Készült: 2019.05.24.12:11:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

187. ülésnap (2009.01.29.),  70-76. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:56


Felszólalások:   64-70   70-76   76-82      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ, ezért kérdezem önöket, hogy elfogadják-e azt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a miniszteri választ 175 igen szavazattal, 168 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Gusztos Péter, az SZDSZ képviselője, interpellációt nyújtott be az igazságügyi és rendészeti miniszterhez: "Felosztás vagy felfegyverkezés? Törvénytelen egyesület vagy megtűrt pártmilícia?" címmel. Gusztos Péter képviselő urat illeti a szó.

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A bíróság első fokon feloszlatta a Magyar Gárdát. A szélsőjobboldali párt magánhadserege példátlan jelenség az elmúlt évtizedek magyar politikájában. Azt gondolom, minden magyar demokrata helyeselte a félelemkeltő egyenruhás, bakancsos alakulat törvényes félreállításának megkezdését. A reményt és az első örömöt némiképp beárnyékolt az a hír, miszerint a pártmilícia éles lőfegyverekkel gyakorlatozott, ahogy ők mondják, honvédelmi hagyományőrzés keretében. Egy pillanatig sem titkolták tettüket: videóra rögzítették, majd nyilvánosságra hozták az eseményt.

Félretéve azt az egyébként egyáltalán nem elhanyagolható kérdést, hogy mekkora bajban lenne hazánk, ha ennek, a komolyságában Rejtő Jenő láthatatlan légiójával vetekedő alakulatnak kellene megvédenie a magyar hont, számos kérdés merül fel azokban a magyarokban, akik értéknek tartják a jogállamiságot, és akik nem tartják megnyugtatónak, ha hazájukban szélsőséges politikai erők félkatonai alakulatot, alakulatokat hozhatnak létre.

Tisztelt Államtitkár Úr! Nemrég írásbeli kérdéssel fordultam a tárcához ez ügyben, most a rendkívüli ülés adta lehetőséget megragadva szóban is szeretném feltenni korábbi és új kérdéseimet:

Milyen helyszínen, milyen hivatalos engedélyek birtokában, milyen bejelentést követően jutottak éles lőfegyverekhez az Árpád-sávos magánhadsereg tagjai? Igaz-e, hogy valamiféle katasztrófavédelmi gyakorlatot jelentettek be a hatóságoknak? Hogyan fordulhat elő, hogy miközben a bíróság első fokon a gárda feloszlatásáról döntött, ilyen jellegű tevékenységre kapjon engedélyt bármilyen magyar állami vagy önkormányzati hatóságtól a szélsőjobboldali pártmilícia?

Kinek a tulajdonában vannak a videón látható lőfegyverek? Rendelkezik-e az illető olyan jogosítványokkal, hogy azok használatát mások számára átengedje? Szükséges-e efféle honvédelmi hagyományőrzést bármilyen hivatalos szervnél bejelenteni, engedélyeztetni, és ha ez megtörtént, ki adott, ki adhatott engedélyt arra, hogy a magyar szélsőjobboldal militáns alakulata éles lőfegyverhez jusson, és azzal gyakorlatozzon? (Közbeszólás a Fidesz soraiból: A szélsőbaloldal!)

Tisztelt Államtitkár Úr! Senkinek nem lehet kétsége afelől, hová vezet az, ha a magyar állam tétlenül nézi, hogy egy szélsőséges, az alkotmányos rendet és a magyar demokrácia alapvető értékeit alapjaiban tagadó politikai erő félkatonai szervezete megkísérli megtörni azt a monopóliumot, amely minden fejlett demokratikus berendezkedésű államban az állam kizárólagos jogát és lehetőségét jelenti erőszakszervezetek, fegyveres alakulatok legitim létrehozására.

(14.00)

Tisztelt Államtitkár Úr! Itt és most, a szemünk előtt kezdi lecserélni a magyar szélsőjobb az utcaköveket és Molotov-koktélokat puskákra. Mit tesz ön, mit tesz a tárca, mit tesz a kormány ennek megelőzésére?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Az interpellációra Avarkeszi Dezső államtitkár úr fog válaszolni.

DR. AVARKESZI DEZSŐ igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Nincs köztünk vita sem a Magyar Gárda megítélése ügyében, sem a bírósági ítélet fogadása ügyében, sem pedig abban, ami az állami monopóliumra vonatkozik. Mint írásbeli kérdésére adott válaszunkban is kifejtettük, most is megerősítem, hogy a Magyar Gárda egyetlen állami vagy önkormányzati hatóságtól sem kapott, nem is kaphatott engedélyt lövészeti gyakorlatra. A szervezet úgymond katasztrófavédelmi gyakorlat megnevezéssel nem is jelentette be szándékát kollektív lőgyakorlatra.

Azt, hogy ki és milyen feltételek mellett vehet részt kötetlenül vagy szervezett formában általában sporttevékenységben, azt a sporttörvény szabályozza, jelen esetben viszont lőgyakorlatról volt szó, tehát itt nyilván a fegyverjogszabályok rendelkezéseinek betartására is figyelni kell.

Az ön által hivatkozott videofelvétel helyszínét a rendőrség azonosította. A felvétel a mosonmagyaróvári Lajta-Hansági Lövészklub érvényes hatósági engedéllyel rendelkező lőterén készült, ahol a lövészeteket a biztonsági követelmények és az előírt szabályok betartása mellett hajtották végre. A képen látható sörétes vadászfegyver Silver Mercury típusú, 3215. gyártási számú, 12-es kaliberű lőfegyver, érvényes engedéllyel. A videofelvétellel demonstrált lövészet széles körben váltott ki jogosan negatív visszhangot. Hangsúlyozom azonban, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok - különös figyelemmel a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. számú kormányrendeletre - kellő körültekintéssel és szigorral határozzák meg azokat a feltételeket, hogy ki és milyen feltételek mellett kaphat, illetve melyek hiányában nem kaphat fegyverviselési engedélyt, milyen feltételek mellett üzemeltethető lőtér, hogyan tárolhatók lőfegyverek és lőszerek.

Tisztelt Képviselő Úr! A Magyar Köztársaság kormánya nevében határozottan kijelentem, hogy minden törvényes eszközzel arra törekszünk, hogy a rendvédelmi monopóliumot fenntartsuk, és az ellene irányuló kísérleteket valamennyi rendelkezésre álló törvényes eszközzel megakadályozzuk. Elhatárolódunk minden olyan szándéktól, törekvéstől, amely a rendvédelmi szerveken kívüli egyesületek, civil szervezetek felfegyverkezésére irányul, mert a Magyar Köztársaságban a rend fenntartása a rendőrség feladata.

Tisztelt Képviselő Úr! Kérem válaszom elfogadását. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem Gusztos Péter képviselő urat, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ.

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Két ok miatt nem tudom elfogadni a válaszát. Egyrészt nem megnyugtató a válasz abban a tekintetben, hogy gyakorlatilag semmit nem mondott arról, hogy milyen érdemi, komoly, utólagos nyomozás, vizsgálat indult meg ebben az ügyben, ami adott esetben képes megelőzni azt, hogy ez újra előfordulhasson.

Annak nagyon örülök, hogy mi egyetértünk bizonyos alapelvekben, és nagyon bízom abban, hogy az egész magyar parlament egyetért ennek a kérdésnek a megítélésében, de az elmúlt években olyan bírósági tárgyalásokat láthattunk, ahol ez a hivatkozott alakulat felsorakozott a folyosón, és ők szabták meg azt, hogy ki mehet be a tárgyalóterembe és ki nem. Mi ez, ha nem a magyar állam bizonyos fontos rendvédelmi, igazságszolgáltatási monopóliumának a csorbítása?

Azt gondolom, hogy egy kormánynak annál sokkal, de sokkal több lehetősége és feladata van, kell hogy legyen, mint hogy politikai deklarációkban ilyen esetekben elhatárolódjon. Én ennél egy picikét több konkrétumot vártam volna, államtitkár úr, a múltra is és a jövőre nézve is.

Nem tudom elfogadni a választ. (Taps az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: A képviselő úr nem fogadta el az interpellációra adott választ. Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e azt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 169 igen szavazattal, 161 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az interpellációra adott választ elfogadta.

Czomba Sándor, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és munkaügyi miniszterhez: "Van-e stratégiájuk a foglalkoztatási válság kezelésére?" címmel. Czomba Sándor képviselő urat illeti a szó.
Felszólalások:   64-70   70-76   76-82      Ülésnap adatai