen jeleztük, hogy módosító indítványt fogunk előterjeszteni. Miután a kereskedelmi törvény nincs megnyitva, éppen ezért csak a rendészeti bizottság tehette ezt meg. Úgy tudom, hogy a délelőtt folyamán a rendészeti bizottság tárgyalta, és a módosításra vonatkozó kezdeményezésünket előterjesztette.

Egyetlen vitapont merült még fel, amely szerint a fővárosban csak a Fővárosi Önkormányzat lenne vagy lett volna jogosult azt a zónát, amely tilalmazott, kijelölni. Erre vonatkozóan a fővárosi polgármesterekkel, képviselőtársaimmal a ma délelőtti időszakban benyújtottunk egy módosító javaslatot, hogy csak a helyi önkormányzatok, hiszen a Fővárosi Önkormányzat is helyi önkormányzatnak minősül a jog értelmében, illetőleg a kerületi önkormányzatok ne legyenek ettől a joguktól megfosztva.

Tisztelettel tájékoztatom önöket arról, hogy az alkotmányügyi bizottság többsége, 18 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, illetőleg 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a jogszabályt.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai