FVEB-1-2009.
(FVEB-23/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság
2009. március 3-án, 12 óra 01 perckor
a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről megjelent *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6889. szám) (A fogyasztóvédelmi eseti bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként) *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6889. szám)

(A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként)

2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Alexa György (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), a bizottság alelnöke
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Bagi Béla (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Borenszki Ervin (MSZP) Alexa Györgynek
Dr. Józsa István (MSZP) Dér Zsuzsannának (MSZP)
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről megjelent

Birinyi Zsolt szakmai tanácsadó (Magyar Energia Hivatal)
Dr. Vitányi Dániel jogtanácsos (Magyar Energia Hivatal)
Dr. Molnár Adrienn (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Horváth Sándor főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Budánovics Ferenc vezető főtanácsos (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Siklósi Irma Éva szakértő
Pekár Erzsébet (Magyar Távirati Iroda)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc)

Elnöki megnyitó

ALEXA GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket.

A mai napirendi javaslatunk a kiküldött meghívó szerinti: a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslat; de, ha egész pontos akarok lenni, akkor az ehhez benyújtott módosító javaslatok, indítványok megvitatása. Ezt csak azért rögzítjük, mert hiszen mi már eredetileg egyszer elfogadtuk a határozati javaslatokat és a jelentést.

Józsa István képviselő úr - aki más fontos közfeladata ellátása miatt nem tud jelen lenni az ülésen - nyújtott be egy módosító javaslatot, ez a napirend tárgya.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy ki az, aki a beterjesztett napirendekkel egyetért, mert van még "egyebek" is (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú a napirend elfogadása.

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6889. szám) (A fogyasztóvédelmi eseti bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként)

Mindenkinek van módosító javaslata, tehát tudják képviselőtársaim, hogy miről beszélek. Ezek egyébként, azt mondanám, technikai jellegű módosítások a korábban elhangzott határozati javaslatunkhoz, tartalmilag úgy vélem, drasztikusan nem változtatnak azon. Külön szavazunk egyébként a módosítóban szereplő indítványokról.

Az 1-es a határozati javaslatunk 2. d) pontjához javasol módosítást - az egészségre ható termékekre vonatkozó joganyag áttekintése és szükség szerinti módosítása.

Kérdezem a kormányzat képviselőjét, hogy mi a véleménye a módosítóról.

DR. HORVÁTH SÁNDOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Egyetértünk a módosító javaslatban foglaltakkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Kérdezem képviselőtársaimat.

Gógl képviselő úr!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Különösen azért, mert a szükség szerinti módosítás feladatot is ad. Már korábban egyszer javasoltam, hogy az egészségügyet mint szolgáltatást tekintsük át, és akkor talán kiterjeszthetjük a termékrendszeren keresztül egy összetettebb megközelítést; ha figyelembe vesszük a tegnapi parlamenti vitát, aki ott odafigyelt és észlelte, hogy egy 30 milliárdos csomag kétharmada érinti az egyik kitüntetett terméket, a gyógyszer kérdéskört, azt gondolom, hogy lesz gondunk a termékekkel is, nemcsak az összeggel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felírtam, amit Gógl képviselőtársam javasolt. Az egyebekben szeretném majd biztatni képviselőtársaimat a munkaterv összeállításához kialakult javaslataik idő előtti beküldésére.

Azt gondolom, hogy a vitát erről lezárhatom. Ki az, aki a beterjesztett módosítással egyetért? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 2-es pont a határozati javaslat 2. e) pontjához szól: az építőipari szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó jogszabályokban a kötelező alkalmassági időre kezdetű.

Kérdezem a kormányzatot, mi a véleménye.

DR. HORVÁTH SÁNDOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk a pontosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Képviselőtársaim, ki az, aki egyetért a módosítással? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 3-as a határozati javaslat 2. f) pontjához fogalmaz meg módosítót: a szociális szolgáltatások igénybe vevőire vonatkozó jogi szabályozás fogyasztóvédelmi megközelítésű felülvizsgálata. Csak azért, hogy ne tűnjék ennyire értelmetlennek, ez az emelt díjas nyugdíjas házak kapcsán a fogyasztóvédelem szerepének erősítéséről szóló határozati javaslatunkról szólt.

Kérdezem a kormányzat véleményét.

DR. HORVÁTH SÁNDOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk a módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, egyetértünk-e a módosítással? (Szavazás.) Igen.

A 4-es, egyben az utolsó a határozati javaslat 3. c) pontjához. Itt egy szövegpontosítás: a közétkeztetés finanszírozásának felülvizsgálata, a korábbi norma helyett a nyersanyagnorma minimális összegének meghatározása.

Kormányzat!

DR. HORVÁTH SÁNDOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk a pontosítást.

Képviselő asszony!

DÉR ZSUZSANNA (MSZP): Köszönöm szépen. Magam is támogatom ennek a pontosítását. Egy dologra szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy ez viszonylag leszűkíti a közösségi étkeztetésben résztvevőket, a kormányzattól egy szakmai grémium kapott egy olyan feladatot, hogy a közösségi étkeztetés minden egyes szegmensét tekintsék át, és ez már olyan állapotban van, hogy nemsokára tárgyalhatják a bizottságok. Tehát hogy itt az összhangot teremtsük meg, hogy ne forgácsoljuk szét az erőket, energiákat, hanem, hogy ha készen van ez az anyag, akkor inkább javaslom idehozni, mintsem hogy mi külön dolgozzunk ezen, hiszen szakemberek kidolgozzák ennek a közbeszerzési oldalát és egy teljes vertikumot. Tehát nem csak a hátrányos helyzetűekre, nem csak a gyermekek közösségi élelmezésére, hanem az időskorúak, a kórházak étkeztetésére, egyebekre és ez most már egy-két hónapon belül kész lesz ez az anyag. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Török Zsolt megérkezett.) Üdvözlöm Török képviselő urat.

Ha ehhez nincsen más hozzászólás, akkor mondanék egy-két mondatot.

Ma egyébként a parlamenti vitában az felvetődött, hogy jó lenne, ha ezzel még foglalkoznánk. Nyilvánvalóan külön párhuzamosan dolgozni nem célszerű, de úgy vélem, hogy ha egy ilyen szakjellegű anyag elkészül, akkor arról nem lenne haszontalan egy önálló napirenden belül tárgyalni, úgyhogy köszönöm szépen képviselő asszony.

Más vélemény? (Nincs jelzés.) Ki az, aki a módosítót támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Ezt a napirendet lezártam.

Egyebek

Az egyebek kapcsán szeretném mondani, mint ahogy előre is jeleztem, bár hatékony képviselőtársaim két majdani napirendi javaslattal már éltek. Én most nem venném napirendre azt, hogy mikkel foglalkozunk az elkövetkező hónapokban, de azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a jövő hét 9-ig a bizottság számára írásban küldjék meg napirendi javaslataikat. Jó? És akkor úgy vélem, hogy meg tudnánk azt csinálni, hogy ahhoz két hétre tartanánk egy bizottsági ülést, és valamelyik napirendet a bejavasoltak közül előkészíteném - azt persze majd telefonon megkonzultálom a különböző pártalakulatokkal. Ezt csak azért gondolom, hogy ne az legyen, hogy azért jövünk össze, hogy a saját munkatervünkről döntsünk - akkor valamelyiket napirendre is vennénk a bejavasoltakból. Jó-e ez így?

Parancsolj!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Tulajdonképpen egy általános rendezőelvet szeretnék mondani, mert akárhogy is van ez a válság, ami érinti most az egész országot és valahol a kezelése kérdéses, sőt a megközelítés is; ha a ma itt lévő két témát veszem, ahol biztosan érintett lesz a fogyasztó, tehát az ország. Az egyik az egészségügyi szolgáltatási termékeknek a hozzáférése, ára, minősége, mert egy tőke szűk piacon biztos, hogy gond lesz. Tehát ez lenne egy olyan téma, amivel - az előbb jeleztem is - érdemes lenne foglalkozni. De ha megnézzük ezt a szociális szolgáltatási rendszert és átgondoljuk, hogy a létrehozott intézményrendszer nagyon nagy hányadában - becslésem szerint, saját megyémet ismerve -, kétharmadában hitelállományból jött létre, tehát egyáltalán a léte lesz kérdéses. Valahol ezt nekünk nagyon hamar meg kell vizsgálni, mert egy olyan réteget érint, amelyik egyébként is kiszolgáltatott.

Ez a kettő, ami itt ebből rögtön adódik, de általános megközelítésben is meg kellene kérdezni a civil szerveződéseinket, hogy hogyan látják ők ezt, a hitelállomány rendszere a szolgáltatási szférában hogyan lehetetlenül el.

Koszorús képviselő úr! (Jelzi, hogy nem kíván szólni.)

ELNÖK: Egyébként az állandó meghívással bíró civil szervezeteket már korábban noszogattuk írásban napirendi javaslat ügyben, jött is tőlük javaslat. Például az önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenysége, feladatai, érkezett is például civil szervezettől egy ilyen és még egy-kettő, amiben most nem vagyok felkészült. Én is felírtam és a jegyzőkönyv is rögzítette a képviselő úr javaslatát.

Kérdezem, hogy van-e még egyéb.

Bagi képviselő úr!

BAGI BÉLA (Fidesz): Bár ugyan megkaptuk a felszólítást, hogy írjuk le, de azért szeretném itt is rögzíteni, amit már a tavalyi évben is elkezdtem, és sajnálatos módon itt úgy tűnik, hogy kulminál a probléma: a kistelepülések gyógyszertári helyzete. Tehát ott, ahol egy van, és szó sincs arról, hogy ha becsuk, csődbe megy az egyik, majd megy a fogyasztó a másikba - tehát ez ilyen "vagy van, vagy nincs" kérdéssé válik. Ez pedig az én olvasatomban nagyon súlyos fogyasztóvédelmi kérdést is, illetve esélyegyenlőségi kérdést vet fel. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászólás képviselőtársaim, akkor bezárom a mai ülést. Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, a konstruktív részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)

 

Alexa György
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné