Készült: 2020.08.10.20:58:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

63. ülésnap (2010.12.23.),  19-23. felszólalás
Felszólalás oka Záróvita
Felszólalás ideje 16:22


Felszólalások:   19   19-23   23      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, a kormány nevében ki kíván válaszolni az elhangzottakra. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. A mai napon napirend utáni felszólalásra senki sem jelentkezett. (Derültség.)

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője bejelentést tett mentelmi joga megsértéséről. Ezt megvizsgálásra kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. (LMP-s képviselők karácsonyi ajándékkosarakkal lépnek be az ülésterembe, és átadják a frakcióvezetőknek. - Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy ma délelőtt a házbizottság ülést tartott. Az ülésen az MSZP kivételével egyetértés alakult ki abban, hogy a mai ülés napirendje egészüljön ki az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/2073. számú országgyűlési határozati javaslattal. Ennek az előterjesztésnek az elfogadásával az Országgyűlés létrehozza a nemzeti összetartozás bizottságát. Az Országgyűlés elnöke úgy döntött, hogy a Házszabály 15. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörével élve az Országgyűlés elé terjeszti indítványát.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a napirendi ajánlásom kiegészítésével. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az ülés napirendjét kiegészítette a nemzeti összetartozás bizottságának létrehozásával.

Tájékoztatom önöket, hogy erre a határozathozatalra ma utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend módosítását kezdeményező javaslatokról döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítását indítványozó törvényjavaslat zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítását indítványozó törvényjavaslat zárószavazására ezen az ülésen ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Országgyűlés elnökének napirendi ajánlását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1811. számon, az egységes javaslatot pedig T/1811/30. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság T/1811/32. számon elkészítette ajánlását. Ebben összesen két ajánláspont szerepel. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Igen; megadom a szót Szabó Vilmos MSZP-s képviselő úrnak.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Amikor először rátekintettem a módosító javaslatra, akkor még azt gondoltam, hogy talán mégiscsak áttanulmányozták a Szocialista Párt és a többi ellenzéki párt módosító javaslatait, és ennek a megfontolása alapján a lényeges javaslatainkból, ha az utolsó pillanatban is, de beterjesztettek zárószavazás előtti módosító javaslatot. Amint azonban a két módosító javaslatot el is olvastam, rá kellett jönnöm, hogy nem ez történt: egyik javaslat sem olyan, amely jobbá tenné a beterjesztett törvénytervezetet.

Sem az 1., sem a 2. módosító javaslat nem helyettesíti az egyeztetést, amely elmaradt. Elmaradt az egyeztetés előzetesen a parlamenti pártokkal, és elmaradt az érintett, határon túli közösségekkel. Nem helyettesíti azt, hogy tulajdonképpen a Magyar Állandó Értekezletet sem tartják olyannak, amely érdemes lett volna akár szakbizottsága útján, hogy megtárgyalja ezt a javaslatot, és megmaradt csak az a homályos utalás, amely elvi iránymutatást ad a Magyar Állandó Értekezletnek és a bizottságának. Arra kell tehát gondolnunk, hogy ebben a tekintetben a kormány és a Fidesz a Magyar Állandó Értekezletet csak bokrétának fogja tekinteni a saját kalapján.

A két módosító javaslat nem teszi semmissé azt a kifogásunkat és kritikánkat, hogy egy centralizáció történik, amely egy háromtagú bizottság kezébe adja, a háromtagú bizottság mindenhatósága alá rendeli a határon túli magyarok támogatásának szinte egész rendszerét, pénzügyi keretének az elosztását, a lehető legkevesebb kontroll, ellenőrzés és a beleszólás biztosítása nélkül. A két módosító javaslat nem javít a tekintetben sem, hogy átláthatóbb legyen, sokkal inkább az átláthatatlanság lesz jellemző. A pályázati keretek meghatározása szintén a háromtagú bizottság mindenhatósága alá van rendelve, és őtőlük függ, hogy mely részét határozzák meg pályázható és nem pályázható összegnek.

Azt kell tehát gondolnunk, hogy valóban visszatér a kormány az 1998-2002 közötti időszakhoz, amikor Budapestről kívánják meghatározni azt, hogy mi történjék a határon túli magyar világban, anélkül, hogy figyelembe vennék a véleményüket és az álláspontjukat.

(11.50)

Szeretném jelezni: rosszul fog működni, rossz hatást fog elérni, ellentétes lesz a nemzeti érdekeinkkel. Kérem, ne tegyék, fontolják meg, s még mindig van pár perc, hogy azt mondják, inkább kerüljön sor egyeztetésre, és a későbbiekben fogadjuk el ezt akár kialakítandó konszenzussal. Nem történne nagy kár, biztosan így fog nagy kár történni. A Szocialista Párt nem támogatja a módosító javaslatot és az alapot sem ebben a formájában.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Megadom a szót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak.

DR. SEMJÉN ZSOLT tárca nélküli miniszter: Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Drága jó képviselő úr, amit most elmondott, azt elmondta az általános vita tekintetében is. Az a legfőbb sérelme a Szocialista Pártnak, hogy nem delegál embert a kuratóriumba. (Szabó Vilmos nemet int.) Hát, ez azért van, drága jó képviselő úr, mert nem önök nyerték meg a választást. (Szabó Vilmos: Nem az a problémánk.) Van ennek egy nagyon egyszerű megoldása. A helyzet az, hogy az delegál a kuratóriumba, és az viseli a felelősséget, akit erre a választók felhatalmaztak.

A másik, amit sérelmez, az az, hogy - az ön megfogalmazásában - centralizáltuk a döntéshozatalt. A centralizációra éppen azért volt szükség, mert az önök kormánya alatt az volt a gyakorlat, hogy a legkülönbözőbb helyekről finanszírozták a dolgokat, ebből kifolyólag átláthatatlan volt a dolog. Most azáltal, hogy egy helyen van, bárki pontos képet kaphat arról, hogy milyen programra mennyi pénz fog jutni.

A MÁÉRT emlegetése pedig, ha megbocsát, egy picit már vicces a Szocialista Párt részéről, hogy mi nem egyeztetünk a MÁÉRT-tal. Hát hogyne egyeztetnénk a MÁÉRT-tal, amikor mi hívtuk össze. Önök már csak azért sem tudtak egyeztetni a MÁÉRT-tal, mert éppen önök szüntették meg. Úgyhogy arra kérem, hogy még egyszer olvassa el legalább a kész törvény szövegét, és biztosíthatom arról, hogy a MÁÉRT-tal egyeztetni fogunk, és biztosítani fogom önt arról is, hogy éppen a MÁÉRT által delegált emberek fogják előkészíteni ezeket a döntéseket.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő, előterjesztő által benyújtott indítványt, amelyet az alkotmányügyi bizottság is támogat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 253 igen szavazattal, 62 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1811. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, 64 nem ellenében, 43 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 259 igen szavazattal, 67 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Kósa Lajos és Kovács Zoltán fideszes képviselők önálló indítványát T/1494. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1494/11. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Az előterjesztők T/1494/8. sorszámon pontosítást nyújtottak be.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság T/1494/13. sorszámon elkészítette ajánlását. Ebben összesen két ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, ezért a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Kovács Zoltán képviselő urat, él-e a felszólalás lehetőségével. Öné a szó.




Felszólalások:   19   19-23   23      Ülésnap adatai