Készült: 2019.06.20.22:52:02 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Harangozó Tamás
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 196
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2016.03.07.(133)   10 Napirend előtti felszólalások "Méltatlan helyzet" avagy így épül a polgári Magyarország? napirend előtti felszólalás 5:14
2016.03.01.(131)  112 Politikai vita lefolytatása V/9122 A közoktatás állapotáról felszólalás 6:57
2016.02.29.(130)   54 Interpelláció megtárgyalása I/9322 Mi az Ön személyes felelőssége a népszavazás alkotmányos intézménynek kiüresítéséért és lejáratásáért elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:52
  58 Interpelláció megtárgyalása I/9322 Mi az Ön személyes felelőssége a népszavazás alkotmányos intézménynek kiüresítéséért és lejáratásáért képviselő elutasítja a választ 1:11
2015.12.15.(126)  144 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8119 Szegényre lopott ország avagy kinek a rokonát tisztelhetjük a törvénymódosításuk mögött? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:02
 148 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8119 Szegényre lopott ország avagy kinek a rokonát tisztelhetjük a törvénymódosításuk mögött? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:09
2015.12.14.(125)   62 Tárgysorozatba vétel H/7668 A Magyar Honvédség létszámhiányának megszűntetéshez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről Önálló indítvány indokolása 4:29
  68 Tárgysorozatba vétel H/7668 A Magyar Honvédség létszámhiányának megszűntetéshez szükséges halaszthatatlan intézkedésekről Előadói válasz 2:11
2015.12.07.(124)  108 Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/8119 Szegényre lopott ország avagy kinek a rokonát tisztelhetjük a törvénymódosításuk mögött? bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról 0:12
2015.11.30.(121)  346 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/7400 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 6:35
 362 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6979 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 7:03
 376 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/3784 A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 3:49
2015.11.05.(114)    6 Általános vita lefolytatása T/6980 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:12
2015.11.03.(112)   34 Általános vita lefolytatása T/6979 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 13:27
2015.10.22.(109)    6-8 Általános vita lefolytatása B/6622 Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
H/6624 Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 18:46
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 >>
Összesen: 196