Készült: 2020.08.08.05:39:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

297. ülésnap (2013.08.26.),  21-27. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 10:01


Felszólalások:   19-21   21-27   27-33      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat értelmében most képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalására van lehetőség, 5-5 perces időkeretben. Megkérdezem, kíván-e valaki ezzel a lehetőséggel élni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor határozathozatal következik. Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Házszabálytól való eltéréshez a javaslat alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 302 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványról és a hatáskörrel rendelkező bizottság kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Házat, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 5 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására.

Nemény András, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti fejlesztési miniszterhez: "Elrugaszkodás a mocsárból" címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter válaszol. Nemény András képviselő úré a szó. Parancsoljon!

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! "2013 az elrugaszkodás és az emelkedés éve lesz. Miniszterként gondoskodni fogok arról, hogy ennek érdekében a lehető legtöbb forrás váljon hozzáférhetővé Magyarország megújítása érdekében." Az idézet Németh Lászlóné, akkor frissen kinevezett miniszter asszonytól származik. Azt meg két hete Lázár Jánostól tudjuk, hogy jelenleg a 2013. évi 15 operatív programból 13-at nem finanszíroz az EU, köztük olyan nem lényegteleneket, mint az útépítés vagy a társadalmi felzárkóztatás. Így 500-600 milliárd forint uniós forrás elvesztésére van reális esély, ráadásul ezek legtöbbje már megvalósult beruházásokat érint, olyan programokat, ahol magyar kis- és középvállalkozók már elvégezték a munkát, mindeddig fizetség nélkül.

Hát így néz ki az elrugaszkodás Fidesz-módra. Persze, a mocsárból nehéz is lenne elrugaszkodni, mert hát mi másnak is nevezhetnénk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környékén uralkodó állapotokat, azt, hogy a kormányváltás után az NFÜ-ből kirúgtak 117 szakembert, és helyükre a karcsúsítás jegyében 173 új, többségében hozzá nem értő pártembert tettek be.

(14.10)

Azt, hogy az NFÜ élére a Közgép felügyelőbizottságának elnökét, Petykó Zoltánt nevezték ki; azt, hogy a minisztériumban helyettes államtitkár lett Schwáb Zoltán, a Közgép IG tagja, építési igazgatója; vagy azt, hogy a miniszter asszony főtanácsadója Nyerges Attila, Nyerges Zsolt Közgép-elnök testvére lett. És arról a Közgépről beszélünk, amelyik több százmilliárd forintot nyert eddig, és amelyet az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala éppen az uniós források csalárd felhasználása miatt vizsgált már 2012-ben.

"Innen nehéz nyerni" - mondta Lázár János. Nem, államtitkár úr, nem nehéz, ha a Közgéphez tartozik a pályázó. De a becsületes magyar vállalkozóknak és így egész Magyarországnak tényleg, szinte lehetetlen. Az tehát tisztán látszik, hogy ki a nyertese, kik a nyertesei az orbáni fejlesztéspolitikának, de mostanra annak is eljött az ideje, hogy a felelősökről is beszéljünk. Különös tekintettel arra, hogy a fejlesztési kormánybizottságot, amely a legfőbb döntéshozó szerv a fejlesztési források tekintetében, maga a miniszterelnök vezeti.

Miniszterelnök-helyettes úr, ön szerint kit terhel a politikai és a jogi felelősség ezért a kudarcért, és legfőképpen az a kérdés, hogy kivel akarják megfizettetni az elbukott milliárdokat.

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban. - Nincs elnök, vagy mi van már? - Dr. Józsa István: Meg kéne adni a szót!)

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak. Öné a szó.

DR. SEMJÉN ZSOLT tárca nélküli miniszter: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Interpellációs címadása kétségkívül találóra sikeredett. A 2010-es kormányváltás idején ugyanis fejetlenséget, lemaradást, túlburjánzott bürokráciát, tétlenséget tapasztaltunk az uniós források felhasználása területén és értelmezhetetlen fejlesztéseket: 40 centiméteres kilátót vagy teniszpályákat azokon a településeken, ahol 80 százalékos a munkanélküliség.

Emlékszik ezekre a sikertörténetekre, képviselő úr? Érdekes módon akkor nem keresett felelősöket, és senkitől sem akarta visszaszerezni a teljesen felesleges beruházások költségét. Igaz, akkor sem kongatott vészharangot, amikor 2010 előtt a heti kifizetések átlaga alig érte el a 7 milliárdot. Csak összehasonlításképpen: az elmúlt negyedévben a kifizetések mértéke közel 400 milliárd forint volt, ami több mint 30 milliárd forint per hét. Ez a különbség valóban jellemezhető az ön által is adott címmel: elrugaszkodás a mocsárból.

Az elmúlt három év során egyébként számos intézkedést hoztunk annak érdekében, hogy a korábban pazarló és átláthatatlan intézményrendszer helyett szolgáltató jellegű struktúra jöjjön létre, emellett gyökeresen átalakítottuk a pályázati rendszert, átláthatóvá tettük a támogatási folyamatokat, újrafogalmaztuk a jogszabályi kereteket. A közbeszerzések esetében új, centralizált ellenőrzési rendszert vezettünk be a forrásvesztés és újabb szabálytalanságok megelőzése érdekében. És hogy az átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező cégeket még hatékonyabban ki tudjuk szűrni a rendszerből, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. szeptember 1-jén új eljárási rendet vezetett be, amely szigorúbb nyilatkozati kötelezettséget ró majd a jövőben a pályázatot benyújtó potenciális kedvezményezettekre.

Ami pedig a felfüggesztéseket illeti, Brüsszel alapvetően mondvacsinált okokra hivatkozva fagyasztotta be a források kifizetését hazánkkal szemben, s bár februárban megtettük a szükséges lépéseket, mégsem sikerült pontot tenni az ügy végére - egyelőre. (Simon Gábor: Tessék felemelni a szemünket a papírról pár másodpercre!) Szeptember 9-én ugyanis Lázár János, Miniszterelnökséget vezető államtitkár úr találkozik Johannes Hahn, regionális politikáért felelős uniós biztossal, és reményeink szerint ezt követően elhárulnak az akadályok az uniós pénzek teljes körű lehívása elől. (Simon Gábor, a miniszterelnök helyén ülő dr. Nagy Kálmánra utalva: Új miniszterelnökünk is van.) Ennek érdekében még idén várhatóan 500-600 milliárd forint új forrást helyezünk ki a magyar gazdaságba, amelynek felhasználásával kapcsolatban még augusztus 31-e előtt születik döntés. Várhatóan egy részére pályázatot írnak ki szeptemberben, emellett pedig a tartaléklistán lévő projektek kaphatnak forrást.

Javaslom válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszteri választ.

DR. NEMÉNY ANDRÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Sajnos azon már nem csodálkozik senki sem, hogy nem a fejlesztési miniszter asszony válaszol a legfontosabb fejlesztési kérdésekben. De miért is tenné, hiszen még arra sem volt sohasem képes, hogy kimenjen Brüsszelbe, és legalább megpróbálja megvédeni a már megítélt EU-s forrásokat; igaz, nem is az Uniótól kellene leginkább megvédeni ezeket a forrásokat, hanem attól a parazita érdekcsoporttól, amelyik ott van mindenhol, mindenhova beépül, szívja Magyarország vérét, így a Fejlesztési Minisztériumban is.

Mert hogyan is mondta Lázár János? A jövőben ne az öncél, hanem a közcél érvényesüljön a fejlesztési források elosztásánál. Ez bizony jól hangzana egy beismerő vallomásnak, csak mindannyian jól tudjuk, hogy a közcél önöknél azt jelenti, hogy a cél maga a Közgép. És hát ez az a cél, amely önöknél minden eszközt szentesít, ha kell, és így tesznek: beáldozzák akár Magyarország jövőjét is.

Válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Ennek alapján kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a miniszter úr válaszát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 76 nem ellenében, tartózkodás nélkül a miniszteri választ elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Dúró Dóra, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: "Miért hazudtak a pedagógusoknak?" címmel. Dúró Dóra képviselő asszonyt illeti a szó.
Felszólalások:   19-21   21-27   27-33      Ülésnap adatai