KHTB-31/2009.
(KHTB-117/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2009. november 30-án, hétfőn, 12 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat: *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről: *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről: *

Hozzászóló: *

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása *

A Magyar Köztársaság kormánya és a Macedón Köztársaság kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Lupócz Róbert főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról *

Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló egyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Dr. Papp Imre szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról *

A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Silek Rita (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról *

Egyebek *


Napirendi javaslat:

 1. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/11299. szám)
  (Általános vita)
 2. Az Európa tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/11300. szám)
  (Általános vita)
 3. A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/11372. szám)
  (Általános vita)
 4. A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/11373. szám)
  (Általános vita)
 5. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Kozma József (MSZP) a bizottság alelnöke
Dr. Gedei József (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Velez Árpád (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Szakács László (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Kőhegyi István (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Velez Árpádnak (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Lupócz Róbert főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium)
Dr. Papp Imre szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Silek Rita (Külügyminisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Külügyi és határon túli magyarok bizottságának ülésén megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a bizottság - mihelyt a helyettesítéseket is tisztázzuk - határozatképes: Balla Mihály Németh Zsoltot, Kárpáti Tibor Hárs Gábort, Velez Árpád Kékesi Tibort, Kránitz László Kőhegyi Istvánt, Potápi Árpád Nagy Gábor Tamást, Kelemen András Gógl Árpádot, Kozma József Szakács Lászlót helyettesíti. Tehát a bizottság határozatképes.

A napirendet minden képviselő megkapta előzetesen. Van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nincsen.

Akkor kérem, hogy szavazzon arról a bizottság, hogy elfogadja-e ezt a napirendet. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Ezek szerint haladunk. Az első napirendi ponthoz köszöntöm Lupócz Róbertet és Mórotzné dr. Cecei Katalint, ha itt van. (Lupócz Róbert: Nincsen.) Nincs. Valamint Csendes Csabát az Önkormányzati Minisztériumból. Előre jelzem képviselőtársaimnak, hogy a napirend parlamenti tárgyalásához majd előadót kell állítanunk.

A Magyar Köztársaság kormánya és a Macedón Köztársaság kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A napirendi pont tehát a Magyar Köztársaság kormánya és a Macedón Köztársaság kormánya közötti, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről. Megkérem vendégeinket, hogy az önök által választott sorrendben vagy beosztás szerint fűzzenek rövid szóbeli kiegészítést a javaslathoz.

Lupócz Róbert főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium) szóbeli kiegészítése

LUPÓCZ RÓBERT főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Lupócz Róbert vagyok, az Önkormányzati Minisztérium jogi főosztályának megbízott főosztályvezető-helyettese. Jó napot kívánok!

Ezt a közelmúltban aláírt szakmai együttműködés kereteit meghatározó egyezményt törvénnyel kell kihirdetni, mivel több törvényhozási tárgykört is érint az egyezmény tartalma. Ezért a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos eljárásról szóló törvény értelmében mindenképpen az aláírt szerződést meg kell az Országgyűlésnek erősítenie, és ezt törvényben szükséges megtenni. Kérem a bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Köszönöm.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennyi volt akkor a szóbeli kiegészítés. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a törvényjavaslathoz. (Nincs jelzés.) Nincsen.

Akkor szavazásra kerül sor. Ki támogatja az általános vitára alkalmasságot? (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag támogatta.

Azt javaslom, hogy Kránitz László képviselő úr legyen a bizottság előadója ebben a kérdésben. Ki támogatja az előadó személyét? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú volt ez is. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy Andor.) Köszönöm szépen.

Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló egyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Áttérünk a második napirendi pontra, ez pedig az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló egyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről. Itt is az általános vitára alkalmasságról van szó. Itt Papp Imrét köszöntöm az IRM-től. Köszönthetek még mást is? (Nincs jelzés.) Nem.

Akkor Papp Imréé a szó. Kérem, hogy rövid szóbeli kiegészítéssel segítse a bizottság munkáját.

Dr. Papp Imre szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. PAPP IMRE szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Európa tanácsi egyezményről van szó, a közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szól az egyezmény. Ezt idén Norvégiában írta alá az Európa Tanács miniszteri bizottságának ülésén az igazságügyi és rendészeti miniszter, Norvégia már ratifikálta az egyezményt.

Az egyezmény az állami működés átláthatóságának demokratikus elve mellett áll ki. Részletszabályokat tartalmaz, amellyel a magyar jogi szabályozás teljes egészében összhangban van, mind az adatvédelmi szabályrendszerünk, mind az elektronikus információszabadságról szóló törvény, ez indokolja azt, hogy Magyarország szeretné ratifikálni magát az egyezményt. Ebben kérjük a szíves támogatásukat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A képviselőtársakat kérdezem, hogy van-e kérdésük a törvényjavaslat előterjesztéséhez. Gedei képviselő úrnak kérdése van.

DR. GEDEI JÓZSEF (MSZP): Egy kérdésem lenne, elnök úr. A meghívóban a második napirendi pontként szerepel ez a napirendi pont. Gondolom, hogy elírás az "i" betű hiánya, mert az előadó Európai Tanácsról beszélt, itt pedig Európa Tanácsról van szó. Nyilván nem ugyanaz a két szervezet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy abszolút jogos kérdés, mert ráadásul, ha így van a parlament előtt, ezzel a címmel, akkor az IRM-ben aztán biztosan pontosan tudják, hogy a parlamenti tárgyalás során valami speciális eljárással lehet már csak kijavítani ezt a dolgot. Tud-e erre most válaszolni? (Dr. Gedei József: És nemcsak nyelvhelyességi hibáról van szó.) Nem, ez egy alapvető kérdés.

DR. PAPP IMRE szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem tudom, hogy mi van a meghívóban, mert azt nem mi írjuk, tehát a törvényjavaslat benyújtott szövegében Európa Tanács van és az Európa Tanács egyezményéről van szó, tehát nálunk nincsen probléma. (Dr. Gedei József: Akkor rosszul hallottam, hogy Európai Tanácsról beszélt. Elnézést.)

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Akkor ez tisztázódott. Tehát ahogy a meghívóban is szerepel, Európa tanácsi egyezményről van szó, és akkor nincs félreértés a két szervezet, illetve testület között. Akkor nincs mit tisztázni tovább.

Kérdése van-e még valakinek? (Nincs jelzés.) Nincs. Hozzászólás? (Nincs jelzés.) Az sincsen. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Az általános vitára alkalmasságot ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen előadónknak a közreműködést. A tárgyaláshoz, a mai parlamenti vitához előadót kell állítani. Javaslom Potápi Árpád képviselő urat. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

A gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A harmadik napirendi pontunk a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről. Köszönöm Silek Ritát a Külügyminisztériumból. Nagyon örülünk, hogy itt van, és egyben arra kérem, hogy rövid szóbeli kiegészítéssel éljen. Öné a szó!

A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött fakultatív jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Silek Rita (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

SILEK RITA (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Ha megengedik, akkor én a 3-as és a 4-es pontot összevonnám, mert a 4-es, a következő jegyzőkönyv szintén ehhez a témához kapcsolódik, és szorosan összefügg a kettő.

ELNÖK: Igen, erre mód van, a szavazást majd külön fogjuk csinálni. Köszönöm szépen.

SILEK RITA (Külügyminisztérium): Természetesen. Mindkét jegyzőkönyv az 1989-es gyermek jogairól szóló igen fontos egyezményhez kapcsolódik, amely a világon az egyik legelfogadottabb és legszélesebb körben ratifikált nemzetközi egyezmény, mely a gyermekek jogaival kapcsolatban állít fel nemzetközileg elfogadott standardokat. A két jegyzőkönyvet 11 évvel később, 2000-ben fogadta el az ENSZ közgyűlése, melyeknek célja, hogy az elmúlt évtizedek számos negatív nemzetközi jelenségére, úgy, mint a gyerekkatonákra, illetve a világszerte elterjedt gyermekkereskedelemre, gyermekprostitúcióra és gyermekpornográfiára adjanak megfelelő választ. 2000-ben fogadta el az ENSZ - ahogy már mondtam -, 2002-ben került sor a magyar aláírásra, és mivel mindkét jegyzőkönyv a gyermek jogairól szóló egyezményhez hasonlóan alapvető emberi jogokat, a gyermekek alapvető jogait és védelmét érinti, ezért mindkettőnek törvénnyel szükséges a kihirdetése, illetőleg megerősítése. Köszönöm. Röviden ennyi.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen az előadónak a kiegészítést. Van-e valamelyik törvényjavaslathoz, tehát a 3-as és a 4-es napirendi pontot együtt tárgyaljuk, vagyis a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról, stb. szóló törvényjavaslat vitája is most van. Kérdése van-e valakinek bármelyikhez? (Nincs jelzés.) Nincsen. Hozzászólásra, képviselőtársaim, jelentkezik-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem jelentkezik senki sem.

A vitát mind a két törvényjavaslat dolgában lezárom. Először a 3. napirendi pontban szereplő, tehát a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról stb. törvényjavaslatról szavazunk. Ennek az általános vitára alkalmasságát ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Nem kell előadót állítani. Ezzel együtt kíván-e valaki a bizottság nevében a parlamenti vitában előadni? (Nincs jelzés.) Nem.

A negyedik napirendi pont pedig a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról stb. című törvényjavaslat. Ki támogatja az általános vitára alkalmasságát? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.

A napirendi ponthoz lehet előadót állítani, de nem kötelező. Kíván-e valaki előadni a külügyi bizottság nevében? (Nincs jelzés.) Nem. Akkor a negyedik napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm szépen a közreműködését, további jó munkát kívánok önöknek!

Egyebek

Az ötödik napirendi pont az egyebek. Van-e bejelentésünk? Egyelőre nem tudjuk, hogy lesz-e olyan kötelezettségünk, ami miatt a közeli jövőben bizottsági ülést kell összehívni. A bizottság titkára azt mondja, hogy valószínűleg igen, de a valószínűséget nem jelölte meg, hogy ez 0-1 között mekkora törtszám, de ezt majd tapasztalni fogjuk. (Közbeszólás: 50-50 százalék!) De ebbe ne mélyedjünk bele, hogy ez 50 százalék-e, vagy igen, vagy nem.

További egyebe lenne-e valakinek? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek köszönöm szépen a közreműködést.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 15 perc)

 

Dr. Kozma József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva