Készült: 2020.02.19.06:45:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

23. ülésnap (2014.11.03.), 178. felszólalás
Felszólaló Dr. Völner Pál (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:29


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentés tájékoztat arról, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44. §-ának, valamint azt, hogy nem nyújtottak be hozzá sem egyéni képviselői, sem bizottsági módosító indítványt. Mindazonáltal engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel a törvényjavaslat fontosabb elemeit.

A javaslatra azért van szükség, mert a szakterületre vonatkozó 2012. augusztus 3-ai 748/2012. bizottsági rendelet hatálybalépése jogharmonizációs célú módosításokat követel meg, amelyeket át kell vezetni a vonatkozó magyar törvényeken. Ezenkívül több tanácsi irányelv megjelenése miatt is felül kell vizsgálni a nemzeti szabályozást, mivel e területek nemzeti szintű szabályozása a továbbiakban már nem indokolt. A javaslat az EU-rendeletek alapján egyrészt hatályon kívül helyez egyes uniós szabályozási hatáskörbe tartozó légi járművek típusalkalmasságára és műszaki alkalmasságára vonatkozó rendelkezéseket, másrészt az uniós rendelet hatálya alá nem tartozó légi járművekre vonatkozóan vizsgálja felül a jelenlegi szabályozást.

A fentieken túl egy, a légi közlekedés védelméről szóló irányelv-módosítást is át kell vezetni a hazai joganyagon. Itt a veszélyes áruk légi úton történő továbbításáról van szó, amely egy olyan összetett tevékenység, amely esetében szükséges az azzal összefüggő ismeretek oktatása és vizsgáztatása. Ezenfelül meg kell teremteni a jelenleginél hatékonyabb hatósági felügyeletet, meg kell alkotni a veszélyes áruk légi úton történő továbbításának részletszabályait, és lehetővé kell tenni, hogy ezeket a szabályokat kormányrendeleti szinten lehessen rendezni, ne kelljen minden ilyen esetben a törvényt módosítani. A javaslat ezenkívül felhatalmazást ad a harmadik országokba árut szállító légitársaságoknak, hogyan kezeljék a meghatalmazott ügynök és az ismert szállító adatait.

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvényre vonatkozó javaslatok döntően technikai jellegű módosításokat tartalmaznak. Mivel fontos, a vasúti közlekedés biztonságát elősegítő jogharmonizációról van szó, kérem a tisztelt Házat, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai