KHTB-35/2008.
(KHTB-87/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. december 15-én, hétfőn, 13 óra 5 perces kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló *

Megnyitó *

A napirend elfogadása *

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban szóló P/7027. számú politikai nyilatkozattervezet (Általános vita) *

Horváthné dr. Fekszi Márta (Külügyminisztérium) véleménynyilvánítása a kormány részéről *

Elnöki hozzászólás *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

Szavazás a módosító javaslatról *

További hozzászólás *

Bizottsági előadó állítása *

Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló T/6828. számú törvényjavaslat *

A módosító javaslatok megvitatása *

 

Napirendi javaslat

  1. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban szóló politikai nyilatkozattervezet (P/7027. szám)
    (Mesterházy Attila, MSZP, Németh Zsolt, Fidesz, Dr. Nagy Andor, KNDP, és Herényi Károly, MDF, képviselők önálló indítványa)
    (Általános vita)
  2. Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló törvényjavaslat (T/6828. szám)
    (Módosító javaslatok megvitatása)
    (Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az államhatár, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/6855. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) megérkezéséig dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Horváthné dr. Fekszi Márta külügyminisztériumi államtitkár

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 5 perc)

Megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az egyik utolsó ülésünket kezdjük meg... (Egy újságíró lekapcsolja a villanyt. - Derültség.) A média nem igényli a fényt. (Közbeszólások. - Derültség.)

Bejelentem a helyettesítéseket: Németh Zsolt Balla Mihályt, Kékesi Tibor Mesterházy Attilát, Kránitz László Hárs Gábort, Szabó Vilmos Gedei Józsefet helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 3. napirendi pontunkhoz benyújtott módosító javaslatot visszavonták, így azt nem tárgyaljuk.

A napirend elfogadása

Van-e a napirendi javaslathoz bármilyen kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Aki támogatja a napirendet, kérem, jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban szóló P/7027. számú politikai nyilatkozattervezet (Általános vita)

Rátérünk 1. napirendi pontunkra. Lefolytattuk az ötpárti egyeztetéseket, megfogalmazódtak a módosító javaslatok. Azt szeretném kérni az államtitkár asszonytól, hogy röviden fogalmazza meg a véleményét a nyilatkozattal, illetve a módosító javaslatokkal kapcsolatban - egyébként előadót kell majd állítanunk. Államtitkár asszony, parancsoljon!

Horváthné dr. Fekszi Márta (Külügyminisztérium) véleménynyilvánítása a kormány részéről

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: A Szlovák Köztársasággal kapcsolatos politikai nyilatkozatot a kormány támogatja, ebben a formájában egyetért vele. A kormány úgy látja, hogy az eredeti nyilatkozathoz képest nagyon sok helyen fejlődött, és azok az óhatatlanul szükségtelen, éles hangú kitételek, amelyek nem szolgálták volna a párbeszéd magyar oldalról való bemutatásának és bizonyításának, megerősítésének a készségét, kikerültek belőle. A Külügyminisztérium így teljes egészében elfogadhatónak tartja, és amennyiben szükséges és lehetséges, amennyiben a tisztelt bizottság igényli, a magunk eszközeivel, akár háttéranyaggal, akár bármilyen más módon hozzá kívánunk járulni a külügyi bizottságnak a szlovák partnerbizottsággal való, folyó tárgyalásához. Úgy gondoljuk, rendkívül fontos, hogy lehetőség szerint valamennyi bizottság próbáljon meg eredményt elérni, persze tudjuk, hogy az eszközeink korlátozottak, de hogy világosan kerüljek megfogalmazásra a bizottság részéről a felvetendő kérdések; ennek a hátteréhez járulnánk hozzá.

Összefoglalóan: ebben a formában a kormány támogatni tudja a politikai nyilatkozatot.

Elnöki hozzászólás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, államtitkár asszony.

Röviden szeretnék hangot adni az örömömnek, hogy végül is egység jött létre ennek a nyilatkozatnak az ügyében. Reméljük, hogy végül az SZDSZ részéről is pozitív lesz a nyilatkozathoz való viszony. Fontosnak tartom, amit itt az államtitkár asszony is hangsúlyozott, hogy a párbeszédet folytatni kell szlovák viszonylatban, és a bizottság előreláthatólag február végén fog találkozni a szlovák partnerbizottsággal, megkezdtük már az egyeztetést a szlovák partnerrel.

Nem mehetünk el amellett, hogy az elmúlt években fokozatosan, egyre inkább belecsúszott a szlovák politika abba a retorikába, amit Ján Slota diktált, és ezáltal egyre inkább kormányzati rangra emelkedett egy sovén szemlélet. És attól sem tekinthetünk el, hogy három közjogi méltóság is párbeszédet kezdett a partnerével - sajnálatos, hogy a szlovák partnerek rendre elutasították a kezdeményezéseket. Ezért is célszerűnek tartjuk a nyilatkozatot.

Fontos lépésnek tartom azt, hogy az Európai Unió részéről a belügyi és az igazságügyi biztos egyértelműen kifejtette, hogy a kisebbségek jogainak a tiszteletben tartása az uniós norma szerves részét képezi, és különösen is érzékenyen érint bennünket az, hogy a KMKF-fel kapcsolatban elutasító álláspontot foglalt el a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsa. Ez alapvető politikai és emberi jogokat is sért.

Végezetül: bízom benne, hogy ez a nyilatkozat hozzájárul ahhoz, hogy tiszteletben tartsuk egymást, egymás közösségeit, egymás szimbólumait.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Először az általános vitára való alkalmasságról szavazunk, amennyiben ez így megfelelő, aztán pedig a módosító javaslatot fogom feltenni szavazásra, amely javaslat egyébként egy pártközi egyeztetés alapján, remélem, szintén konszenzust élvez - technikainak tekinthető módosításról van szó.

Ki támogatja a politikai nyilatkozatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Szavazás a módosító javaslatról

Ki támogatja Balla Mihály, illetve Szabó Vilmos módosító javaslatát? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.

(Kárpáti Tibor jelzésére:) Kárpáti képviselő úr!

További hozzászólás

KÁRPÁTI TIBOR (MSZP): Én mindenképpen meg akartam szavazni, azonban aggályomnak és kételyemnek szeretnék hangot adni. Én úgy érzem, hogy ebben az állásfoglalásban, amit itt megfogalmaztunk, nagyon minimálisan foglalkozunk a 10. pontban azzal, ami a lényege lenne a magyar-szlovák kapcsolatoknak. És azért is vannak komoly aggályaim, mert úgy érzem, hogy ez a vita, amely most kialakul, vagy esetenként ez a politikai purparlé egy olyan helyzetben, amikor majd Szlovákia nemsokára a választásra készülődik, a felszínen marad, és további ellentéteket, nagyon kemény egymás felé tett megjegyzéseket fog majd kiváltani.

Ugyanakkor van egy másik oldala: 2013-ig jelentős források vannak a két ország között, amellyel igazából lehetne javítani a most is meglévő problémákon, a határ két oldalán lévők helyzetén. Tulajdonképpen attól félek, hogy ez a politikai vita el fogja rontani, vagy legalábbis figyelemfelhívó lesz abban, hogy még jobban elromlik.

Tehát mindenképpen szeretném azt kérni, hogy a külügyi bizottságunk ne két szóval jelölje azt a tevékenységet, ami nagyon fontos lenne, mert később majd már nem lehet megcsinálni, hanem valamilyen formában adjon hangot annak és adjon javaslatot - elvárásokat fogalmazva meg -, hogy a két ország közötti, a tartós együttműködést, a tartós jólétet vagy a két oldalon lévő emberi kapcsolatokat továbbfejlesztő és javító területen hatékonyabb munkát végezzünk.

Úgy érzem, hogy valahol itt van a lényeg, amely hosszú távon biztosítja a határmegszüntetést, a határ két oldalán lévők együttműködését, kapcsolatát. Félek attól, hogy ha ezen a területen nem fogunk tudni most 2013-ig lépni, akkor később már forráslehetőség sem lesz megteremteni azokat a dolgokat, ami az alapja a jó együttműködésnek.

Kérem, hogy ezzel komolyabban foglalkozzunk!

ELNÖK: Képviselő úr, én személyesen azt tudom mondani, hogy teljes mértékben egyetértek az ön álláspontjával, és ennek jegyében kívánok majd a szlovákokkal való egyeztetési folyamatban is fellépni. Fontosnak tartom, hogy a regionális együttműködés semmiféleképpen ne szenvedjen csorbát a nagypolitikai viták miatt. (Megérkezik az ülésre Mesterházy Attila.)

Bizottsági előadó állítása

Tisztelt Bizottság! Előadót kell állítania a bizottságnak. Mesterházy Attila vállalja a bizottság előadói tisztét? (Mesterházy Attila: Igen.) Jó, akkor hadd tegyem fel szavazásra. Ki az, aki támogatja, hogy Mesterházy Attila képviselő úr legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló T/6828. számú törvényjavaslat

A módosító javaslatok megvitatása

Akkor rátérünk a második napirendi pontunkra, Tom Lantos munkásságának továbbviteléről szóló törvényjavaslat, a módosító javaslatok megvitatása. A módosító javaslataink 6828/1., 6828/2. és 6828/3., tehát három darab javaslatunk van. Államtitkár asszony!

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Mind a három módosító vonatkozásában azt tudom a bizottság szíves tájékoztatására elmondani, hogy egyiket sem támogatja a kormány. A Balla Mihály úr által beterjesztett egyébként pénzügyileg teljesen összhangban van az államháztartási törvénnyel és nem vitatható az ésszerűsége, azonban azt kell mondanom, hogy tekintettel arra, hogy egy intézetnek, egy alapítványnak évente el kell számolnia a költségvetési pénzekkel és vagyonokkal, ezt így is, úgy is meg kell tennie, mert egyébként a rá vonatkozó törvény így rendelkezik, ennyiben felesleges.

A másik indítvánnyal kapcsolatosan: bizonyára emlékeznek, hogy a Demokrácia Intézet az átalakulással kapcsolatos és a demokratikus átmenettel kapcsolatos feladatok ellátására lett alapítva. A Külügyi Intézet, mint a mindenkori Külügyminisztérium háttérintézménye is, és ez egy harmadik olyan intézmény volna, amely kellőképpen adna lehetőséget arra, hogy a kirekesztés, intolerancia, emberi jogok kutatásával kapcsolatos pénzeket, nemzetközi együttműködést és tudásanyagot egy helyre összpontosítja. Erre tekintettel a kormányzat nem támogatja.

ELNÖK: Röviden engedjék meg, hogy indokoljam a módosító javaslatokat. A harmadik módosító javaslatnak a lényege az, hogy a törvényjavaslat preambulumát átalakítanánk, némileg abban a szellemben, ahogy azt Szakács képviselő úr is a legutóbbi alkalommal javasolta. Egy kicsit kézzelfoghatóbbá, konkrétabbá tettük a preambulumot. A magyar jogszokásoktól idegen jellegét némileg tompítottuk. Egyidejűleg úgy ítéljük meg - és erre vonatkozik a módosító javaslatunk második része -, hogy Tom Lantosnak egy nagyon fontos vívmánya volt a magyar politikai életben a Demokrácia Központ Közalapítvány életre hívásának az elősegítése, illetőleg a Demokrácia Központ Közalapítvány talaján működő Intézetnek a támogatása. Úgy látjuk, hogy Tom Lantos Közalapítványként történő további működése ennek a Demokrácia Központ Közalapítványnak megfelelő formája lenne annak, hogy emléket állítsunk Tom Lantosnak, illetőleg mód lenne arra is, hogy ha valamilyen új típusú tevékenységet az intézet kíván végezni, az ECTD-vel összevetve, akkor úgy ítélem meg, hogy sokkal könnyebb lenne az átfedéseket kiiktatni, ha a közalapítvány keretei között működne a két intézet.

Ezért is fogalmazódott meg ez a javaslatunk, így félő, hogy az átfedések adott esetben zavart eredményezhetnek.

Ami pedig az összegszerű javaslatot illeti, tehát hogy időarányosan tíz évre bocsássa rendelkezésére, de éves költségvetési bontásban a kormány az intézetnek a forrásokat, Balla Mihály képviselő úrnak az 1. számú javaslata, illetőleg a 2. számú javaslata, amely 2009. február 1-jei hatálybalépést javasol, azt hiszem, ez magáért beszél, nem igényel különösebb indoklást.

Felteszem szavazásra az első módosító javaslatot, Balla Mihály 6828/1-es módosító javaslatát. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatja, de az egyharmadot megkapta.

A 2. számú módosító javaslatot teszem fel szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Most a 3. számú javaslatot teszem fel szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás.

9:9:2 arányban nem támogatja a bizottság a 3. számú javaslatot, bár már nagyon közel jutott ez a módosító javaslat a támogatáshoz, de még mindig kevésnek bizonyult. Köszönöm szépen.

A második napirendi pontot is lezártuk.

Harmadik napirendi pontunk nincsen, ugyanis Répássy képviselő úr visszavonta a javaslatát.

Köszönöm szépen az államtitkár asszonynak a jelenlétet, a mostani és az egész féléves együttműködését nagyon szépen köszönjük, államtitkár asszony... (Horváthné dr. Fekszi Márta: Én köszönöm a lehetőséget.) Köszönjük. Viszontlátásra! (Horváthné dr. Fekszi Márta távozik.)

Szeretném megköszönni tisztelt bizottság, a bizottság nevében a jegyzőkönyvvezetők stábjának a munkáját is.

Mindenkinek boldog karácsonyt, kellemes új évet kívánok! Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc)

Németh Zsolt

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Ipacs Tiborné és Molnár Emese