KHTB-6/2009.
(KHTB-93/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2009. március 23-án, hétfőn, 12 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat: *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről: *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről: *

Hozzászóló: *

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása *

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról szóló H/9115. számú határozati javaslat *

Kanyár Gyöngyi (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal *

A központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló T/9172. számú törvényjavaslat *

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal *

Egyebek *


Napirendi javaslat:

  1. A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról szóló határozati javaslat (H/9115. szám)
    (Kocsi László (MSZP), Domokos László (Fidesz), Kovács Kálmán (SZDSZ), dr. Simicskó István (KDNP) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa)
    (Általános vita)
  2. A központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9172. szám)
    (Általános vita)
  3. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz) a bizottság elnöke

Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Dr. Szakács László (MSZP)

Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpádnak (Fidesz)

Dr. Gedei József (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) Kovács Kálmánnak (SZDSZ)
Kárpáti Tibor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Németh Zsoltnak (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Kanyár Gyöngyi (Külügyminisztérium)

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 14 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. Tisztelt Bizottság! Elmondanám a helyettesítéseket: jómagam helyettesítem Mesterházy Attilát, Szakács László Varga Lászlót, Kránitz László Gedei Józsefet, Kovács Kálmán Hárs Gábort, Potápi Árpád Németh Zsolt képviselő urat, Kozma József Kárpáti Tibort. (Megérkezik az ülésre dr. Kékesi Tibor.)

A napirendi pontjaink ismertek a bizottság tagjai előtt. Van-e bárkinek bármilyen megjegyzése a napirenddel kapcsolatosan, javaslata a továbbiakban? (Nincs jelzés.) Aki elfogadja a napirendünket, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú.

A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról szóló H/9115. számú határozati javaslat

Első napirendünk a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról szóló határozati javaslat, Kocsi László, Domokos László, Kovács Kálmán, dr. Simicskó István és Herényi Károly képviselők önálló indítványa, az általános vitára való bocsátása. A Külügyminisztériumból kérem Kanyár Gyöngyit, ha jól mondom a nevét, kérem, foglalja el a helyét. Azt gondolom, hogy egy igen jelentős esemény, amelynek készülünk itt a megemlékezésére és parlamenti szinten is.

Kérem, hogy tegye meg a bevezetőjét.

Kanyár Gyöngyi (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

KANYÁR GYÖNGYI (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelettel üdvözlök mindenkit. A kormány nevében elmondhatom, hogy örömmel támogatjuk a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulójával kapcsolatos határozati javaslatot. Mint ahogy mindannyian tudjuk, Japán kiemelten fontos partnerünk Ázsiában mind politikai, mind gazdasági szempontból. Arra törekszünk, hogy a kettős diplomáciai évforduló adta lehetőséggel élve, a kétoldalú kapcsolatok minden területén erősítsük az együttműködést.

Mindkét országban a parlamenti, kormányzati, civil és gazdasági szféra összefogva, közösen készül egy programsorozattal. A jubileumi év jelentőségét hivatottak emelni a tervezett magas szintű látogatások, májusban Magyarországra látogat a császár másodszülött fia, Akisino herceg és felesége, év végén, decemberben pedig köztársasági elnök úr tesz hivatalos látogatást Japánban.

A parlamenti kapcsolatok különösen erősek a két ország között, hiszen Kono Johei, japán alsóházi elnök évek, évtizedek óta a Japán-Magyar Baráti Társaság elnöke és a magyar ügyek lelkes támogatója.

Megjegyzésként hozzátenném, hogy a japán fél számára is üzenetértéke van annak, hogy a parlamenti pártok egységesen támogatták ezt a kezdeményezést. Köszönöm a szót. (Megérkezik az ülésre dr. Nagy Gábor Tamás.)

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kíván-e valaki kérdezni avagy hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor nyilvánvalóan önt se kérem, hogy reagáljon.

Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú.

Parancsoljon, Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Elnézést, csak előtte egy másodpercre: azért azt általánosan szeretném elmondani, hogy a mi frakciónk általában nem szokta szeretni a parlamenti határozati javaslatokat különböző témákban. (Kovács Kálmán a továbbiakban kérésére jegyzőkönyvön kívül szól.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért mi örülünk annak, hogy a képviselő úr személyében mégis fontosnak tartotta. Azt hiszem, hogy a magyar-japán kapcsolatok kitűnnek általában, bár valóban minden kétoldalú kapcsolatunk fontos.

Aki az általános vitára való alkalmasságát támogatja az előterjesztésnek, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Előadót is kell állítanunk. Van-e, aki úgy érzi, hogy előadó szeretne lenni? (Dr. Gógl Árpád jelentkezik.) Gógl Árpád képviselő úr. Aki támogatja, hogy a bizottság véleményét képviselő úr mondja el, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ez a mai napon van, így tessék készülni.

A központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló T/9172. számú törvényjavaslat

A második napirendünk: a központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A Pénzügyminisztérium részéről köszöntöm Tolnainé dr. Tóth Veronikát. Tessék parancsolni, kérem, tegye meg a bevezető megjegyzéseit.

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

TOLNAINÉ DR. TÓTH VERONIKA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Ez egy olyan sajátos vámszakmai megállapodás, ami nemzetközi szerződési kereteket ölt. Nagyon furcsa, mert csak a tagállamok írják alá, ennélfogva a közvetlen hatályú vámjogban egy igen érdekes jelenség, hogy még nemzetközi szerződés is kapcsolódik hozzá. Arról van szó, hogy a közösségi vámjogban a modernizált vámkódex megteremt egy új lehetőséget, ez a központi vámkezelés, ami arról fog szólni, hogy több tagállamra kiterjedően, egységes engedélyben teszik azt lehetővé, hogy a gazdálkodók minden alkalommal a székhelyük szerinti hatóságnál, a tagállam hatóságánál kérjenek vámkezelést, attól függetlenül, hogy az áru egyébként hol lép a Közösség területére.

Miután itt két tagállam vámhatósága együttműködik egymással a munkában, ezért a nemzeti bevételt, ami egy-egy vámkezelés után 25 százaléka Magyarországon marad, meg kell osztani, és tekintettel arra, hogy ez a megosztás költségvetési bevételt érint, ezért törvényi szinten kell majd erről rendelkeznünk.

Ezt a megállapodást március 10-én, az ECOFIN-ülésen aláírták a tagállamok pénzügyminiszterei, és lényegében ez az utolsó állomás, hogy törvényi szinten ki is hirdessük ezt a nemzetközi szerződést. A kormány ennek megfelelően támogatja az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen véleménye? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.

Határozathozatal

Felteszem szavazásra. Aki tehát az általános vitára való alkalmasságát támogatja az előterjesztésnek, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú.

Nagyon szépen köszönjük önnek, további szép napot, jó munkát kívánunk!

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Ezzel napirendjeinket megbeszéltük. Az egyebek között a következőről szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni. Holnap 10 órakor - mint ismeretes - az új amerikai külpolitikáról hallunk előadást, illetve kerül sor eszmecserére. Ennek a helyszíne a II. kerület, Árvácska utca 12. Aki busszal kíván jönni, 9.15 órakor a XVII. kaputól induló busszal ezt megteheti. (Megérkezik az ülésre Németh Zsolt.) Előzetes tervek alapján 12 óra körül visszaindulást tervezünk.

Szintén szeretném jelezni, hogy 31-én van a következő ülésünk, 10 órától, ez várhatóan egy hosszú, maratoni ülés lesz, a francia és a német nagykövet ad tájékoztatót a NATO-csúcsról, ezt követően házelnök asszonyt, Szili Katalint hallgatja meg a bizottság a szlovák-magyar parlamenti megbeszélésekről, végezetül nagykövetjelölteket is meghallgatunk. Tehát eszerint kérem, hogy készüljenek. (Németh Zsolt: Délutánig tervezzük.) Délutánig tervezzük, elnök úr megérkezett.

Van-e bárkinek egyéb megjegyzése, kérdése, egyéb bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 26 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva