Készült: 2020.08.07.20:35:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

299. ülésnap (2013.09.09.),  51-57. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 12:24


Felszólalások:   51   51-57   57-63      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásokra az Országgyűlés elnöke elnöki jogkörében terjesztette elő ajánlását. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend módosítására irányuló javaslatokról döntünk.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor. A frakció azt kérte, hogy a napirend módosításáról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk. Kérem tehát, hogy gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 38 igen szavazattal, 232 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elutasította. (Novák Előd: Biszku Béla köszöni!)

Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása című, T/12015. számú törvényjavaslat általános vitájára a holnapi napon első napirendi pontként kerüljön sor. A frakció azt kérte, hogy a napirend-módosításról szavazatszámláló gép alkalmazásával döntsünk, ezért kérem, hogy gombnyomással szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a napirend-kiegészítést 34 igen szavazattal, 243 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/12100. számú törvényjavaslat általános vitájára a holnapi napon, részletes vitára bocsátására és részletes vitájára a szerdai ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Az előterjesztés általános vitájára tehát holnap első napirendi pontként, részletes vitára bocsátására pedig szerdán reggel, részletes vitájára szerdán negyedik napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Normafa Park történelmi sportterületről szóló T/12083. számú törvényjavaslat általános vitájára a szerdai ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így az előterjesztés tárgyalására, általános vitájára szerdán harmadik napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 15 óra 7 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Nemény András, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "A hír igaz, csak..." címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter úr válaszol. Megadom a szót Nemény András képviselő úrnak.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! "Egy minden magyar embert érintő jó hírt szeretnék megosztani önnel." Így kezdődik az a levél, amelyet a miniszterelnök, természetesen közpénzen, eljuttatott minden magyar állampolgárnak. A folytatásban tájékoztatást kaptunk arról, hogy "az Európai Unió kénytelen megszüntetni a hazánkkal szemben folytatott túlzottdeficit-eljárást, és ezután majd minden uniós forráshoz hozzájuthatunk, ami a magyaroknak jár. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egy fontos csatában győzött" - hangzik az idézet. Végül egy kis kellemes nyolcévezés, valamint az előttünk földig hajoló Unió vizuális képe után a miniszterelnök megköszöni a győzelemhez való hozzájárulásomat. Tehát összegezve a jó hír lényege az, hogy legyőztük azt az Európai Uniót, amelynek amúgy tagjai, ha úgy tetszik, alkotórésze is vagyunk, és a fényes győzelmet elismerve most majd megkapjuk, ami nekünk jár.

Hát meg is kaptuk, sajnos! Merthogy a hír igaz, csak ahogy a klasszikus viccben elhangzik, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Leginkább maga a miniszterelnök és kormánya foszt meg minket attól a lehetőségtől, hogy uniós forrásokból fejlődjünk, gyarapodjunk, munkahelyeket teremtsünk. Arról ugyanis elfelejtett tájékoztatást adni Orbán Viktor, hogy a 2013-ban futó tizenöt uniós programból tizenhármat - köztük olyan nem lényegteleneket, mint az útépítés és a társadalmi felzárkóztatás - a különböző szabálytalanságok, csalások, korrupciós ügyek miatt még a nyáron leállított az EU. És azt is elfelejtette közölni, hogy ezek nagy része már megvalósult beruházás, ahol magyar kis- és középvállalkozók már elvégezték a munkát, csak éppen a fizetségüket nem kapták meg a nagy győzelem hevében.

(15.10)

Persze, jól tudjuk, hogy többéves küzdelem után az adósságot is legyőztük, csak az a fránya adósságszámláló ne mutatna még most is rekordmagas összeget! Na, de kormányunknak ez sem lehet gond, mert aztán gyorsan az áruló adósságszámlálót is legyőztük, kikerült a minisztérium honlapjáról.

Látszik, hogy még pár csatát nyerünk, és megnyerjük az egész háborút. És milyen jó is lesz aztán! Hiszen a végén sokkal olcsóbb lesz a győzelmi jelentés kézbesítése, mert majd csak Simicska Lajosnak és annak a pár biztos túlélőnek kell elküldeni a levelet, az áldozatul esett országnak elég lesz egy néma főhajtás is.

Miniszterelnök-helyettes Úr! Meddig kell még közpénzből hazugságokat olvasnunk? Mikor kapják meg az elvégzett munkájukért a pénzüket a vállalkozók, a munkások? Kivel fizettetik meg az elbukott milliárdokat? Tényleg feláldozzák Magyarország jövőjét egyetlen ember hatalommániája miatt?

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter úrnak, Semjén Zsoltnak. Képviselő úr!

DR. SEMJÉN ZSOLT tárca nélküli miniszter: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Ha megengedi, akkor a retorikai teljesítményen túllépnék, és néhány szakmai jellegű tévedésre hívnám fel a figyelmét.

Operatív programjaink brüsszeli finanszírozásának leállítása nem korrupció vagy csalás miatt történt, hanem adminisztratív nézeteltérések következtében. (Derültség az MSZP soraiban.) Ön is pontosan tudja, hogy az Európai Unió egészében párhuzamosan 400, usque 450 program fut, és ebből 200-250 állandóan érintett valamilyen típusú felfüggesztéssel. Tehát nagyjából a fele. Következésképpen ez nem valamifajta magyar specifikum, hanem eléggé általánosnak mondható. A kormány már több mint fél éve megtette a szükséges lépéseket, annak ellenére, hogy jogtalannak ítéljük Brüsszel észrevételeit.

Egyébként a brüsszeli kifogással leginkább érintett mérnökkamarai regisztrációs és a magyar nyelv tárgyalási szintű ismeretére vonatkozó követelmény 2007 óta érvényesül Magyarországon. Ezalatt számtalan európai bizottsági audit volt, amely teljesen rendben lévőnek találta mindezt, egészen 2012 októberéig. Tehát az álláspontunk az, hogy ez semmiben sem versenykorlátozó, azonban a kormány, a konfliktus helyett a megegyezést választva, megtette a szükséges, gyors, határozott lépéseket.

Az pedig, hogy a vállalkozók ne juthatnának hozzá a megérdemelt díjazásukhoz a felfüggesztések miatt, egész egyszerűen tévedés. Mert nem lehetséges olyan eset, nem fordulhat elő olyan eset, hogy a felfüggesztett pályázatok következtében a pályázók ezt megérezzék, és ne jussanak hozzá a pénzükhöz. Ugyanis az uniós források felhasználási szabályaiból következően a hazai költségvetés az uniós forrásrészt megelőzve teljesíti a kifizetéseket. Így a felfüggesztések átmenetileg sem érinthetnek egyetlenegy futó beruházást sem.

Végezetül pedig, képviselő úr, biztosítom önt, hogy Magyarország az utolsó centig le fogja hívni a 2007-2013-as ciklusban rendelkezésünkre álló uniós forrásokat. (Gőgös Zoltán közbeszól.)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszteri választ.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Félek, ezt az utolsó mondatát sokan fogják még idézni negatív összefüggésben.

De egy kicsit másról talán. Orbán Viktor a levelében arról is beszélt, hogy a tőlünk kapott felhatalmazással teszi azt, amit tesz. Persze, eleve nehéz bármilyen felhatalmazásról is beszélni, hiszen nem beszélt a választások előtt arról, hogy mit fog tenni. De az egészen biztos, hogy sem tőlem, sem senki mástól nem kapott felhatalmazást, hogy az országba áramló összes uniós forrást legközelebbi barátjának, a Fidesz gazdasági finanszírozójának, Simicska Lajosnak és az ő cégeinek juttassa. (Moraj a Fidesz soraiban.) Még akár azon az áron is, igen, uraim, hogy a különböző szabálytalanságok, csalások miatt sokmilliárdos büntetést kapjunk, mint ahogy ma, tudjuk, kaptunk. Mert mi ez, ha nem hűtlen kezelés, a rábízott ország vagyonának illetéktelen kezekbe juttatása, akár az ország jövőjének feláldozása árán is?

Mert ne legyen kétségünk, bármit is mond az önök kommunikációs gépezete, a csalások miatt kiszabott büntetést nem a Közgép, hanem a köznép, mi mindannyian fogjuk megfizetni.

Nem fogadom el a választ. Köszönöm. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a miniszteri választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a miniszteri választ 204 igen szavazattal, 71 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez: "Miért titkolják az emberek elől, hogy 30 ezer hektár állami földet kinek adtak ajándékba?" címmel.

Magyar Zoltán képviselő urat illeti a szó.
Felszólalások:   51   51-57   57-63      Ülésnap adatai