Az Alaptörvény elfogadását követően benyújtott, illetőleg elfogadott sarkalatos törvények*

Lezárva: 2014. március 3.

Irományszám

A benyújtott törvényjavaslat címe

Elfogadott törvény száma
(címváltozás esetén az elfogadott törvény címe)

Az elfogadott törvények elérhetősége

Sarkalatos törvényjavaslatok, amelyek minden rendelkezése 2/3-os többséget igényel

T/3109

Az Állami Számvevőszékről

2011.évi LXVI. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11069.pdf target="_top"

T/4424

Az Alkotmánybíróságról

2011. évi CLI. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11136.pdf

T/5006

Az országgyűlési képviselők választásáról

2011. évi CCIII. törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf

T/5128

A családok védelméről

2011. évi CCXI. törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf

T/3507

A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

2011. évi C. törvény
164/2011. (XII.20.) AB határozat megsemmisítette

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11085.pdf

T/5315

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

2011. évi CCVI. törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf

T/5839

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

2012. évi VII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12024.pdf

T/7979

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013. évi CXXII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf

T/10897

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

2013. évi LXXX. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf

T/125991

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

 

 

T/11104

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

2013. évi LXXXV. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/11191

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről

2013. évi LXXXVII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

T/11562

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

2013. évi CXX. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13108.pdf

T/116471

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

 

 

T/116561

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

 

 

T/11665

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

2013. évi CXXX. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13117.pdf

T/11666

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

2013. évi CXXXII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdf

Sarkalatos törvényjavaslatok, amelyeknek egyes rendelkezéseit egyszerű többséggel kell elfogadni

T/3478

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

2011. évi CXIII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11089.pdf

T/3497

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

2011. évi CX. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdf

T/4743

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

2011. évi CLXI. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf

T/4744

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról

2011. évi CLXII. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf

T/4745

Az ügyészségről

2011. évi CLXIII. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf

T/4746

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

2011. évi CLXIV. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf

T/4864

A helyi önkormányzatokról

2011. évi CLXXXIX törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11161.pdf

T/9559

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

2013. évi XIV. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13046.pdf

T/4988

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

2011. évi CCII törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf

T/49951

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról

 

 

T/4997

A nemzetiségek jogairól

2011. évi CLXXIX. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11154.pdf

T/5130

Magyarország pénzügyi stabilitásáról

2011. évi CXCIV. törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11164.pdf

T/7669

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról

2012. évi CXLI. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12133.pdf

T/5161

A nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11164.pdf

T/6464 1

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény módosításáról

   

T/6952

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény módosításáról

2012. évi XLVIII. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12061.pdf

T/7417

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

2012. évi LXXXIV. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12079.pdf

T/5248

A Magyar Nemzeti Bankról

2011. évi CCVIII törvény

http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf

T/68181

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról

 

 

T/7742

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról

2012. évi XCIX. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12091.pdf

T/6391

Az Országgyűlésről

2012. évi XXXVI. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12048.pdf

T/112671

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

 

 

T/11300

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

2013. évi XC. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

T/13254

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2014. évi XIV. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf

T/10331

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

2013. évi XXII. törvény

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13051.pdf

T/11201

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

2013. évi XCVII. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf

T/11474

A Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13158.pdf

Törvényjavaslatok, melyek egyes szakaszainak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges 2

T/3479

A népszavazás kezdeményezéséről

2013. évi CCXXXVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
69. §, 79. § (3) bekezdése, 98. §, 99. §, 101. § (3) bekezdése, 102. § f) pontja

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/3585

Az alapvető jogok biztosáról

2011. évi CXI. törvény
2/3-os szakaszok:
47.§, 49.§

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdf

T/3586

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXII. törvény
2/3-os szakaszok:
V. Fejezet, VII. Fejezet 88. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdf

T/3499

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
V. fejezet, 52-66.§, 67-70.§, 71-72.§, 90.§, 97.§, 174.§ (1) bek.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11113.pdf

T/4458

Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2011. évi CXLI. törvény
2/3-os szakaszok:
33.§, 34.§, 43.§ 13-15. pontja, 48.§, 49.§, 54.§, 55-56.§, 62.§
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11128.pdf

T/4656

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2011. évi CLXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
87.§ (1)
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11148.pdf

T/4991

Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről

2011. évi CLXXVII. törvény

2/3-os szakaszok:
17-20. §
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11151.pdf

T/5001

Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény
2/3-os szakaszok:
25. (1) bek., 26.§ ,27.§, 28.§, 29.§, 31.§, 32.§, 33.(1), (2) bek., 35.§,36.§, 71.§ (1) bek, 72.§, 73.§ (2) bek.,161. alcím, 145.§ (1),(3)-(6) bek., 146.§ a), b),i) pont, 147.§, 132. alcím, 244.§ (1), 263. § (13),(14) bek., 365.§ (1) bek., 366.§, 371.§, 385. (1)-(10) bek., 389.§ (1)-(7) bek.,390-392. §, 282. alcím, 290. alcím, 414.§, 415.§ a)-k) pont, 416. §, 417. §, 296. alcím, 432. §, 433. (2) bek., 434.§
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf

T/5003

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2012. évi V. törvény
2/3-os szakaszok:
21. § (1) és (4) bek., 22. §, 32. § (1) bek., 33. § (1) bek., 35. § (1) és (4) bek., 39. §, 59. § (4) bek
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12022.pdf

T/5004

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról

2011. évi CCVII törvény
2/3-os szakaszok:
1–3.§, 5–13.§, 16.§, 18.§ (1) bek. 2–6., 8–16. és 19–20. pont, 18.§ (2) bek., 19–21.§, 24–28.§, 30.§ (1) bek. 2–9. és 11–16. pont, 30.§ (2) bek. a), c)–d) és fi) pont, 31.§ (1) és (2) bek.
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf

T/6390

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról

2012. évi XXXI. törvény
2/3-os szakaszok:
7. §, 24. § (1)-(4) bek., 33. § 14. pontja,
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12044.pdf

T/6590

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

2012. évi XCIII. törvény
2/3-os szakaszok:
13.§, 23.§, 25.§, 40.§, 80.§, 83.§
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12086.pdf

T/7022

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

2012. évi LXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
4. és 5. alcíme
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12073.pdf

T/7035

Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről

2012. évi LXXXV. törvény
2/3-os szakaszok:
38.§, 39.§
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12079.pdf

T/7415

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról

2012. évi LXXXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
73.§, 75.§, 78.§, 79. § (1)–(12) bek., (15) (16) bek., (17) bek. a)–c) pontja, (18) és (19) bek., 80. § (5)–(13) bek, (19) és (20) bek., (22) bek. a) és d) pontja, valamint (23) bek.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12080.pdf

T/7676

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

2012. évi CXVII. törvény
2/3-os szakaszok:
81.§, 82.§, 84-87.§, 121.§, 122.§

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf

T/7677

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2012. évi CXCVI. törvény
2/3-os szakaszok:
18.§

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12170.pdf

T/7772

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi CXX. törvény
2/3-os szakaszok:
28.§

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf

T/8099

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2012. évi CLI. törvény
2/3-os szakaszok:
88.§, 90.§, 93. §, 108-109.§, 114.§.

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12140.pdf

T/82891

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

   

T/8483

A postai szolgáltatásokról

2012. évi CLIX. törvény
2/3-os szakaszok:
62.§.

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12149.pdf

T/8572

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

2012. évi CLXXXI. törvény
2/3-os szakaszok:
48.§. (1)–(4), (7)–(8), (10) bek. a)–d) pontja, 49. §. (2) és (4) bek.,66. § (5) bek.

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12160.pdf

T/8571

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

2012. évi CXCIX. törvény
2/3-os szakaszok:
28. § (1) bek. 35. és 36. pontja, 29. § (1) bek. 7. pontja

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12170.pdf

T/8887

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

2012. évi CXC. törvény
2/3-os szakaszok:
1. §, 3. §, 6. § és 8. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf

T/8889

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

2012. évi CXCII. törvény
2/3-os szakaszok:
78.§ és 79.§

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf

T/9233

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

2012. évi CCXI. törvény
2/3-os szakaszok:
7. §, 15. §, 24. §, 31. § (3) bek. a) pontja, 65. §, 67. §, 69. §, 73. § (2) bek. b) pontja, 74. §, 76. § (1) (2) (13)-(15) bek., 77. § (1)-(3) (4) bek. a) pontja, 78. §, 79. § (1) és (3) bek., 80. §, 82. §,

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf

T/9234

A honvédek jogállásáról

2012. évi CCV. törvény
2/3-os szakaszok:
259. § (1)-(3), (7)-(11) bek., 272. §, 274. §, 275. § és a 278. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12172.pdf

T/9241

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról

2012. évi CCXIV. törvény
2/3-os szakaszok:
94. §, 97. §, 105. § (10) bek., 109. § (4) bek b)-e) pontja

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf

T/9244

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról

2012. évi CCVII. törvény
2/3-os szakaszok:
52-54. §, 63. § a) c) h) i) pontja, 64. § d) pontja, 65. §, 109.§, és a 112. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf

T/9246

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

2012. évi CCXXIII. törvény
2/3-os szakaszok:
18. §, 113. §, 258. § (1)-(10) és (13) bek., 263. §, 288. § (2) bek., 316. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12181.pdf

T/9875

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

2013. évi XXXIV. törvény
2/3-os szakaszok:
16. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13057.pdf

T/10051

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

2013. évi XXXIII. törvény
2/3-os szakaszok:
1-9. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13057.pdf

T/10240

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról

2013. évi XL. törvény
2/3-os szakaszok:
38. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13066.pdf

T/10328

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2013. évi LII. törvény
2/3-os szakaszok:
47-48. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf

T/10402

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2013. évi LIII. törvény
2/3-os szakaszok:
18. §

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf

T/10590

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. Törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény módosításáról

2013. évi LIX. törvény
2/3-os szakaszok:
1-4. §, 6. §, 9-10. §, 14.§

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13079.pdf

T/10592

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2013. évi XLVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
3. § (1) (3) bek.

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13069.pdf

T/10593

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

2013. évi CXXXI. törvény
2/3-os szakaszok:
9. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés a) -d) pontja, 11. alcím, 12. alcím, 18. § a) pontja és a 19. § (1) bekezdése, 14. alcím, 15. alcím, 16. alcím, 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, 19. alcím
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdf

T/10750

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

2013. évi CXXXIII. törvény
2/3-os szakaszok:
1–3. § és 22. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11–13. §-a, 14. §, 15. §-a, 20. §-a és 23. §, 22. § (2) bekezdése, 37. §, 113. §, 122. §, 127. §, 128. §, 156. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdf

T/10902

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról

2013. évi LXXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
93. § a) pontja

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13091.pdf

T/10903

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2013. évi XCVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
98. §, 106. §, 107. §,

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf

T/10903

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

   

T/10906

Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról

2013. évi LXXXI. törvény
2/3-os szakaszok:
44. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf

T/11102

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

2013. évi LXXXIII. törvény
2/3-os szakaszok:
26. § (1) bekezdés

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/111031

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

   

T/11106

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

2013. évi LXXXVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
34. § (1)-(10), (18) bekezdése, 45. § (2) bekezdése és 47. § (4) bekezdése, 47. § (5) bekezdés a)-c) pontja, 44. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

T/11108

Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi LXXXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
57. §, 60-61. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/11109

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

2013. évi LXVII. törvény
2/3-os szakaszok:
36. § (2) bek. 39.§

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13086.pdf

T/11110

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

2013. évi LXXIV. törvény
2/3-os szakaszok:
1. és 5. § - a, 1. melléklete

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13091.pdf

T/11111

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról

2013. évi LXXXIV. törvény
2/3-os szakaszok:
95. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/11113

A halgazdálkodásról és a hal védelméről

2013. évi CII. törvény
2/3-os szakaszok:
22-32. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf

T/11207

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

2013. évi XCIII. törvény
2/3-os szakaszok:
16. §-a, 18. § a) pontja, 20-23. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf

T/11208

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

2013. évi CIII. törvény
2/3-os szakaszok:
14. § (16) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13103.pdf

T/11210

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról

2013. évi CXXVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
8. §, 24. §, 27. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13116.pdf

T/11548

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

2013. évi CXLII. törvény
2/3-os szakaszok:
3. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13159.pdf

T/12018

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

2013. évi CXLIII. törvény
2/3-os szakaszok:
1. §, 12. §, 42. §, 152. §, 161. §, 163. §, 174. § b)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13159.pdf

T/12513

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2013. évi CCIII. törvény
2/3-os szakaszok:
32. §, 34. § (2) bekezdés f) pontja, 34. § (2) bekezdés g) pontja

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13202.pdf

T/12615

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

2013. évi CXCII. törvény
2/3-os szakaszok:
27–28. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (12) bekezdése, 35. §, 43. § (2) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13193.pdf

T/12617

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról

2013. évi CLXXXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
39–41.§, a 72.§ 16. pontja, a 75.§, 87.§, 88.§, 14 és 15. alcím

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13190.pdf

T/12791

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról

2013. évi CXCV. törvény
2/3-os szakaszok:
4. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13194.pdf

T/12792

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2013. évi CC. törvény
2/3-os szakaszok:
343. § 65–67. pontja, 344. § 21. pontja, 345. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13199.pdf

T/12824

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2013. évi CCLII. törvény
2/3-os szakaszok:
38. §, 66. § (2) bekezdés a) pontja, 67. § (2) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, (5) bekezdés a), c)-g) pontja, 69. § (2) bekezdése, 70. §, 83. § (1) és (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja, 89. §, 93. §, 123. §, 125. §, 127. § (1)-(14) bekezdése és (17) bekezdése, 128. §, 129. § (1)-(8) bekezdése és (14) bekezdés

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13222.pdf

T/12847

A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2013. évi CLXXXV. törvény
2/3-os szakaszok:
9. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13187.pdf

T/12912

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

2013. évi CCVII. törvény
2/3-os szakaszok:
1. §, 10–12. §, 28. § i) és j) pontja, 29. § c) pontja, 2–9. §, 13. §, 14. §, 24. §, 26. §, 28. § a)–h), k)–m) pontja, 29. § a), b) és f) pontja, 15. §-a és 8. alcíme, 16–23. §, 27. §, 28. § n) és o) pontja, 29. § d), e), g) és h) pontja, 28. § p) pontja és 2. alcíme, 28. § q) pontja és 7. alcíme, 36. § a) pontja, 38. § (2) és (3) bekezdése, 43. § (1) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13205.pdf

T/12939

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2013. évi CCXVIII. törvény
2/3-os szakaszok:
4. § (1) és (3) bekezdés, 41. § (1)-(5), (7) és (8) bekezdés

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13212.pdf

T/13082

Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2013. évi CCXXXVI. törvény
2/3-os szakaszok:
156. §, 157. § (1) bekezdése, 158. § (1) bekezdése, 160. §, 163. §, 173. § c), d) r) pontja

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13217.pdf

T/13139

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

2013. évi CCL. törvény
2/3-os szakaszok:
134. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13221.pdf

T/13140

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

2013. évi CCXII. törvény
2/3-os szakaszok:
1-10. §, 20. §, 41-42. §, 45. §, 64-65. §, 77. § (1) bekezdése, 89-90. §, 101. §, 103. §, 105. §, 106. § (2) bekezdése, 111-119. §, 148. §, 142. § (1)-(3) bekezdése, (7) bekezdés a)-c) és f)-h) pontja, (8) bekezdés

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13207.pdf

T/13215

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

2013. évi CCXLI. törvény
2/3-os szakaszok:
31. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/13217

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIII. törvény
2/3-os szakaszok:
17. § (1) bekezdese

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/13218

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

2014. évi XV. törvény
2/3-os szakaszok:
1. § b) pontja, 69. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf

T/13219

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről

2013. évi CCXLII. törvény
2/3-os szakaszok:
1. § (2) bekezdese 2. § (1)-(3) bekezdese, 3. § (1) es (2) bekezdese, 4. § és 14. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/13478

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2014. évi XVI. törvény
2/3-os szakaszok:
242. §, a 243. § és a 255. §, 282. §, 287. §, 291. §, 293. § (16) és (22) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf

 

* A Kormány által benyújtott törvényjavaslatokat tartalmazza.
1 Az előterjesztő visszavonta a javaslatot.
2 Azon törvényjavaslatok, melyeket címük alapján az Alaptörvény nem minősít sarkalatosnak, azonban a törvényjavaslat tartalmaz olyan törvénymódosításokat, amelyeket az Alaptörvény sarkalatosnak minősít.Vissza a honlapra