Káb-6/2009.
(Káb-26/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kábítószerügyi eseti bizottságának
2009. szeptember 30-án, szerdán, 12.10 órakor
a Képviselői Irodaház 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki bevezető *

A napirend ismertetése és elfogadása *

Tájékoztató a nemzeti drogstratégia előkészítéséről *

Portörő Péter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) tájékoztatója *

Kérdések, észrevételek *

Válaszok *

További észrevételek, reflexiók, válaszok *

Egyebek *

Tájékoztatás a 2010. évi költségvetésben kábítószer-megelőzéssel kapcsolatosan tervezett összegekről *

A bizottsági jelentéstervezet előkészítése *

 

Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a Nemzeti Drogstratégia előkészítéséről

2. Egyebek

- a bizottsági jelentéstervezet előkészítése

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Tóth István (MSZP)
Móring József Attila (KDNP)
Pettkó András (független)

Helyettesítési megbízást adott

Halmai Gáborné (MSZP) dr. Tóth Istvánnak (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ) Winkfein Csabának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Portörő Péter igazgató (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Felvinczi Katalin igazgató (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
Topolánszky Ákos igazgatóhelyettes (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
Dr. Rácz József szakértő (MSZP)
Sárosi Péter szakértő (SZDSZ)
Szabadka Péter szakértő (KDNP)
Victorné Erdős Eszter szakértő (Fidesz)
Szomor Katalin szakértő

Megjelent

Müller Éva főtanácsos (Egészségügyi Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki bevezető

WINKFEIN CSABA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel üdvözlöm a bizottság megjelent tagjait, minden kedves meghívottat, szakértőket, akik segítik a bizottság munkáját.

A napirend ismertetése és elfogadása

Javaslom, kezdjük el a mai munkát. Két napirendi pontot javasoltunk, amelyet ki is küldtünk: az egyik a tájékoztató a nemzeti drogstratégia előkészítéséről, a másik pedig az "egyebek" napirendi pont, amelyen belül megbeszélnénk, hogy a bizottság éves jelentését hogyan fogjuk elkészíteni, ennek az ütemezése, menetrendje hogyan fog kinézni.

Kérdezem, van-e más javaslat. Ügyrendi kérdésben Pettkó képviselő úr kér szót. Tessék, öné a szó.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Elnök urat szeretném megkérdezni, hogy az 1. napirendi pont tárgyalását hogyan képzelte el. Most csak kapunk egy tájékoztatót, és akkor utána vége, vagy hogyan készüljünk? Mert úgy emlékszem, annak idején abban állapodtunk meg a minisztérium képviselőivel, hogy mielőtt köröztetésre megy az anyag, az előtt a bizottság esetleg átnézi, és hivatalos vagy nem hivatalos - teljesen mindegy, de valamilyen - ülésen összeülünk, és megpróbáljuk ezt az anyagot úgy alakítani, hogy mind a 386 képviselő az "igen" gombot tudja megnyomni, és a képviselőknek ne kelljen módosító javaslatokat beadni. A magam csapatával átnéztem az anyagot, és ha ez így marad, körülbelül 150-200 módosító javaslatot kell hogy benyújtsak. Ezért kérdeztem, hogy milyen lesz a tárgyalási technika.

ELNÖK: Elmondjuk.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Örülök neki, hogy ez a kérdés most jött elő, hiszen az elmúlt alkalommal is foglalkoztunk ezzel - nem tudom, képviselő úr itt volt-e -, amikor azt beszéltük meg, hogy azért fontos mindenképpen a mai napon erről beszélni, hogy ezeket a dolgokat el tudjuk kerülni, amelyeket képviselő úr is mondott, hogy mondjuk, százával nyújtsunk be módosító javaslatokat több körben. Azt javasoltuk, hogy azért legyen egy olyan bizottsági ülés, amelynek bár a keretei adottak, mégis itt vannak mind az öt frakciónak a képviselői, itt van mind az öt párt szakértője, hogy végig tudjuk beszélni, eddig hol tartunk, kinek milyen javaslata van. Jelenleg ez az anyag társadalmi vitára van bocsátva, mindenkinek a véleményét, javaslatát várja a tárca, illetve a készítő. Azt gondolom, ez a nap erről fog szólni, hogy elmondjuk, milyen javaslataink vannak. Ha vannak ötleteink, szakmai javaslataink úgy, hogy írásban is el szeretnénk juttatni, akkor ezt meg tudjuk tenni a következő napokban, hogy minél több véleményt meg tudjon ismerni a tárca és az előkészítő stáb is.

Azt gondolom, nagyon fontos, épp ezért is fontos, hogy a mai napon erről a kérdésről beszéljünk, legyen egy rövidebb tájékoztató, utána pedig adjuk meg a szokásos mód szerint mindenkinek a lehetőséget, hogy elmondja véleményét, javaslatát, mit tegyünk be, mit ne. Úgy tudom, nagyon sok javaslat érkezik folyamatosan vissza, én is kapom a jelzéseket különböző szervezetektől, hogy foglalkoznak ezzel a történettel. Biztos vagyok benne, hogy maga a forma jó, és bár máshol is így lenne; ez mindenhol előre tudná vinni az ügyeket.

Térjünk vissza a javaslathoz: két napirendi javaslat van tehát. Mielőtt szavazunk, a jegyzőkönyv számára bediktálom a helyettesítéseket: Winkfein Csaba helyettesíti Gusztos Pétert, dr. Tóth István képviselő úr helyettesíti Halmai Gábornét; jelen van Móring József Attila képviselő úr és Pettkó András képviselő úr. Így a bizottság határozatképes.

Kérdezem, el tudják-e fogadni a napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen; a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Tájékoztató a nemzeti drogstratégia előkészítéséről

Az 1. napirendi pont tehát: tájékoztató a nemzeti drogstratégia előkészítéséről. Köszöntöm Portörő Pétert, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatóját, Felvinczi Katalint, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatóját, az Egészségügyi Minisztérium képviselőit, és mindenkit, aki eljött, hogy segítse a mai munkánkat.

Ha jól tudom, Portörő Péter kezdi az előterjesztést. Tessék, öné a szó.

Portörő Péter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) tájékoztatója

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a bizottság előtt ismertethetem azt az anyagot, amely egy tervezet, és amelynek az előkészítésében nagyon sokan közreműködtek. A teremben itt ül mellettem Felvinczi Katalin, Topolánszky Ákos, illetve az Egészségügyi Minisztérium képviselői is mind aktív részesei annak a folyamatnak, amelyet jelen pillanatban élünk.

Ez az anyag most van közigazgatási egyeztetésen, tehát tárcaegyeztetésen, ezért is van lehetőség erre, hiszen még mielőtt a kormány megtárgyalja ezt a dokumentumot, még egyéb belső egyeztetések is lezajlanak a stratégia anyagával kapcsolatosan. Tehát van lehetőség elmondani a véleményeket.

Az igazán örömteli dolog, hogy azt mondhatom, tekintve, hogy benne vagyunk ebben az egyeztetési folyamatban, érkeznek a vélemények, ki merem mondani, felhatalmazva érzem rá magam, hogy az eddig érkezett javaslatok alapján a szakmai ernyőszervezetek támogatják a tervezet szemléleti keretét, a benne foglalt célkitűzéseket. Természetesen különböző szakértői vélemények megfogalmazódtak és megfogalmazódnak, amelyek arról szólnak, hogy a stratégiából valójában még hiányzik ez vagy az a rész, illetve visszahalljuk azt az észrevételt, hogy nem eléggé hangsúlyos egy-egy elem megjelenítése a stratégiában. Ezzel a kérdéssel nagyon nehezen tudunk haladni olyan szempontból, hogy szeretnénk, ha ez a stratégia tömör, a 45 oldalát megtartó dokumentum lenne, amely mindenki számára közérthető, a szakmai szervezetek számára iránymutató, a társadalom érdekelt tagjai számára informatív anyag. Ezeknek a követelményeknek igyekszünk a továbbiakban is megfelelni.

Röviden bemutatnám a stratégia anyagát, és csak azért röviden, hiszen megküldtük azt a teljes tervezetet, amelyből megismerhették, hogy hol áll éppen vagy hol állt az elmúlt héten a dokumentum.

A stratégia aktualitása nem vitás senki számára, hiszen az Országgyűlés rendelte el egyhangúlag azt, hogy itt ősszel, szeptemberre készüljön el egy nemzeti stratégia. A stratégiához úgy fogtunk hozzá, olyan szemléleti megközelítéssel, hogy ez a stratégia képviselje a multidiszciplinaritás, a konszenzuskeresés szempontjait, foglalkozzon az illegális szereken kívül, illetve terjessze ki hatókörét az illegális mellett a legális szerekre, illetve viselkedési függőségekre. Ez egy deklarált igény volt a szakmai szervezetek részéről is. Másrészt ez a dokumentum kiegyensúlyozott megközelítésben kívánja kezelni a problémát.

A tartalom alapvetően pilléreken alapszik, a pilléreken korszerű szemléleti szempontok, célkitűzések, a megvalósítás lehetséges indikátorai jelennek meg - azért lehetséges, hiszen maguk az indikátorok is még további finomításra, kidolgozásra szorulnak. Ebben a stratégiában a pillérek mellett szerepelnek átívelő eszközök; ezek a nevükből adódóan átívelnek az egyes pilléreken. Fontos eleme a stratégiának az a szerkezeti sajátosság, hogy egy prioritásrendszer jelenik meg, egy háromdimenziós ábrázolásban tükröződik ez a dokumentumban. Ez a priorizációs rendszer alapvetően a döntéshozatalt, a tervezést segíti majd a döntéshozók számára az elkövetkezendő nyolc évben. Ezek a prioritások a kockázaticsoport-megközelítés, az esetsúlyosság, fenntarthatóság és hatékonyság szempontjai, valamint a tervezési-végrehajtási feltételek.

Magához a stratégia anyagához mellékletek is kapcsolódnak, mint ezt láthatták. Ezek a mellékletek tulajdonképpen a helyzetleírással foglalkoznak, az aktuális magyarországi helyzetképet mutatják be az Európai Unió számára ismert adatokkal; tehát ezek az adatok azok, amelyek az EMCDDA honlapján megjelentek mint országot jellemző, kábítószer témájú adatok.

Külső meghatározottsága a stratégiának az addiktológia egyéb területeivel való kapcsolat, illetve a problémafelvetés jelenik meg. Bemutatjuk a drogstratégia értékelését, hiszen ez is fontos az új célkitűzések megvalósítása szempontjából.

Azt hiszem, nem hagytam ki semmit a mellékleteket illetően. (Dr. Felvinczi Katalin jelzésére:) Igen, egy nagyon fontos melléklet, bocsánat... Igyekeztünk ezt a stratégiát úgy előkészíteni, ahogy ez már a nyáron megrendezett konferencián is elhangzott. A különböző létező ágazati stratégiákkal való nagyobb összhang teremtése érdekében elkészítettünk egy olyan táblázatot, amely lehetőséget ad arra, hogy egyeztessük közös feladatainkat. Ez a melléklet tulajdonképpen erre szolgál, hogy ne oltsák ki egymást a különböző intézkedések, a stratégiák szinergiában tudjanak egymás mellett működni.

A stratégia hat olyan alapelvet fogalmaz meg, amelyet úgy ítélt meg a szakmai közösség, hogy meghatározó szemléleti alapot adhatnak a stratégiához. Ezeket az alapelveket elfogadottnak tekinthetjük, úgymint az emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve, az egészséghez, az egészséget támogató környezethez való jog elve, a tények elsőbbsége, partnerség, közös cselekvés, átfogó megközelítés és elszámoltathatóság. Ezek az alapelvek, amelyek gyakorlatilag az egész stratégia készítését, célrendszerének felállítását meghatározták.

A pillérekről csak néhány szót, hogy miben más esetleg a korábbi stratégiához képest ez a pillérstruktúra. Itt három pillér kerül nevesítésre: az első a megelőzés, közösségi beavatkozás; a második a kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés; a harmadik pillér pedig a kínálatcsökkentés. Ez a három terület kiegyensúlyozottan jelenik meg a stratégiában.

A prevenció területén nagyon fontos fejlődést mutat az az elképzelés, hogy a színtér-megközelítések mellett a célcsoportra is sokkal inkább fókuszáljanak a beavatkozásaink. Ez alapján került összeállításra a pillértartalom.

A kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés pillér, maga a pillérmegnevezés lefedi valójában azt a tartalmat, amelyet az európai uniós országok gyakorlatában látunk. Ezek azok az alapvető ellátási feladatok, célkitűzések, amelyeknek egymás mellett való szerepeltetése indokoltnak tűnt számunkra. Alapvetően a kliensszükségleteken alapuló ellátásszervezés az egyik sarokpontja ennek a kezelés-ellátás-ártalomcsökkentési pillérnek, és ez összhangban áll azzal a stratégia-célkitűzéssel, hogy valójában a stratégia akkor tud érvényesülni, hatékony lenni, ha létrejön az az együttműködés a közösségi szereplők között, amely a kliens számára is olyan lehetőséget teremt, hogy ne vesszen el a különböző ágazati-intézményi ellátási kapacitások útvesztőjében, hanem ha sikerül egymás mellé állítani vagy összehangolni ezeket a struktúrákat, akkor sokkal átláthatóbb kliensutak, gyorsabb, hatékonyabb, az igényeknek jobban megfelelő ellátás válhat teljesíthetővé a stratégia végére.

A kínálatcsökkentés alapvetően két célkitűzést fogalmazott meg: a kínálatcsökkentési kapacitások fejlesztését, a kábítószer-kereskedelem elleni hatékonyabb fellépést; a bűnüldözés visszaszorításában a különböző kapacitások, bűnüldöző kapacitások megerősítése, új technikák bevezetése szerepel a pillér célkitűzései között. Illetve itt is megjelenik az együttműködés fontossága a kínálatcsökkentés szereplői között, illetve a különböző szakmai, civil szervezetekkel való lehetséges kapcsolatok kiépítése, további fejlesztése.

Az átívelő szempontokról röviden csak megemlíteném, hogy melyek ezek. Együttműködés, közösség; ez megkérdőjelezhetetlen szempont. Szakmai együttműködések nélkül nem tud megvalósulni a drogstratégia. Nagyon fontos az érintettek bevonása, és a stratégia kommunikációjára nagyon komoly hangsúlyt kell fektetni. Mindezek a célkitűzések, a megvalósításuk akkor mérhető, illetve teljesítésük akkor realizálható, ha koordinált módon történik a végrehajtás. Nemcsak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is koordinációra van szükség. Magyarország intenzív kapcsolatot ápol az Európai Unió vonatkozó szerveivel, az ENSZ stratégia és akciótervben foglalt célkitűzések szintén visszatükröződnek a stratégiában. Illetve a harmadik nagyon fontos szempont, hogy a monitorozás, értékelés mellett a kutatás fejlesztésére, a kutatások értékelésére is nagy hangsúlyt fektessünk a jövőben.

A mellékletekről esett már szó.

Annyit szeretnék még végezetül elmondani, mielőtt a kérdéseket várom, hogy ennek a stratégiának az előkészítésében részt vett egy hazai és egy nemzetközi tanácsadó szakmai testület, aminek tényéről korábban tájékoztattuk a bizottságot. Nagyon gyümölcsöző volt ez a kapcsolat, főképp a nemzetközi szervek képviselőivel, bár az sokkal nehezebb volt, elektronikus formában történt, de a hazai szakmai tanácsadó testület és a külső szakértők, akik hozzájárultak ehhez a drogstratégiához, szintén nagyon sok munkát, energiát fektettek bele a dokumentumba.

Említettem az elején, de még egyszer szeretném megtenni, hogy nagyon sokat dolgoznak, dolgoztak az ügyön az NDI vezetői, az Egészségügyi Minisztérium képviselői, az Igazságügyi Minisztérium képviselői és az oktatási tárca képviselői, akik a pillérek vonatkozásában kiemelt szereplők.

Elindult egy www.drogstrategia.hu honlap, ahová felkerült magának az alapkoncepciónak az anyaga, még a nyár elején, amelyet véleményezhettek a szakmai szervezetek, illetve az állampolgárok. Igyekeztünk nyitni a lakosság felé, hogy bárki számára lehetőség nyíljon véleményt nyilvánítani. Ez a honlap most is él, és még tovább fog élni az elkövetkezendő hónapokban is. Ami észrevétel erre beérkezett, azokat már igyekeztünk figyelembe venni, folyamatosan figyeljük ezt a honlapot, és ami elfogadható, ami szakmailag értékelhető és megtalálható a helye a stratégiában, az beépítésre kerül.

Az elkövetkezendő időszak menetrendjét vagy a terveket illetően azt látjuk, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, hogy valamennyi szakmai input belekerül a stratégiába, akkor októberben a kormány elé kerülhet ez a dokumentum, és így lesz rá lehetőség, hogy ez még a parlament elé kerüljön a ciklusban.

Ennyit kívántam elmondani. Ha van kérdés, állok rendelkezésre; illetve szeretném kérni elnök úrtól, hogy kollégáim számára is adjanak lehetőséget, hogy hozzászóljanak, ha olyan kérdés van, amiben ők kompetensebbek.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Természetesen akár most is lehet, vagy később a kérdéseknél, ahogy jobbnak tartják. Felvinczi Katalin? (Dr. Felvinczi Katalin jelzésére:) Majd a kérdéseknél esetleg bekapcsolódnak, jó.

Képviselő urak, szakértő hölgyek, urak, a kérdések időszakában vagyunk. Kezdjük Erdős Eszterrel, tessék!

Kérdések, észrevételek

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Írásban is el fogom küldeni a bekottázott drogstratégiát. Ha nem is 150, de 14 javaslatunk nekünk is van. Ezek nem mindegyike kardinális, de van négy kardinális, ezeket most elmondom, hogy mindenki hallja, mert szerintem nagyon fontos lenne ezekben megváltoztatni a jelenlegi szöveget. Két olyan javaslatunk van, amelyet jó lenne bevenni, és kettő olyan, amelyet pedig kivenni a jelenlegi szövegből.

Az egyik: a 15. oldalon javasolom, hogy egészüljön ki a szöveg, mert internetfigyelő szolgálat szükséges szerintünk a népszerűsítő felületek visszaszorítására.

A másik: a 19. oldalon javasoljuk bevenni, hogy a kereskedelmet is ellenőrizze az állam. Az teljesen természetes, hogy kenderképes pólók, üdítők, s a többi, vannak a kereskedelemben. (Pettkó András: Ezt betiltani!) Igen, ennek legyen meg a jogszabályi szabályozása.

Két szövegrésszel nem értünk egyet, és javasoljuk, hogy ezek kerüljenek ki a drogstratégiából. Az egyik a "metadont a börtönbe" - ez számomra egyszerűen..., na, ezt nem is minősítem. Javaslom tehát, hogy ez kerüljön ki; illetve kérdezem, hogy lett-e egyeztetve a bv-sekkel ez a nagyszerű gondolat. Úgy gondolom, épp elég probléma van a börtönökben, már csak a metadon hiányzik oda.

A másik pedig a 30. oldalon található. A Btk.-enyhítés újra bekerül a drogstratégiába, illetve a harmonizáció. Úgy gondoljuk, hogy ez nem szükséges. Nem tudunk azonosulni a Btk.-enyhítéssel, kivéve azzal, hogy az elterelés legyen újra kiterjesztett mindenki számára. Illetve kérdezem, hogy kivel egyeztettek itt. Említetted, hogy az Igazságügyi Minisztérium részt vett ebben; érdekelne ennek a nevesítése, hogy ki az, aki erre az áldását adta, hogy ez bent maradjon. (Közbeszólásra:) Lehet, hogy titkos adat, de ha mégsem titkos, akkor érdekelne.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más? Pettkó képviselő úr, tessék!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az anyag előkészítőinek azt a munkát, amit elvégeztek, még akkor is, ha magam az anyag tartalmának jelentős részével nem értek egyet. Hiszen ha valaki egy ilyen stratégiát elkészít, bármilyen stratégiát készít el, azt először összerakni és megírni nehéz dolog. Ha már meg van írva, utána bírálni vagy hozzátenni vagy egyes szavakat kicserélni könnyebb dolog.

Én ezen a csapatommal végigmentem, szóról szóra, sőt betűről betűre. Sok minden van, amivel kapcsolatban, hogyha ez így kerül be, akkor képviselőként be fogok terjeszteni módosító javaslatot hozzá.

Először is egy kérdésem van. Kik voltak azok a nemzetközi szakemberek, akik ebben a munkában részt vettek? Gondolom, ez nem titkos, ha nemzetközi szakemberekről szólunk. Mert ahogy Magyarországon is ennek a kérdésnek van legalább három-négy tábora vagy három-négy szakértői köre, jó volna tudni, hogy kik voltak ezek, akik ebben a munkában részt vettek.

Persze, a kormány nyújtja be ezt a javaslatot, és nem egy bizottság, ezért teljesen más munkamódszerrel történik a munka. Persze a kormánynak, a mindenkori kormányzatnak a felelőssége az, hogy milyen törvényeket készít. De azért nem tudom, ha elmegyünk a 4. oldalra, ott például azt láthatjuk, hogy "határozza meg a probléma kezelésének intézményi, jogszabályi keretét". Én azt gondolom, ez a jogalkotási törvénnyel ellentétes, úgyhogy legalább a "jogszabályi" szót ki kell húzni. Több jogásszal beszéltem erről a 4. oldalon található szövegrészről, és egyértelmű, hogy ez így nem maradhat benne a javaslatban.

Persze minden oldalon hat-nyolc ilyen apró dolgot tudnék mondani, ha volna erre két-három óra. Én ezt azért nem teszem, mert nem vagyok kormánypárti képviselő, független képviselő vagyok jelen pillanatban, és ha beérkezik az anyag, akkor majd azokat a módosító javaslatokat, amelyek szükségesek, meg fogom tenni. De szinte minden oldalon lehetne apróbb korrekciókat végrehajtani.

Az 1. számú mellékletben például nem értem - lehet, hogy félreértem ezt a mondatot -, én az internetalapú gyógyszerkereskedéssel teljes mértékben egyetértek. Lehet, hogy én ezt a mondatot rosszul értelmezem, és ez az én hibám, de én ezt úgy értelmezem, mintha ez valamilyen kritika volna ezzel az internetalapú gyógyszerkereskedéssel szemben. Én maximálisan támogatom az internetalapú gyógyszerkereskedést, mert állítom, nincs több visszaélés ebben, mint bármelyik más gyógyszerkereskedésben. Az internetalapú kereskedés ugyanúgy pontosan be van jogszabályilag határolva, ugyanúgy lehet ellenőrizni, mint bármelyik mást. Úgyhogy ez például az én számomra nem szimpatikus.

De ha már a gyógyszertárakról beszélünk, én sokkal fontosabbnak találom azt a problémát, hogy van egy csomó kistérség, ahol egyáltalán nincsenek gyógyszertárak. Azt gondolom, sokkal nagyobb probléma ez abban a régióban, ahol nincs elég mennyiségű gyógyszertár.

Most tényleg nem akarok minden oldalra kitérni, csak gyorsan végigpörgetem.

Ha a mellékleteket nézzük, én azt gondolom, a legjobban elkészített melléklet a 4. számú az öt melléklet közül. Jól megfogalmazott, feszes anyagnak érzem, és teljes mértékben elfogadható az én számomra is. Ott csak egy-két apróbb korrekció volt, amelyet fölírtam. De például a 3. számú mellékletnek a címét is esetleg korrigálni kellene. És mondom, számos olyan észrevétel, javaslat van, amiről azt gondolom, hogy ha tényleg szánunk rá időt, ezeket jó lenne átbeszélni. Az 5. számú mellékletről azt gondolom, hogy szükség van egy ilyen jellegű mellékletre, de sokkal tömörebb kellene legyen, és esetleg szinte egy Excel-formában pontosan lebontani az akcióterveket.

A végén felteszek egy kérdést, amelyet persze minden stratégia kialakítása előtt ki kell találni - illetve nem is kérdés, inkább egy gondolkodás -, hogy kettő, nyolc, tíz, húsz vagy hány évre írunk stratégiát. Annak idején is tíz évre írtuk, most pedig nyolc évre írjuk. 2012-ben az Uniónak lesz egy új stratégiája, nem tudom, ez a mi stratégiánkat mennyiben befolyásolja. Hangosan gondolkodva, nem tudom, nem egy kétéves stratégiát kellett volna-e most csak készíteni. De persze mindig a stratégiák kialakítása előtt kell ezeket a kérdéseket eldönteni a stratégia készítői számára, és lehet, hogy a kormányzat volt, aki ezt megrendelte, sőt, az Országgyűlésnek volt egy határozata, hogy ezt meg kell csinálni.

Én ennyit mondanék, hiszen amennyiben a stratégia beérkezik, a parlamentben azt úgyis meg fogjuk kapni, és akkor meglátjuk, a kormányzat mennyire lesz nyitott, hogy azok a képviselők, akiket én képviselek most a parlamentben, ők is az "igen" gombot tudják majd ott megnyomni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselő úr, csak egypár mondat, mert gondolom, a többségére úgyis lesz válasz, de van egy-két olyan kérdés, amit szerintem nem a stratégiában kell megoldani. Ilyen például a gyógyszertárak kérdése; azt gondolom, azt más területen, máshol kell majd megoldani, hogy hol van, meg hol nincs, és annak milyen szabályai legyenek.

Azzal kapcsolatban pedig önnek mint az eseti bizottság tagjának, van lehetősége arra már most, hogy az itt előttünk lévő anyaghoz szakmai javaslatokat tudjunk tenni, segítve a munkát, és a későbbieket is, az ön idejét is kímélve, hiszen nem kell majd olyan módosító javaslatokat beadni, amelyek egyszerűen, akár csak pontosítások vagy kisebb-nagyobb javaslatok formájában már úgy épülhetnek be, hogy az kerüljön a kormány elé, illetve majd a tisztelt Ház elé. Ezért azt javaslom képviselő úrnak, hogy ezeket az észrevételeket tegye meg most, amit tud meg amit gondol; ezzel nagyban tudja segíteni az előkészítők munkáját. Ha akár az eseti bizottság e-mail címére vagy az enyémre eljuttatja, azzal sokat tud segíteni a későbbiekben. Úgyhogy azt javaslom, ne kerüljük el ezt a munkát már most, csináljuk meg, hogy így is segítsük az egész anyagnak az előkészítését.

Sárosi Péter, tessék!

SÁROSI PÉTER szakértő (SZDSZ): Köszönöm a szót. Mivel én már elküldtem a TASZ álláspontját, nem akarom nagyon húzni az időt. Azt gondolom, abban világosan le van írva, hogyan látjuk ezt a drogstratégiát, amelyet alapvetően egy kiegyensúlyozott, jó szemléletű dokumentumnak tartunk.

Vannak bizonyos elemei, amelyeket módosítanánk. Ilyen például az internetfigyelésre vonatkozó fejezet, amelyet Erdős Eszter még túl enyhének is talált. Azt gondolom, itt azért vigyáznunk kell azzal, hogy ne ruházzuk föl a hatóságokat, a rendőrséget olyan szereppel, ami nem a feladata. A rendőrségnek az a feladata, hogy a bűncselekményeket üldözze. Ami nem valósít meg bűncselekményt, az a rendőrségnek nem feladata, hogy üldözze. Úgyhogy azt gondolom, itt pontosan kell fogalmazni, ez nagyon fontos. Egyébként azzal egyetértek, hogy az olyan honlapok ellen, amelyek kábítószer fogyasztására buzdítanak, a rendőrségnek hivatalból el kell járnia.

Még ezzel a börtönös-metadonos dologgal kapcsolatban szeretném felhívni Eszter figyelmét arra, hogy ennek a bizottságnak, ha jól tudom, az egyik fő feladata, hogy harmonizálja az európai uniós drogstratégiát és a magyarországi drogpolitikákat. Az Európai Unió drogpolitikai akciótervében benne van az, hogy növelni kell a metadonszubsztitúciós terápia hozzáférhetőségét a fogvatartottak körében is. Úgyhogy azt gondolom, ezen vitatkozni igazából nem nagyon érdemes. Magyarország egyszer már elkötelezettséget vállalt e mellett a cél mellett.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szomor Katalin!

SZOMOR KATALIN szakértő: Köszönöm szépen. Én rendkívüli módon hiányolom az ENSZ magas szintű szegmense dokumentumának ismertetését, amely a következő tíz év drogpolitikáját meghatározza minden ENSZ-tagállam, így Magyarország részére is. Magyarország egyébként nemcsak szimplán ENSZ-tagállam, hanem az ENSZ kábítószer-bizottságának munkájában aktívan is részt vesz, úgyhogy ez egy nagyon súlyos hiányosság.

Többet lehetne az Európai Unió drogstratégiájáról is beszélni. És abban egyetértek Pettkó képviselő úrral, hogy 2012-ben véget ér az EU stratégiája, és annak idején, amikor 2005-ben ezt elkezdték, külön fölhívták erre a tagállamok figyelmét, és azért lett ez a korábbi húsz évtől eltérően nem ötéves, hanem nyolcéves stratégia, hogy a tagállamok a következő stratégiáik időpontját igazítsák össze az EU drogstratégiájával. Ilyen értelemben tehát lehet, hogy tényleg célszerűbb lenne egy hároméves, átívelő stratégiát készíteni.

Nagyon sok pontatlanságot láttam a mellékletekben. Nyilván nincs teljesen készen az anyag, de arra fölhívom a figyelmet, hogy nem mindenben egyeznek meg az anyag különböző részeiben leírt dolgok és a mellékletekben leírt dolgok. Sok benne a pontatlanság adatok tekintetében. Úgy gondolom, vagy a mellékleteket át kell dolgozni, vagy a jó részüket el lehetne hagyni, mert hiszen túl sok van belőlük. Viszont be lehetne csatolni például ezt a barna könyvet, amelyet a múltkor osztottak ki nekünk a kábítószerügyi adatokkal.

Egyébként az is a bajom az adatokkal, hogy azok csak bizonyos 2007. évi adatokat tartalmaznak. Például összekeverik az intézkedések leírását, az adatokat az egyik mellékletben - nem tudom fejből, hányas számú mellékletben -; eléggé, hogy úgy mondjam, egyszerű megfogalmazások vannak. Aztán ilyen formai hibák, hogy nagyon sok helyen rendkívül magyartalan a szöveg; nem mindenütt, de nagyon sok helyen; persze a végén nyilván össze kell fésülni. A túl komplikált és érthetetlen mondatok sokszor túltengenek benne.

Egyébként örömmel üdvözöltem ezt a Rubik-kockát, ami a svájci Würfelnek a szekundere vagy a másolata, tehát nem mi találtuk föl a spanyolviaszkot.

Ami pedig a fő problémám, hogy rendkívül kevés helyen szerepel az, hogy a fiatalok, a gyerekek egészségét azzal kell megőrizni, hogy ne szokjanak rá a drogra, és ezzel kapcsolatban a kormánynak és a felnőtteknek nagyon komoly felelőssége van, amit az ENSZ gyermekjogi egyezmény külön is nevesít. Úgyhogy az UNICEF-nek erre a gyermekjogi egyezményére feltétlenül kell hivatkozni, illetve beidézni ezt a paragrafust, azzal, hogy kötelességünk a gyerekeket fölvilágosítani a kábítószerek veszélyeiről.

A megelőzés tehát nem csupán abból áll, hogy a már dolgozó vagy pedig ennek a kockázatnak kitett fiatalokra fordítunk kiemelt figyelmet, azokra is kell természetesen, de a cél az egészséges élet, az egészséges társadalom és nem egy beteg társadalomnak a kinevelése. Én ezt nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akármilyen politikai nézetrendszere is van.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még valaki, aki szeretne szólni? Rácz doktor!

DR. RÁCZ JÓZSEF szakértő (MSZP): Tisztelt Bizottság! Én is azt gondolom, hogy ez a stratégia megfelel az elvárásoknak, ez a véleményem, illetve csak tolmácsolni tudom a Magyar Addiktológiai Társaság véleményét, amely szintén ezt az álláspontot vallja, illetve az Addiktológiai Szakmai Kollégium véleményét, amely szintén ezt az álláspontot vallja, és ezt közölte is az Egészségügyi Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, illetve a KKB-val is.

Azonban felhívta a figyelmet két dologra. Az egyik az egyeztetés rövidsége. Főleg az Addiktológiai Szakmai Kollégium esetében nehezen érthető, hogy miután az egészségügyi miniszter szakértői testületéről van szó, miért nem vonták be a kollégiumot az egyeztetésbe, illetve nemcsak az egyeztetésbe, hanem már a dokumentum kidolgozásába. De ez a MAT-tal kapcsolatban is így van, hogy csak pár napos határidőt kaptunk.

A másik dolog pedig, amire az Addiktológiai Szakmai Kollégium felhívta a figyelmet, a járóbeteg-ellátás helyzete. Jelenleg azt látjuk, hogy a járóbeteg-ellátás a szétesésnek már nem is a szélén van, hanem már az előrehaladott állapotában. Mire tehát a tervben szereplő különböző addiktológiai centrumok megvalósulnak, addigra már nem lesznek addiktológiai ellátó helyek, de talán járóbeteg-ellátó helyek sem. Az Addiktológiai Szakmai Kollégium ezt külön hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban, ami elhangzott, én kíváncsi lennék, hogy milyen internetes címekről van szó; ha valaki tudna ilyen példákat mondani, hogy milyen internetes címeken terjesztik a kábítószert, én erre kíváncsi lennék. Én ilyennel nem találkoztam, de lehet, hogy rosszul figyelem az internetet. Úgyhogy egyszerűen csak kíváncsi lennék ilyen címekre.

A másik az internetalapú gyógyszerkereskedés. Azt gondolom, itt talán nem a gyógyszertárakról van szó, hanem a nemzetközi online gyógyszerforgalomról, ami, azt hiszem, Magyarországon messze túlmutat. Ezek az úgymond internetalapú gyógyszertárak egyrészt hamisítványokat, jó esetben hamisítványokat terjesztenek, rosszabb esetben pedig különböző ellenőrizhetetlen hatású, hatóanyag-tartalmú gyógyszereket, vagy nem lehet tudni pontosan, miket. Kábító hatású fájdalomcsillapítókat is találunk, stimulánsokat is találunk itt. Szerintem inkább erre vonatkozik ez a megjegyzés. De hogy Magyarország hogyan tudja ellenőrizni ezeket a nemzetközi helyeket... Nem gondolom, hogy ezek legálisak lennének, nem is illegálisak, valahol a kettő határán vannak; inkább erre vonatkozik ez a megjegyzés.

Még a "metadon a börtönben" megjegyzéssel kapcsolatban azt gondolom, ahogy az anyag is fogalmaz, van egyfajta heroinhullám mostanában, ez az utóbbi években megfigyelhető, és erre is fel kell készülni, hogy ez a hullám esetleg folytatódik. Ez külföldön is megfigyelhető, Magyarországon is megfigyelhető. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni vagy erre felkészülni.

Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt javaslom, hogy a címekkel kapcsolatban, ha egyáltalán valaki tud ilyenről, esetleg az ülés után négyszemközt megbeszélik, de a bizottsági ülésen erről ne beszéljünk.

Pettkó képviselő úr jelentkezett. Tessék!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Amit az MSZP szakértője mondott az internetalapú gyógyszer-kereskedelem témájában, mégis, ahogy ide le van írva, első olvasatban ez így tűnik számomra. Baj, hogyha ez nem ellenőrzött módon történik, de egyáltalán nem baj, hogy most már a világon van internet alapon is gyógyszerkereskedés. És így, ahogy ide van írva, ezt valahogy át kellene fogalmazni valamilyen más formába.

A másik, hogy én emlékszem, amikor annak idején, évekkel ezelőtt még Topolánszky Ákos - örülök, hogy most itt van - tagja volt az előző ciklusban a bizottságnak, ő mindig azt mondta, hogy az egyik legnagyobb problémája az előző stratégiának az is volt, hogy nem voltak benne olyan levert cövekek, amelyek a pénzügyi alapokat biztosítani tudták volna kormányfüggetlenül is a stratégiára megvalósítására. Nem vagyok benne biztos, hogy jól emlékszem, de mintha így fogalmazott volna. (Topolánszky Ákos: Radikálisabban. - Derültség.)

ELNÖK: A lényeg biztosan ez volt.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Az a kérdésem, hogy ezt hogyan látják a bizottság tagjai, mert én úgy látom, ez most sincs benne. Úgyhogy ebbe az irányba mindenféleképpen el kellene tolni az egészet. Teljesen mindegy, hogy milyen kormány jön, hiszen lehet, hogy lesz egy kormány négy évig, lehet, hogy hat évig, bármi történhet, lehet, hogy csak kettőig. És mi, akik ezért a területért dolgozunk, teljesen mindegy az, hogy általában mit gondolunk, milyen drogpolitika volna helyes, ebben a kérdésben az elmúlt években mindig egyetértettünk, és ezt valahogy én hiányolom a stratégiából. Nem tudom, hova lehetne ezt betenni, vagy ebben egy kis eltolást megvalósítani, de azt gondolom, ezt meg kellene tenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Úgy látom, a kérdések végére értünk.

Nagyon örülök, hogy az már az első körben is elmondható, hogy mindenki a jobbítás irányában, szakmai pluszokkal szeretné segíteni ezt az ügyet. Ahogy én itt többek véleményét ismerem, tényleg az lenne a cél, hogy mind az öt parlamenti párt, mind a négy frakció el tudja fogadni azt az anyagot, amely ott lesz majd a Ház előtt, és amelyet részletesen meg tudunk majd tárgyalni. Valóban az a cél, és most emiatt is szerencsés a mai nap - ugye, kérdeztük az elején, hogy miért vagyunk ma itt -, hogy mindenki el tudja mondani a maga oldaláról, mi az, amit fontosnak vagy fontosabbnak tart, mire legyen még nagyobb hangsúly fektetve. Gondolom, ez az egész ügynek a kimenetelét is tudja majd segíteni.

Portörő Péter kezdi a válaszadást? Tessék, öné a szó.

Válaszok

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, és majd a kollégáim biztosan kiegészítenek.

Mindenesetre továbbra is többször visszaköszönt, hogy lennének még javaslatok. Ezeket várjuk tisztelettel, ha lehet, minél gyorsabban. Ha lehet kérni, még a péntekig megérkező javaslatokat tudjuk most első körben kezelni, úgyhogy minél előbb küldjék el a szakértők, ha van még esetleg javaslatuk, véleményük.

Erdős Eszter kérdéseket tett fel, az egyik volt a "metadon a börtönökben". Erre részben, amit Sárosi Péter elmondott, az valóban így van. Másrészt az Igazságügyi Minisztérium képviselőivel egyeztettünk, a büntetés-végrehajtás az IRM felügyelete alatt van. Azt, hogy kivel egyeztettünk, én neveket nem mondanék, hiszen struktúrában gondolkozunk. A büntetőpolitikai főosztály vezetőjével készítettük elő az anyagot, és az ő szakállamtitkára adta jóváhagyását a koncepcióra.

Azt szeretném kiigazítani, hogy ebben nincs Btk.-enyhítés. A Btk.-ra vonatkozóan annyit tartalmaz ez az anyag, abban foglal állást, hogy ezt összhangba kell hozni a stratégiában foglaltakkal, pontosan azért, mert az előző stratégiánál ezt az értékelésnél is láttuk, hogy a különféle szereplők megfogalmazták ezt az igényt, hogy legyen viszony, mondjon valamit a büntetőpolitikával kapcsolatosan a stratégia.

Annak kapcsán, hogy milyen szervezeteket kérdeztünk meg, mi ernyőszervezeteket tudunk megkérdezni vagy szakmai szervezeteket, akik nevesítve vannak. Egyedi szakértőket közigazgatási egyeztetésben, hivatalosan nem tudunk kérdezni, csak azokat, akik működnek a területen, azokat a szakmai szervezeteket, amelyeket Rácz doktor is említett, őket tudjuk megkeresni.

Az internettel kapcsolatos felvetése Pettkó képviselő úrnak: az IACD kérésére, javaslatára fogalmaztuk meg valóban ezt a célkitűzést, hogy ezzel is foglalkozzon ez a stratégia. Nem csak az ő javaslatukra, de ők határozottan kérték most a tavaszi, márciusi bécsi találkozón, hogy a kormányok szenteljenek ennek a kérdésnek komolyabb figyelmet. Kiadtak egy guideline-t is ezzel kapcsolatban, és ezt kívántuk a dokumentumban megjeleníteni.

Valóban, a stratégiában nem kezelhető, mármint terjedelem, illetve kontextus szempontjából nehezen kezelhető célkitűzések vagy nem beépíthető célkitűzések az akciótervek során valóban szerepet fognak kapni. A stratégiához négy akciótervet terveztünk, kétévente készülnének ezek az akciótervek, és amikor a stratégia a félidejéhez érkezik, tehát ha 2010-ben kezdődik, 2014-ben, akkor valószínűleg látjuk az új EU-drogstratégiát is. Ez az anyag megfogalmazza a félidős értékelés lehetőségét is, és akkor valamilyen update-re is lehetőség nyílik a stratégia során, úgyhogy akkor lehetőség lesz harmonizálni az európai stratégiával ezt a stratégiát.

Köszönettel vesszük az ENSZ drogpolitikai dokumentumokra való utalást, azt megerősítjük a szövegben. Szerintünk ez teljesíthető kérés; illetve ha elküldik azokat a részletes észrevételeket, akkor azokat is kezeljük.

Azzal egyetértünk, hogy a szöveg megfogalmazása jelenlegi formában még további csiszolásra szorul. Sajnos az a tapasztalat, amit az ilyen típusú szövegeknél látunk, az nálunk is érvényes: ha többen dolgoznak egy dokumentumon, akkor többféle hangon szólal meg az anyag. Ez bizonyára érződik még a szövegből.

A szerkezeti megoldásokkal és a megelőzéssel kapcsolatban esetleg a kollégáim majd kiegészítenek.

Az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy a pénzügyi tervezés szempontjait megjelenítettük a stratégiában. Az utolsó részében van egy olyan fejezet, ahol azt mutattuk be, amikor a döntéshozónak értékelnie kell azt a helyzetet, hogy kábítószertémában milyen finanszírozási szükségletek vannak, melyek azok az alapszükségletek, amelyek ahhoz kellenek, hogy mondjuk, egy helyben álljunk, melyek azok a minimumok, azok rögzítésre kerültek a dokumentumban. A pályázati rendszerrel, különböző ellátásfejlesztéssel kapcsolatos kívánalmak pedig magukból a célkitűzésekből adódnak. Forrásokat az akciótervhez mindenképpen hozzá kell majd rendelni az elkövetkezendő időszakban, illetve magának a stratégiának a végrehajtásához.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Felvinczi Katalin, tessék, öné a szó.

DR. FELVINCZI KATALIN (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet): Köszönöm szépen. Kicsit sajnos zavarban vagyok, mert azt nem tudom, hogy a prevencióval kapcsolatban milyen kiegészítést kellene tennem, milyen kérdésre kellene reflektálnom. Egyvalamit viszont nem kezeltünk a felmerült kérdésekből. A szakértői bizottságok összetétele merült fel kérdésként, és gondoltam, hogy erre szívesen reflektálnék.

A szakértői bizottság nem versenyeztetéses úton került kialakításra, hanem az általunk látható legjelentékenyebb nemzetközi szaktekintélyeket próbáltuk megtalálni, akik drogpolitikával foglalkoznak. Így megkerestük Piotr Jablonskit, aki a Pompidou Csoport elnöke; Wolfgang Götzöt, aki önmaga helyett Frank Zobel drogpolitikai szakértőt javasolta; Maurice Gallát az Európai Unió Bizottságától; Uchtenhagen professzort Svájcból; Vámos Pétert - Peter Vamost -, az ICAA elnökét, aki a kanadai kortárs szövetség helyettes vezetőjeként tevékenykedik; Peter Reutert, aki a RAND Corporation és a marylandi egyetem drogpolitikai professzoraként tevékenykedik. Ők voltak tehát azok a szakértők, akik voltak olyan kedvesek, hogy egyfelől a stratégiának a koncepcionális alapjaira, amit ebben a körben már volt lehetőségünk megvitatni, erre tekintettek rá, és ezzel kapcsolatosan fogalmaztak meg kritikai észrevételeket, illetőleg javaslatokat.

Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy én a közelmúltban voltam egy konferencián, amely a kábítószerügyi kutatások sajátosságaival foglalkozott európai uniós szinten, ahol Reuter professzor azt mondta, hogy ez a megközelítés, hogy Magyarország kikéri a véleményét ilyen nemzetközi szaktekintélyeknek, amikor egy ilyen szakmapolitikai dokumentumot készít elő, ez teljesen unikálisnak tekinthető, és hogy nem akarnánk-e ennek egy jelentékenyebb nemzetközi hírnevet szerezni, mert az vélhetően segítene Magyarország megítélésének is.

A szakemberekről tehát ennyit tudnék elmondani.

Ha megengedik, még annyit fűznék hozzá a Portörő Péter által elmondottakhoz - amelyek megítélésem szerint adekvátan reagáltak valamennyi felmerülő kérdésre - a pénzügyi tervezés kapcsán, hogy amellett, hogy ennek nagyon nagy szükségét éreztük mindannyian menet közben is, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre a stratégia megvalósítására, az értékelési dokumentumban is megfogalmazódik az idevonatkozó szükséglet, ugyanakkor pénzügyi tervezést érdemben valóban akciótervek viszonylatában tudunk elvégezni. Amennyiben több idő állt volna rendelkezésünkre, könnyen lehet, hogy még ez az év alkalmas lehetett volna arra, hogy akcióterv is készüljön.

Ha szabad nekem ehhez egy szubjektív megjegyzést fűznöm, én személy szerint is azt gondolom, hogy a kábítószer-probléma kezelése szempontjából perdöntő jelentőségű, hogy legyen elfogadott stratégiánk ebben az évben. Ha azt szeretnénk, hogy az eddigi kezdeményezések folytatódjanak, hogy a munka folyamatos legyen, akkor perdöntő jelentőséggel bír, hogy ebben az évben legyen elfogadott stratégiánk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ismerem a bizottság véleményét, ebben szintén egyetértés volt az elmúlt időszakban is. Nem véletlenül kértük az Országgyűlést is, hogy időben foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és jöjjön vissza a Ház elé ez a javaslat, tehát a stratégia kerüljön minél hamarabb a Ház elé. Ha jól tudom, elvileg a következő időszakban a kormánynak is, a Háznak is most már el kell kezdenie ezzel az üggyel foglalkozni. Az Országgyűlés azt kérte, hogy szeptember valahányadikáig készüljön el, és most itt vagyunk ennél a dátumnál. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a kormány is és a parlament is még ebben az időszakban nemcsak tárgyalni tudja, hanem remélhetőleg el tudja fogadni. És az lenne a legjobb, ha úgy tudnánk elfogadni, mint 2000-ben az előző stratégiát.

Topolánszky Ákos kíván még reagálni. Tessék!

TOPOLÁNSZKY ÁKOS (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet): Köszönöm szépen. Én is örülök annak, hogy úgy tűnik, többé-kevésbé az alappontokban megegyezés születik. Nekem az a kép szökött a szemem elé, amikor egy nagyváros rehabilitációs fejlesztését átadandó még arról beszélünk, hogy hát azért néhány kő még nincs jól lerakva, vagy a padokat kicsit más színre kellene festeni. (Derültség.) Ennél biztosan markánsabbak is vannak, csak akkor ezeket tényleg jó lenne látni, hogy egyenként lehessen rá reagálni.

Ez nekem azért is jó, mert úgy tűnik, ez a stratégia tényleg abból az iratból nőtt ki, amelyet Dobogókőn nekem sikerült prezentálnom, és úgy tűnik, főleg a szemléleti kerete meg a struktúrája mégis ezt az iratot tükrözi, és ez fontos dolog. Szerintem nemcsak személyesen nekem, hanem azért, merthogy ez a háromdimenziós megközelítés az én meggyőződésem szerint - de persze én ebben szubjektív tényező vagyok - meglehetősen innovatív, és meglehetősen, hogy mondjam, a jövőre vonatkozóan érdekes többleteket szolgáltathat.

Örülök annak is, hogy Szomor Katalinnal együtt megegyezhetünk abban, hogy a svájci drogstratégiának a háromdimenziós táblája az egy, a maga korát messze meghaladó, megelőző kreálmány volt, magam is nagyon kedvelem azt. Ennek a 3D-nek valóban annyi köze van hozzá, hogy ennek is három kiterjedése van, de egyébként gyakorlatilag semmilyen tartalmi eleme ennek nem azonos, és főleg a funkciója nem. És ezt nagyon fontos majd látni, hogy a harmadik dimenzió - ahogy ezt Portörő Péter is jelezte - a mostani, majd a későbbi részletes tervezéskor követendő egyfajta itinerét jelenti az államigazgatás és a politikai döntéshozó számára egyaránt. Ez benne az innovatív elem. Nagyon érdekes, néhány szakértővel ezt már megnéztük, hogy hogyan működik ez egy optimális valóságban. Talán érdekes lehet.

Egy-két részletkérdésre vonatkozóan, először az internet kapcsán Pettkó Andrásnak mondom: mind a ketten internetbevándorlók vagyunk, a gyermekeink azonban már az internetbennszülöttek társadalmába tartoznak. De azért tudjuk, hogy az internet az áldásai mellett néhány átkot is szór magával. Az IACD most már öt éve - az IACD ugye az ENSZ mellett működő, független, nagyon szolid és meglehetősen konzervatív testület - folyamatosan hívja fel a figyelmet, amit egyébként tudunk és érzünk, hogy ez a jövőnek az egyik legnagyobb kihívása a kábítószerek területén, nem csupán az illegális, hanem a legális használat eltérülése vonatkozásában is. Csak hogy egy példát mondjak: az Egyesült Államokban az egyik leggyakrabban használt morfintartalmú gyógyszernek a terjesztése 80 százalékban az interneten keresztül történik, és ennek mintegy 60-70 százalékában mindenfajta orvosi felírás nélküli, ellenőrizetlen forgalomban bárki hozzájuthat ehhez. Morfintartalmú gyógyszerről van szó, és nem akármekkora volumenről van szó: ez a magyar illegális kábítószer-forgalmazás sokszorosa nagyságrendjét tekintve. Ilyen értelemben ellenőrizhetetlen, és nagyon sok gondot okoz. Ez tehát egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni kell.

A másik a metadon; itt is felvetették többen. A metadonnál még az elhangzott érvek mellett azt is fontos közjogi szempontból felvetni, hogy a nemzeti stratégia elköteleződik - egyébként kötelező is, hogy elköteleződjön - az egyenlő ellátások elve mellett, vagyis hogy bent és kint ugyanazok az állampolgári jogok adandóak a fogvatartottak számára, ugyanazokat az ellátásokat kell kapniuk; ezt jogszabály rögzíti, hogy ezt kell kapniuk, tehát belül is kell kapniuk. Egyébként pedig a metadonkezelésnek a fogvatartottak körében történő használatára vonatkozóan meglehetősen masszív a tudományos irodalom.

Felmerült az európai uniós stratégia és a hazai stratégia viszonya. Az európai uniós stratégia egy keretstratégia, az egy nagyon laza keret, amelyen belül kell értelmezni természetesen az összes nemzeti stratégiát. Azt gondolom, az fel sem merült soha, hogy a magyar stratégia ebből kilógna; az sem merül fel, hiszen például az EMCDDA vezetője is részese ennek a tervezési folyamatnak és a Bizottság szakértője meg mások, hogy bárhol kilógna a stratégia vagy a lóláb. Nincs tehát ilyen probléma. És természetesen folyamatosan fogadják el a nemzeti stratégiákat az egyes országok, ebben az évben az Egyesült Királyság, mint az egyik legmeghatározóbb ebben a dologban.

Még egy dolgot szeretnék mondani, és ezt most már nem szakértői minőségemben, hanem civil szakértői minőségben - arrébb is ülök egy székkel. (Derültség.) A még Dobogókőre készített anyag, ami mögött egy meglehetősen szintén masszív szakmai támogatás volt, határozottan leszögezi, hogy költségvetési tervezés nélkül szakmai szempontból nem elfogadható a stratégia. Ehhez én most is ragaszkodnék, tudván azt, hogy természetesen nem költségvetési törvényt kell írnia az előterjesztőnek, de mindenképpen egy tervezési okiratot én is nagyon fontosnak tartok, amelyben beárazzuk azokat a költségeit, fejlesztési költségeit a stratégia megvalósításának, amelyek a jövőre nézve mindenképpen előttünk állnak, és amelyhez képest kell majd a költségvetéseknek, éves költségvetéseknek egy viszonyt kialakítani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A második körben Szomor Katalin szeretne szólni. Kérem, hogy röviden; majd képviselő úr is.

További észrevételek, reflexiók, válaszok

SZOMOR KATALIN szakértő: Rövid megjegyzést tennék. Egyrészt ha az egyenlő ellátás elvét annyira hangsúlyozzuk, akkor nem értem, miért hangsúlyozzuk azt, hogy a drogfüggők részére kiemelten és a legjobb kezelést kell biztosítani. Én úgy gondolom, minden beteg egyenlő a biztosítónál, a különböző betegségcsoportokra utalok, úgyhogy ezt azért ilyen értelemben is értelmezni kellene.

A másik, hogy nem egyértelműek a definíciók. Egyszerűen nincsenek definiálva a fogalmak, és ezekről különbözőképpen beszélünk. Kellene tehát egy definíció-szótár.

Nem ártana mellékletben a jogszabályok listáját fölsorolni; nem a jogszabályokat külön-külön, hanem a listáját.

S még egyszer hangsúlyozom, hogy a mellékletek többségét nyugodtan el lehetne hagyni, mert a többségének gyenge a minősége.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselő úr!

DR. TÓTH ISTVÁN (MSZP): Tényleg csak nagy általánosságban, inkább töprengés szintjén tennék két megjegyzést.

Az egyik, amit már Ákos is említett. A végrehajtáshoz szükséges pénzügyi stabilitás, illetve a pénzügyi eszközök összehangolt felhasználása érdekében mindenféleképpen érdemes volna megpróbálni forszírozni, bizonyos keretmegállapításokat elérni. Ha nem is előírás adott esetben a keret, ezek a szabályozók, de mindenféleképpen figyelembe veendők legyenek akár a költségvetési tervezésnél.

ELNÖK: Abszolút!

DR. TÓTH ISTVÁN (MSZP): A másik, amit Katalin említett, az egyenlő ellátás elve. Úgy gondolom, az egyenlő megítélés elvének kellene legalább a stratégiában érvényesülnie. Azt gondolom, nem nagyon volna célszerű megkülönböztetéseket, illetve minősítéseket tenni nekünk itt a stratégiában. Eszter már említette, a 30. oldalon ezekben a dolgokban van olyan, amiben nekünk nem kellene, én legalábbis nem érzem nagyon szerencsésnek, valóban, hogy beleteszünk ilyen minősítéseket, hogy enyhébben minősülő, meg kívánatos, és hasonlók. A visszaélést tekintsük mindenféleképpen visszaélésnek. Annak a minősítését, a megítélését, ha úgy tetszik, az ítéletet, azt viszont hagyjuk mindenféleképpen az igazságszolgáltatásra. Ne essünk abba a hibába, ahogyan elkezdtük erodálni annak idején, ha vissza tetszenek emlékezni, a lopás-dolgot. Én olyan területen vagyok, ahol a megélhetési bűnözés, meg hogy elloptunk egy kis zöldséget, az nem probléma... Ha saját magunkat komolyan akarjuk venni, akkor ilyen szempontból ezt az előbbit, nem tudom, jó-e rá ez a kifejezés, de az egyenlő megítélés elvét hagyjuk meg a stratégiának, utána pedig az erre szakosodott vagy hivatalos szervek minősítsenek. Nyilván a kis értékű lopás, egyebek között ez teljesen egyértelmű, de amikor elmossuk a fogalmat, vagy ebbe az irányba mozdulunk el már a stratégia szintjén, nem biztos, hogy az jóra fog vezetni. De ezt csak halkan, ismétlem, meditáció szintjén mondom.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van emögött azért tapasztalat is, csak úgy zárójelben mondom.

Erdős Eszter, aztán Pettkó András következik.

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Javaslatom, hogy az internetes népszerűsítő lapokat gyűjtsük be - Jóska, ez jogos -, és osszuk meg ezt egymással. Én most megpróbálok majd időt szakítani rá, begyűjteni egypárat, de javaslom, ti is tegyétek ezt, segítsünk egymásnak és küldjük el.

Másrészt kérdezem Katitól, hogy esetleg a külföldi szakértők listáját nem kaphatnánk-e meg írásban. Mert megmondom őszintén, ez így hirtelen nem mondott semmit, de szívesen utánanéznék egy kicsit, hogy ki kicsoda.

A börtönök kapcsán pedig annyit szeretnék még mondani, hogy elhiszem, hogy Hollandiában meg Svájcban működhetnek ezek a kezelések, de a magyar börtönviszonyok köszönő viszonyban nincsenek sem a holland személyzettel, sem az ottani ügyekkel. Érdekelne, hogy például Hollandiában hány korrupciós ügy van egy évben börtönökben, s a többi; teljesen más a bánásmód, a szemlélet. Úgyhogy szerintem azért őrizzük meg a józan eszünket itt Magyarországon.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Röviden szeretne még Pettkó képviselő úr szólni? Tessék!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Hosszan szerettem volna (Derültség.), de akkor rövid leszek.

Azt szeretném javasolni, hogy az "egyebek" napirendi pontban beszéljünk a 2010-es költségvetésről, mármint ami ezt a területet érinti, mert azt gondolom, az asztal végén ülők ennél nálunk sokkal többet tudnak, hiszen ez a bizottság magát a költségvetést nem fogja tárgyalni, és ebben az évben a költségvetéssel kapcsolatban elég furcsa módon történt sok minden. De ez csak egy felkérés, már ha mindenki vállalja ezt.

A másik, amit Topolánszky Ákos mondott, az internet kérdése. Persze, Y-generáció, meg mit tudom én, sok mindent föl lehet sorolni, de azért én nagyon nagy fogadást mernék tenni, hogy amik az interneten megvásárolható negatív dolgok, mindegy, hogy mi, súlycsökkentő, vagy akármi, és elmegyek a Keleti pályaudvarra, ahol mindenki tudja, hogy hol lehet beszerezni egy bizonyos piacrészen különbözőfajta gyógyszereket, ugyanazt meg lehet ott találni. Ezért sem értek egyet azzal, hogy az internet így kerüljön be ide. Persze hogy fölhívjuk a figyelmet ezekre a dolgokra, az rendben van, csak én még egyszer mondom, hogy szerintem ez itt valahogy rosszul van megfogalmazva, és ezt inkább nem a negatív dolog, hanem a modernizáció elleni támadásnak éreztem én magam.

S ha azt mondjátok, hogy van értelme, akkor én holnap átküldöm azokat a javaslatokat, amelyeket én fontosnak találtam... (Dr. Felvinczi Katalin: Köszönjük szépen.)

ELNÖK: Abszolút!

PETTKÓ ANDRÁS (független): ...vagy gondolok, mert ezt azért mindenféle szempontból át kell tekinteni, mert ennek a jelentős része olyan kiegészítések, amelyeket az ember fontosnak tart. Ezek közül hármat megemlítek most kapásból.

A 3. oldalra én csak beírtam volna azt, hogy a kábítószerügy különböző szakterületeinek részvételére és összefogására épít ez a stratégia. (Dr. Felvinczi Katalin: Ahelyett, hogy...?) Nem, csak ebből a szövegkörnyezetből ez hiányzik. Szerintem ez innen azért hiányzik, mert, ahogy szoktuk mondani, itt sok szakterület van, amelynek az összefogása szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Ha ezt beírjuk az anyagba, most ne feltétlenül ideológiai meg nem tudom, milyen dolgokra gondoljatok, de ez például, ha bele tudott volna kerülni, azért fontos, mert ha olvassák a különböző szakterületek, akkor azt mondják, hogy én tényleg fontos vagyok a másik szakterület számára. Most csak mondtam egy olyan példát, hogy persze, amikor valakik írnak egy ilyet, akkor lehet, hogy az egyik beteszi, a másik kiveszi, alakul, a tartalom hány oldal lesz, mit tudom én.

Ugyanilyen fontosnak találtam volna azt, hogy például írjuk bele azt... - mindegy, most nem keresek példákat. Szóval van egy csomó ilyen, amiről azt gondolom, hogy a szöveget jobbá teszi.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Abszolút köszönjük szépen, ha ebben segít. Amit ígérhetek, hogy holnapra, ha minden igaz, elkészül a jegyzőkönyv, az itt most elhangzottakról készült szó szerinti jegyzőkönyv - ez a kérésünk -, és így akkor önök is megismerhetik, ami itt elhangzott a mai ülésen, annak minden egyes részletét meg tudják vizsgálni, és amit lehet beépíteni, akkor az épüljön be ebbe az anyagba.

Amit segítségképpen kérünk - egyetértve Erdős Eszterrel -, a nemzetközi szakértők listáját kérjük szépen az eseti bizottság e-mail címére, és akkor mi továbbítjuk a képviselőknek és a szakértőknek.

Akinek még van egyéb írásbeli javaslata, amit Pettkó képviselő úr is mondott, azt péntekig el kellene juttatni hozzánk, hogy mi is tudjuk továbbítani, hogy még érdemben bekerüljenek ezek a javaslatok az anyagokba.

Ha jól értettem, befejeztük a kérdések második körét is. Viszontválaszra megadom a szót Portörő Péternek. Tessék, öné a szó.

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Csupán két dolgot szeretnék még megemlíteni. Az első körben nem mondtam el, hogy az internetes dologgal kapcsolatban az IRM-et megkeressük, hiszen a társadalmi vita során is felmerült ez a kérdés, hogy nem a legmegfelelőbb megfogalmazás került be a stratégia szövegébe. Ezen dolgozunk, hogy ezt kijavítsuk, és elfogadhatóvá tegyük mindenki számára, elsősorban a jogszabályokkal összhangba hozva a kérdést.

A másik pedig, hogy természetesen elküldjük a nemzetközi szakértők listáját. Ezt Dobogókőn bemutattuk, de valójában nem volt ott mindenki, valószínűleg ezért nem jutott el. (Pettkó András: Csak az volt ott, akit meghívtatok!)

ELNÖK: Na tessék!

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ezt pótoljuk, ha ezt eddig nem küldtük el, természetesen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs más, akkor itt lezárjuk ezt a napirendi pontot. Folytatni fogjuk a következő hetekben, remélhetőleg a parlament előtt és a szakbizottságokban is. Ha ez a Ház előtt van, akkor természetesen az eseti bizottságot külön össze fogjuk hívni csak erre a napirendi pontra, hogy érdemben meg tudjuk tárgyalni.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, és segítette a munkánkat.

Egyebek

Áttérünk a 2. napirendi pontra. Ha még belefér Portörő Péter idejébe, ennél a napirendi pontnál néhány mondatot ha mondana; Pettkó képviselő úr kérdezte, hogy a költségvetés hogyan néz most ki a tervezési szakaszban. Tessék!

Tájékoztatás a 2010. évi költségvetésben kábítószer-megelőzéssel kapcsolatosan tervezett összegekről

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tényleg csak tájékoztató információt tudok adni. A kormány arról döntött az Országgyűlés elé beterjesztett javaslatban, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos költségvetési során 1 milliárd forintot határozott meg. Információink vannak róla, hogy az oktatási tárca is tervezett elsősorban prevencióra 30 millió forintot. Ezek azok a források, amelyek nevesítetten kábítószer költségvetési soron szerepelnek. És természetesen a tárcák saját hatáskörben biztosítják a feladatellátáshoz szükséges költségeket. Ez minden tárcának feladata.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Természetesen folytatjuk még, ez úgyis a Ház előtt van most...

PETTKÓ ANDRÁS (független): Tehát akkor csökkent, magyarul!

ELNÖK: Ha jól emlékszem, nem. Idén szintén 1 milliárd forint volt ezen a soron.

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): 1 milliárd 68 millió forint.

ELNÖK: 1 milliárd 68 millió volt, jó. Köszönjük szépen.

A bizottsági jelentéstervezet előkészítése

Még egy "egyebek" napirendi alpontunk van. Még az ülést megelőzően egyeztettünk a szakértő kollégákkal, a képviselőknek is jeleztem, hogy eljött az időszaka annak, hogy a bizottság elkészítése éves jelentését.

A javaslat az, hogy október 14-én lenne egy olyan megbeszélés, egy informális megbeszélés, ahová a szakértőket, képviselőket várnánk 10 órára, amikor is a jelentéstervezet első változatáról tudnánk beszélni. Október 21-én lenne a következő eseti bizottsági ülés délben, amikor remélhetőleg a jelentést meg tudjuk tárgyalni és el is tudjuk fogadni.

A munkamódszerre ugyanaz a javaslat, mint tavaly volt. Kérem a szakértő kollégák segítségét, hogy összeállítsuk az éves jelentést. Mindenki megkapta az elmúlt év összes jegyzőkönyvét, és próbáltuk úgy összeállítani ezt a munkaszakaszt, hogy mindenki a saját, jobban ismert szakterületét dolgozza ki, és nézze meg, milyen hozzászólások, előterjesztések hangzottak el ezekben a napirendi pontokban.

Az anyag tehát ugyanúgy áll össze, mint tavaly. A 2008. december és 2009. október közötti munkaterv alapján készítjük el az anyagot. Az lenne jó, ha körülbelül nyolc alfejezet egy-egy oldalából, tehát körülbelül 10-12 oldalból állna össze a jelentés. Négy nagy terület van, szintén a tavalyihoz illeszkedve: közösség, együttműködés; kezelés, ellátás; prevenció és kínálatcsökkentés; a végén egy összegzés és javasolt intézkedési csomag.

Az első blokkban saját magam mellett Sárosi Pétert kérjük meg, hogy a civil szervezetek szerepvállalását dolgozza ki.

A kezelés, ellátás területén Szomor Katalint kértem meg, hogy a szenvedélybetegségek helyzetét Magyarországon, Erdős Esztert pedig, hogy a droghasználók kezelését, ellátását szolgáló intézményi helyzetet és finanszírozási kérdéseket vizsgálja meg.

A prevenció területén Rácz doktort kértem meg a hazai drogprevenciós programok működési tapasztalataival és fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos anyag elkészítésére; a kínálatcsökkentés területén pedig Szabadka Pétert szeretném megkérni, hogy a kábítószer-kínálat csökkentésével foglalkozó szervezetek tevékenységének áttekintését végezze el.

Ezeket az anyagokat október 9-éig, péntek délig szeretnénk megkapni e-mailben, maximum egyoldalnyi terjedelemben. Ennek az összefésülése után, 14-én találkozunk itt, amikor ezt mindenki meg tudná nézni. Ha ez 9-éig beérkezik, akkor megígérhetjük, hogy az előző napokban megkapja mindenki az anyagot, ami itt összeállt, hogy még át tudják nézni, és úgy tudjanak idejönni az első változat tárgyalására.

Ez tehát a menetrend. Ebben kérem szépen mindenkinek a segítségét. S ha minden jól megy, október 21-én el tudjuk fogadni az éves jelentésünket.

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, javaslata? (Nincs ilyen jelzés.) Van-e más "egyebek"? (Senki sem jelentkezik.)

Ha nincs, köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. További szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 28 perc)

 

 

Winkfein Csaba
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea