Készült: 2021.02.24.21:46:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

280. ülésnap (2005.12.13.), 137. felszólalás
Felszólaló Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Önálló indítvány indokolása
Videó/Felszólalás ideje 3:47


Felszólalások:  Előző  137  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Én valóban ígérem, hogy nem fogom sokáig rabolni az önök idejét. Egy nagyon fontos dologról van szó, és kérem, hogy hallgassanak végig.

Azt gondolom, hogy a legfontosabb nemzeti kérdésekben nemzeti konszenzusra kell törekedni, és a nemzeti vagyon megőrzése egy nemzeti érdek, és ehhez méltó felelősséggel kell, azt gondolom, ma este itt beszélnünk.

(19.30)

A nemzeti vagyonról szóló törvény közös elfogadása elengedhetetlen feltétele a legalapvetőbb nemzeti érdekek biztosításának. A rendszerváltás idején valamennyi politikai szereplő, az itt ülő valamennyi politikai párt szabad és demokratikus országot akart építeni, és egyben át kívánt térni a piacgazdaságra. Ennek alapja a magántulajdon.

Mára azonban a gazdasági szerkezetváltás Magyarországon megtörtént. Ma már csak olyan vagyonelemek vannak álláspontunk szerint a köz tulajdonában, amelyek az Európai Unió számos államában a nemzeti vagyon részei. Nemzeti érdek fűződik tehát ahhoz, hogy a privatizációt ne folytassuk.

Ha megnézzük a nyugat-európai államokat, akkor az állami tulajdon durva aránya 70–30, ahol is az állami tulajdon 30 százalék, a magántulajdon pedig 70 százalék. Franciaországban egyébként ez az arány messze eltér ettől, 40-50 százalékos az állami tulajdon aránya. Hazánkban 10 százalék az állami tulajdon részesedése a nemzetgazdaságban. Ez a vállalkozói vagyonra értendő.

Számos európai ország felismerte, hogy a stratégiai jelentőségű vállalatokat köztulajdonban kell tartani, így, ahogyan mondtam, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban a közszolgáltató cégek döntő hányada ma közvagyonnak minősül. Egy példával szeretném illusztrálni: Portugáliában a közúti személyszállítással foglalkozó vállalatokat visszaprivatizálták, de ugyanígy jártak el Görögországban is.

A magyar gazdaság európai összehasonlításban tehát már ma is túlprivatizált, nincs szükség további magánosításra, nincs szükség sem az állami és önkormányzati tulajdonban lévő kórházak, sem az állami tulajdonban lévő erdők, az autópályák, a kezelésükre létrehozott gazdasági társaságok, sem a Budapest Airport Rt., a MÁV, a Magyar Posta, a Magyar Villamos Művek Rt., a Paksi Atomerőmű, a Volán-társaságok privatizációjára, mert ezek a nemzeti vagyon részei.

A szabályozás két területet fogna át. Felhatalmazást adna az országgyűlési képviselőknek, hogy ha valamely vagyonelemet ebből a körből ki szeretnének vonni, akkor az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával lehessen ezt megtenni.

A másik pedig: vagyonkatasztert, vagyonleltárt készít ez a jogszabály, ez a törvény, amely meghatározza a vagyon körét. Ahol vita van egyébként közöttünk, egyrészről az egészségügyi intézmények, másrészről pedig az állam vállalkozói vagyona.

Bízom azért abban, hogy az ország és az emberek mindennapi biztonsága garanciáját meg kell teremtenünk a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel.

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, támogassák ezen indítványunkat, és a tárgysorozatba-vételhez járuljanak hozzá.

Köszönöm, hogy ilyen későn meghallgattak. (Taps az ellenzék padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  137  Következő    Ülésnap adatai