Készült: 2020.08.14.02:03:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

325. ülésnap (2013.11.18.),  87-96. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 6:48


Felszólalások:   85-86   87-96   97-98      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszterelnök úrnak a második, soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Simon Gábor, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak: "Hol van a határ?" címmel. A miniszterelnök úr válaszadásra Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e. (Simon Gábor bólogat.) Elfogadja. Akkor öné a szó, Simon Gábor képviselő úr.

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Mély megütközéssel vettük a hírt a CBA résztulajdonosainak a leveléről, amit a dolgozóknak írtak október 23-át megelőzően. Néhány részlet a levélből. "Fontos a megerősítés, az összetartás, hiszen csak összefogva tudunk gátat szabni és kategorikusan elutasítani a posztkommunista, liberális gazemberek mesterkedéseit. Fontos, hogy mi mindnyájan, a nemzeti értelmű, igazi hazafiak támogassuk a legnagyobb formátumú magyar politikusunkat, nemzetünk miniszterelnökét, Orbán Viktort, és fontos - megkérjük a tisztelt boltvezetőket -, hogy az áruházi személyzet valamennyi tagját legyenek kedvesek informálni a levélről és a benne szereplő fontos tartalomról."

(15.30)

Ezek a kijelentések, nemcsak az általunk minősítettekre, hanem minden demokratikusan gondolkodó, eddig a CBA-áruházakban vásárló állampolgárokra nézve is sértőek. Egy magáncég tulajdonosainak és vezetőségének politikai rokonszenve szigorúan magánügy, éppúgy, mint a cég dolgozóié. Ezzel kapcsolatos elvárásoknak, presszióknak a rendszerváltás utáni Magyarországon eddig nem volt tere. A CBA kommunikációs igazgatója magyarázkodott, a levél írója pedig büszkélkedett a levelével.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Minden bizonnyal önök is értik, hogy a rendszerváltás újabb közmegegyezését rúgták föl ezzel a levéllel. A munkahelyekről a pártpolitika kivonulása, a politikai csatározás távozása anno a négyigenes népszavazásnak is az egyik kérdése volt. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy önök hogyan gondolkodnak minderről. Támogatják-e azt az ellenzéki kezdeményezést, miszerint a munkáltató sem közvetlenül, sem közvetetten nem hívhatja fel a munkavállalókat a párt támogatására vagy politikai tevékenységre? Egyetértenek-e, támogatják-e az ilyen irányú kezdeményezéseket? Persze, a megkülönböztetett viszony érthető a CBA-val az elmúlt 3 év tükrében, ezt a stratégiát viszont jól jellemzik a CBA-nak jutott extra kedvezmények. (Folyamatos zaj az MSZP padsoraiban.)

Mindezek után joggal vethető fel a kérdés: ez a levél egyfajta ellenszolgáltatás volt vagy csak a vakbuzgóság megnyilvánulása? Lesz-e ennek folytatása? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Hol van ön szerint a határ, miniszterelnök-helyettes úr?

Várom a válaszát. (Taps az MSZP padsoraiban. - Közbeszólások: Hol a határ? A csillagos ég. - Dr. Bárándy Gergely: Nincs kérdés!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót a miniszterelnök-helyettes úrnak, emlékeztetem az Országgyűlést, hogy az azonnali kérdések nem rögzített szövegek, tehát miniszterelnök-helyettes úr most hallja először - ha hallotta egyáltalán a kérdést. Egy kicsit halkabban kérem szépen majd a jövőben. Öné a szó, miniszterelnök-helyettes úr.

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint a pártok munkahelyen, szolgálati helyen, tanintézetben szervezetet nem hozhatnak létre, és nem működhetnek. Ez a tilalom pártszervezet alakítására vonatkozik, és nem a politikai tevékenységet tiltja.

A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál a munka törvénykönyve nem állapít meg tilalmat a munkahelyi politikai tevékenységre. (Lukács Zoltán: És a morál?) A közszolgálatban számos törvény tiltja a politikai tevékenységet, ez azonban nem terjed ki a gazdasági szférában működő cégekre. Erre tekintettel a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint működő szervezeteknél a politikai tevékenység nem tiltott, jogi kötelezettség vagy tilalom nem áll fenn. Így ebben a szférában a munkahelyi és politikai kultúra körébe tartozó kérdés, hogy az adott gazdálkodó szervezet vezetői politikai tartalmúnak minősíthető felhívásokat intéznek-e a munkavállalókhoz vagy sem, különösen, ha az nem minősíthető munkáltatói utasításnak.

A munkáltatói utasítás csak a munkakör keretein belül adható, ezért a szóban forgó ügyben nincs szó munkáltatói utasításról.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Ertsey Katalin tapsolva: Hú!)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr. Egyperces viszonválasz illeti meg Simon képviselő urat.

SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nyugtasson meg, miniszterelnök-helyettes úr, hogy amit most öntől hallottam, az csak egy pillanatnyi rövidzárlat eredménye volt és nem egy koncepcionális stratégiai elképzelés része, mert ha ez utóbbi lett volna, akkor nagy baj van ebben az országban. Pár hónap és itt van 2014, három választás ebben az országban. Pontosan ezért fontos tudnunk azt - ha ilyen reagálások és válaszok érkeznek a hatalom részéről ezekre a kezdeményezésekre -, hogy ez a nemzeti együttműködés új rendszere vagy annak egy vadhajtása, amit most közösen megtárgyaltunk.

Ezért újra kérdezem öntől és egyértelmű, világos választ várok: elfogadható-e ilyen és hasonló inzultus a versenyszférában és a közszférában a dolgozók felé? (Bús Balázs: Kérdezd meg a CBA-ban!) Tervezik-e a munkahelyek politikamentességének megváltoztatását? Várható-e újból pártalapszervezetek megjelenése a munkahelyeken? Készüljünk-e, miniszterelnök-helyettes úr, központi május 1-jei díszfelvonulásra a szeretett vezetők arcképével? (Felzúdulás a Fidesz padsoraiban.) És folytathatnám - sajnos - a sort.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Bár tűnhetne annak, de ez nem vicc. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.

SIMON GÁBOR (MSZP): (Hangosítás nélkül.) Ez ma a magyar valóság. Várom válaszát.(Taps és közbeszólások az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót a miniszterelnök-helyettes úrnak. A viszonválasz őt is megilleti. (Zaj, szórványos taps az MSZP soraiban.)

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Tisztelt Képviselő Úr! Amit én elmondtam a válaszomban, az a száraz jogszabályi háttér ismertetése volt. Egyébként nem vagyunk a CBA-nak semmiféle felettes szerve (Derültség és közbeszólások az MSZP padsoraiban.), következésképpen, ha a képviselő úrnak bármilyen ilyen típusú kérdése van, akkor bizalommal forduljon a CBA vezetőihez, és annak szóvivője bizonyára tájékoztatást fog adni a képviselő úrnak.

Köszönöm. (Derültség és közbeszólások az MSZP padsoraiban. - Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:   85-86   87-96   97-98      Ülésnap adatai