A Bizottsági elnöki értekezlet 8/1998-2002.
BE. számú állásfoglalásának megfelelően
az albizottsági ülésről írásos emlékeztető készült.