FVEB-3/2008.
(FVEB-14/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi eseti bizottságának
2008. február 25-én, hétfőn, 12.04 órai kezdettel
a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Meghívottak és megjelentek *

Megnyitó *

A napirend elfogadása *

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló H/4904. számú javaslat *

Módosító javaslatok megvitatása *

Napirendi javaslat

  1. A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/4904. szám)
    (A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság önálló indítványa)
    (Módosító javaslatok megvitatása)
    (Előterjesztőként)

2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Alexa György (MSZP), a bizottság elnöke
Molnár Béla (KDNP), a bizottság alelnöke
Borenszki Ervin (MSZP)
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Bagi Béla (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) Alexa Györgynek (MSZP)
Koszorús László (Fidesz) Dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Bagi Bélának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Meghívottak és megjelentek

Dr. Süth Miklós országos főállatorvos
Dr. Hegedűs Márta osztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Elek Márton fogalmazó (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Dr. Horváth Sándor főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Schreiberné Molnár Erzsébet főigazgató-helyettes (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 4 perc)

Megnyitó

ALEXA GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat. Mai ülésünk, amelyet a korábbiakhoz képest szuper rövidre tervezünk, igazából egyetlenegy napirendi ponttal bír, de előtte szeretném jelezni, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatom: a fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatról való állásfoglalás. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirenddel egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.

A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló H/4904. számú javaslat

Módosító javaslatok megvitatása

Eddigi tudomásom szerint egyedül a Környezetvédelmi bizottság részéről van benyújtott módosító indítvány, amely két ajánlási pont alatt szereplő módosító javaslatról szól. Molnár alelnök úrnak adom át a szót, akit a Környezetvédelmi bizottság felkért a módosító javaslat előterjesztésére.

MOLNÁR BÉLA (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Környezetvédelmi bizottság megtárgyalta a jelentést, és úgy találta, hogy a környezettudatos fogyasztói magatartás nincs kellően részletezve az anyagban, ezért tette a módosító indítványokat. Az indítványok nem érintik a jelentés alapvető irányát, nem érintik annak az elkötelezettségét, hanem azt kiteljesíteni kívánják, ezért kérjük azok elfogadását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűznivalója a módosító indítványhoz? (Dr. Gógl Árpád jelentkezik.)

Gógl képviselő úr!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): A második javaslat megint termékeket és szolgáltatásokat jelez. Ha visszaemlékeznek képviselőtársaim, én már annak idején is a teljes folyamatra tettem javaslatot, hiszen az előállítástól a végfelhasználásig van különösen ökológiai szempontú elem is. Azt nem tudom, hogy ezt hogy lehet feloldani. Jó ez így is, de valahol tudatosítani kellene, hogy a termékek nem attól kezdve épülnek be a világba, amikor megjelennek, hanem amikor előállítják azokat, és az előállításnak van egy olyan oldalága, amely részben a felhasznált anyagok, részben a keletkezett melléktermékek kezelése vonatkozásában kifejezetten ökológiai kérdés. Ezt csak azért jelzem, mert valahol ez nincs benne a fejekben. (Molnár Béla: Válaszolhatok?)

ELNÖK: Alelnök úr!

MOLNÁR BÉLA (KDNP): Köszönöm szépen. Ez kétségtelenül így van. Megmondom őszintén, én magam a Környezetvédelmi bizottságban is azt szerettem volna, ha nem születik meg ez a módosító javaslat, tekintettel arra, hogy az én olvasatomban ez a jelentés tulajdonképpen az eddigi üléseinknek, illetve az első kilenc ülésünknek az összefoglalása. Kilenc ülésbe nem fér bele minden, minden szempont. Az, hogy a Környezetvédelmi bizottságban ez a természetesen általam is jónak tartott módosítás megszületett, illetve amit te mondasz, az is nagyon fontos, de én úgy gondolom, hogy van előttünk még egy következő menet. Nyilvánvaló, hogy mindezekre most már sokkal jobban oda tudunk figyelni, hiszen az első kilenc ülés rohamtempóban lement, most már van mód esetleg apróbb finomságokkal kiegészíteni, és nem más irányba vinni, csak esetleg mélyebben megvizsgálni bizonyos dolgokat. Hiszen amit mondasz, az kétségtelenül nagyon fontos, de ha belegondolsz, nem erről szólt az első kilenc ülésünk. Ilyen alapon, a vágyaink alapján még akár húsz pontot is bele tudnánk tenni, de akkor mikor fogjuk elfogadni, mikor fogjuk a parlament elé vinni? Én ezért voltam a Környezetvédelmi bizottságban is amellett, és ezért mondanám most is azt, hogy ne változtassunk rajta, mert akkor soha nem visszük be, hanem amit mondtál, azt szívleljük meg, és az elkövetkezendő ülések kapcsán kérjük tisztelettel az elnök urat, hogy vegye azt figyelembe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Azt gondolom, az oldhatja fel azt, amit Gógl képviselő úr mondott, hogyha Molnár képviselő úr javaslatát belevesszük a későbbi munkatervünkbe, amely most már egyébként valószínűleg a szeptemberi lehet - hiszen az év első felére megvan a munkatervünk -, és mondjuk hogyha szeptemberre kialakítunk egy olyan napirendet, amely általában is és a környezetvédelmi szempontokat jobban figyelembe véve dolgozza fel a fogyasztás kérdését. A káros fogyasztói szokásoktól kezdve a termék-előállítás környezeti következményei lehetnek ilyen témák, de ilyen lehet a civil szférában a tudatos vásárlók kérdése, azoké, akik felvállalták azt a vonalat, amelyről én sokszor szóltam már, hogy nem egyszerűen csak a fogyasztóvédelmi szempontok, hanem a fenntartható fejlődés oldaláról is meg kell közelíteni az ügyet. Azt gondolom, ez egy olyan megközelítés - és én ezért javaslom a bizottságnak, hogy a módosító indítványokat fogadjuk be -, amely talán valóban nem kapja meg a fogyasztóvédelemben, amikor fogyasztóvédelemről beszélünk, a megfelelő hangsúlyt, de számításba véve, hogy a Föld mondjuk vízhiány elé néz, és még hosszan sorolhatnám, hogy egyébként a fenntartható fejlődésnek milyen feltételeit kell teljesíteniük az elkövetkező években a Földön létező társadalmaknak, ezek sarkalatos kérdések, és azt gondolom, jól tesszük, ha majd a maguk idejében és a maguk helyén foglalkozunk velük.

Ha ez így jó a bizottsági tagoknak, akkor mi most nem vitatnánk a Környezetvédelmi bizottság módosító javaslatát, amelynek a szellemiségével egyébként szerintem egyikünknek sincs különösképp baja. Jó ez így? (Általános helyeslés.) Akkor külön fogunk szavazni róla, mert két ponton kell hogy beépüljön a mi határozati javaslatunkba.

Először azt kérdezem, hogy ki támogatja az 1. sorszám alatti indítványt, amelyben a Környezetvédelmi bizottság a határozati javaslat 3. pontját új d) ponttal javasolja kiegészíteni. Ki az, aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

A 2. pontban a Környezetvédelmi bizottság a határozati javaslat 4. pontját új g) ponttal javasolja kiegészíteni. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez is egyhangú.

Nincs mára más dolgunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a bizottsági tagok és a meghívottaknak is, hogy eljöttek. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc)

Alexa György

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese