Káb-8/2008.
(Káb-19/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kábítószerügyi eseti bizottságának
2008. október 14-én, kedden, 13.00 órakor
a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Elnöki bevezető *

A napirend elfogadása *

A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés megtárgyalása és elfogadása *

Az elnök bevezetője *

Hozzászólások *

Módosító javaslatok megfogalmazása *

Halmai Gáborné (MSZP) módosító javaslatainak befogadása *

Szavazás dr. Spiák Ibolya (Fidesz) módosító javaslatairól *

Szavazás a jelentés elfogadásáról *

A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtása *

Szavazás a határozati javaslat benyújtásáról *

Egyebek *

 

Napirendi javaslat

1. a) A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés megtárgyalása és elfogadása

b) A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtása

2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Spiák Ibolya (Fidesz), a bizottság alelnöke
Pettkó András (MDF), a bizottság alelnöke
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Halmai Gáborné (MSZP) megérkezéséig Winkfein Csabának (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP) távozása után Halmai Gábornénak (MSZP)
Móring József Attila (KDNP) dr. Spiák Ibolyának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Rácz József szakértő (MSZP)
Sárosi Péter szakértő (SZDSZ)
Szomor Katalin szakértő (MDF)
Victorné Erdős Eszter szakértő (Fidesz)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 2 perc)

Elnöki bevezető

WINKFEIN CSABA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, szakértőinket, a kedves meghívottakat. Javaslom, kezdjük el a mai munkánkat.

A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy Winkfein Csaba helyettesíti Halmai Gábornét, Spiák Ibolya alelnök asszony pedig Móring József Attila képviselő urat. Így a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A kiküldött napirendet fölteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés megtárgyalása és elfogadása

Az elnök bevezetője

Az 1. napirendi pontunk a) részével kezdjük: a bizottság 2007. november-2008. október közötti tevékenységéről szóló jelentést tárgyaljuk meg, és bízom benne, hogy a bizottság erről tud is majd szavazni, s a végén el is tudjuk fogadni. Tisztelettel köszöntöm Halmai Gáborné képviselő asszonyt, aki közben megérkezett.

Bevezetésképpen szeretném jelezni a képviselőknek, hogy amit az előző eseti bizottsági ülésen megbeszéltünk, azt a munkarendet tudtuk tartani. Az elmúlt két kedden tehát munkaértekezletet tartottunk, ahol a bizottság szakértőivel közösen végigmentünk azokon a témákon, napirendeken, amelyeket itt megfogalmaztunk még az előző eseti bizottsági ülésen, négy fő témát kijelölve, annak az altémáin végig tudtunk menni. A szakértők ebben a munkában igen aktívan részt tudtak venni, ezt köszönöm szépen; mint ahogy azt is, hogy időben elküldték az anyagokat. Másrészt pedig azt gondolom, igen jó szakmai vitákon vagyunk túl, és ennek lett az eredménye az, amit a múlt hét végén ki tudtunk küldeni a képviselőknek, illetve a bizottság tagjainak.

A bizottsági jelentés feladata az volt, hogy az elmúlt egy évet összegezze, összefoglalja, amit itt elfogadtunk munkatervet, ez alapján végigmenve és az itt elhangzottak, a jegyzőkönyvek és a kiosztott anyagok alapján készítsük el a munkánkról szóló egyéves jelentést. Ez van itt előttünk.

Kérdezem, van-e valakinek a jelentéstervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata. Pettkó alelnök úr, tessék, öné a szó.

Hozzászólások

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Miután sajnos jegyző vagyok a párhuzamosan folyó plenáris ülésen, el kell mennem perceken belül, ezért szeretném a jegyzőkönyv számára rögzíteni, hogy igennel szavazok a jelentés elfogadására. Nem kívánom siettetni a bizottság munkáját, de jelzem, hogy én igennel szavazok.

Amit a továbbiakban is szeretnék kérni, nem tudom, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól van-e itt valaki. (Nincs.) Ha nincs, akkor ismét a jegyzőkönyv számára jegyzem meg, sajnálom, hogy nincsenek itt a bizottsági ülésen, mert azt gondolom, ennek a minisztériumnak, amelyhez elsősorban tartozik ez a téma, minden bizottsági ülésen valamilyen szinten képviseltetnie kellene magát. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt.

A másik, amit szeretnék, ha a jelentésbe be tudna kerülni: tegnap került hozzám egy anyag, amelyben a WHO hazánkról tegnap közzétett európai jelentése jelentősen kritizálja hazánkat a pszichiátriai ágyszámcsökkentés tekintetében; ugye, ez az a 25 százalékos dolog. Ez a hír megjelent a Népszabadságban, az MTV online-on és egyéb helyeken. Azt gondolom, ez az új információ, új jelentés fontos volna, hogy valamilyen formában megszövegezve bekerüljön a jelentésünkbe.

Nekem elég sok vitám volt a jelentés kapcsán a tűcsereprogramot érintő résszel. Ettől függetlenül, hogy ezzel kapcsolatban az anyaggal én magam, mondjuk, csak 80 százalékban értek egyet, azt javaslom a bizottságnak, hogy fogadjuk el. S azt javaslom, hogy természetesen majd a parlamenti vitában minden frakció el tudja mondani azt, amit a jelenlegi helyzetről gondol Magyarországon, és hogy tulajdonképpen ez a helyzet miért is alakult ki az elmúlt négy év vagy hat év politikájának következtében vagy az elmúlt tizenhat vagy húsz év következtében; erről a parlamentben a vitában mindenki elmondhatja, ami az ő pártja, frakciója és az ő szakmai és politikai meggyőződése. Ettől függetlenül azt javaslom, fogadjuk el a jelentést, és természetesen majd a parlamenti általános vitában mi is el fogjuk mondani, hogy mi az, amit kicsit talán másképpen gondolunk, mint amit a jelentés tartalmaz. Az viszont szerintem nem volna jó, ha magát a jelentést nem fogadnánk el, főleg úgy, hogy egy olyan új munkamódszerrel készült, hogy mindegyik párt szakértője részt vett ennek a jelentésnek a kialakításában, ezért képviselem azt, hogy ezt szavazzuk meg. Hiszen hozzánk, képviselőkhöz képest a szakértők sokkal jobban értenek a területhez. Én mindig azt képviseltem, hogy a politikusnak az a felelőssége, hogy két-három szakértőjét megkérdezze, hogy egyes területekről mit gondolnak, a szakértők fölvázolják egy probléma megoldására a különböző megoldási módokat, s aztán a politikának a felelőssége eldönteni, hogy melyik úton halad tovább. S miután ez több körben a szakértők által áttárgyalt anyag, én ezt a WHO-s betoldást vagy javítást vagy kiegészítést mindenképpen javaslom, hiszen nem vagyunk elkésve, hogy ez most valahogy bele legyen fogalmazva, hiszen ez nagyon friss dolog. Ezt fontosnak tartom, és kérem, akik ezt fogalmazták, tegyék meg. Az MDF szakértőjének biztosan lesz javaslata arra, hogy ezt melyik részbe lehetne betenni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy ha ez elfogadható önnek, a következő időszakra is tervezzük a munkatervünket, és annak az egyik része lehetne ez a WHO-jelentés, ha ön azt javasolja, hogy ezt vegyük be. Mivel ezzel nem foglalkoztunk az elmúlt egy évben, így a jelentésünk ahhoz kapcsolható, hogy mit tettünk le az elmúlt egy évben, mivel foglalkoztunk, én azt javaslom, ha ez elfogadható önnek, hogy a következő, novemberi ülésen, amikor foglalkozunk a munkatervvel, oda építsük be ezt a témát. Ha van javaslata, ki tartson nekünk ezzel kapcsolatban előadást, őt szívesen meghívjuk, és a következő jelentésünkben ezzel természetesen tudunk foglalkozni, ha ez így elfogadható önnek.

Alelnök úr?

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Nem tudom, mások is szóljanak hozzá, aztán meglátjuk. Én azért azt gondolom, fél mondattal csak be lehetne tenni, hogy megjelent egy ilyen jelentés. Ez azért is volna fontos, mert amíg az Országgyűlés tárgyalni fogja ezt a jelentést, addig eltelik két-három hónap, de másfél biztosan, hiszen nem a jövő héten fogja ezt tárgyalni. Amikor már a parlamentben fogunk vitatkozni erről a kérdésről, akkor ez is élesen fel fog merülni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, még térjünk vissza erre. Alelnök asszony, tessék!

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményünk szerint ez a jelentés túl általános, leíró, dokumentumelemző, nem fogalmaz meg szakmapolitikai célokat és hangsúlyokat. A jelentés mondatai végül is igazak, és itt a szakértők munkáját is dicséret illeti, mert valóban egy jó szakmai anyagot tettek le. Azonban mégsem tükrözik Magyarország valóságos droghelyzetét és drogpolitikáját.

Az olvasónak úgy tűnik, hogy majdnem minden rendben van, csak néhány pontban szorul kiigazításra. A valóság azonban az, hogy egyre több iskoláskorú gyerek nyúl a droghoz, és egyre fiatalabb életkorban. Az iskolai drogprevenció nem működik, de legalábbis nem hatékonyan. A költségvetési források egyre apadnak, és állami támogatás, kormányzati akarat nélkül nem lehet hatékony drogprevenciós politikát folytatni.

S akkor én is visszatérek a WHO-jelentéshez. A WHO egyenesen pszichiátriai vészhelyzetet jósol ma Magyarországon. Egy most készült felmérés szerint súlyos ellátási és létszámhiánnyal, valamint súlyos finanszírozási gondokkal küzd az ellátórendszer. Kevés a kórházi ágy, nincs meg a szociális és rehabilitációs ellátórendszer, drámai a helyzet a szakemberek és az ápolási létszám terén. Az Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodavezetője szerint az utcán is vannak betegek - idéztem -, a gyógyszerek pedig nem hoznak egyértelmű javulást az ellátásban.

Néhány hónappal ezelőtt, július-augusztusban kilenc ember veszítette életét kábítószer-túladagolásban. Egyetlen elvesztett emberi élet is drámai, kilenc ember élete azonban katasztrófa. Ez is azt bizonyítja, hogy nem megfelelő a jelenlegi drogpolitika, a kormány drogpolitikája megbukott. A halálesetek összefüggéseit a mai napig nem ismerjük, tanulságait nem vontuk le, a felelősöket nem kerestük. Nem kaptuk meg az erről szóló KKB-jegyzőkönyvet sem.

Az ártalomcsökkentő programok legfőbb problémája pedig szerintünk nem az alacsony finanszírozás, hanem az a tény, hogy az ártalomcsökkentés elfogadja a drogfogyasztást, és nem nyújt segítséget a drogfogyasztónak abban, hogy drogmentessé váljon. Az ártalomcsökkentés gyakran olyan igyekezet, amely a kábítószer elfogadására irányul, olyan politikai megközelítés, mely megszegi az ENSZ-egyezményeket. Pedig nem lehet más célunk, mint egy drogmentes világ, de legalábbis erre kell törekednünk.

A magyar drogstratégia nyolcéves végrehajtásának értékeléséhez nem tartjuk elegendőnek a holland civil szervezet, a Trimbos Intézet bevonását. Fontosnak tartjuk egy költséghatékonysági és eredményességi vizsgálat végzését a stratégia teljes idejére vonatkoztatva, elsősorban az iskolai drogprevenció és ártalomcsökkentés, valamint a koordinációs szakterületeken.

Nem tartjuk elégségesnek egy nemzeti drogstratégia értékelésekor a dokumentum elemzését. Át kell tekinteni, mennyiben csökkentette a drogfogyasztást, a függők arányát a drogfogyasztók körében, hogy a tűcsereprogramokból hányan jutottak el a kezelésig, és el kell végezni a drogterápiás otthonokban kezelt betegek nyomon követő vizsgálatát a kezelés eredményességére vonatkozóan, illetve azt, hogy az ártalomcsökkentés mennyiben csökkentette a hepatitis C és a HIV-fertőzések számát Magyarországon. Össze kell vetni azt, hogy 2000-2008 között összesen mekkora összegű támogatást fordítottak drogkoordinációra, keresletcsökkentésre, valamint a kábítószer-bűnüldözésre és az igazságszolgáltatásra. Ezen felül milyen egyéb források álltak e célok rendelkezésére, úgymint EU, ENSZ; úgy az előbbinek, mint az utóbbinak milyen konkrét eredményei vannak, hány bűnszövetkezetet számoltak fel, hány kereskedőt tartóztattak le, illetve ítéltek el, és mennyi kábítószert foglaltak le. Hány gyerek vett részt az 1,45 millió diákból '98-99-hez képest iskolai drogprevenciós oktatásban évente 2000-2008 között? Csak a trendek követése adhat valós eredményt. Hosszú évek alatt mire mennyit költöttünk, és ugyanezen évek során ezen befektetések hatására milyen változások álltak elő?

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kéri, hogy a jelentés tartalmazza a megszüntetett OPNI és Országos Addiktológiai Intézet visszakerülését az ellátórendszerbe. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kéri, hogy a drogstratégia megvalósulásához a kormány biztosítson elegendő költségvetési forrást. Ezek hiányában a jelentést elfogadni nem tudja.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Gusztos Péter!

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Köszönöm szépen. Elnök úr és a bizottság elnézését kell hogy kérjem, nálam nincs előre megírt sajtónyilatkozat, tehát ennyire szabatosan, szépen felolvasni nem tudok semmit, mint ahogy azt képviselő asszony megtette az imént. (Dr. Spiák Ibolya: Készültem.)

Két dologgal szeretnék foglalkozni röviden. Az egyik az, amit Pettkó képviselő úr felvetett. (Szomor Katalin megérkezik az ülésre.) Magam is azt javasolnám, amit alelnök úr javasolt, hogy ha új dolgok merültek föl, egyébként pedig elfogadjuk azt a tárgyalási technikát, amellyel a jelentéstervezet elkészült, ami meglehetősen nagy szerepet adott a szakértői stábnak, akkor a Pettkó képviselő úr által javasolt tárgykörrel foglalkozzunk a jövőben, és a következő jelentésben természetesen legyen ez bent. Most az utolsó pillanatban ne ötleteljünk egy kész szöveggel.

Az alelnök asszony által elmondottakkal kapcsolatban azt a kérdést kell hogy föltegyem, van-e értelme, mármint a politika által elvárt kötelező időtöltésen túl egy ilyen bizottsági munkának, ha ezt csináljuk egymással. Ha van egy egyetértés abban, hogy a szakértők meg tudnak állapodni szakmai természetű szövegben, és ez az utolsó pillanatig úgy tűnik, elfogadható mindenki számára, majd idejövünk ilyen politikai statementekkel, és a tíz éve ismételgetett üres politikai közhelyeket elmondjuk egymás drogpolitikai elképzeléséről, ahhoz szerintem a Magyar Országgyűlésnek nem kell eseti bizottságot fenntartania, erre pénzt költenie, szakértőknek és politikusoknak az energiáját és az idejét elrabolni.

Azt különösen elképesztőnek tartom - hogy egy tartalmi dologgal is foglalkozzak, ne csak az eljárásiakkal -, hogy 2008-ban a parlament Kábítószerügyi eseti bizottságában van olyan képviselő, aki megkérdőjelezi az ártalomcsökkentés társadalmi fontosságát, a drogpolitikában betöltött szerepét. Ez megint csak azt a kérdést veti föl bennem, hogy miről beszélünk egymással, vajon nem illúzió-e az, hogy bármiféle szakmai konszenzust ki tud alakítani egy eseti bizottság. Hozzáteszem, eddig ezeknek az eseti bizottságoknak több cikluson keresztül az volt a legnagyobb eredménye és társadalmi-politikai haszna, hogy még akkor is, amikor a politika leginkább nyilvános színterein, a napi politikai adok-kapokban élesen kritizálták, mondjuk, a konzervatívok a liberálisok elképzeléseit, vagy éppen a liberálisok a konzervatívok elképzeléseit, ebben a parlamenti eseti bizottságban, most már, ha jól tudom, jól emlékszem, akkor harmadik vagy negyedik ciklus óta az volt a közös törekvés, hogy valamilyen szakmai konszenzusra, valamilyen szakmai minimumra tudjon jutni az a politika, amely egyébként természetes módon nyilván üti-vágja egymást ebben a kérdésben is, mint minden másban. De ha most olyan mezőre léptünk a társasjátékban, ahonnan vissza kell lépni a startra, és elkezdeni mindent elölről, és arról vitatkozni 2008 végén, hogy az ártalomcsökkentésnek van-e létjogosultsága a magyar drogpolitikában, vagy most ezt kezdjük el megkérdőjelezni, akkor ez számomra egészen kétségbeejtő, és megkérdőjelezi gyakorlatilag tényleg azt, hogy van-e bárminek értelme, ha ennyiben nem tud minimális szakmai egyetértés létrejönni. (Pettkó András távozik az ülésről.) Egyébként ez érthetetlen számomra, mert a nemzeti drogstratégia, ami nem a szocialista-liberális kormánykoalíció idején született meg az Országgyűlésben, definiálja és méltatja a jelentőségét az ártalomcsökkentő politikának, és elhelyezi a drogpolitika térképén.

Lehet politikai lózungokat mondani a drogmentes társadalomról és a drogmentes világról; én szívesen elutazom bárhova, ha alelnök asszony tud mondani nekem egy ilyen országot, ahol ezt sikerült megcsinálni, mert azt tényleg szívesen megnézném. Elképesztőnek tartom.

Lehet azt mondani erről a jelentéstervezetről, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Ezek között még vannak olyan érvek is, amire volt kormánypárti és az Egészségügyi Minisztériumot korábban vezető párt képviselőjeként nehezen is tudnék mit mondani, mert még az igazságtartalmát sem tudom elvitatni, mondjuk, az OPNI-ra vonatkozó megjegyzéseknek; ezeket abszolút helyénvaló érveknek tartom. És lehet azt mondani, hogy az ilyen jelentéstervezetet ezért és ezért nem fogadjuk el. Csak könyörögve kérek mindenkit, ne menjünk oda vissza, hogy arról kezdünk el vitatkozni, vajon az ártalomcsökkentésnek van-e létjogosultsága a magyar drogpolitikában vagy sincs.

Köszönöm. (Dr. Spiák Ibolya: Szólhatok?)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is sajnálom nagyon, hogy idáig jutottunk. Kimondottan jó szakmai munkát tudtunk folytatni az elmúlt időszakban, és ennek volt az elmúlt két hét szerintem egy mintapéldája, hogy szakemberekkel végig tudtuk tárgyalni és végig tudtunk menni ezeken a pontokon. Minden egyes alkalommal a képviselők is kaptak meghívót, úgyhogy a képviselők is el tudtak volna jönni. Egy alkalommal Pettkó András képviselő úr az elején itt volt, azon kívül nem volt itt egy képviselő sem, de a lehetősége meg lett volna mindenkinek, így alelnök asszonynak is, hogy ezeken az üléseken végig itt legyen, végigtárgyalja velünk, és kialakítsuk közösen az álláspontunkat.

Én azt sem értem igazából, hogy miért most tesznek föl kérdéseket, amikor az elmúlt egy évet most zárjuk le. Volt itt annyi lehetőség, annyi alkalom, hogy kérdéseket tegyünk föl, és azzal kapcsolatban kialakultak valamilyen álláspontok. Minden egyes, szinte minden egyes javaslatot be tudtunk építeni az önök frakciójának, az önök szakértőjének a véleményei közül is.

Azt gondolom, úgy álltunk föl itt a múlt hét kedden, hogy teljes egyetértés van ebben. Én nem értem a tegnap este és ma reggel közötti fordulatot.

Alelnök asszony, öné a szó.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, készültem a mai napra. Ha nem is tudtam részt venni folyamatosan a tárgyalásokon, az azért volt, mert másfajta elfoglaltságom is van, de természetesen a szakértőmmel folyamatosan konzultáltam.

Félreérti, nem, tudom, hogy az ártalomcsökkentésre szükség van, tehát nem azt mondtam, hogy nincs rá szükség, ennek létjogosultságát nem kérdőjelezem meg. Azonban csak azt szerettem volna mondani, hogy a hangsúlyt, tehát a hangsúlyt nem az ártalomcsökkentésre kell helyezni. Márpedig nekem ebből a jelentésből az tűnt ki, hogy ez egy nagyon fontos súlyponti kérdés. Az ártalomcsökkentésnek valóban, mint orvos is tudom, szerepe van, mondjuk, a fertőző betegségek megelőzésében, mind a HIV-, mind a hepatitis C esetében. De azért nem vitathatjuk el, ugye, hogy ártalomcsökkentés ide vagy oda, de a hepatitis C fertőzések száma mégiscsak egyre nő.

S azt szerettem volna még mondani, hogy az ártalomcsökkentésnek fontos szakmapolitikai eszköze lehet, mondjuk, a korlátozás is, meg fontos prevenciós eszköz lehet az értékelvű társadalom, a nevelés, a pozitív szórakozási lehetőségek - de ennek már nem szeretnék részleteibe belemenni. Tudom, hogy szükség van ártalomcsökkentésre, legfeljebb a hangsúlyokban van közöttünk különbség, képviselő úr.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Halmai Gáborné képviselő asszonyé a szó.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Azzal kezdeném, hogy bár én csak ebben a ciklusban veszek részt a munkában, de valóban az volt az érzésem a bizottsági munkával kapcsolatban, hogy fontos volt, hogy a szakértőkkel együtt végig tudtunk menni a különböző területeken, és ezt vissza is jelzi az anyag. Éppen ezért én alapvetően az anyagot elfogadásra fogom javasolni.

Egyetlen dolog van, ami picit összeköt az előző mondandóval, de ez csupán annyi, hogy ahol általánosan is fogalmazunk, néhány hangsúly benne van az anyagban. Én ezeket még egy picivel hangsúlyosabbá szeretném most tenni a hozzászólásomban.

Mindannyian láttuk, ahogy végigmentünk a különböző területeken, hogy most mindegyik területre kell a maga fajsúlya szerint nagy súlyt fektetni. Le is írtuk valahol, hogy a prevencióra például arányaiban nagyobb támogatást kell fordítani. De vannak olyan megállapítások is az anyagban, amelyek konkrétumokat is felvetnek, például a munkarehabilitációval kapcsolatban, hogy a munka világába, a foglalkoztatás világába való visszatérés alkalmasságának megállapítását lehetne rövidíteni. Tehát az egyik megjegyzésem az, hogy ezeket ne csak itt leírjuk, hanem picit kövessük is. (Gusztos Péter kimegy a teremből.)

Ugyanilyen a másik megjegyzésem, hogy valóban így van, amikor átnéztük azt, hogy a jogszabályi helyzet hogyan áll a drogprobléma kezelése területén, ami az anyagban le van írva, azzal egyetértek. Azt viszont akkor is jeleztem, és most is szeretném megerősíteni, amikor Gönczöl Katalin is azt mondta, hogy a jogszabály teljesen rendben van, alapvetően különbséget tesz az elkövetői magatartások és azoknak a súlyossága között, és ez a jogszabályban benne van. Ennek picit továbbvitelén gondolkodnék, elsősorban azért, amire egy rövid anyagot én akkor le is adtam, ami azt mondja, hogy mindenféle, a bűnüggyel kapcsolatos stigmatizációnak az elkerülése nagyon fontos lenne, tehát ez ügyben további tárgyalások szükségesek. Éppen ezért azt gondolnám, hogy az anyag így, ahogy van, jó, és valami olyan típusú egy vagy két mondatot akár a határozati javaslatban, akár az anyag végén gondolom, hogy fontos megjegyezni, amelyek arról szólnának, hogy ezen az egy-két-három területen, részben nem a törvényi szabályozás, hanem a végrehajtás módjában való részletek kidolgozása szükségeltetik, és akkor itt gondolom az előző két gondolatban említett témát. Harmadikként pedig azt, ami szintén elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a nappali ellátásban részt vevő intézmények számára a jogszabályi környezet még inkább való összehangolását és a költségvetésben való megjelenését fontosnak tartanám.

Köszönöm. (Gusztos Péter visszatér a terembe.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amíg továbbmegyünk, kérem képviselő asszonyt, ezt írja le két mondatban, és hogy melyik oldal melyik bekezdésénél gondolja. (Halmai Gáborné: Jó.) S akkor így már egyben tudunk majd szavazni róla a végén.

A képviselők közül van-e még jelentkező? Tóth doktor, tessék!

DR. TÓTH ISTVÁN (MSZP): Kicsit inkább csak didaktikai jellegű megjegyzésem volna. Átolvastam az anyagot, a végén a négyoldalas összegzésben szerintem benne van minden.

Vannak itt vastagabban szedett részek. Ha már ezt a tipográfiai megoldást választottuk, úgy gondolom, egy-két helyen még be lehetne ezt a továbbiakban is vezetni. Például az egészségügyi és szociális szektor szorosabb együttműködését kiemelni...

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, hol?

DR. TÓTH ISTVÁN (MSZP): Például a 18-asban kiemelném a gondozók szervezeti és anyagi helyzetét. Ha már például a KEF-ek kiszámíthatóbb támogatását fontosnak ítéltük meg, akkor szerintem ez is ilyen jellegű lenne. Vagy ugyanígy külön feketével kiszedném, ahogy kiemeltek itt ilyeneket, én legalábbis úgy értelmeztem, hogy ezeket fontosnak tekintitek, úgyhogy végig kellene gondolni, és ha a bizottság is meg a szakértők is úgy gondolják, akkor a szövegben is lehetne ezt jelezni. Mondom, például a szociális és az egészségügyi szférára vonatkozik a 18. oldal utolsó bekezdése, hogy a két szektor szorosabb együttműködésére lenne szükség. Vagy például biztosítani a gondozók szervezeti, anyagi helyzetét, illetve hogy komoly probléma a szakemberképzés, szakemberhiány. Ezt mindenképpen jelezném egy külön blokkban, mert azt hiszem, ez az egyik legsúlyosabb gond. Ennyi.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Gusztos Péteré a szó. Tessék!

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Csak egy mondatra kértem még szót, mert közben megnéztem, hogy a 20 oldalas jelentéstervezetből szűk másfél oldal az, ami direkt módon az ártalomcsökkentéssel foglalkozik. A jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy ez az a hangsúly, amit alelnök asszony eltúlzottnak tart, ez körülbelül a 6-7 százaléka között lehet terjedelmileg a jelentésnek.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Erdős Eszter!

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Én is készültem, és időtakarékosságból felolvasnám, amit írtam.

Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a magam részéről nem javaslom a jelentés elfogadását, a következők miatt.

Tegnap szembesültem azzal, amikor a végleges, tehát az utolsó verzióját elolvastam a jelentéstervezetnek, hogy a szakértők, tehát a miáltalunk beadott anyagoknak a nyelvtani-stilisztikai átfogalmazásával, tehát nyelvtani eszközökkel változtak meg a tartalmi vonatkozások. Egyébként be van kottázva, úgyhogy szívesen megosztom a részleteket is; bizonyos tartalmi részek éppen az ellenkezőjükre változtak. Rácz doktornak már elmeséltem itt az ülés előtt a várakozás alatt, hogy például milyen részletekre gondolok.

A jelentés a készítés folyamán egyre kerekebbé vált, hétről hétre, ami így végül éppen azt nem tartalmazza, amire hivatott: a képviselőket, az országot tájékoztatni a bizottsági munkán keresztül a hazai droghelyzetről és szükségletekről.

Egyáltalán nem jelenik meg benne, hogy a drogfogyasztás hazai növekedése aggodalommal töltené el a bizottság tagjait, és azonnali, az eddigieknél hatékonyabb cselekvési program megvalósítását tűzné ki célul.

A jelentés egyáltalán nem hangsúlyozza a kapacitáscsökkentésekkel előállt helyzet tarthatatlanságát és szó szerinti életveszélyességét. Nem akarok demagóg lenni, de volt itt kilenc haláleset, és az OPNI drogambulanciája bezárt úgy, hogy az Egészségügyi Minisztérium azóta többször megígérte, hogy kiírja a 240 órás kapacitást egy új budai drogambulanciára - mindez nem történt meg. Ez többször elhangzott a bizottságban, és nem jelenik meg az anyagban.

A kijelentések és ajánlások túl általánosak, nem tartalmazzák azokat a karakteres javaslatokat, amelyek elhangzottak a bizottsági üléseken. Például a prevenció területén nem jelenik meg az az igen fontos és többször is elhangzott vélekedés, mely szerint a prevenció fontos feladata a drog nélküli környezetek és értékelvű nevelésfókuszú pedagógia biztosítása fiatalok számára.

Nem tudom támogatni az ártalomcsökkentő programok ilyetén tálalását. Tehát nem az ártalomcsökkentő programokat, mert azokat tudom támogatni, de ilyetén tálalását nem, mely szerint ezeknek a programoknak egyedüli problémája volna az alacsony finanszírozás.

Álságosnak találom a legjobb nemzetközi gyakorlatokra való hivatkozást és veszélyesnek azok bevezetését, hiszen köztudott, hogy a nemzetközi drogszakma sem egységes bizonyos megközelítések megítélésében. Ráadásul a jelentés elzárkózik annak a támogatásától, hogy a nemzetközi kínálatból való adaptációs válogatás vegyes bizottsági konszenzussal valósuljon meg.

Végül - ez is egy nyelvtani trükk volt, ami most jön - az ellátások és prevenció nagyobb arányú költségvetési részesedését nem az egyéb drogpénzek rovására javasoltuk a bizottsági üléseken és a jegyzőkönyvekben, ami itt pedig úgy jelenik meg, kvázi, hogy vegyük el a bűnüldözéstől a pénzt, és tegyük a prevencióra.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tessék, Szomor Katalin!

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Részben Pettkó András megkért, mert el kellett mennie, hogy valamit mondjak el a nevében, méghozzá azt, hogy három megoldás van itt a jelentéssel kapcsolatban. Vagy itt most egy pontot teszünk, és elkezdünk egy új jelentésen dolgozni; vagy bevesszük a javaslatokat, amelyek itt elhangzanak, és amennyiben ebben meg tud a társaság egyezni; vagy pedig egy kisebbségi és egy többségi jelentést készítünk. Az MDF-nek az a véleménye, hogy a középső megoldást támogatja, tehát hogy vegyük be azokat a javaslatokat, amelyeket lehet és elfogad a bizottság. Illetve ami most a sajtóban elhangzott, a WHO-jelentés a pszichiátriai-mentálhigiénés helyzetről, arra mindenképpen kellene hivatkozni, de egyébként az MDF elfogadja a jelentést.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Katalin nem volt itt az ülés elején, Pettkó András ezt elmondta, úgy kezdte, és próbáltunk vele itt közben megállapodni abban, hogy novemberben fogjuk tárgyalni az új munkatervünket, aminek az első részében szeretném, ha ezt akár az MDF javaslatára be tudnánk építeni a munkatervbe. S kérnék szépen javaslatot is tőletek, ki az, aki ebben előadónk tudna lenni. Hiszen az volt a javaslat az elmúlt időszakban, hogy megnézzük az elmúlt egy évet, mit is tett a bizottság, ezt beletesszük a jelentésbe, és mivel ez egy új fejlemény, ezért javasoltam, hogy ezt azonnal vegyük be már a munkatervünkbe, és nézzük meg, hogyan tudjuk ezt kezelni. Azt gondolom, ez az anyag, ez a WHO-jelentés érdemel annyit, hogy többet foglalkozzunk vele, mint hogy itt most az utolsó pillanatban egy félmondattal beleépítjük ebbe az anyagba. Ettől függetlenül szóban nyugodtan el lehet mondani mindenkinek a hozzászólásában, de azt javaslom, hogy hozzuk vissza, és tényleg nézzük át ezt teljes egészében, mert itt sokan vagyunk, akik nem ismerjük ezt az anyagot, hallottunk róla az ülés elején. Nézzük meg részletesen, és utána építsük bele majd a következő jelentésbe.

Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy amely vélemények itt elhangoznak - ezt is tettük itt sorba -, azokat beépítsük. Ezt tettük az elmúlt két munkaértekezleten is, ahol Katalin ott volt és több szakértő is. Ugyanezt követjük a mai nap során is.

Van-e még valakinek észrevétele? Képviselő úr, tessék!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kicsit zavaró az az aspektus, hogy arról volt szó, hogy ez a szakértők által elfogadott anyag; most kiderül, hogy legalábbis az egyik szakértő ezt biztosan nem fogadta el. Nem tudom, hogy így van-e, én nem voltam ott ezeken a tárgyalásokon, mindenesetre ez hangzott el. Tehát hogy emellett szó nélkül elmenjünk, és senki ne reagáljon rá semmit pró-kontra, az számomra kicsit furcsa. Ha ugyanis nem ez a szakértők által elfogadott anyag, akkor az az érv, hogy itt a szakértők valamilyen új munkamódszer tekintetében megállapodtak egymással, és most a politika meg felülírja, nem teljesen fedi a valóságot. Úgyhogy ezt szerintem tisztázni kellene, azon képviselők számára is, akik nem voltak ott ezeken az egyeztetéseken, ergo nem tudjuk, hogy ez mennyiben és hogyan van összefüggésben az ott elfogadottakkal. Azt tudjuk, hogy itt az egyik szakértő azt állítja, ez nem az, amire ő ott igent mondott.

A másik, hogy az alelnök asszony által elmondottakból két olyan mondat volt vagy javaslat, amelyet, mondjuk úgy, hogy módosításként fogalmazott meg a jelentésben való kiegészítés megtétele érdekében; a többi, mondhatjuk, vélemény volt. Arra lennék kíváncsi, hogy a bizottság képviselő tagjainak erről a két konkrét dologról mi az álláspontja, mert ezt nem tudtuk meg.

ELNÖK: Miről?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az egyik a költségvetés kérdését érintette - alelnök asszony szó szerint elmondja majd pontosan az indítványt -, a másik pedig az intézményhálózatra vonatkozó kitétel volt: ez elfogadható vagy nem? Hiszen ő úgy fejezte be, hogy ha ez a kettő elfogadható, akkor a jelentés minden esetleges, egyébként, mondjuk, szakmailag vitatott része mellett elfogadható; ha nem, akkor ez egy másik kérdés. Azt kérem tehát, erre koncentráljunk, ha valóban az a cél, hogy a jelentés elfogadásra kerüljön.

Másrészt pedig azt tényleg kérem tisztázni, azt gondolom, mindegyikünk érdekében, hogy pontosan mi hangzott el a szakértői egyeztetéseken, ott miben maradtak, és ahhoz képest ez az anyag mennyiben és hogyan tükrözi az ott létrejött megállapodást a szakértők között. Mert azt gondolom, ez fontos kérdés a jelentés utóéletét tekintve.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt gondolom, nagyon jó, hogy ez itt most előjött. Egyrészt képviselő úr is minden egyes alkalommal meg volt híva, itt vártuk volna szeretettel (Dr. Cser-Palkovics András: Ezt nem is vitatom.), akkor nem kellett volna azt mondania a mai ülésen, hogy nem tudja, hogy ott mi hangzott el, milyen titkos megállapodások és megbeszélések születtek. (Dr. Cser-Palkovics András: Én ilyet nem mondtam, elnök úr!) Semmi titkos nem volt, nyílt ülések voltak, itt volt minden egyes szakértő minden alkalommal. A Fidesz-féle javaslatok döntő többsége beépült. A legutolsó alkalommal is még szó szerinti javaslatot fogalmazott meg Erdős Eszter, szó szerint, teljes egészében elfogadta mind az öt szakértő, teljes egészében beépült ebbe az anyagba. S a végén pedig mindannyian egyhangúlag elfogadtuk, hogy ebbe az irányba megyünk. Szavazást nem tehetett egy szakértői csapat; a javaslatot tudták elkészíteni, amelyről ma tudunk érdemben tárgyalni.

Nekem az furcsa, hogy tegnap estétől ma reggelig ez egyes szakértők vagy pártok részéről megváltozott. Furcsa; de lehet, hogy nem is furcsa - értem.

Tessék, Sárosi Péter!

SÁROSI PÉTER szakértő (SZDSZ): Csak egy kiegészítést tennék ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, a szakértők részéről senki nem volt száz százalékig elégedett ezzel a szöveggel. Ez egy kompromisszumos szöveg volt. A tárgyalások során számomra is volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy ezzel nem tudok azonosulni és fölállok az asztaltól, de azt gondolom, igazából mindenképpen szükség van egy olyan szövegre, amely arra koncentrál, hogy mi az, amiben egyet tudunk érteni. S így most utólag beemelni olyan ideológiai, politikai kifogásokat, például az ártalomcsökkentéssel szemben, ezt nem tartom helyénvalónak.

Mindenki tudja, hogy nincs egyetértés a szakértők között sem abban a kérdésben, hogy az ártalomcsökkentés mire való meg mire jó, de azt gondolom, ennek a szövegnek nem az ilyen ideológiai különbségeket kell megfogalmazni, mert akkor sosem jutunk kompromisszumra, hanem akkor koncentráljunk arra, amit a képviselő úr is mondott, ha konkrét kérdések, konkrét javaslatok esetleg vannak a szöveggel kapcsolatban. De igazából én sem értem, hogy akkor már miért nem korábban fogalmazták meg.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Erdős Eszter, utána Szomor Katalin. Tessék!

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Két mondattal válaszolnék erre. Igen, az elhangzott javaslatok első körökben bekerültek az anyagba, és ezért is még a legutóbbi kedden is bizakodtunk. De most én tételesen mindent meg tudok mutatni, például az ártalomcsökkentésnél a végleges anyagban ha megnézed, amit most megkaptunk, az van benne, hogy a finanszírozás nem elegendő. Valójában előtte nem erről volt szó, hanem pont arról volt szó, hogy az átvilágítás és a finanszírozás felülvizsgálata javasolt. Tehát éppen egy-egy szó, amiről én beszélek, hogy nyelvtani-stilisztikai eszközökkel a teljes jelentése változott meg bizonyos részeknek. És ezért mondtam, hogy én sajnos tegnap este szembesültem azzal, hogy ha egy dolgot annyira végletesen kiherélünk, hogy mindent kiveszünk belőle, ami sarkos, akkor a végén tényleg egy olyan massza marad, hogy ahhoz én nem szívesen adom a nevemet.

S mondom, nem akarom már az időt húzni, de én bekottáztam a szöveget, úgyhogy ha van rá idő és kapacitás, végigmehetünk, mert be van írva mindenütt, ahol változás, elfogadhatatlan változás történt, nyelvtanilag, tehát a javítás örve alatt.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szomor Katalin!

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy akármennyire is voltak nézetkülönbségek, mondjuk, például köztem és Sárosi Péter vagy mások között, azért ez egy demokratikus folyamat volt, és megállapodtunk ebben a szövegben. Azzal együtt soha semmi nem tökéletes, tehát az lenne jó, ha most végig tudnánk menni, és meg tudnánk állapodni, de azért figyelembe véve azt, hogy ezen már sokat dolgoztunk, tehát nem lehet teljesen gyökerestül kifordítani a dolgokat.

Elsősorban úgy gondolom, nekünk a gyerekek helyzetét kell nézni, azt kell nézni, hogy minden gyerekhez eljusson a prevenció, mert ott is úgy látom, változott valami szám, mert bekerült a legutóbb, hogy 100 százalékát kellene egy bizonyos gyerekkorcsoportnak fölvilágosítani, most megint 30 százalék van, és nem tudom, ez nem gépelési hiba-e véletlenül.

ELNÖK: Ez hányadik oldal?

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Én a számítógépen néztem otthon - amikor az iskolai prevencióról van szó. Szerintem odaérünk majd, csak fölhívom rá a figyelmet, hogy nem tudom, talán a 6. osztálytól fölfelé a gyerekek közül most 120-150 ezer részesül prevencióban...

ELNÖK: Az előttem lévő anyag 14. oldalán a prevenciónál az került be, amit meg is beszéltünk: "2010-re kitűzött cél, hogy minden közoktatásban részt vevő 5-8. évfolyamos diák részesüljön drogprevencióban." Ez volt a megállapodás, ez is került bele.

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Itt az van a második bekezdés elején, hogy "2008-2009-ben az 5-11. évfolyamos diákok 30 százalékát érik, illetve fogják elérni". (Halmai Gáborné: És utána van a 2010-re kitűzött cél.) Igen, 2010-es cél... - jó.

ELNÖK: Ebben maradtunk, az van benne.

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Azt nem vettem észre, elnézést kérek. Igen, ott van, hogy "minden". Köszönöm.

ELNÖK: Úgyhogy én nem látok ilyen problémát. Azt megköszönöm, ha Erdős Eszter végül ideadja nekünk ezt az anyagot. Meg fogom nézni teljes egészében, mert én nem láttam semmi olyant, ami érdemben változtatta volna meg azt, amin itt öten vagy hatan végigmentünk és végigtárgyaltuk. Tény, hogy voltak benne mondattani hibák, nem is kevés, volt benne helyesírási hiba, nem is kevés, de azt gondolom, az érdemi, tartalmi rész semmiképpen nem változott, mint amiben itt megállapodtunk.

Halmai Gáborné képviselő asszonynak volt szó szerinti javaslata (Dr. Spiák Ibolya: Nekem is.), amit én be is fogadok, arról tehát nem kell szavaznunk.

Alelnök asszonynak viszont van két módosító javaslata, amelyet meg is fogalmaz. Tessék, alelnök asszony!

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Tehát ez a két konkrét javaslatom volt, amit szeretnék, ha bekerülne a jelentésbe:

1. A megszüntetett OPNI és Országos Addiktológiai Intézet visszakerül az ellátórendszerbe. Ezt mi kérjük.

2. A stratégia megvalósulásához elegendő költségvetési forrást biztosít a kormány. Hogy mennyi az elegendő, azt most nehéz lenne megmondanom, de tudok mondani számokat is konkrétan, ha erre kíváncsiak, hiszen amikor 2000-ben indult a drogstratégia, azt mondtuk, hogy egyszeri 7 milliárd forintra van szükség, majd pedig évi 4-4 milliárd forintra.

S még egy szót. Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Önök biztosan többet tudnak, mint én. Mint mondtam, július-augusztusban meghalt kilenc ember. Az eseti bizottságunk még mindig nem tárgyalta, félbehagytuk, azt mondtuk, hogy még nem zárultak le a vizsgálatok, nincsenek meg a szakértői vélemények. Úgy fogadunk el egy jelentést, hogy meghalt kilenc ember, és azt sem tudjuk, azt sem tudjuk, hogy van-e összefüggés a halálesetek között! Hogy a jelen hatályos drogpolitikának van-e köze ehhez, kell-e valamit javítanunk, kell-e valamire figyelemmel lennünk. Én ezt lelkiismeretlenségnek tartom.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Alelnök asszony, mint tudja, a bizottságunk munkája nem fejeződik be a mai nappal, a bizottság munkája a ciklus végéig tart. Azt a döntést hoztuk közösen, hogy amikor már ott vannak a szakmai döntések és a kormánydöntés ezzel kapcsolatban, abban az esetben vissza fogunk jönni, és újratárgyaljuk. Ez az anyagba bele is került, abban a formában, amiben itt megállapodtunk.

Gusztos Péter képviselő úr!

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Az én legjobb tudomásom szerint valamennyi vezető magyar sajtótermék beszámolt azokról a rendőrségi információkról, amelyek nyilvánosak voltak a túladagolásos esetekkel kapcsolatban. Mindenki számára, aki követte a nyilvánosságban ezt az ügyet, teljesen világos volt, hogy mi történt: hogy egy olyan anyag került a piacra, amelynek a hígítása más volt, mint a megszokott. A rendőrségi információk alapján ez viszonylag egyértelmű volt, hogy az esetek egy része között ez az összefüggés volt. Sőt én magam arra is emlékszem, hogy láttam a televízióban, ahogy a rendőrök elfognak azok közül a dílerek közül néhányat, akik ezt az anyagot terjesztették. S aztán azt mondták a tévéhíradóban - így emlékszem -, hogy ellenük természetesen megindul a büntetőeljárás a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Ha alelnök asszonynak az a javaslata, hogy az erről szóló sajtóhírekből egy öt-tíz soros zanzát, ennek az esetnek a leírását leíró módon tegyük bele (Elnök: Tettünk már bele.), akkor az nekem rendben van. Hogy ki ezért a felelős, Gyurcsány Ferenc, a Tel-Aviv-Izrael tengely vagy ki? Mit lehet egy ilyen drogbizottsági szakmai jelentésbe beleírni felelősként? Hogyan lehet egy évtizedes vagy évtizedesre tervezett drogstratégiát és annak az aktuális kormányzati megvalósítását, végrehajtását felelőssé tenni egy ilyen esetsorért, ami arról szól, hogy van egy illegális piac, ahol emberek bűncselekményeket követnek el, hála a jóistennek, megfelelő időben a magyar állam bűnüldöző szervei ellenük fel tudtak lépni ebben az esetben, ezen kívül, ennek a leírásán kívül mit kell ide...? (Dr. Cser-Palkovics András: Mi az, hogy "megfelelő időben"? Mert kilenc ember meghalt. Ha előtte történt volna, akkor megértem.) Még mielőtt ennél sokkal nagyobb baj történt volna. Nyilvánvalóan képviselő úr sem, én sem dolgoztunk a rendőrségen túlságosan sok időt; beszélhetünk most arról, hogy három perc alatt vagy két héten belül kell egy ilyen dolgot felszámolnia a rendőrségnek. Én azt gondolom, hogy a jelenség észlelésétől számítva viszonylag elfogadható időn belül a magyar bűnüldözés képes volt hatékonyan fellépni ezzel a bűnözői körrel szemben. És ezt nyugodtan beleírhatjuk természetesen a jelentésbe.

Az OPNI-val kapcsolatban szeretném konkretizálni a kérdést. Most konkrétan a megszüntetett intézmény helyreállítását kell beleírnunk a jelentésbe, hogy ezt követeli a bizottság? Vagy az a bizottság szakmai észrevétele, hogy nem oldotta meg a kormány az intézményi átszervezés, megszüntetés után azt, hogy a korábban meglévő kapacitások rendelkezésre álljanak? Tehát egy épületet szeretnénk újra látni ott fönn a hegyen, ami ugyanazt csinálja, mint régen? Ezen is lehet vitatkozni. Vagy azt mondjuk, hogy az a szakmai megállapítása a bizottságnak, hogy úgy történt meg az intézmény megszüntetése, átszervezése, bezárása - fogalmazhat mindenki bárhogyan, ahogyan szeretne -, hogy a kapacitások területén probléma maradt fönt, amit nem oldott meg a kormány, nem oldotta meg ezt más intézetben, és a többi, és a többi. Én az utóbbit egyébként, ha ez egy szakmai álláspontja a bizottságnak, örömmel megszavazom, mint ahogy többször adtam annak már hangot, hogy pártpolitikai értelemben hajlamos és hajlandó vagyok önkritikát megfogalmazni ebben az ügyben, mert nem gondolom utólag, hogy teljesen rendben zajlott volna ez a dolog. (Dr. Tóth István távozik az ülésről.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Már csak az a kérdés, hogy szakmailag ha ezeket elfogadjuk és így beépítjük, tudja-e támogatni a Fidesz. Azt gondolom, volt rá példa az elmúlt két alkalommal is, hogy beírtuk, hogy szakmai vélemény vagy az SZDSZ véleménye ez a mondat, és így el tudtuk fogadni az anyagban. Ha ezt így a Fidesz számomra megfogalmazza két mondatban, hogy a Fidesz szakmai véleménye, kettőspont, a következő kettő, és ha így elfogadható az egész jelentés, akkor én ezt támogatni fogom.

Alelnök asszonyé a szó.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a sajtóból én is folyamatosan tájékozódtam, egész nyáron ez volt a téma, volt rá alkalmam bőven, mindent elolvastam. Én azonban itt igazságügyi orvosszakértői véleményre várok, és így is zárult az a rendkívüli eseti bizottsági ülés, amelyen viszont a képviselő úr nem vett részt. És ugyebár orvosként tudom, hogy minden halálnak oka van, és az orvosok, az igazságügyi orvos szakértő ok-okozati összefüggéseket tud találni az események között. Én erre volnék kíváncsi, és erre vártam, nem a médiában való tájékozódás a problémám. Igazságügyi orvosszakértői véleményeket, ebből pedig következtetéseket várok.

ELNÖK: Alelnök asszonynak javaslom a 4. oldal 2. pontját, amely arról szól, hogy a 2008. július-augusztusban történt túladagolásos esetek kapcsán mit tettünk: rendkívüli ülést tartottunk, meghallgattuk a szakembereket, rendőrséget, orvostani szakértőket, akik elmondták az aktuálisan feltárt tényeket. S abban maradtunk közösen, hogy amikor konkrétumokról tudunk beszélni, akkor újra vissza fogunk jönni. (Dr. Spiák Ibolya: És még nincsenek?) Azt mondtam, hogy amikor lesznek, azonnal vissza fogunk jönni, akkor is, ha már ne adj' isten, a jelentés időszakában vagyunk, akkor föl fogjuk venni napirendre. Mivel ilyen nem érkezett hozzánk, ezért nem tudtuk ezt felvenni. Ha úgy látom, és van anyag hozzá, akkor a novemberi ülésünkön ebben már tudunk tárgyalni, abban az esetben, ha elkészültek az anyagok. Ha nem, akkor nem tudunk novemberben sem tárgyalni. Rajtam ez nem fog múlni. Amikor van rá lehetőségünk, azonnal vissza fogunk rá térni, hiszen ebben maradtunk itt.

Gusztos Péter!

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Én értetlenkedem. Ha jól értem, most az a probléma, hogy a Kábítószerügyi eseti bizottság, amely a parlamentnek egy eseti bizottsága, és mint ilyen, semmiféle köze nem lehet sem formális, sem informális értelemben büntetőeljárásokhoz, most az a probléma, hogy nem kaptunk meg olyan igazságügyi szakértői véleményeket, amelyeknek a kötelező kikényszerítésére, mondjuk, az ügyészség és a bíróság jogosult? Tehát hogy a parlament eseti bizottsága mint politikai testület azért felelőssé tehető, hogy ezeket abban a büntetőeljárásban, amiben értelemszerűen nem tud részt venni, nem préselte ki a bizottság elnöke innen vagy onnan? Ez a probléma?

Egyébként tartalmilag azt gondolom, alelnök asszony igazából akkor lenne elégedett, ha ezekben az igazságügyi orvosszakértői véleményekben az lenne benne expressis verbis, hogy a kormány drogpolitikája vezetett a túladagolásos halálesetekhez. Hát ez pedig nyilvánvalóan nem lesz majd benne, ezt előre meg tudom tippelni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Alelnök asszony? És utána tessék elmondani azt a két javaslatát is, amelyet az előbb megfogalmazott, hogy tudjunk róla szavazni. Köszönöm szépen.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Képviselő úr, nem, nem erről van szó, egyáltalán! Tudja, én orvos vagyok. És ha mondjuk, az én intézetemben meghal kilenc beteg szívinfarktusban egymást követően, akkor az bizony igen komoly szakmai és lelkiismereti kérdést jelent, és meg kell keresnem az összefüggést. Ha nincsenek, akkor nincsenek, akkor rendben van, akkor nyugodt vagyok, hogy a rendszer jól működik. De ez a rendszer nem jól működik, mert ebben a rendszerben kilencen meghaltak, és nem tudjuk, hogy miért.

ELNÖK: Alelnök asszony, a javaslatait legyen szíves megfogalmazni!

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Már elmondtam.

ELNÖK: Gusztos Péter?

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Az eseti bizottság egy nyilvánvalóan politikai testület, és a jelentésnek is természetesen vannak szakmai, szakpolitikai értelmezései, tartalmai, és természetesen van ennek egy politikai kontextusa. Én azt gondolom, az, amit az imént elmondtam, ha én a Fidesz vagy a KDNP képviselőjeként ülnék itt ebben a bizottságban, azt gondolnám, hogy komoly politikai eredményt sikerült elérni, hiszen van olyan SZDSZ-es képviselő, aki elismeri, kimondja azt, amit a Fidesz, a KDNP, más ellenzéki pártok hónapokon keresztül annak idején a szakértőkkel együtt, politikusok és mások, hónapokon keresztül, előtte, közben, utána kritikaként megfogalmaztak az OPNI megszüntetése, bezárása, átszervezése kapcsán. Én tehát azt javasoltam az előbb - ez egy politikai természetű ajánlat volt, ha tetszik -, hogy én, mint annak a pártnak a képviselője, amelyik az egészségügyi minisztert adta az érintett időszakban, minden további nélkül megszavazok egy olyan jelentéstervezetet, amelyben szerepel olyan állítás, hogy ez a kapacitásprobléma megmaradt.

Arról én nem szeretnék vitatkozni, hogy most konkrétan melyik épületben és hol kell lennie bizonyos kapacitásoknak, de abban biztos vagyok, hogy nekem, ha létezik ilyen, hogy bármiféle politikusi meg szakmai lelkiismeretem, az nem lenne nyugodt, ha úgy viselkednénk mi, liberálisok, akiknek annak idején ehhez a döntéshez nem kevés közünk volt, mint ha ezzel a dologgal minden rendben lenne, mert nincs minden rendben. Mert lehet azon vitatkozni, hogy itt legyen vagy ott legyen, átszervezzük vagy nem szervezzük át, de az látható, hogy ez az átszervezés úgy történt meg, hogy annak még a mai napig vannak olyan következményei, kapacitáshiányok formájában megjelenő következményei, amelyek ezen a területen súlyos problémát okoznak vagy okozhatnak a későbbiekben. Ha az a javaslat, hogy ez szerepeljen benne a jelentésben, akkor én ezt minden további nélkül természetesen hajlandó vagyok megszavazni. És mondom még egyszer, szerintem ha én most nem egy SZDSZ-es, hanem fideszes vagy KDNP-s képviselőként ülnék itt, akkor azt gondolnám, hogy ez egy politikai eredmény, hogy ezt ebben a vitában sikerült elérni.

A magam részéről ezt az egészet akkor lezárom, és nem szeretném továbbgenerálni ezt a vitát, és ha tetszik, ügyrendileg azt javaslom, hogy természetesen mondja el mindenki, ami belészorult, s akkor döntsünk a konkrét javaslatokról, ha lehet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Egyelőre egy konkrét javaslat van, Halmai Gáborné javaslata. Azonkívül alelnök asszony javaslatait, illetve Gusztos Péter képviselő úr áthidaló javaslatát meg tudjuk szavazni, csak egy pillanatra álljunk meg.

A 8. oldalon szerepel az egészségügyi ellátások helyzete, "A bizottság ülésén a szakértők véleményüket a következőkben fogalmazták meg" című rész legalja: "A fekvőbeteg-ellátás kapacitása a minisztériumi szakértők szerint is csökkent az elmúlt években: 2007-ben 22 százalékkal (az adat a pszichiátriai aktív fekvőbeteg-ellátásra vonatkozik, ezen belül nem lehet elkülöníteni a drogbetegek ellátását szolgáló ágyakat), amit a minisztérium munkatársai a megváltozott kezelési protokolloknak tulajdonítanak", és így tovább megy a mondat. Tehát ezt a szakértők itt közösen fogalmazták meg. Azt gondolom, benne van. (Dr. Cser-Palkovics András távozik az ülésről.)

A kérdés az, alelnök asszony, hogy az a két gondolat - fogalmazzunk így -, amelyet ön fölvetett, egyik része így megfelel-e, ahogyan benne van az anyagban, elfogadható-e. A másik részét pedig ha megfogalmazza, mi el tudjuk fogadni mint a Fidesz véleményét. S így kérdezem, hogy ebben a formájában el fogják-e tudni fogadni a jelentést.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Miután az elején elhangzott a szakértőnk szájából, hogy az egész jelentés átíródott hangsúlyában és stílusában, nem tudjuk elfogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erdős Eszter?

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Ha a konkrét javaslatokról akar a bizottság szavazni, akkor szívesen felsorolom azokat, persze csak a legfontosabbakat, nem az összeset - a bekottázott szöveget szívesen szétküldöm, este elküldöm mindenkinek -, de most a legfontosabb olyan javaslatokat, amelyek miatt este összeomlott bennem az addig nagyon is szépen épülő rendszer, és azt mondtam, hogy emiatt biztos, hogy én nem támogatom. Úgyhogy végigmehetünk rajta.

ELNÖK: Végigmehetünk, csak nem tudom, hallotta-e alelnök asszony mondatait az előbb. Én szívesen végigmegyek, és végigdolgozhatjuk, nekem van időm erre, csak akkor lássuk azt, hogy önökben az is megfogalmazódik, hogy a végén ezt tudják támogatni. Mert ha nem tudják támogatni...

VICTORNÉ ERDŐS ESZTER szakértő (Fidesz): Hát mert kifacsarodott! Ellenkező előjelű lett!

ELNÖK: Én nem látok ilyet benne, de szívesen végigmegyek ezen, de akkor azt szeretném, ne azzal álljunk neki, hogy akármi lesz, akkor sem fogadják el. Akkor menjünk végig ezen, és a végén nézzük meg, mi az, amit be tudunk építeni. Ha ez így elfogadható. Alelnök asszony?

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Azt hiszem, elhangzottak itt érvek, ellenérvek, szavazzunk róla.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szomor Katalin?

SZOMOR KATALIN szakértő (MDF): Lenne egy javaslatom ehhez a halálozási kérdéshez, mert azt hiszem, ez mindnyájunk lelkiismeretét foglalkoztatja. Talán egy mondatot hozzá kellene ehhez a paragrafushoz tenni a 2. pontban, hogy nagyon fontos, hogy megállapítsuk, mi volt ennek az egészségügyi oka, és ez a vizsgálat még nem zárult le. S akkor ez teljesen világos, hogy mi a helyzet, mert itt a szociális tárca beszámolt arról, hogy külön munkacsoportot hozott létre, de végül is a lényeg az, hogy a szervezetben mi okozta azt, hogy ők meghaltak, az azért még nincs teljesen kiderítve.

ELNÖK: Világos. Ebben maradtunk, ezért fogalmaztuk meg a legvégén, hogy erre vissza fogunk térni, s amikor már látjuk ezeket a mondatokat, amire kíváncsiak vagyunk, akkor tudunk ezzel foglalkozni. Tehát a KKB létrehozott egy munkacsoportot, és ha jól tudjuk, beterjesztette a javaslatait a kormánynak. Abban maradtunk, azt kértük, hogy amikor a kormány ezt tárgyalta, utána jöjjön ez vissza, és ezzel foglalkozzunk. Ez is van itt megfogalmazva ebben az anyagban. Ennél többet ma itt nem tudunk szerintem ezzel kapcsolatban.

A következő munkatervünkben fogjuk ezt szerepeltetni, és amikor, mint előbb is elmondtam, érdemi anyagot kapunk, azonnal vissza fogunk rá térni.

Halmai Gáborné!

Módosító javaslatok megfogalmazása

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Ezen a pontján a vitának vagy beszélgetésünknek szeretném elmondani, hogy "Jelentés a Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről" az anyag címe, és egyébként erről vitatkozunk most. Nem arról, hogy mi minden részletanyagot mint a stratégia részét kellene a későbbiekben megfogalmaznunk. Ez műfajilag két különböző dolog. Ezért én változatlanul azzal értenék egyet, hogy ahol még vannak hangsúlyok, és amit Katalin mondott, azzal én egyetértenék, akár olyan formában is, hogy ha azt mondjuk, hogy "a Kábítószerügyi eseti bizottság a lezárás után szakmai értékelést követően ismét napirendre tűzi a túladagolásos esetek témáját a tényszerű tájékozódás érdekében, és ha szükséges, további javaslatokat tesz", akkor azt gondolom, ez annyira kimeríti azt, amire ennek az eseti bizottságnak jogköre és lehetősége van, hogy ennél tovább menni nem hiszem, hogy...

ELNÖK: Jó. Tehát "...és ha szükséges..."

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): "...és ha szükséges, további javaslatot tesz."

ELNÖK: Jó. És ha már képviselő asszonynál van a szó, elmondja nekünk, hogy pontosan a másik módosító javaslata hogyan szól?

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Igen. A módosító javaslataim csupán ugyanezek, hogy a hangsúlyt én hol erősíteném meg.

Ez az 5. oldalon a 4. pontnak a vége, ahol egyébként pontosan a jogszabályi helyzetről beszélünk. Itt azt mondjuk, hogy azt mondta a minisztérium, hogy "nem szükséges a kábítószerrel visszaéléshez kapcsolódó rendelkezések módosítása", én azt mondanám ennek folytatásában, hogy "a szabályozás megfelelő differenciálást tesz lehetővé", beleírnánk, hogy "a végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében a folyamatban résztvevők közötti további információk és kapcsolatok erősítésével lehet a stigmatizáció elkerülését segíteni". Mert nekem ez volt akkor is a véleményem, amiről egyébként itt egy mondatban azt írták, gondolom, valami hasonlót akar az, hogy az SZDSZ delegált szakértője ellenvéleményét fogalmazta meg, hogy itt további finomításokra van szükség.

S a legvégén volt még egy ilyen; ezt javaslom az összegzés legvégén, illetve önmagunknak mint munkaterv-javaslatot, ha ez egységes vélemény: "Javasoljuk, hogy ahol lehet, a végrehajtásban minél előbb történjenek gyorsítások, egyszerűsítések, például a foglalkoztatásba való visszahelyezésben az alkalmassági vizsgálat meggyorsítása, a nappali ellátások áttekintése, elérésének egyszerűsítése."

Pontosan azért merem ezt felvetni, mert emlékszem, hogy mindkét esetben a minisztérium is azt fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen igazunk van, hogy itt gyorsítani, egyszerűsíteni szükséges. Magyarul, ha ezt mi deklaráljuk is, hogy ezt szeretnénk kérni, akkor talán ezzel a folyamatot is elősegítjük, annak ellenére - hogy visszatérjek az elejére -, hogy most egyszerűen a saját munkánkról való jelentést fogalmazzuk meg, és nem a stratégia részleteiről beszélünk.

Halmai Gáborné (MSZP) módosító javaslatainak befogadása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, ezeket a javaslatokat mindannyian be tudjuk fogadni, tehát ezzel nem kell külön foglalkoznunk.

Kérdezem alelnök asszonyt, fenntartja-e még a javaslatait. Ha igen, akkor szavaznunk kell róla.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Igen, fenntartom.

ELNÖK: Akkor tessék megfogalmazni!

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Kérjük, hogy az Országos Addiktológiai Intézet és az OPNI kerüljön vissza az ellátórendszerbe. Nem az épület maga, képviselő úr, természetesen, hanem a feladat, amit nem sikerült átvenni, és az a kapacitás, amely végül is kihasználatlan maradt, az kerüljön vissza a drogbetegek ellátásába.

A második pedig, hogy a drogstratégia megvalósulásához elégséges költségvetési forrást biztosítson a kormány. Számszerűsítettem is az előbb, ez tapasztalati tény, 2000-ben így határozták meg, ennyiből valósulna meg - ezek milliárdokban mérhetők.

Köszönöm.

ELNÖK: S ha jól értem, ha ezt elfogadjuk, akkor sem fogadják el a végén a jelentést.

DR. SPIÁK IBOLYA (Fidesz): Már mondtam, most szavazzunk róla, elnök úr!

ELNÖK: Igen, Halmai Gáborné!

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Én nem szeretnék erről így szavazni, mert volt egy ellenvélemény is, amivel vagy annak beépítésével én egyetértenék.

ELNÖK: De az benne is van.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Így van. És ezt azért is deklarálnám még így a jegyzőkönyv számára is, hogy nem azért nem fogadjuk el ezt így, mert én így nem fogom elfogadni, merthogy nem értünk egyet azzal, hogy ezeket a kapacitásokat pótolni kell vagy annak a meglétét a rendszerben ellenőrizni kell - gondolom, ez mindannyiunk számára elfogadható. De ebben a formában, ahogy szó szerint elhangzott, így nem.

Szavazás dr. Spiák Ibolya (Fidesz) módosító javaslatairól

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel ez módosító javaslatként fogalmazódott meg, ezért két szavazás lesz. Az első szavazás az OPNI-val kapcsolatos, a második pedig a költségvetéssel.

Aki az alelnök asszony által elmondott, OPNI-val kapcsolatos módosító javaslattal egyetért, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem? (3) 3 nem. Ki tartózkodott? (1) Egy tartózkodás mellett nem fogadtuk el.

A másik pedig a költségvetést érintő módosító javaslat. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem? (1) 1 nem. Ki tartózkodott? (3) Három tartózkodás mellett a bizottság ezt sem támogatta.

Szavazás a jelentés elfogadásáról

Halmai képviselő asszony módosító javaslatait jómagam befogadtam; Tóth képviselő úr kiemelésekkel kapcsolatos pontosításait szintén befogadtuk, ezek így fognak megjelenni majd a kész anyagban, ha ezt a bizottság így elfogadja.

Kérdezem a bizottság tagjait, az így összeállt jelentéstervezetet tudja-e támogatni. Aki igen, kérem, most jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 4 igen. Aki nem tudja támogatni? (2) 2 ellenszavazattal a bizottság elfogadta a jelentést.

A bizottság tevékenységéről (2007. november-2008. október) szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtása

A következő napirendi pontunk, pontosabban az 1. napirendi pontunk b) pontja: a bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtása. Ezzel kapcsolatban egy rövid indoklást kiküldtük képviselőtársainknak, ki is osztottuk, ezt nem szeretném most felolvasni, ezt csatoljuk a határozati javaslathoz.

Szavazás a határozati javaslat benyújtásáról

Aki ezzel egyetért, kérem, most jelezze. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem ért egyet? (2) 4 igen és 2 nem szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a határozati javaslatot, és kéri az Országgyűlést, hogy a jelentést fogadja el.

Egyebek

A 2. napirendi pontunk az "egyebek", nagyon röviden két dolog.

Az egyik: a következő ülésünk várhatóan november közepén lesz. Ahogy jelezték többen, azt látom, hogy a szerda dél lenne az az időpont, ami képviselőtársak, szakértők számára megfelelőbb volt a korábbi menetrend szerint. Térjünk rá vissza, én ezt el tudom fogadni.

Ezenkívül a keb@parlament.hu-ra szeretnék javaslatokat kérni a következő éves munkatervünkhöz, hogy össze tudjuk állítani. Több javaslat van már, amelyet mind a munkaértekezleten, mind pedig a korábbi üléseinken megfogalmaztunk. Ha ezeken kívül van javaslat, azt várjuk. Köszönöm szépen.

Ha nincs más részéről az "egyebekben" (Nincs ilyen jelzés.), akkor köszönöm szépen a mai munkát.

A mai ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 10 perc)

 

 

Winkfein Csaba
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea