KHTB-14/2009.
(KHTB-101/2006-2010.)

J e g y z ő k ö n y v*

az Országgyűlés a Külügyi és határon túli magyarok bizottsága
2009. június 15-én, hétfőn 11.32 órakor
az Országház főemelet 55. számú termében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Elnöki megnyitó *

A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló (J/9872. szám) (Általános vita) *

Józsa Péter szóbeli kiegészítése *

Hozzászólások *

Határozathozatal *

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/9900. szám) (Általános vita) *

Kiss Attila szóbeli kiegészítője *

Határozathozatal *

Egyebek *

Napirendi javaslat

1. a) A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló (J/9872. szám) (Általános vita)

b) A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/9936. szám) (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Általános vita)

2. A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/9900. szám) (Általános vita)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Nagy Andor (KDNP) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Hárs Gábor (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Nagy Gábor (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Varga László (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Szakács László (MSZP) Kozma Józsefnek (MSZP)
Velez Árpád (Fidesz) Kőhegyi Istvánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Józsa Péter szakállamtitkár (Honvédelmi Minisztérium)

Mikita János vezérkari főnökhelyettes (Honvédelmi Minisztérium)

Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)

Kiss Attila (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11.32 óra)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Bejelentem a helyettesítéseket. Németh Zsolt Nagy Andort, Kárpáti Tibor Hárs Gábort, Balla Mihály Gruber Attilát, Kelemen András Potápi Árpádot, Gógl Árpád Nagy Gábort, Kránitz László Varga Lászlót, Kozma József Szakácsa Lászlót, Kőhegyi István Velez Árpádot helyettesíti.

Megállapítom a határozatképességünket. A napirendet megküldtem. Van-e a napirendhez kiegészítés? Amennyiben nincsen, feltenném szavazásra. (Nincs jelentkező.). Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló (J/9872. szám) (Általános vita)

Első két napirendi pontunkhoz köszöntöm Józsa Péter szakállamtitkár urat, Mikita József vezérkarifőnök-helyettest, Dankó István főosztályvezetőt a Honvédelmi Minisztériumból. Külön kell a két napirendi pontról szavaznunk, és egy előadót állítanunk is kell. Önöké a szó, parancsoljanak!

Józsa Péter szóbeli kiegészítése

JÓZSA PÉTER szakállamtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak nagyon rövid kiegészítést tennék a beszámolóhoz. Ennek kettős célja van. Az egyik, hogy általános képet adjon a nemzetközi biztonsági közreműködő erők, az ISEF keretében Magyarország szerepvállalásáról. Ezt egy csokorba foglalja a beszámoló, ezekről egyenként és külön-külön már többször tájékoztattuk a tisztelt bizottságot.

A jelen beszámolónak hangsúlyosabb része, hogy 2009. augusztus 20-án választások lesznek Afganisztánban, és a NATO úgy döntött, hogy szeretné elősegíteni ezeknek a biztonságos lebonyolítását, hisz' minden NATO-törekvésnek az a célja Afganisztánban, hogy a polgári erőket, a polgári kormányzatot, illetve a központi hatalmat erősítse. Ennek keretében mintegy nyolc lövészzászlónyi erőt tart szükségesnek a NATO a biztonságos választás lebonyolítása érdekében. Magyarország ezen belül úgy döntött, hogy egy 40 fős szakasz kiküldésével járulnánk hozzá ehhez a tevékenységhez. Ennek a maximális időtartama hat hónap lenne. Köszönöm szépen. Ennyivel szeretném szóban kiegészíteni a beszámolót.

Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány kérdést engedjenek meg. PRT-mandátum-meghosszabbítás. A csapaterősítés, amit most a korábbiakban említett, milyen szervezeti egységhez kapcsolódna? Fogalmazódtak-e meg amerikai elvárások a csapaterősítéssel kapcsolatban az új amerikai adminisztrációnak a felállását követően? Az úgynevezett "omlet" (OMLT) telepítése tudomásunk szerint továbbra is tervbe van véve. Ezt a felajánlást 2008 februárjában tettük Vilniusban a NATO védelmi minisztereinek a találkozóján. Él-e még ez a felajánlásunk? Végül Vilniusban tettünk egy másikat is a különleges műveleti csoportra vonatkozóan. Ennek a kiküldetését milyen ütemezésben tervezik?

JÓZSA PÉTER szakállamtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm elnök úr. Az első kérdésre Dankó főosztályvezető úr válaszol.

ELNÖK: Mielőtt válaszolnak, hadd kérdezzem meg a képviselőket, hogy van-e kérdésük. Kelemen képviselő úr!

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Azzal kapcsolatosan volna kérdésem, miszerint az utóbbi időben eléggé romló helyzetről számolnak be a jelentések Afganisztánból. Érdeklődnék, hogy ez speciálisan azon a területen, ahol a magyarok végzik a tevékenységüket, hogyan változott az utóbbi időben. És hogy tervezi-e a PRT október 1-jén lejáró mandátumának a meghosszabbítását a magyar kormány?

ELNÖK: Gógl képviselő úr!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Bocsánat, itt indokként azt hallottuk, hogy választások lesznek, a választások biztonsága érdekében katonai segítségnyújtásra kerül sor, és kimegy egy szakasznyi magyar katona. Magam laikus ember vagyok, katona voltam és emlékszem, hogy körülbelül egy szakasz mire képes. Afganisztán nagyságát, földrajzi helyzetét, a politikai tagoltságát vizsgálva van ennek értelme? (Dr. Horváth János: Ez szimbolikus felajánlás.)

ELNÖK: (Derültség.) Amennyiben további kérdés nincs, megadnám a szót vendégeinknek. Parancsoljanak!

JÓZSA PÉTER szakállamtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen. Elsőnek megkérem a főosztályvezető urat.

DANKÓ ISTVÁN (Honvédelmi Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! PRT-mandátumhosszabbítás tárgyában folyik kormánydöntés-előkészítés. Azt, hogy határozott vagy határozatlan időre történik majd a PRT mandátumának meghosszabbítása, tekintettel arra, hogy ez a legjelentősebb feladatvállalásunk most Afganisztánban és gyakorlatilag a Magyar Honvédség békeműveleti tevékenységének is most talán ez a legnagyobb volumenű vállalkozása, azt, hogy most ez határozott vagy határozatlan időre történik-e meg, a kormány fogja eldönteni, ez folyamatban van. Természetesen erről a konkrét döntésről haladéktalan tájékoztatót és beszámolót nyújtunk be a Külügyi bizottság részére.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

MIKITA JÁNOS (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen elnök úr. Először is elnézést kérek, Jánosnak hívnak, a keresztnevem János, nem József. Csak a jegyzőkönyv kedvéért.

ELNÖK: Elnézést, a Külügyi bizottság titkárának ezt fel fogom róni. (Derültség.)

MIKITA JÁNOS (Honvédelmi Minisztérium): Nem, köszönöm szépen. Csak a pontosítás miatt.

Az előzőhöz annyi kiegészítést szeretnék kérni, hogy a katonai vonatkozásban a PRT 7-es váltás felkészítése már megkezdődött, tehát készen állnak a feladat megkezdésére, tehát katonai vonatkozásban nincs akadálya a következő feladat-végrehajtásnak.

Magáról a szerepkörről és hogy milyen elvárások fogalmazódtak meg: természetesen ez összhangban volt azzal, amit a NATO-n belül kidolgoztak mint műveleti utasítást, egy kicsit megelőlegezve a korábbi kérdéseket is, körülbelül nyolc zászlóalj nagyságú erőről van szó és a különböző körzetek vonatkozásában fogalmaztak meg egy-egy szakasz erejű képességet. Tehát ez csak egyik része annak a teljes NATO-képességnek, amelyet a választások időszakában megfogalmaztak. Tehát mi, amikor a katonai követelményeket összeállítottuk, akkor teljes mértékben összhangban a NATO ide vonatkozó dokumentumait vettük alapul.

Természetes, hogy az Obama-adminisztrációnak a választásokkal kapcsolatos megfogalmazásait mi is ismerjük, azonban konkrétan a katonai feladatok vonatkozásában, tehát minden esetben a NATO ide vonatkozó dokumentumait, követelményeit és a NATO által meghatározott feladatokat vettük figyelembe. Tehát az a vállalás, amit mi tettünk, ezekkel a dokumentumokkal - és elsősorban, szeretném megismételni, hogy a NATO műveleti utasításával - teljes mértékben összhangban van.

Az OMLT 1-es váltásunk jelenleg a feladatát végzi, ennek a meghosszabbítását is tervezzük. Tehát ennek az eljárása is jelenleg folyamatban van. Tehát jelenleg egyetlen egy OMLT-vel vagyunk kint Afganisztánban, a második OMLT, amiről szó volt és elnök úr is említette, nem korábban, mint 2010 harmadik negyedévétől várható.

A különleges műveleti csoportunk szintén a korábban már tett tájékoztató alapján a szolgálatát megkezdte. Az első váltás a feladatát befejezte, jelenleg Afganisztánban most folyik a különleges műveleti csoport második váltása által a feladatok átvétele az első váltástól. Tehát ezt a feladatot az első váltás eredményesen teljesítette kint.

A PRT. Az északi területen vagyunk, az északi regionális parancsnokság területén, a biztonsági helyzet továbbra is feszült és az északi tartományokban is történtek olyan események, amelyek azt mutatják természetesen, hogy a biztonsági helyzetnek adott esetben a választások időszakában is a romlására számítani kell. Tehát ennek megfelelően ezek figyelembevételével kell a feladatainkat tervezni és végrehajtani. Ez a szakasz közvetlenül, tehát az ISEF alárendeltségébe kerül, de a műveleti vezetés átadásra kerül az északi regionális parancsnokságnak, a német parancsnokságnak,m és a közvetlen vezetését pedig a magyar PRT-parancsnok fogja ellátni.

Tehát közvetlenül a magyar PRT-parancsnok alárendeltségében fogja természetesen a választásokkal összefüggő feladatokat ez a szakasz megoldani. Természetesen, mivel említettem már, hogy itt egy nagyobb erőről van szó és annak csak egy kis részét biztosítjuk mi, így ennek a szakaszfelajánlásnak is értelme van. Az északi regionális parancsnoksággal egyeztetünk és azzal összhangban fogjuk ott a feladatainkat megoldani. Köszönöm szépen elnök úr.

Határozathozatal

ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük Mikita úrnak. Ha nincs több kérdés, felteszem szavazásra az 1/A napirendi pontunkat. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. Az 1/B-t? (Szavazás.) Ez is egyhangú igen. Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek a jelenlétet.

A napirendi ponthoz előadót kell állítanunk. Ki vállalja ezt? Kárpáti képviselő úr. Ki támogatja, hogy Kárpáti képviselő úr legyen az előadónk? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok önöknek. Viszontlátásra!

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/9900. szám) (Általános vita)

A harmadik napirendi pontunk előadója Kiss Attila KHVM, polgári repülés kihirdetése. Rövid kiegészítést szeretnénk pusztán kérni. Parancsoljon, öné a szó.

Kiss Attila szóbeli kiegészítője

KISS ATTILA (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr Tisztelt Bizottság!

A chicagói egyezmény mintegy hétezer oldal terjedelmű függelékeit a 2007. évi XLVI. törvény hirdette ki hazánkban. Ezek a polgári repülést szabályozó ajánlásokat tartalmaznak, úgy mint személyi alkalmasság, repülési szabályok, légijármű-üzemeltetés, légijármű-alkalmazás, légiforgalmi-távközlés, stb.

Jelen törvényjavaslat az egyezmény függelékeinek azon módosításainak kihirdetéséről rendelkezik, amelyek a 2007. évi hazai kihirdetés óta változtak. A módosítások az egyezmény 18 függelékéből 12-t érintenek. Terjedelmük mintegy 2600 oldal. A függelékek módosításainak kihirdetése a nemzetközi polgári repülés biztonságához, a folyamatos fejlődéshez járul hozzá. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat tervezetét támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja az előterjesztést? (Kovács Kálmán jelentkezik.) Már szavazunk, elnézést. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Elnök Úr! Bocsánat, csak a szokásos kérdésem, amit minden nemzetközi egyezménynél, ami a Gazdasági vagy más bizottság kompetenciájába is tartozó kérdés meg szoktam kérdezni. Hiszen a nemzetközi polgári repülésről szóló nemzetközi egyezmény bizony szabályoz olyan munkajogi és repüléstechnikai kérdéseket, amelyek adott esetben a közlekedési vagy a gazdasági folyamatokra vannak hatással, ezért kérdezem csak tisztelettel, hogy a Gazdasági bizottság is tárgyalja-e ugyanezt.

ELNÖK: Tud-e ön erről nekünk tájékoztatást adni?

KISS ATTILA (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium): Én úgy tudom, hogy nem. Nincs a napirendjén.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A titkár úr közlése szerint ezt minden bizottság elnökének kell kérnie, ha egy bizonyos kérdést napirendre akar venni. Hozzánk a nemzetközi szerződések természetszerűleg bejönnek, de ha kéri a bizottsági elnök, akkor ott is mód van a tárgyalására. Nincs tudomásunk róla, hogy erre sor került volna, ha jól értem ezek szerint. Kelemen András képviselő úr!

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Elnök Úr! Volna egy áthidaló megoldás. Ha megkérnénk a bizottság nevében, hogy Kovács képviselőtársunk adja elő a bizottság álláspontját, akkor ki tudná ezt is fejteni. Más megoldás nincsen, hiszen mi nem tudunk egy másik bizottságot rávenni, a figyelmet tudjuk felhívni rá.

ELNÖK: Szerintem kérdezzük meg a képviselő urat, hogy kívánja-e ezt. Ugyanis a konkrét kérdésben nem kell előadót állítanunk. De ha akarunk, állíthatunk. Akarunk?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Nem, de azért szerintem célszerű lenne a bizottsági elnököknek ezt az egyeztetést egyszer már lefolytatni. Vagy egy házbizottsági ülésen ezt lefolytatni. Ez a kérdés mindig napirendre kerül, és lehet, hogy ennek van komoly konzekvenciája. Nyilvánvalóan - szerintem - ismeri az adott szakterület ezt a kérdést, de ez nem mindig van így. Ez azért lehet így, mert ezt én is ismerem már pár éve, feltételezem, hogy a szakterület is. De azért sokszor van úgy, hogy nemzetközi jogi egyezmény úgy jön be hozzánk, hogy csak mi kapjuk. Ez egy elvi kérdés lehetne, ezt már egyszer tárgyaltuk itt a bizottságban, hogy ami más szakterületet érint, ott a szakterületi bizottság szintén hallgassa meg az adott tárcát.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor az elnök asszonynak írunk egy ilyen levelet, titkár úr (Klein András felé fordulva.), hogy ezzel a kezdeményezéssel élne a Külügyi bizottság. Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvéleménye? (Nincs jelentkező.) Akkor kérem (A bizottság titkára felé), hogy ezt a levelet az elnök asszonynak fogalmazzuk meg. Ezt a napirendi pontot ezzel lezárjuk.

Egyebek

Holnap két ülésünk lesz, tisztelt bizottság. Délelőtt 10-től Balázs Péter külügyminisztert fogjuk meghallgatni, 14 órától pedig kárpátaljai vendégeink jönnek és a magyar-ukrán kérdésnek az egyik legneuralgikusabb pontja, a kárpátaljai oktatás kérdései kerülnek napirendre.

Nagyon szeretném kérni a bizottság tagjait - idáig ezt mindig elkerültem, hogy egy nap két bizottsági ülést kelljen tartunk, de a külügyminiszter úr kérésének tettünk eleget most ebben az esetben, bizonyára tudják, hogy a múlt héten lett volna a meghallgatás, de az amerikai külügyminiszterrel való találkozója miatt kellett egy héttel ezt módosítani, és szeretném kérni a bizottság tagjait -, hogy noha nem fogunk szavazni, de vegyenek részt a bizottsági tagjai mindkét ülésen, mert fontos téma és azt gondolom, hogy lesz médiaérdeklődés is mindkét téma esetében. Amennyiben nincs egyéb, az ülést berekesztem. Jó munkát, viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

 

Németh Zsolt

 

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia