30 éve történt – Alkotmánymódosítás a kormány tagjairól, 1990. május 9.

30 éve történt – Alkotmánymódosítás a kormány tagjairól, 1990. május 9.

Az Országgyűlés 1990. május 9-i ülésén elfogadott alkotmánymódosítás értelmében a kormány a miniszterelnökből és a miniszterekből – köztük tárca nélküli miniszterekből – áll. Megszűnt a miniszterelnök-helyettesi funkció.
A miniszterelnököt – a köztársasági elnök javaslatára – az Országgyűlés, tagjai többségének szavazatával választja. A parlament egyszerre határoz a kormányfő megválasztásáról és a Minisztertanács programjának elfogadásáról, amely még nem jelent részletes elképzeléseket. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.
Ugyanezen az ülésen Vásárhelyi Miklós indítványozta a Varsói Szerződésből való kilépési tárgyalások megkezdését.

május8_nagy

 

Megkezdődött az Országgyűlés plenáris ülése. Az Országházban május 9-én megkezdte érdemi munkáját az egy hete alakult új parlament. A képen: Vásárhelyi Miklós, az SZDSZ képviselője
 

Forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

 


Részlet Vásárhelyi Miklós (SZDSZ)  felszólalásából, 1990. május 9.:


„Ismeretes, hogy 1956. november 1-jén Magyarország forradalmi kormánya a Varsói Szerződést azonnali hatállyal felmondta. A további események, a szovjet katonai intervenció megakadályozta azt, hogy a Kormány ezzel kapcsolatos elhatározását megvalósítsa [...]. Nekünk az a javaslatunk, hogy a jelenlegi Országgyűlés határozzon az 1956. november 1-jei kormánynyilatkozatról, és levonja annak következményeit. Ezért azt javasoljuk, hogy az Országgyűlés kérje fel a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a fentiek alapján jelentse ki azt a szándékát, hogy Magyarországnak a Varsói Szerződésben való részvételét fel kívánja mondani. Felkéri a Magyar Köztársaság kormányát továbbá, hogy kezdjen tárgyalásokat a Varsói Szerződésben részes államok kormányaival a jog szerinti helyzet – tehát az 1956. november 1-jei helyzet – visszaállításáról, és kezdjen tárgyalásokat a Szovjetunióval a kívánatos egyetértés érdekében arra, hogy Magyarország ne legyen tagja a Varsói Szerződésnek. Addig is, amíg az Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy ilyen értelemben járjon el, javasoljuk, hogy szüneteltesse Magyarország részvételét a Varsói Szerződés katonai szervezetében.”


Országgyűlési Napló