Készült: 2020.03.29.21:27:05 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Völner Pál
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 299
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.04.19.(214)  180 Általános vita lefolytatása T/15065 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról Előadói válasz 1:19
 182 Általános vita lefolytatása T/15054 A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 13:13
 196 Általános vita lefolytatása T/15054 A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról Előadói válasz 2:20
 198 Általános vita lefolytatása T/15066 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 5:45
 208 Általános vita lefolytatása T/15066 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadói válasz 1:43
 210 Általános vita lefolytatása T/15052 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 6:07
 220 Általános vita lefolytatása T/15052 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról Előadói válasz 1:09
 222 Általános vita lefolytatása T/15055 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről előterjesztő nyitóbeszéde 1:25
2017.04.10.(212)  130 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14973 Lehet-e gátat szabni a Jobbik uram-bátyám világának? kérdés megválaszolva 1:50
 134 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14973 Lehet-e gátat szabni a Jobbik uram-bátyám világának? azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz 0:42
 154 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14971 Összeérnek a szálak kérdés megválaszolva 1:58
 158 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14971 Összeérnek a szálak azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz 1:01
2017.04.04.(211)  100 Általános vita lefolytatása T/14662 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről előterjesztő nyitóbeszéde 1:59
 106 Általános vita lefolytatása T/14663 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről előterjesztő nyitóbeszéde 2:05
 112 Általános vita lefolytatása T/14683 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról előterjesztő nyitóbeszéde 17:01
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 >>
Összesen: 299