Készült: 2020.08.10.21:58:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

325. ülésnap (2013.11.18.),  99-108. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 6:38


Felszólalások:   97-98   99-108   109-110      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszterelnök úrnak a második soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia.

Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak: "Hogyan váltak napjainkra az egyes egzotikus szigetek a Fidesz és az MSZP nagykoalíciójának háttérbirodalmává?" címmel. A miniszterelnök úr Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat jelölte ki válaszadásra. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen.

ELNÖK: Elfogadja. Öné a szó, Szilágyi György képviselő úr.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Lassan már nem telik el nap, hogy ne jelenne meg egy-egy híradás az önök off-shore szervezetekkel szembeni állítólagos küzdelméről. Ne feledkezzünk meg azonban egy mellékesnek éppen nem mondható körülményről: a 40 milliárd forint összértéket is meghaladó törvénytelen off-shore támogatásokat a Németh Lászlóné és Petykó Zoltán nevével fémjelzett apparátus ítélte oda a Cipruson, a Marshall-szigeteken, Gibraltáron és a Korall-szigeteken, illetve egyéb egzotikus országokban jegyzett, ismeretlen tulajdonosokkal bíró szervezetek számára.

A szövevényes ügyletek minden bizonnyal sohasem láttak volna napvilágot a Jobbik tényfeltáró munkája nélkül. Mi derítettük ki és hoztuk nyilvánosságra, hogy közel két éven keresztül az alaptörvény tiltó rendelkezéseinek ellenére tömegével pénzelték - ráadásul, ne felejtsük el, közpénzből - ezeket a szervezeteket. És ebben érdekes módon messzemenőkig élvezték a szocialista padsorokban ülő képviselőtársaik sokatmondó, támogató hallgatását is.

Önök tehát elődjeiktől elsajátították, vagyis inkább tökélyre fejlesztették a közpénzek ilyen módon történő eltüntetésének gyakorlatát. Amiről tehát önök mostanában hírt adnak, az nem más, mint a korábban elkövetett súlyosan törvénysértő gyakorlat korrekciójára tett kísérlet, hozzáteszem: gyenge kísérlet. Annyi tudható ugyanis, hogy a hangzatos szavak ellenére ez idáig egyetlenegy esetben sem történt meg a támogatási szerződésektől való elállás, nem is beszélve a kifizetett milliárdos összegek kamatostul történő visszaköveteléséről. Ennél is elfogadhatatlanabb azonban, hogy önök mind a mai napig nem mondták meg, nem hozták nyilvánosságra, hogy valójában kik kapták meg ezeket az irdatlan mennyiségű közpénzeket.

Kérem tehát, végre mondja meg, valójában kiket rejtegetnek és védenek körömszakadtáig ebben az ügyben? A közpénzek megcsapolóinak beazonosítása és bíróság elé állítása - beleértve az intézményrendszer felelős vezetőit, adott esetben kormánytagokat is - nem kerülhető meg, már csak azért sem, mert ha a Jobbiknak lehetősége lesz rá, akkor mi az önök által elszabotált elszámoltatást végre fogjuk hajtani.

Kérdezem tehát: mikorra várhatóak a felelősségrevonások, a pénz-visszakövetelések, azaz érdemi intézkedések ebben az ügyben. Várom válaszát. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak.

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! A kormánynak éppen az a célja, hogy mindent megtegyen a kérdés által érintett egzotikus szigetek bevonásával történő pénzügyi folyamatok felderítésére.

A jellemzően alacsony adóztatást elkerülő, pénzügyileg fejlett és magas szintű diszkréciót biztosító úgynevezett adóparadicsomok kiemelt célpontjai a nemzetközi adóelkerülésnek és adócsalásnak. Ez a folyamat a globalizálódó világgazdaság egyik káros és veszélyes mellékhatása, ebben kétségtelenül igaza van.

A külföldre, off-shore központokba adóelkerülési konstrukciókba menekített vagyonok felderítése és megadóztatása érdekében folytatott küzdelem egyik legfontosabb eszköze az adóügyi információcsere. Magyarország ma már kizárólag csak olyan állammal köt adóegyezményt, amely hajlandó a teljes körű, banktitokra is kiterjedő információcserére, és számos off-shore központnak tekintett állammal kezdett tárgyalásokat az adóügyekben történő információcsere-egyezmény kötéséről.

(15.40)

E tekintetben már tavaly is kötöttünk egyezményt, és most pedig küszöbön áll a Jersey-szigetekkel való, hasonló tartalmú megállapodás.

2013 novemberében írta alá Magyarország az Európa Tanács és az OECD által kidolgozott, az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló multilaterális egyezményt, amely valamennyi aláíró állam adóhatósága között lehetővé teszi az együttműködést az adóügyi információcsere, kézbesítés, adóbehajtás területén. Az egyezmény aláírása újabb jele annak, hogy Magyarország elkötelezett az adóügyi együttműködésben.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr. A képviselő úrnak megvan a lehetősége a viszonválaszra.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Amit ön mondott, az mellébeszélés. Én egy konkrét ügyet mondtam önnek. 2012. január 1-jétől már nem lehetne közpénzeket off-shore cégeknek adni, én elmondtam önnek, hogy önök adták ezeket off-shore cégeknek közel két éven keresztül. Az, hogy most milyen megállapodásokat hoznak... Hogyan tartják be a törvényeket? Ez lenne a kérdés. És önöknek nem fontos, hogy ezt az ügyet felderítsék, mert ha fontos lenne önöknek, akkor akár önök, vagy akár érdekes módon az MSZP is tett volna feljelentést ebben az ügyben, miszerint közpénzeket az önök törvénye alapján, törvénytelenül adtak oda átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű cégeknek.

Érdekes módon egyedül a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak volt fontos ez az ügy, mi derítettük fel, mi tettünk feljelentést ebben az ügyben. Vajon miért csak egyedül mi tettünk feljelentést? Vajon miért csak mi folytattunk érdemi tényfeltárást ebben az ügyben? Azért, mert a Jobbik Magyarországért Mozgalom az egyetlen, akinek nincs takargatnivalója. Önöknek az MSZP-vel együtt ebben az ügyben is takargatnivalójuk van, hiszen nagykoalícióval juttatják ki a közpénzeket off-shore cégeknek. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. A viszonválasz lehetősége adott a miniszterelnök-helyettes úrnak.

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Tisztelt Képviselő Úr! Először is, láthatja, hogy nemzetközi szinten is mindent megteszünk azért, hogy ezeket az adóelkerüléseket ki tudjuk védeni, ami egyébként Magyarország nemzetgazdasági érdeke.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy csak és kizárólag olyan cégekkel kötünk megállapodást, amelyeknek a tulajdonosi háttere ismert.

Harmadsorban pedig csak arra tudom biztatni, hogy ha bármilyen visszásságról tudomása van, tegyen feljelentést.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   97-98   99-108   109-110      Ülésnap adatai