Készült: 2019.11.13.21:05:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

25. ülésnap (2018.10.01.), 106. felszólalás
Felszólaló Dr. Völner Pál (Fidesz)
Beosztás Igazságügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Videó/Felszólalás ideje 4:02


Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2014-ben elfogadott törvények, beleértve a forintosítás árfolyamának meghatározását is, a Kúria 2014-es jogegységi döntésén alapultak. A Kúria döntése alapján a devizaalapú fogyasztóikölcsön-szerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot a kedvezőbb kamatérték ellenében a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általános tájékozott és körültekintő átlagos fogyasztó számára annak tartalma szerződéskötéskor nem volt világos, nem volt érthető; tehát ennyiben egyezik az uniós bíróság döntésével.Az Európai Unió Bírósága 2018 szeptemberében az OTP Bank és az OTP Faktoring Zrt. ügyében kimondta, hogy a devizahiteles törvények által eszközölt módosítások ellenére, tehát ahogy említettem, a szerződés eredeti, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételei vizsgálhatók a 93/13-as irányelvnek való megfelelés szempontjából. Az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelenségét csak akkor nem kell vizsgálni, ha nemzeti bíróság megállapítja, hogy azokat világosan és érthetően fogalmazták meg  tehát ha a nemzeti bíróság megállapítja. Az Európai Unió Bírósága ítéletében ismét világossá tette, hogy egyedül a kérést előterjesztő bíróság feladata, hogy a feltételek minősítéséről az adott ügy körülményeire tekintettel határozatot hozzon. A világos és érthető megfogalmazás követelménye alapján a pénzügyi intézmény köteles elegendő tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevők számára.

Az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételeknek alaki, nyelvtani szempontból és konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie, ahogy a képviselő úr is említette. Így a fogyasztónak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt gazdasági következményeket is tudnia kell értékelni. E tekintetben az ítélet a roma vonatkozású ügyben 2017-ben hozott döntéshez képest jelentős újdonságot nem hordoz. Az ítélet alapján a nemzeti bíróság feladata annak figyelembevétele, hogy a kölcsönszerződés tartalmaze kockázatfeltáró nyilatkozatot, amit együtt kell értelmezni a szolgáltatott további tájékoztatással. Például a konkrét ügyben a kölcsönfelvevők kaptak olyan iratot is, amely az árfolyamkockázattal kapcsolatos további tájékoztatást, illetve számítási példákat is tartalmaz. Látható tehát, hogy a bíróság egyedi mérlegelése mindenképpen szükséges. Összességében tehát, ahogy említettem, a nemzeti bíróság feladata, hogy ennek minőségét, megtörténtét, mármint az árfolyamkockázat vonatkozásában értékelje.

Képviselő úr említette a végrehajtásokkal kapcsolatos moratóriumot és egyéb kérdéseket. 2010 óta ez a Ház volt az, amely folyamatosan meghosszabbította a moratóriumot, és legutóbb a KDNP kezdeményezésére pedig november 15-től április 30-ig van a téli moratóriumi időszak is, ellentétben a korábbi december 1-től február végéig tartó időszakkal. Tehát ilyen értelemben ez a Ház tett az adósok érdekében ezen a területen is.

A másik pedig, hogy ha a devizahiteles szerződés érvényességét illetően, főleg a devizahitelesekről beszélünk az interpellációban, per van folyamatban, akkor a végrehajtási ügyben továbbra is lehet kérni a bíróságtól a végrehajtási eljárás felfüggesztését a per befejezéséig. Tehát a jelen jogszabályi keretek is nyújtanak lehetőséget az adósoknak arra, hogy éljenek a jogaikkal, illetve ha kialakul a megfelelő bírósági gyakorlat, ha eljut odáig a fejlemény, hogy egy kúriai jogegységi döntés megszületik, akkor nyílik meg véleményem szerint jogilag a tisztelt Ház számára ismét az a lehetőség, hogy olyan törvényt alkosson, ami tovább tudja segíteni az adósokat, hogy az ügyek nagy számát egyedi elbírálás nélkül meg tudja oldani.

Természetesen ebben nyitottak vagyunk, csak el kell jutnunk oda, ahova ’14-ben eljutottunk, hogy ennek a döntésnek az alapján a nemzeti bíróságok milyen joggyakorlatot fognak kialakítani. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  106  Következő    Ülésnap adatai