KHTB-30/2008.
(KHTB-82/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. december 1-jén, hétfőn, 12 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről
Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről:*

Megjelent:*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről:*

Hozzászóló:*

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása*

A Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint az egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

A Magyar Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Suppola Ágnes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, észrevételek*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, észrevételek*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*
Napirendi javaslat:

  1. A Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint az egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6808. szám)
  2. (Általános vita)

  3. A Magyar Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6809. szám)
  4. (Általános vita)

  5. Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6855. szám)
  6. (Általános vita)

  7. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Szabó Vilmos (MSZP) (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Hárs Gábor (MSZP)

Kárpáti Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)

Varga László (MSZP)

Balla Mihály (Fidesz)

Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)

Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Mesterházy Attila (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Kékesi Tibor (MSZP) Varga Lászlónak (MSZP)

Dr. Gedei József (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium)

Suppola Ágnes (Pénzügyminisztérium)

Dr. Höltzl Lipót helyettes államtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérem, foglaljanak helyet a bizottság tagjai. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és vendégeinket. Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket. Balla Mihály képviselő úr Németh Zsoltot, Gruber Attila Nagy Andort, Szabó Vilmos Mesterházy Attilát, Varga László Kékesi Tibort, Kárpáti Tibor Gedei Józsefet és Kozma József Hárs Gábort helyettesíti.

Kérném a bizottságot, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatosan foglaljon állást. Van-e valakinek véleménye, észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

Kérem, aki elfogadja a napirendet, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. A bizottság elfogadta a napirendjét.

A Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint az egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Első napirendünk a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, valamint az egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. Köszöntöm Tolnainé dr. Tóth Veronikát a Pénzügyminisztériumból. Tessék parancsolni!

Tolnainé dr. Tóth Veronika (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

TOLNAINÉ DR. TÓTH VERONIKA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tolnainé dr. Tóth Vera vagyok a Pénzügyminisztérium forgalmi adók, vám- és jövedéki főosztályának főosztályvezető-helyettese, a vámosztály vezetője.

Jelen előterjesztésre azért van szükség, mert 2007. július 1-jétől az Európai Uniót, mint egységet a Vám Világszervezet ideiglenes tagsági jogokkal ruházta fel. Ahhoz, hogy az ideiglenes tagság véglegeződhessen, szükség van a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló nemzetközi egyezménynek olyan irányú módosítására, amely gazdasági és vámuniók számára is lehetővé teszi a csatlakozást, tehát nemcsak államok, hanem uniók, több állam együttese is önálló tagsági joggal ruházódhatna fel.

Annak érdekében, hogy az EU ezt a saját jogú részvételt a jövőben véglegesen bírhassa, el kell fogadnunk az egyezmény módosítását. A nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény alapján a módosítás olyan elemeket tartalmaz, amely törvényi szintű kihirdetést igényel, és az előterjesztés ezt tartalmazza, illetőleg azt, hogy az eredetileg az 1969. évi II. tvr.-ben kihirdetett egyezmény újra törvényi szinten történő kihirdetése is megtörténjen, annak érdekében, hogy a törvényerejű rendeletek száma, mint itt már nem használatos jogforrások száma csökkentésre kerülhessen.

Az előterjesztés tehát a módosítási javaslatot és az eredeti egyezményt kihirdető tvr. hatályon kívül helyezését és új törvénnyel való kihirdetését tartalmazza. A kormány az előterjesztést támogatja.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése, véleménye, hozzászólása. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor szavazásra teszem fel az általános vitára való alkalmasságot. Aki egyetért és támogatja, kérem, jelezze ezt kézfelemeléssel! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok.

Tisztelt Bizottság! Előadót kell állítania a bizottságnak az én sillabuszom szerint. Van-e önként jelentkező vállalkozó erre? (Varga László jelentkezik.) Varga László képviselő úr jelezte, hogy elvállalja ezt.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy amennyiben támogatja, hogy Varga László képviselő úr mondja el a bizottság álláspontját, jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A második napirendünk: A Magyar Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, szintén az általános vitára alkalmasságról kell állást foglalnunk.

Köszöntöm Suppola Ágnes asszonyt a Pénzügyminisztériumból. Tessék parancsolni!

Suppola Ágnes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

SUPPOLA ÁGNES (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A T/6809. számon benyújtott törvényjavaslat a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság között aláírt, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménynek a törvényben való kihirdetése, illetve a kötelező hatályának az elismerése.

Magyarország 2006-ban parafálta és az idén februárban került aláírásra a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló egyezmény. Az egyezmény tárgyalása során alapvetően az OECD modellegyezményét vettük alapul, azokra a jövedelemtípusokra, illetve vagyonra terjed ki az egyezmény hatálya, amely általában az adóegyezményeinkben szabályozva van.

Az egyezmény célja az, hogy ugyanannak a jövedelemnek a megadóztatására ne kerüljön sor mindkét állam részéről.

Az egyezmény olyan garanciális szabályokat is tartalmaz, mint az információcsere, ha valamelyik szerződő állam adóhatósága az egyezmény végrehajtásához szükségesnek látja, megkeresheti információkérés céljából a másik állam adóhatóságát az egyezmény végrehajtása érdekében, ugyancsak lehetőség van abban az esetben, ha valamelyik állam úgy látja, hogy a másik állam nem megfelelően alkalmazza az egyezményt, akkor kölcsönös egyeztetési eljárás útján rendezze a vitás kérdéseket.

Garanciális szabályként tartalmazza az egyenlő elbánásról szóló rendelkezéseket. Amennyiben az Országgyűlés az egyezmény kötelező hatályát elismeri és megtörténik a kihirdetés, akkor az egyezmény január 1-jétől alkalmazható.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth János képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy van-e egyszerű válasz arra a kérdésre, amivel én foglalkoztam, Azerbajdzsánban, Bakuban lévőn a közelmúltban, hogy ez a két ország közötti viszony, Azerbajdzsán és Magyarország közötti viszony, összehasonlítva az EU-s tagországokkal való jövedelmi és vagyonadózás témáját, ilyen számítások léteztek, vagy ezt nem érdemes csinálni, mert ez nem létezik?

Gondolok itt arra, hogy Azerbajdzsán a GATT keretében partnerünk, az európai uniós államok pedig természetesen az Európai Unió keretében. A két csoport között ebben a tekintetben, a jövedelem és vagyonadózás tekintetében van-e különbség, és mennyi?

ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy van-e még kérdés vagy vélemény? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Tessék parancsolni!

DR. SUPPOLA ÁGNES (Pénzügyminisztérium): A GATT tekintetében nem végeztünk vizsgálatokat, hanem Azerbajdzsánnak alapvetően a legtöbb európai uniós országgal van egyezménye, mi elsősorban azt vizsgáltuk, hogy Magyarország viszonylatában, vagy a kétoldalú kapcsolatokban milyen irányú fejlődés volt az utóbbi időben, és azt, hogy potenciálisan milyen lehetőségek vannak arra, hogy adott esetben a magyar befektetők Azerbajdzsánban milyen területen érvényesülhetnek. Az utóbbi időben a magyar exportnak nagyon jelentős súlya van Azerbajdzsán viszonylatában, elsősorban gyógyszeripari termékek, gépipari berendezések, mezőgazdasági termékek az, amit exportálunk, Azerbajdzsánból pedig nyersanyaghordozókat importálunk. Ami befektetési lehetőség, az pedig elsősorban az infrastrukturális beruházások Azerbajdzsán területén, tehát elsősorban a kétoldalú kapcsolatok lehetőségét vizsgáltuk.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Lezárhatjuk a kérdések, vélemények részt. Aki támogatja az általános vitára való alkalmasságot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.

Tisztelt Bizottság! Itt is előadót kell állítanunk a bizottság véleményének ismertetésére. Horváth János képviselő úr vállalja. Kérem a bizottságot, amennyiben támogatja, jelezze ezt kézfelemeléssel! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen. Mind a két törvény tárgyalására ma kerül sor, tehát úgy készüljön Varga és Horváth képviselő úr is, hogy erre ma kerül sor.

Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pontunk: Az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről. Az általános vitára való alkalmasságot kell megállapítanunk.

Tisztelettel köszöntöm Höltzl Lipót urat, kérem, hogy tegye meg a bevezető megjegyzéseit, gondolatait.

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. HÖLTZL LIPÓT helyettes államtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat célja az államhatárról szóló törvényben, ez a 2007. évi LXXXIX. törvény, melynek a 16. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a törvényben még ki nem hirdetett, az államhatárt, az államhatár vonalának meghatározását tartalmazó nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetése. Az államhatárról szóló törvény alapján valamennyi, az államhatár megállapítását tartalmazó nemzetközi szerződést és a határokmányokat 2008. december 31-ig törvényben kell kihirdetni. Ennek a kötelezettségnek tesz eleget ez a törvényjavaslat.

A kihirdetés érinti a magyar-ukrán határokmányok kivételével, valamennyi határokmány-szakaszt, a magyar-ukránt csak azért nem, mert azt már a 2007. évi VIII. törvény kihirdette.

A határegyezmények vonatkozásában pedig két határegyezményt: a magyar-román és a magyar-jugoszláv határegyezményt annak idején nem kihirdették, hanem közzétették, akkor a magyar jog még erre lehetőséget adott. A törvény rendelkezése szerint az akkor így közzétett nemzetközi szerződéseket is ki kell hirdetni, ennek tesz eleget ez a törvényjavaslat. Köszönöm.

ELNÖK: Gógl Árpád képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Bocsánat, csak megütötte a fülemet a magyar-jugoszláv határ. Az hol van?

ELNÖK: Van-e más megjegyzés vagy kérdés? Kelemen András képviselő úr!

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Tekintettel arra, hogy itt most korábbi szövegek megerősítéséről van szó, úgy tudom, hogy annak idején Csehszlovákia, majd Szlovákia a Duna elterelésével eltért a békeszerződésben foglalt követelményektől, amely a Duna fő sodorvonalát jelölte ki határul.

Nem tudom, hogy vajon, ez a megerősítés, amit mi szándékozni akarunk, nem erősít-e meg egy bizonytalan vagy törvénytelen helyzetet? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más megjegyzés vagy kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor parancsoljon!

DR. HÖLTZL LIPÓT helyettes államtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. A magyar-jugoszláv határ, mint olyan, a történelem süllyesztőjében valóban eltűnt, viszont ezt az egyezményt annak idején még Magyarország és Jugoszlávia kötötte. Tekintettel arra, hogy ezt az egyezményt ez a két ország kötötte, a kihirdető rendelkezések sem tudnak másról szólni.

Csak megjegyezném, hogy napjainkban is használunk olyan egyezményeket, amelyeket még a Magyar Királyság kötött annak idején más államokkal, és ezeket az egyezményeket minden további nélkül, problémamentesen lehet alkalmazni.

A másik kérdésre elmondanám, hogy ezeket az egyezményeket nem kell megerősíteni. Ezeket az egyezményeket a Magyar Országgyűlés annak idején már megerősítette. Valamilyen formában meg is jelentek, közzététel formájában, most csak a kihirdetésükre kerül sor, magyarul: egy az egyben ezeknek az egyezményeknek a szövege, mint törvény fog most megjelenni, semmi új nem történik az egyezményekkel, és hangsúlyozom: nem szorulnak megerősítésre vagy ratifikációra, ez már rég megtörtént, hatályba is léptek ezek nemzetközi jogilag is. Köszönöm.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy aki támogatja, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatja.

Nem vagyunk kötelezettek előadó állítására, megkérdezem, hogy esetleg valaki elvállalja-e? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Kisebbségi álláspontot mondanak-e? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen jelzés. Köszönöm szépen a részvételét, további jó munkát kívánok!

Tisztelt Bizottság! A bizottság napirendi pontjait ezzel megtárgyaltuk. Következő ülésünk holnap 10 órakor lesz, amely a koszovói helyzetről való tájékoztató és eszmecsere, de ez most kiegészül a mumbai merénylettel és ennek hatásaival, vagy lehetséges következményeivel. Tehát sajnálatosan, az élet ezt a kérdést is behozta a napirendünkre.

Van-e bárkinek egyéb jellegű felvetése? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Tisztelt Bizottság! Elvégeztük a munkánkat, a bizottság ülését bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 20 perc)

 

 

Szabó Vilmos
a bizottság alelnökeJegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva