Készült: 2020.08.12.12:20:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

107. ülésnap (2011.07.04.),  15-18. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 9:55


Felszólalások:   2-14   15-18   19-22      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a frakciók napirend előtti hozzászólásai következnek.

Elsőként a Fideszé, L. Simon László képviselő úr részéről: "A népi diplomácia sikere: magyar keresztények zarándoklata Lengyelországban" címmel. A képviselő úré a szó.

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! "Mi, magyar zarándokok nemcsak az anyaország területéről, hanem Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról, Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és Ukrajnából is azért jöttünk, hogy hálát adjunk azért az ezeréves lengyel-magyar barátságért, mely annyi áldást hozott a két nép történetébe. Azért jöttünk, hogy hálát adjunk közös szentjeinkért, Szent Hedvigért, Szent Kingáért, Boldog Özsébért, Boldog II. János Pál pápáért; közös nagyjainkért, Báthoriért és Sobieskiért. Köszönjük, Mennyei Atyánk, hogy megóvtad népeinket ezer éven át, köszönjük, Szűzanyánk, anyai közbenjárásodat és oltalmadat. (Zaj az ellenzék soraiban.) Köszönjük mindazt a szeretetet..." Ez egy idézet egy püspöktől, legyenek kedvesek végighallgatni méltósággal! "Köszönjük mindazt a szeretetet, amit lengyel testvéreinktől kaptunk, köszönjük ezt a szívélyes, őszinte, szeretetteli fogadtatást, itt Czestochowában, a lengyel egyház szívében."

Ezeket a mondatokat Székely János esztergom-budapesti segédpüspök prédikációjából idéztem, amely a múlt szerdán 900 magyar zarándok jelenlétében a czestochowai kegytemplomban bemutatott felemelő és gyönyörű, ritkán átélhető közösségi élményt adó szentmisén hangzott el.

2011 júniusának végén 700 magyar zarándok indult el vonattal Lengyelországba, s hozzájuk csatlakozott több mint 200 olyan hívő, akik buszokkal, személyautókkal érkeztek meg Krakkóba, de sokan gyalogosan, 28 nap alatt tették meg az utat. A Budai László és munkatársai által szervezett zarándoklatot Székely János, Majnek Antal és Tamás József püspökök, valamint Bátor Botond pálos tartományfőnök vezette, fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt. A feszített tempójú, gazdag program történelmi találkozássá, a lengyel és a magyar nemzet sok évszázados barátságát szimbolikusan is megerősítő gesztussá nemesült. A zarándokok magyar nyelvű szentmisén vettek részt a krakkói Mária-templomban, ahol Stanislaw Dziwisz bíboros és Krakkó város elöljárói köszöntötték őket, majd a királyi útvonalon átvonultak a Wawelbe, ahol Lengyelország szíve dobog. Itt megkoszorúzták a nemrég tragikus körülmények elhunyt államfő, Lech Kaczynski és felesége, valamint Jozef Pilsudski tábornok sírját.

Krakkóban szóba került a szocialisták által bezárt magyar főkonzulátus sorsa, amelynek újbóli megnyitását sokan várjuk. Lengyelország hazánk stratégiai partnere, legfontosabb közép-európai, sőt uniós szövetségese, emiatt és történelmi okokból is elvárjuk a hibás döntés orvoslását.

A zarándokok következő állomása Czestochowa volt, ahol az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend által alapított és működtetett pálos kolostorban, a Jasna Góra-i szentélyben, a lengyel nemzet lelki központjában vettek részt szentmisén, keresztúton és közös imádságon. Az utazás zárásaként Ószandecen átsétáltak az 1999-ben felállított székelykapu alatt, s szentmisén vettek részt a klarissza kolostor melletti bazilikában. A II. Béla király lányának, Szent Kingának a sírja előtti főhajtás egyben a közös történelem előtti tisztelgés is volt. A zarándokút végén megtekintették a II. János Pál Központot, ahonnan folytatták az útjukat Magyarország felé.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zarándokút ugyan nem volt része a sikeres magyar uniós elnökség lezárását és a lengyel elnökség kezdetét kísérő hivatalos ünnepségeknek, mégis szimbolikus diplomáciai aktussá, bizonyos értelemben népi diplomáciai szolgálattá vált. Ezt erősítette az a tény is, hogy a Magyar Országgyűlés elnöke nem csupán fővédnöke volt a zarándoklatnak, hanem személyesen vett részt a programokon, a kétnapos vonatozástól kezdve valamennyi közös imádkozásig.

Többünknek abban a megtiszteltetésben lehetett része, hogy magyar országgyűlési képviselőként a zarándoklaton részt vehettünk.

A nemzeti zarándoklaton Ékes Ilona képviselő asszony, Soltész Miklós államtitkár úr és jómagam is megjelentünk, életre szóló élménnyel, tapasztalattal gazdagodva.

(14.10)

Ugyan az út magánút volt, a czestochowai zarándokokat és a magyar képviselőket nem csupán Roman Majewski házfőnök fogadta, hanem a lengyel parlament képviselői is köszöntöttek bennünket, a szentmise végén felolvasva a lengyel parlament elnökének baráti üdvözletét.

Az uniós elnökség hivatalos átadását előkészítő aktusnak tekinthető zarándoklatnak a lelki és hitbéli megerősödésünk mellett legalább ilyen fontos a politikai üzenete, a két nép barátságának és a két ország számára az uniós intézményrendszerben rejlő lehetőségeknek a hangsúlyozásán túl nem mehetünk el amellett, hogy az Európai Unió önmagában csak egy keret, s közös felelősségünk az, hogy ez a keretrendszer ne váljék a politikusok és a bürokraták magánügyévé. Azt kell elérnünk, hogy az uniós polgárok, köztük a lengyelek és a magyarok is magukénak érezzék az egyesült Európa gondolatát és megvalósult intézményeit; valódi érdek- és értékközösséggé, éppen a mostanihoz hasonló (Az elnök csenget.) népi diplomáciával, illetve a politikusok és az eurobürokraták hatékony ellenőrzésével válhat az Unió.

Sajnos nem tudom befejezni. Tisztelt Képviselőtársaim! Csak annyit mondok zárásként, hogy a magyar keresztények június végi lengyelországi zarándoklata nem csupán az azon részt vevő 900 anyaországi és határon túli magyar, hanem a teljes magyar nemzet, sőt az elnökségben bennünket váltó lengyelek és rajtuk keresztül az egész Európai Közösség ügye.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)

ELNÖK: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr kíván válaszolni. Parancsoljon!

DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Kedves Képviselő Úr! Valóban úgy van, hogy nincs a történelemben még két olyan nép, mint a magyar és a lengyel, akit olyan mély, ösztönös szimpátia és történelmileg kipróbált barátság köt össze. Nem véletlen, hogy az új magyar kormány - Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével - első útja Varsóba vezetett, és gondviselésszerűnek érzem azt, hogy a magyar EU-s elnökséget Lengyelország veszi át tőlünk.

72 évvel ezelőtt, '39 nyarán volt az utolsó zarándoklat Czestochowába, ami után jött 1939 ősze, amikor a Molotov-Ribbentrop-paktum következtében Lengyelországot lerohanták, és a magyar és lengyel történelemnek egy tragikumában is nagyszerű pillanata következett el, amikor Magyarország 130 ezer menekültet fogadott be Lengyelországból, és segített tovább részint a nyugati emigrációba, részint megteremtette a honi hadsereggel való kapcsolat lehetőségét, sokan pedig itt maradtak és itt tanulhattak Magyarországon.

Maga a zarándoklat gondolata tavaly ősszel merült fel Székely János püspök úr vezetésével, hogy egy csoportos nemzeti zarándoklat kísérje az európai uniós elnökség hivatalos átadását. Szimbolikus, hogy a zarándoklat Szent László királyunk ünnepén indult, aki önmagában is a két nép közötti barátság kifejezése, hiszen édesanyja lengyel volt. Krakkóban volt az első állomás, ahol a Wawelben Anjou Nagy Lajos király lányának, Szent Hedvignek a sírját koszorúzták meg, illetve Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel királynak, illetve a smolenski tragédiában elhunyt Kaczynski elnök úrnak. Az is egy szép gesztus volt, hogy Stanislav Dziwisz bíboros úr, krakkói érsek fogadta és köszöntötte a zarándokokat, aki II. János Pál pápa titkára volt.

Szimbolikusnak érzem azt, hogy nem pusztán magyarországi zarándokok voltak, hanem az egész Kárpát-medencéből, sőt a világ magyarságát képviselték a zarándokok - ott volt Majnek Antal munkácsi püspök úr, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök úr, Böjte Csaba ferences atya Déváról -, és azt is a dolgok normális állapota helyreállításaként értelmezhetjük, hogy Kövér László házelnök úr fővédnökséget vállalt, ami kifejezi az állam és az egyház közötti együttműködést, amire törekszünk.

Czestochowában folytatódott a zarándoklat, ahol Bátor Botond pálos tartományfőnök urat fogadta a pálos rend általános generálisa, és megköszönte, hogy 1381-ben Magyarországról Márianosztráról 16 pálos szerzetes indult Lengyelországba, és megalapította a kolostort. Ószandecen zárult a zarándoklat, ahol IV. Béla király lánya, Szent Kinga nyugszik, az ő kolostorában ért véget mindez, ami megint csak egy szimbolikus üzenet a magyar-lengyel kapcsolatok terén. Magyarországra a zarándokok a czestochowai Fekete Madonna másolatával tértek vissza, amelyet a Szent István Bazilikában helyeztek el.

Adja Isten, hogy mindez Magyarország, Lengyelország és az egész Európai Unió - amire igencsak ráfér - lelki és szellemi megújítását szolgálja!

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
Felszólalások:   2-14   15-18   19-22      Ülésnap adatai