KHTB-2/2009.
(KHTB-89/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2009. február 16-án, hétfőn, 12 óra 02 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló *

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat *

Mikita János (MH) szóbeli kiegészítése *

Hozzászólások, kérdések *

Válaszadás *

Szavazás a beszámolóról *

Szavazás a honvédelmi és rendészeti bizottság határozati javaslatáról *

A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Dr. Koncz József (EüM) szóbeli kiegészítése *

Szavazás a törvényjavaslatról *

A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Bujdosó Lajos (KHEM) szóbeli kiegészítése *

Szavazás a törvényjavaslatról *

Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Höltzl Lipót (IRM) szóbeli kiegészítése *

Hozzászólások, kérdések *

Válaszadás *

Szavazás a módosító javaslatról *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/8553. szám)

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/... szám)

(A honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)

2. A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/8382. szám)

(Általános vita)

3. A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/8581. szám)

(Általános vita)

4. Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6855. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (Fidesz)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Gedei József (MSZ) Dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) megérkezéséig dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) megérkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Mikita János, a vezérkari főnök helyettese, Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar
Dr. Koncz József főosztályvezető, Egészségügyi Minisztérium
Bujdosó Lajos Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Höltzl Lipót Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Megjelentek

József Péter szakállamtitkár, Honvédelmi Minisztérium
Dankó István főosztályvezető, Honvédelmi Minisztérium
Orbán Zsolt Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szeretném köszönteni a bizottság minden tagját a tavaszi ülésszak első ülésén. Nem először találkozunk az idén, ezért boldog új esztendőt már nem kívánnék, viszont jó munkát kívánok minden képviselőtársamnak és vendégünknek.

Bejelentem a helyettesítéseket: Kozma József Gedei Józsefet, Kékesi Tibor Mesterházy Attilát, Németh Zsolt Gógl Árpádot, Gruber Attila Kelemen Andrást helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.

A napirend elfogadása

A napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat

Az első napirendi pontunkhoz köszöntöm József Péter szakállamtitkár urat, Mikita János vezérkari főnök helyettes urat, Dankó István főosztályvezető urat a Honvédelmi Minisztériumból. Szeretném jelezni, hogy külön-külön szavazunk a jelentésről, valamint a honvédelmi bizottság határozati javaslatáról, és a bizottságnak előadót kell állítania.

Ezzel meg is adnám a szót a vendégeinknek, elsőként vezérkari főnök helyettes úrnak.

Mikita János (MH) szóbeli kiegészítése

MIKITA JÁNOS (Magyar Honvédség): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az afganisztáni szerepvállalásunk bővítésének tervével, és a NATO katonaiképesség-igényével összhangban született meg a 2186/2008. számú kormányhatározat. Ez két csoport kiküldését tartalmazza, az egyik egy 16 fős különleges műveleti csoport, a másik pedig egy maximum 28 fős műveleti tanácsadó és összekötő csoport, amely 2009. augusztus 31-éig fogja a szolgálatát teljesíteni.

A két csoport kiküldése összhangban van a vonatkozó terveinkkel, a honvédelmi és rendészeti bizottság 11-én tárgyalta. Amennyiben kérdés van, természetesen állok rendelkezésre.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakállamtitkár úr?

JÓZSEF PÉTER (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen, nem kérek szót.

ELNÖK: Várja a kérdéseket, rendben.

A biztonsági helyzettel kapcsolatban halljuk, hogy folyamatosan gondok vannak Afganisztánban, és erre az új amerikai adminisztráció is - úgy tűnik - nagyon nagy hangsúlyt kíván fektetni. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen többletintézkedéseket terveznek, különös tekintettel a magyar kontingens védelmére, amennyiben megfelel a helyzetértékelés az önök helyzetértékelésének is.

Ezen túlmenően pedig egy esetleges többletintézkedés-sorozat költségvetési forrásai megvannak-e? Ez lenne a másik kérdésem, amit szeretnék a magam részéről megfogalmazni.

Átadnám a szót alelnök úrnak.

Hozzászólások, kérdések

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdésem van: a műveleti tanácsadó és összekötő csoport nevű feladat, amelyben részt veszünk - egyelőre az első felében 14 fővel, ez szerepel -, és az együttműködő partner, ha jól látom, az USA Ohio állam Nemzeti Gárda kijelölt állománya. Van-e ennek valami hagyománya? Ez a kérdésem, illetve a magyar honvédelmi szervezetnek természetesen az USA védelmi szervezetével van kapcsolata, és nincs pontos információm arról, hogy ez milyen jellegű szervezet, és az USA erőivel hogyan fognak ők együttműködni.

Ha erről kapnék tájékoztatást, azt megköszönném, köszönöm szépen.

ELNÖK: Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kérdésem a perspektívának egy szélesebb területével függ össze. Nevezetesen, emlékezve arra, hogy az Afganisztánban való részvételünk - és mindenkinek a részvétele - végül is valami olyan céllal történik, hogy az az ország majd stabilizálódik, és a stabilizálódás rázós, rögös út. Sokan kritizálják, sokan kívánják, mi aktívan részese vagyunk. Egy példa került elő, amit merészen összehasonlítanék ezzel. A köztudatban van, hogy a közelmúltban egy másik ország, Irak keresztülment ilyen stabilizációs önvizsgálaton - diplomatikusan fejezem ki magamat, Irak elmúlt tíz esztendeje -, és a közelmúltban a stabilizálódási vizsga igen nevezetes eredménnyel járt. Választások voltak, ami a népképviselet, a stabilizáció kinyilatkoztatása, és még a kritikusok sem kritizálják, és elismerik, hogy valóban, amihez ott a népképviseleti világkép hívei hozzáfogtak, az sikerrel járt.

Ennek az összehasonlításnak a tükrében kérdezem, ezzel a mércével mérve, ilyen összehasonlítás kapcsán hol állunk, vagy hol áll ez az ország, Afganisztán.

ELNÖK: Balla képviselő úr.

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem nagyon rövid kérdésem lenne. Az új feladatot mely területeken fogják ellátni, Pol-e Khomriban, Mazari Sharifban vagy esetleg Kabulban? Földrajzilag hova fognak kerülni?

ELNÖK: Több kérdés nincs, parancsoljanak!

Válaszadás

MIKITA JÁNOS (Magyar Honvédség): Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az afganisztáni biztonsági helyzetet illeti, természetesen látjuk, ismerjük a híreket, és folyamatosan figyelemmel kísérjük mindazokat az információkat, amelyek a szövetség részéről, illetve a saját információszolgálatunk részéről rendelkezésre állnak. Feszült a biztonsági helyzet, mindegyik misszió természetesen veszélyes, ennek megfelelően készítjük fel a katonáinkat is e missziós feladatok ellátására. Tehát mindig figyelembe vesszük azokat a tapasztalatokat, újszerű kihívásokat, amelyek a misszió folyamán jelentkeznek. Példaként szeretném említeni, hogy a tűzszerészesetek kapcsán is több új biztonsági rendszabályt vezettünk be, és folyamatosan elemezzük mindazokat a tevékenységeket, amelyek a hadszíntéren történnek: úgy állítjuk össze a katonáink felszerelését, több új eszközt vettünk, illetve beszerzéseket indítottunk el, ezeket rendszerbe is állítottuk Afganisztánban.

Ilyenek például azok a zavaróeszközök, amelyek a különböző távirányítású robbanóeszközök ellen használatosak. Ugyanakkor jelentős összegeket költöttünk például a PRT-tábor biztonságának a növelése érdekében. Szeretném itt a biztonsági feladatoknál még megemlíteni, hogy az a műveleti tanácsadó és összekötő csoport, amely a másodikként kiküldésre kerül, egy afgán zászlóalj felkészítését fogja végezni, és nem messze fog települni a pol-e khomri PRT-hoz, tehát Kilagaiba, és az ott levő ANA-zászlóalj - ahogy korábban is kifejtettük, egy afgán zászlóalj települése - az ott lévő katonáink biztonságát fokozza. Tehát mindezekhez azok a költségek, amelyeket terveztünk, és a biztonsági helyzet alapján meg kellett állapítanunk, rendelkezésre állnak, és a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogyha újszerű kihívások, fenyegetések jelennek meg, az ehhez szükséges költségeket biztosítjuk.

Ma úgy látjuk, hogy ezekhez a missziókhoz a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, de természetesen - ahogy már jelentettem - folyamatosan figyelemmel kísérjük a hadszíntéren bekövetkező minden egyes változást, illetve megjelenő új fenyegetést.

Jelentem a másik témával kapcsolatban: a magyar OLMT egyébként 28 fős - tehát a különleges műveleti csoport 16 fős -, ez az Ohiói Nemzeti Gárdával együtt látja el a feladatát, de szeretném aláhúzni, hogy ez egy magyar OMLT, magyar zászló alatt, és a NATO által is így van nyilvántartva. De a feladatait az Ohiói Nemzeti Gárda katonáival együtt látja el, ott 28 fő vesz részt. Nagyon régi kapcsolatunk van az Ohiói Nemzeti Gárdával, már a NATO-csatlakozás előtt, mint PfP-tagország, közös felkészítéseket, kiképzéseket végeztünk, és ez gyakorlatilag lehetőséget biztosít arra, hogy közvetlenül egy NATO-tagállam katonáival hajtsunk végre egy nagyon fontos és kiemelt feladatot.

Itt szeretnék áttérni a stabilizációval kapcsolatos kérdésre, hogy talán az egyik legfontosabb elem. A közigazgatás átalakításáról - mint katona - most itt részletesen nem nyilatkoznék, hiszen nem ez a szakterületem, de egyik nagyon kiemelt terület az afgán nemzeti hadsereg felállítása, a másik a rendőrség felállítása és kiképzése, és ez a műveleti tanácsadó és összekötő csoport tulajdonképpen ezt a feladatot végzi. Azzal, hogy az afgán hadsereg felállításában, kiképzésében vállal aktív szerepet, ezzel tulajdonképpen aktív szerepet vállal ebben a stabilizációs folyamatban is.

Ez a NATO egyik kiemelt prioritása, jelenleg nagyon sok további OMLT-igényre lesz még szükség az elkövetkezendő időszakban, mi is tervezzük még majd ilyen OMLT kiküldését, annak függvényében, ahogy az afgán nemzeti hadsereg ott tervezett zászlóaljának a felállítása megtörténik. Tehát szeretném még egyszer a kérdésre válaszolva aláhúzni, hogy Baghlan tartományban, Pol-e Khombitól nem messze, Kilagaiban fog ez az OMLT-nk települni. Azt hiszem, ez volt konkrétan a kérdés, hogy hol települ.

Elnök úr, köszönöm szépen.

ELNÖK: Mint ahogy jeleztem, külön kell szavaznunk a beszámolóról és ezt követően pedig a honvédelmi bizottság indítványáról.

Szavazás a beszámolóról

Ki támogatja a beszámolót? (Szavazás.) Egyhangú, a bizottság támogatja.

Szavazás a honvédelmi és rendészeti bizottság határozati javaslatáról

Ki támogatja a honvédelmi bizottság önállóindítványát? (Szavazás.) Ez is egyhangú.

Köszönjük szépen a jelenlétüket, jó munkát kívánunk önöknek, viszontlátásra.

Előadót kell állítanunk! Balla Mihály képviselőtársunk vállalja a feladatot. Ki támogatja, hogy ő legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen.

A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A második napirendi pontunk a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina közötti szociális egyezmény. Ezt olyan alaposan áttanulmányoztuk már, csak rövid kiegészítést szeretnék kérni, ami nagyon szükséges.

Köszöntöm a második napirendi pontunknál Koncz József urat. Parancsoljon!

Dr. Koncz József (EüM) szóbeli kiegészítése

DR. KONCZ JÓZSEF (Egészségügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez az egyezmény azon szociális biztonsági egyezmények sorába tartozik, amelyekkel a parlament már több alkalommal foglalkozott. Az előttünk álló egyezmény az '50-es évek végén megkötött jugoszláv-magyar egyezmény felváltása Bosznia-Hercegovina, mint utódállam vonatkozásában.

Gyakorlatilag az EU-szabályokkal összhangban lévő szabályozásról van szó, az utódállamok közül Horvátországgal már kötöttünk ilyen egyezményt, tartalmilag teljesen megegyezik azzal, amit a parlament már korábban megerősített.

Szívesen válaszolok minden kérdésre, ha esetleg felmerül.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelezném, hogy előadót kell állítanunk, Szakács képviselő úr vállalja.

Szavazás a törvényjavaslatról

Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja, hogy szakács képviselő úr képviselje a bizottság álláspontját? (Szavazás.) Ez is egyhangú.

Köszönjük szépen, Koncz úr, jó munkát önnek is, viszontlátásra.

A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A harmadik napirendi pontunk a veszélyes áruk belvízi szállításáról szóló törvényjavaslat. Köszöntöm a harmadik napirendi pontunknál Bujdosó Lajos urat, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumból. Előre is jelezném, hogy előadót szintén kell állítanunk.

Szintén egy rövid kiegészítést szeretnék kérni, parancsoljon, Bujdosó úr!

Bujdosó Lajos (KHEM) szóbeli kiegészítése

BUJDOSÓ LAJOS (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A veszélyes áruk belvízi szállításáról szóló megállapodásnak - hasonlóan a veszélyes áruk közúti és vasúti szállításáról szóló megállapodáshoz - nemzetközi egyezménnyel kell szabályozódnia.

Az Országgyűlés már 2004-ben úgy határozott, hogy Magyarország csatlakozik ehhez a megállapodáshoz. Azért kellett ennyi időt várni, mert a megállapodás értelmében 7 tagállamnak kellett ratifikálnia. Ez 2008-ra történt meg, és tulajdonképpen most kerül sor a kihirdetésre.

A benyújtás óta egy változás van: most már Románia is ratifikálta az egyezményt, ezáltal az aláíró államok száma 10-re emelkedett.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Gruber képviselő úr vállalja, hogy képviseli a bizottság álláspontját.

Szavazás a törvényjavaslatról

Felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja, hogy Gruber képviselőtársunk képviselje a bizottság álláspontját? (Szavazás.) Határeset az SZDSZ-nél, de egyébként megvan. (Derültség.)

Köszönjük szépen Bujdosó úrnak, jó munkát kívánunk, viszontlátásra.

Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Az államhatár kihirdetésé és a módosító javaslatok megvitatása következik. Köszöntöm Höltzl Lipót és Orbán Zsolt urakat az Igazságügyi Minisztériumból.

Egyetlen módosító indítványról kell szavaznunk, hadd kérdezzem meg a minisztérium véleményét a módosító javaslatról. Parancsoljon!

Höltzl Lipót (IRM) szóbeli kiegészítése

HÖLTZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A módosító javaslat célja az, hogy az előterjesztett törvényjavaslatból egy zárójeles mondatot elhagyjanak. Nevezetesen azt a mondatot, amely a magyar-román határrendi nemzetközi jogi hatálybalépésének az időpontjáról tájékoztatja majd a jogalkalmazót.

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló 2005. évi L. törvény 10. §-a egyértelmű kötelezettségként határozza meg, hogy nemzetközi szerződést kihirdető jogszabálynak tartalmaznia kell a szerződésnek a Magyar Köztársaság tekintetében történő hatálybalépésének időpontját is, mivel ez az időpont a kihirdető jogszabály elfogadásának napján, illetve időszakában ismert, ezért a kormány ezt a módosító javaslatot nem tudja támogatni.

ELNÖK: Tehát nem tudja támogatni.

HÖLTZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kelemen képviselő úr!

Hozzászólások, kérdések

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottságot, hogy közben a szünidőben Draskovics miniszter úrhoz fordultam a kérdésben, hiszen felmerült az a probléma a legutolsó ezzel a témával foglalkozó bizottsági ülésen, hogy van nekünk egy függő perünk Hágában, a Nemzetközi Bíróság előtt, és hogy vajon ennek az anyagnak a kihirdetése mennyiben befolyásolhatja az ott folyó eljárást.

Azt kérdeztem Draskovics miniszter úrtól, hogy mi a helyzet akkor, ha egy nemzetközi szerződés elfogadása után, de a kihirdetés előtt megváltozik esetleg a tényleges helyzet. Sajnos a kérdésemre csak formai választ kaptam, tehát ha helyesírási hiba, vagy országnévváltozás következik be, akkor mi a helyzet, az érdemi kérdésre nem kaptam választ, és így a miniszter úr úgy érezte, hogy a helyzet megnyugtatóan tisztázható a mai jogi kautélák között.

Ugyanakkor ténylegesen felveti azt a problémát, hogy a törvény elfogadása és kihirdetése megnyugtatóan rendben van-e ebből a szempontból, tehát jó-e a jelenlegi országgyűlési jogi eljárás. Ugyanis jogi szakértőket megkérdezve, egyesek nem tudtak igazán határozott választ adni arra vonatkozólag, hogy mennyiben befolyásolja ez a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt folyó perünket, mások viszont azt mondták, és egész egyértelműen, hogy a törvény mostani megszavazása joglemondást jelenthet, mert olyan tárgyban foglal állást, amelyhez meg kellene várni a vonatkozó bírósági döntést.

Ezért fordultam még egy levéllel - és ezt is tájékoztatásul közlöm - Szili Katalin házelnök asszonyhoz, kérve, hogy a dolog tisztázásáig halasszuk el az ügyben történő szavazást. Majd később kaptam egy értesítést az irodából arra vonatkozólag, hogy ez az elhalasztás nem történik meg, mert a kormány megnyugtatónak tartja a helyzet ilyen módon történő tisztázását.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szóval, Höltzl úr, befolyásolja, vagy nem befolyásolja a hágai pozíciónkat? Parancsoljon!

Válaszadás

HÖLTZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A tárca álláspontját tudom megismételni, miszerint tekintettel arra, hogy nem új nemzetközi szerződések kihirdetéséről van szó, ezek olyan határokmányok, illetve olyan nemzetközi szerződések, amelyeket a Magyar Országgyűlés korábban már elfogadott, megerősített, nem kerültek viszont kihirdetésre ezek a nemzetközi szerződések, illetőleg a hozzájuk csatlakozó határokmányok. Ezt pótolja ez a törvényjavaslat. Új nemzetközi szerződés, új nemzetközi jogi státusz kreálásáról, elfogadásáról ebben az esetben nincs szó.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

Szavazás a módosító javaslatról

Felteszem a módosító javaslatot szavazásra. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Tíz nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodással a bizottság majdnem elfogadta, de nem támogatja a módosító javaslatot, de az egyharmadot elérte.

Van-e további észrevétel ezzel a kérdéssel összefüggésben? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megköszönöm Höltzl úrnak a jelenlétét, és a bizottsági ülés végére is értünk, az egyebek következik.

Egyebek

Az egyik egyéb: tájékoztatnám a bizottságot, hogy holnap a bizottság elnöksége megvitatja a féléves munkatervünket, az ezzel kapcsolatos javaslatokat az elnökség tagjainak kérjük eljuttatni.

Szintén jelezném, hogy holnap 10 órakor ülést tartunk, az Információs Hivatal vezetője lesz a vendégünk, sok mindenről szót fogunk ejteni, ez holnap kiderül. Minden képviselőt tehát szeretettel várok a holnapi ülésre.

Nagyon fontos bejelentésem van, tisztelt bizottság. Február 25-én 10 óra 30 perckor Esztergom városában fog sor kerülni a magyar és a szlovák külügyi bizottságok együttes ülésére. Ez egy olyan, a többi bizottsághoz képest sajátos rendben lezajló együttes bizottsági ülés lesz, amikor mindkét bizottság minden tagja meghívót kap az ülésre, ezért szeretném minden egyes képviselőtársamat megkérni, hogy amennyiben lehetővé tudják tenni, február 25-én 10 óra 30 perckor vegyenek részt az ülésen.

Technikailag jelezni kellene a titkárságon minden képviselőtársamnak, hogy a parlamenti buszt ki kívánja igénybe venni, erre mindenképpen lesz lehetőség. Hogy mennyi időt fog igénybe venni ez az ülés, most nagyon nehezen tudom megmondani, de azt kérném, hogy legalább délután 4 óráig tervezze mindenki a jelenlétét, ez még a további egyeztetésektől függ. Egyelőre a bizottság napirendjén a magyar-szlovák viszony aktuális kérdései szerepelnek, de ez még tovább részleteződhet az elkövetkezendő napokban, mint ahogy az elnökség ebben a kérdésben is egy felkészülő egyeztetést fog tartani, amire szeretném meghívni az SZDSZ részéről Kovács Kálmánt és a KDNP részéről Nagy Andort is, hogy ilyen értelemben le legyen fedve a teljes politikai spektrum. A javaslatom az, hogy ezt a megbeszélést jövő hétfőn, az interpellációkat követő időben, előreláthatólag 4 és 5 óra között javasolnám, hogy tartsuk meg.

Tehát 25-én, szerdán, 10 óra 30 perc, Esztergom, a titkárság a pontos címet, időpontot, programot, mindent meg fog mondani. Az a lényeg, hogy 10.30-ra Esztergomba kell érnie annak, aki maga utazik, illetve a titkárságon jelezni kellene annak, aki igénybe kívánja venni a buszt.

Hárs képviselő úr más ügyben kért szót.

HÁRS GÁBOR (MSZP): Egy egymondatos tájékoztatás. A héten kerül sor az EBESZ szokásos téli közgyűlésére, amire - úgy tűnik - a teljes delegáció utazik, a bizottságból Nagy Andor képviselőtársunk aktuális még. Az EBESZ közgyűlése Bécsben lesz, a fő téma az új biztonsági architektúra, különös tekintettel az amerikai elnökválasztásra. Azt hiszem, izgalmas lesz.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Várjuk majd a tájékoztatót erről a fontos témát megvitató ülésről.

Amennyiben nincs több bejelentés, akkor holnap délelőtt találkozunk, viszontlátásra, jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)

 

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin