Készült: 2020.07.12.05:37:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

327. ülésnap (2013.11.20.), 38. felszólalás
Felszólaló Soltész Miklós (KDNP)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 12:45


Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SOLTÉSZ MIKLÓS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is a törvényjavaslat előkészítésében részt vett képviselőtársaimnak, illetve a civil szervezeti vezetőknek, munkatársaknak, és hozzáteszem, mindazoknak a kutatóknak is szeretném megköszönni a munkáját, akik ennek a jelentős törvénymódosításnak, a családtámogatási rendszer jelentős átalakításának részesei, szereplői voltak. Így kiemelném Révész Máriusz képviselőtársamat, Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyt. Mindenképp fontosnak tartom a Népesedési Tanácsadó Testületnek a munkáját. Köszönöm a Népesedési Kerekasztal nevében részt vett Benkő Ágota asszonynak, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársainak, Spéder Zsolt, Pongrácz Tiborné és Kapitány Balázsnak a munkáját, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének eddigi tevékenységét, jelen esetben elnök asszonynak, Székely Hajnalkának, illetve mindenképp szeretném kiemelni a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak azt a tevékenységét, amely a sajnos köztünk már itt nem lévő Kopp Mária vezetésével indult el, és amelyet folytattak mind gyermekei, mind munkatársai.

Tisztelt Országgyűlés! A 2010-es kormányváltást követő évek valódi fordulatot hoztak a magyar családok életében. A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év legmarkánsabb változásait sikerült ugyanis végigvinni egy olyan kormányzati politikának köszönhetően, amelynek fókuszában mindvégig társadalmunk legfontosabb építőkövei, a családok álltak. A gyermeket nevelő és gyermekeket tervező családok életében az új életek vállalása melletti döntést segítette, a jövőbe vetett hitet erősítette mindaz az intézkedéssorozat, amit az elmúlt években bevezettünk. Hogy csak a fontosabbakat említsem, ezekről néhány gondolatot hadd mondjak el önöknek.

A családi adókedvezmény, amely 1 millió 105 ezer gyermekes szülő számára jelentett 2012-ben 184 milliárd forint többletjövedelmet, majd annak jövő évi kiszélesítése, amelyet a minap fogadott el az Országgyűlés, további 53 milliárd forinttal fogja támogatni a gyermekes háztartásokat.

A családok helyzetét hosszú távon is támogató törvényi szabályozások, mint a családok védelméről szóló törvény vagy talán a legjelentősebb, az alaptörvény, idesorolnám a családi élet és a munka összehangolását segítő intézkedések és kedvezmények sorát, mint például a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatása után járó adókedvezmény, ezeket ugyancsak kibővítettük jövőre a három- és többgyermekesek érdekében.

A gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények fejlesztése, amelynek köszönhetően több mint 8 ezer új bölcsőde- és családinapközi-férőhely jött létre, illetve jön még létre a jövő évben, ez is jelentősen segíti a társadalmat, a családokat.

A mindennapi életet nagyban befolyásoló rezsiköltségek markáns, 20 százalékos csökkentése is segíti a családokat. Vagy épp a devizahitel csapdájában lévők megsegítése, aminek köszönhetően közel 380 ezer devizahitellel rendelkezőnek nyújtottunk segítséget.

Megannyi újonnan bevezetésre került eszköz ez, amellyel a kormányzat a magyar családok és a közös jövőnk gyarapodásán munkálkodott. Mindezek az intézkedések egyetlen célt szolgáltak: a más és más élethelyzetekben lévő egyének és más és más kihívásokkal küzdő családok döntési szabadságát szélesítették. Egy társadalom akkor működik ugyanis jól, ha személyes életcélok jórészt megvalósulhatnak, és ennek nem szabnak gátat olyan szabályozások, amelyek kényszerpályára terelik a sorsukat. Ha valaki három évig szeretne kisgyermeke mellett lenni, tehesse azt meg nyugodt szívvel, és ne az állam mondja meg számára, hogy erre csak két évig van lehetősége, ahogy történt az az előző kormány szabályozása miatt.

Aki gyermeket szeretne vállalni, hozhassa meg a felelős döntését az eddiginél jóval stabilabb, kiszámíthatóbb, anyagilag komoly támogatást nyújtó rendszer mellett. Azok a családok, ahol a második, a harmadik vagy a többedik gyermek vállalása a kérdéses, azt segítse a támogató rendszer, hogy a körülmények szorítása miatt ne kelljen lemondaniuk magánéleti vágyaik beteljesedéséről. Akik pedig gyermekek vállalása mellett hivatásukban is szeretnének kiteljesedni, ne okozzon hátrányt számukra a munkából való időleges kiesés.

Sokfélék vagyunk, sokféleképpen teljesedhet ki a személyes életünk. Ezt segíteni, ebben a választás lehetőségét megadni pedig az egyik legfontosabb feladata kell hogy legyen minden felelős kormányzatnak.

A most ismertetésre kerülő gyed extra intézménycsomag ezt a döntési szabadságot hivatott tovább szélesíteni. Az egyéni élethelyzetek sokszínűségének elismerésével ugyanis a családok kezébe adja a lehetőséget, hogy életük felett, a gyermek születését követő vagy azt megelőző szép időszakban és egyben nagy változásokat hozó életszakaszban szabadon dönthessenek. Meggyőződésem, hogy mindez egyként szolgálja a családok, a fiatalok és a nemzet felemelkedését.

A most beterjesztett gyed extra intézkedéscsomag négy elemből áll. Az első pont arról szól, hogy lehetővé tesszük a gyed és a gyes melletti munkavállalást a szülők számára a gyermek egyéves korának betöltése után, akár teljes munkaidőben is. Emlékeztetőül: eddig a gyed alatt egyáltalán nem lehetett dolgozni, a gyes alatt pedig csak legfeljebb heti 30 órában. Az új szabályozás rugalmasan igazodik a szülők élethelyzetéhez és igényeihez. Aki akar, már a szülés után egy évvel is visszamehet dolgozni anélkül, hogy az ellátását elveszítené. Eddig ez egy kényelmetlen választási kényszer volt a szülőknek, hiszen vagy az ellátásról, vagy pedig a munkába állásról, így a fizetésről is le kellett mondaniuk. A mostani módosítással ez a döntési kényszer megszűnik, és a szülő mindkét járandóságot egyszerre megkaphatja. Fontos, hogy a változás azokra is vonatkozik, akik már korábban munkában álltak, tehát ebben az évben, és emiatt megszüntették számukra a gyes vagy a gyed folyósítását, azonban 2014-ben még nem járt le az ellátásra való jogosultságuk. Ők tehát újra igényelhetik a juttatás megállapítását a hátralévő időszakra.

(11.50)

A második elem lényege, hogy azok a szülők, akik gyermekük után családtámogatási ellátásban részesülnek, és 2014. január 1-je után újabb gyermekük születik, nem veszítik el az idősebb gyermekük után járó ellátást, az nem szűnik meg, hanem tovább lehet folyósítani a jogosultsági idő végéig, miközben az újabb gyermek után megállapított járandóságot is párhuzamosan megkaphatják. A közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármelyik szülő igénybe veheti azzal az egy korlátozással, hogy egyidejűleg az egyik szülő vehet igénybe gyermekgondozási ellátásokat, és a gyes tekintetében legfeljebb egyszerre két ellátás nyújtható, kivéve az ikrek esetén.

Az eddigi rendszer jelentősen korlátozta azokat az édesanyákat, akik gyermekük világra jötte után rögtön szerettek volna újra szülni, és inkább arra ösztönzött, hogy csak a gyed vagy gyes lejárta, azaz 2-3 év eltelte után vállalják a következő gyermeket, máskülönben több százezres, vagy akár milliós összegű ellátástól eshettek el.

A harmadik lépéssel a felsőoktatásban tanuló vagy ott frissen végzett fiataloknak kívánunk segítséget nyújtani a gyermekvállaláshoz. Jelenleg épp ezeket a leginkább termékeny életkorban lévő fiatalokat sújtja az, hogy kellő munkatapasztalat, szolgálati idő híján nem juthatnak hozzá magasabb összegű, biztosítási jogviszonyhoz kötött családtámogatási ellátásokhoz, csak az alacsonyabb összegű, alanyi jogon járó juttatásokat, mint a gyes vagy a családi pótlék, vehetik igénybe. Így a legtöbben csak évekkel később, 30-35 éves korukban alapítanak családot. Ezért 2014-től lehetővé tesszük, hogy a felsőoktatási hallgatók vagy a diplomás pályakezdők legalább egy év hallgatói jogviszonyban töltött idő után, munkaviszony hiányában is jogosulttá váljanak a gyermekük születése esetén egyévi gyedre. Ennek összege felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben részt vett hallgatók esetén a minimálbér 70 százaléka, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vettek esetén pedig a garantált bérminimum 70 százaléka lesz. Azon szülők tehát, akik a szülést megelőző két éven belül felsőfokú képzés nappali tagozatán legalább két aktív félévet lezártak vagy a hallgatói jogviszony szüneteltetését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik a gyermekük, jogosultak lesznek a diplomásgyedre.

A negyedik intézkedés a három vagy a több gyermeket nevelő szülők elhelyezkedéséhez kíván további segítséget nyújtani, hiszen az ő esetükben még nehezebb a sokévi gyermekgondozással töltött időszak után visszatérni a munkaerőpiacra. A munkahely-védelmi akcióterv keretében 2013 óta a gyermekgondozási ellátás lejárta után munkába álló kisgyermekes szülőt foglalkoztató munkáltatóknak az első két évben nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük, a harmadik évben pedig ennek 50 százalékát kell csak megfizetniük. Az új intézkedésnek köszönhetően a nagycsaládos szülők esetében bővül a kedvezmény egy-egy évvel, azaz a munkáltató összesen öt éven át foglalkoztathatja a három vagy több gyermeket nevelő szülőt kedvezményesen, így három éven át szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni, majd még két éven át 14,5 százalékos adó megfizetése mellett.

Ez a lépés a nagycsaládos szülőknek, édesanyáknak a munkába állását könnyítheti meg, miközben megmaradnak az egy- és kétgyermekesek számára a 2013-ban bevezetett kedvezmények azzal a pluszlehetőséggel, hogy már nemcsak a gyermekgondozási ellátás lejárta után, hanem a gyed, gyes melletti munkavállalás esetében igénybe vehetők ezek a kedvezmények.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A gyed extra intézménye a költségvetés számára tervezetten 18-20 milliárd forint előre látható kiadást jelent, de ez a kiadás megtérül, és több mint 65 ezer emberen segít. Éppen ezért kívánom, hogy a családok éljenek majd az új szabályozás nyújtotta döntési lehetőségekkel, szolgálja mindez személyes boldogulásukat és nemzetünk gyarapodását.

Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, akik ebben a munkában részt vettek, köszönöm önöknek, hogy három és fél éven keresztül azokat a lépéseket, amelyeket felsoroltam, támogatták, kezdeményezték és segítették. Bízom benne, hogy mind a kutatók, mind a civil szervezetek és így az egész ország ezáltal, ezekkel a lépésekkel nemcsak hogy elégedett lesz, hanem mindenképpen gyarapodni is fog.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból. - Pál Béla tapsol.)
Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai