KHTB-3/2010.
(KHTB-121/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2010. február 22-én, hétfőn, 12.30 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről:*

Megjelent:*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről:*

Hozzászóló:*

Jelenlévők:*

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása*

A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/11819. szám)*

Tomcsányi Irisz (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/11820. szám)*

Jenei Petra (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11821. szám)*

Koncz József (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11876. szám)*

Rákos Attila (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

Egyebek*


Napirendi javaslat:

 1. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/11819. szám)
  (Általános vita)
 2. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/11820. szám)
  (Általános vita)
 3. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11821. szám)
  (Általános vita)
 4. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11876. szám)
  (Általános vita)
 5. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Németh Zsolt (Fidesz) a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Szakács László (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Velez Árpád (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Gedei József (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Kőhegyi István (MSZP) Hárs Gábornak (MSZP)
Kránitz László (MSZP) megérkezéséig Velez Árpádnak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Tomcsányi Irisz (Pénzügyminisztérium)

Jenei Petra (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

Koncz József (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)

Jelenlévők:

Wallacher Balázs (Pénzügyminisztérium)
Molnár Tamás (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Utolsó óra, utolsó nap. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetőleg a meghívott vendégeinket. Bejelentem a helyettesítéseket: Kárpáti Tibor Gedei Józsefet, Hárs Gábor Kőhegyi Istvánt, Kozma József Kékesi Tibort, Szakács László Varga Lászlót, Balla Mihály Potápi Árpádot, Gógl Árpád Horváth Jánost, Gruber Attila Nagy Gábort, Kelemen András Nagy Andort helyettesíti. Megállapítom a határozatképességünket. A napirendi javaslatot megküldtem. Van-e a napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre Potápi Árpád.)

A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/11819. szám)

Első napirendi pontunkhoz köszöntöm Tomcsányi Iriszt és Wallacher Balázst a Pénzügyminisztériumból. Csak egy nagyon rövid kiegészítést szeretnénk kérni az előterjesztéshez. Tessék parancsolni! (Megérkezik az ülésre dr. Horváth János.)

Tomcsányi Irisz (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

TOMCSÁNYI IRISZ (Pénzügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről, valamint az egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szól. A törvényjavaslathoz írt általános indokláshoz és részletes indokláshoz kiegészítés nincs. Az egyezmény és annak módosítása a közösségi rendelkezésekkel összhangban készült. A vámjogszabályok alkalmazásának és betartásának elősegítését célozza, illetve a vámjogszabályok megsértésének visszaszorítását, illetve az ezzel kapcsolatos nyomozások elősegítését célozza a törvényjavaslat, amelyben az egyezmény és annak módosítása található. Köszönöm. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy Andor.)

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelzés.) Előadót kell állítanunk. Minden egyezményhez kell előadót állítanunk. Ki vállalja? (Dr. Gógl Árpád: Én vállalom.) Köszönöm szépen. Amennyiben nincs kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Ki támogatja, hogy Gógl Árpád legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Jó munkát önöknek, viszontlátásra!

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/11820. szám)

Második napirendi pontunkhoz köszöntöm Jenei Petrát és Molnár Tamást az IRM-től. Az albán toloncegyezmény. Parancsoljanak!

Jenei Petra (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

JENEI PETRA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Javasoljuk a bizottság figyelmébe a röviden a magyar-albán, illetve magyar-szerb visszafogadási egyezményeket, ez a két egyezmény az illegális migráció elleni küzdelemnek jelentős instrumentuma, ugyanis Magyarország szempontjából nagyon fontos stratégiai kérdés, hogy a hazánkba érkező illegális migráció tranzitútvonalain fekvő országokkal, így Albániával és Szerbiával is visszafogadási megállapodásokat köthessünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha van kérdés, örömmel állok rendelkezésükre.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Bizottsági előadó? (Kovács Kálmán jelentkezik.) Kovács Kálmán. Köszönöm szépen. Felteszem szavazásra az előterjesztést. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja, hogy Kovács Kálmán legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Szintén egyhangú. Köszönöm szépen. Jó munkát önöknek, viszontlátásra!

A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11821. szám)

Harmadik napirendi pontunk keretében köszöntöm Koncz Józsefet és Poós Miklóst a Közlekedési Minisztériumból. Parancsoljanak!

Koncz József (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

KONCZ JÓZSEF (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A magyar-indiai szociális biztonság egyezmény kapcsán javaslom, vagyis szeretném az önök figyelmébe ajánlani a kihirdetésről szóló törvény tervezetét, amely alapvetően egy olyan szabályozási környezetet kíván teremteni, amely a munkaerőmozgással kapcsolatos szociális biztonsági szabályokat rögzítené. Ezek korszerű biztonsági egyezményes szabályok, és az Európai Unió alapelvein alapulnak, a két ország tekintetében a munkaerőmozgás jogával élő személyek tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági előadót kell állítanunk. (Dr. Gógl Árpád: Gruber Attila!) Gruber Attilát javasolják. (Dr. Gruber Attila: Nekem más szerepem van ma.) Más szerepe van ma. Balla Mihály? (Balla Mihály: Köszönöm szépen a lehetőséget. - Derültség.)

Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja Balla Mihályt, hogy ő legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Jó munkát önöknek, viszontlátásra!

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/11876. szám)

Horvát villamos-távvezeték. Köszöntöm a napirendi ponthoz Rákos Attilát és Poós Miklóst. Parancsoljon!

Rákos Attila (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

RÁKOS ATTILA (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Poós úr betegség miatt nem tud itt lenni. A törvényjavaslat a magyar-horvát államhatárt keresztező távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával és rekonstrukciójával foglalkozó, február 17-én aláírt megállapodás kihirdetését javasolja. A megállapodás célja egyrészt a meglévő vezetékek helyének rögzítése, másrészt az új vezeték építésének a határsávban szükséges munkáihoz a jogi feltételek biztosítása.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez most egy baloldali lehetőség. Kozma alelnök úr? (Dr. Kozma József: Igen.) Öné lesz az utolsó hozzászólás a bizottság részéről. Felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja, hogy Kozma alelnök úr legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Jó munkát önöknek, viszontlátásra!

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az utolsó ülésünk végére értünk. András, a bizottság titkára készített egy kis statisztikát, 121 ülés van ebben a ciklusban a hátunk mögött. Szeretném minden képviselőtársamnak megköszönni a munkáját. Különösen azoknak, akik a legnagyobb mértékben vették ki a részüket a munkából, és itt a jegyzőkönyvbe bemondom, hogy a kormánypárti oldalról Kárpáti Tibor, az ellenzéki oldalról pedig Gógl Árpád volt a legtöbbször jelen. (Taps.) Szeretném megköszönni nekik.

Azt hiszem, hogy itt eléggé komoly politikai vitákat is lefolytattunk ebben a bizottságban, de úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, képviselőtársaim, hogy alapvetően a személyeskedéstől és ügyrendi típusú vitáktól azért sikeresen távol tartottuk magunkat, és azt gondolom, hogy ez egy fontos eredmény. Ha minden bizottság ezt el tudná így mondani magáról, mint ahogy ezt mi el tudjuk mondani, akkor azt gondolom, hogy az egy szép teljesítmény lenne.

Mindannyiuknak, mindannyiótoknak szeretnék személyesen a további politikai pályához, adott esetben további életúthoz személyes sikereket kívánni, és amennyiben úgy adódik, hogy lehetőségünk, lehetőségetek lesz arra, hogy a magyar külpolitikának és a nemzetpolitikának az ügyét abban a szellemben képviseljük, ahogy azt itt, a bizottságban próbáltuk, akkor ezt viszont szeretném kívánni mindenkinek, kérni mindenkitől.

Azt gondolom, hogy erre a négy évre semmiféleképpen nem fogunk úgy visszagondolni, hogy rosszul éreztük volna itt magunkat. Számomra kifejezetten sokszor öröm volt ebben a bizottságban dolgozni, ennek a munkájában részt venni.

Szeretném a jegyzőkönyvvezetőknek is megköszönni a hősies munkát, a motyogás sem zavarta őket, illetőleg a bizottsági főosztálynak is szeretném megköszönni a háttértámogatást, valamint a bizottság titkárságának: Klein Andrásnak, Pénzes Évának, illetőleg Kereszti Gabriellának, akik most a bizottság munkatársai, hogy segítették a munkánkat.

Hárs Gábor képviselő úr!

HÁRS GÁBOR (MSZP): Akkor a reciprocitás érdekében vagy erre tekintettel én se kapcsolom be a mikrofont. Azért bátorkodtam szót kérni, mert így gyorsan körülnéztem, hogy ki az, aki régebben tagja a bizottságnak, vannak ugyan olyanok, de ezen az oldalon azt hiszem, hogy van, aki velem egy időben került a bizottságba, de régebben senki nincs. Úgy is, mint ennek az oldalnak legalábbis a korelnöke, mert János bácsival nem tudok versenyezni, és nem is szándékom egyébként, szeretném megköszönni és talán éppen tőlem a legszebb ez, hogy megköszönöm az elnök úrnak a munkáját, akivel volt szerencsém korábban megismerkedni, mielőtt egyáltalán parlamenti képviselőségre adtam volna a fejem. Nem állítom azt, hogy teljesen harmonikus kapcsolatban voltunk, mégis azt tudom mondani, hogy abban a 8 évben, amit itt együtt töltöttünk, az első években, mint a bizottság egyetlen szocialista alelnöke, aztán pedig mint a bizottság tagja azt mondhatom, hogy ha baráti viszonnyá nem is fejlődött azért ez a kapcsolat, de az egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése irányába egészen biztos. Ez köszönhető elsősorban annak, hogy ebben a bizottságban, nem tudom, más bizottságokban hogyan van, nekem egyben volt még szerencsém részt venni, a nemzetbiztonsági bizottságban, ott biztos, hogy nem volt így, ott az egymás iránti nem túl szívélyes viszony - azt hiszem, nagyon finoman fejeztem ki magam - jellemezte a bizottságot.

Tehát nekem mindig felüdülés volt a nemzetbiztonsági bizottságban azért nem részt venni, mert a külügyi bizottságba jöhettem el.

Szeretném én is megköszönni Klein Andrásnak a munkáját, akivel itt 8 évig gyötörtük egymást, különösen az alelnöki időszakomban ezt szó szerint is kell venni, de azért ezt is túléltük, és azt hiszem, itt a mellettem ülő mindannyiunk nevében mondhatom ugyanezt.

Végül hadd mondjam még azt, hogy a bizottsági munka feltehetően véget ért, bár hivatalosan nem, mert még a nemzetközi helyzet fokozódhat úgy, hogy össze kell jönnünk, remélem, hogy erre nem kerül sor, de a parlamenti külügyi munka korántsem ér véget. Most zajlott le a múlt héten az EBESZ téli közgyűlése, ahol folytatódott többek között a Vollebaek-saga, a Vollebaek-sztori, ahol elég kemény utalást tett a szlovák nyelvtörvényre, voltak ennek különböző fokozatai is, és előttünk van az IPU nyári közgyűlése, amit a kedvünkért egy kicsit előbbre hoztak, hogy beleférjen még a parlamenti ciklusba. Szeretnék mindenkit, legalábbis az IPU elnökség tagjait biztatni arra, hogy kampányra való tekintet nélkül vegyenek részt ezen az eseményen.

Tehát hagyatékként azt mondanám, mert én egészen biztos, hogy nem leszek már a következő parlamentnek a tagja, hogy egy kicsit a külügyi bizottság hozza magát közelebb ezeknek - ezt én szorgalmaztam a ciklusban sokszor, különösen hogy két delegáció vezetője is volt szerencsém lenni - a nemzetközi szervezeteknek a munkájához, mert sokszor akkora űr tátong a bizottsági munka és az egyes delegációk magatartása, álláspontja, ismeretei terén, ami azért egy kompakt parlamentnél nem nagyon képzelhető el. Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor az utolsó ülést berekesztem, és valóban, ahogy ezt Hárs Gábor mondta, az új parlament megalakulásáig még bármi lehet, tehát azért álljunk készen, hogy ha egy rendkívüli ülést kell tartanunk. Jó munkát! Viszontlátásra!

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 50 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva