KHTB-11/2007.
(KHTB-98/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2009. április 21-én, kedden, 12 óra 18 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Helyettesítési megbízást adott*

Hozzászóló*

A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/9402. szám) (Általános vita)*

Simonné dr. Berta Krisztina szóbeli kiegészítése*

Szavazás*

Egyebek*


Napirendi javaslat

  1. A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/9402. szám)
    (Általános vita)
  2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gedei József (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Velez Árpád (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Potápi Árpád (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Hárs Gábor (MSZP) dr. Gedei Józsefnek (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Simonné dr. Berta Krisztina főosztályvezető (Külügyminisztérium)


(A bizottság 10 óra 08 perctől 12 óra 18 percig zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv készült.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 12 óra 18 perc.)

A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/9402. szám) (Általános vita)

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elrendelem a nyílt ülést. Megkérem főosztályvezető asszonyt, hogy röviden mondjon nekünk valamit a magyar-román konzuli egyezmény módosításáról.

Parancsoljon!

Simonné dr. Berta Krisztina szóbeli kiegészítése

SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA (Külügyminisztérium): Elnök Úr! Ebben az előterjesztésben tulajdonképpen két tvr.-módosítást szeretnénk, annak az egyik része vonatkozik Romániára. Romániában ugyan van több hivatalos missziónk, és működik két tb. konzulunk, mégis az a magyar kormány meglátása, hogy egy temesvári tb. konzul a gazdasági kapcsolatokat jelentősen elősegítené.

2007 tavaszán kértük a román hatóságtól az előzetes beleegyezést. A román választ tavaly szeptemberben kaptuk, miszerint ők szükségét látnák, a közöttünk nagyon régen, 1973 óta meglévő konzuli kapcsolatokról szóló egyezmény egy kis mérvű módosításának, ami kifejezetten, explicite kifejezi, hogy tiszteletbeli konzult lehet egymáshoz küldeni, és az milyen állampolgár lehet.

Ezek a szabályok a bécsi konzuli kapcsolatokról szóló egyezményben benne vannak, tehát tulajdonképpen nekünk nincs rá szükségünk, de ha a partnernek szüksége van rá, miért ne? Végső soron két passzust két helyen beemelnénk a meglevő, hatályos, 30 éve működő egyezményünkbe. Ez lenne az egyik módosítás.

Úgy döntött az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, hogy a másikra is szükség volna. Nevezetesen: pillanatnyilag egy 1995. évi külügyminiszteri rendelet szabályozza a tiszteletbeli konzulok - nyilvánvalóan nem a jogállását, mert azt megteszi a bécsi egyezmény - feladatellátására vonatkozó szabályokat. Amikor ez született, időben eltelt majd 15 év, másrészt 215 főre emelkedett a tiszteletbeli konzulok száma; a lényeg az, hogy ezt módosítani kellene.

Viszont az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium azt mondja, hogy erre felhatalmazás kell, mert ami a jelenlegi, a bécsi konzuli egyezményt kihirdető régi Tvr-ben van, nem tűnik elég felhatalmazásnak arra, hogy a külügyminiszter módosíts a tiszteletbeli konzulokra vonatkozó részletes szabályokat. Erre a felhatalmazásra vonatkozó mondat volna az előterjesztésünkben. Köszönöm figyelmüket.

Szavazás

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen a főosztályvezető asszonynak. Fölteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen, hogy itt volt közöttünk és segített egy nehéz probléma megválaszolásában is.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Egyebek következnek. Következő keddi ülésünk május 19. Balázs Péter tájékoztat a Külügyminisztérium költségvetéséről, gazdálkodásáról, valamint május 26-án a határon túli európai parlamenti képviselők, valamint az EP kisebbségi intergroup magyar társelnökeit hívtuk meg nemzeti érdekérvényesítés címmel 26-án 10 órára. Tehát 19-e Balázs Péter, 26-a EP-képviselők. Amennyiben nincs több egyéb, az ülést berekesztem. Jó munkát, viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 per)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta