KHTB-25/2008.
(KHTB-77/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. november 3-án, 16 óra 05 perckor
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/6444. szám) (A köztársasági elnök átiratának és a benyújtott módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)*

Dr. Kara Ákos (IRM) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, vélemények*

Dr. Kara Ákos (IRM) válaszadása*

Szavazás*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/6444. szám) (A köztársasági elnök átiratának és a benyújtott módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (Fidesz)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) Hárs Gábornak (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP) Dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Dr. Kelemen Andrásnak Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) megérkezéséig Dr. Nagy Andornak (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) megérkezéséig Dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Kara Ákos főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 05 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A munkánkat megkezdjük.

Bejelentem a helyettesítéseket. Németh Zsolt Balla Mihályt, Hárs Gábor Gedei Józsefet, Szabó Vilmos Kárpáti Tibort, Kránitz László Kékesi Tibort, Szakács László Varga Lászlót, Nagy Andor Potápi Árpádot, Kelemen András Nagy Gábort, Gruber Attila Gógl Árpádot helyettesíti.

Megállapítom a határozatképességet.

A napirend elfogadása

Felteszem a napirendet szavazásra. Van-e a napirendhez hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú a napirend elfogadása.

A Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/6444. szám) (A köztársasági elnök átiratának és a benyújtott módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Köszöntöm Stauber Péter és Kara Ákos főosztályvezető-helyettes urakat az IRM-től.

Rövid kiegészítést szeretnék kérni az előterjesztéshez önöktől. Parancsoljanak!

Dr. Kara Ákos (IRM) szóbeli kiegészítése

DR. KARA ÁKOS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én Kara Ákos vagyok, az IRM büntetőjogi kodifikációs főosztályának a főosztályvezető-helyettese, a kollegám Nagy Zsombor úr, Stauber Péter úr az Alkotmányügyi bizottságban van.

Az előterjesztés célja az, hogy a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, a Magyar Köztársaság kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodást kihirdető törvényt olyan módon korrigáljuk, hogy az a köztársasági elnök úr által felvetett aggályokat eloszlassa.

Ennek érdekében a javaslat korlátozná azon adatok körét, amelyek ezen megállapodás alapján átadhatóak; nem kerülnének átadásra azok az adatok, amelyeket egy bűncselekmény helyszínén olyan személyektől rögzített olyan újnyomatok, illetve tenyérnyomatok, amelyek egy bűncselekmény helyszínén olyan személytől rögzítettek, aki nem a bűncselekmény gyanúsítottja és a legtöbb esetben be sem azonosítható.

Továbbá korlátoznánk azt az időtartamot, amíg az adatok átadásra kerülhetnek. Ez ugye jelenleg a bűncselekmény elkövetője esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogszabályok alól való mentesülést követő 20 év és ezt mi úgy határoznánk meg, hogy a mentesülést követően nem adhatóak át ezek az adatok. Ezzel azt gondoljuk, hogy a köztársasági elnök úr aggályait el tudnánk oszlatni. Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy feltegyek néhány kérdést.

Először is, ha jól értem, nem a megállapodást módosítjuk, hanem a konkrét külügyi nyilvántartásról szóló törvényt, tehát ez lenne az egyik tisztázó kérdésem.

Hadd kérdezzem meg azt, hogy tájékoztatták-e az államfőt, illetőleg az amerikaiakat arról, hogy milyen módosítást terjesztenek elő és milyen konzultáció folyt ezekben a viszonylatokban, ha esetleg erről tudhatnánk valamit.

Elfogadhatónak tartják-e adott esetben az amerikaiak, illetve a köztársasági elnök úr ezt a fajta módosítást, kielégíti-e a köztársasági elnök urat ez a fajta eljárás?

További kérdés, tisztelt bizottság!

Kovács képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen. Elnézést a késésért, másik párhuzamos bizottságban éppen szavaznom kellett, ezért a felvezetést nem hallottam, de a javaslatot, a módosító indítványt ismerem. Kicsit hasonló lenne a kérdésem, mint amit az elnök úr mondott, csak talán tovább pontosítanám.

Tehát a köztársasági elnök úr javaslata, illetve észrevétele alapján, úgy tudom, hogy az alapján módosul a jogszabály, a hazai jogszabály és az ő javaslatára történik meg ilyen értelemben a harmonizáció, ha ezt jól értem. Ugyanakkor a köztársasági elnök úr azt az aggályát, vagy azt a fenntartását, amelyek az egész adatközlési rendszerrel kapcsolatban voltak, azt fenntartotta, ugye? - ezt szeretném kérdezni.

ELNÖK: További kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.)

Parancsoljanak!

Dr. Kara Ákos (IRM) válaszadása

DR. KARA ÁKOS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm. Igen, elnök úr, az előterjesztés nem a megállapodást magát módosítaná, hanem a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvényt.

Valóban csak azt a kérdéskört orvosolja ebben a körben, ami a megállapodás kihirdetéséhez feltétlenül szükséges, mert ennyi idő alatt erre volt lehetőség. Azt gondoljuk, hogy ezt aggálytalanul teszi, amennyire a kollegáim tájékoztattak; ez az Egyesült Államok kormányával, illetve a képviselőivel egyeztetésre került, tehát számukra ez egy elfogadható megoldás.

Az, hogy a köztársasági elnök úrral közvetlenül folyt-e konzultáció, erről nem rendelkezem ismeretekkel, de ez nem jelenti azt, hogy nem folyt, de azt se jelenti, hogy folyt.

ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor hadd tegyem fel szavazásra.

Szavazás

Először is arról szavazunk, hogy tudomásul vesszük-e a köztársasági elnök úr átiratát, majd ezt követően a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény módosításáról fogunk szavazni.

Felteszem először szavazásra: tudomásul veszi-e a bizottság a köztársasági elnök átiratát? (Szavazás.) A bizottság egyhangúan elfogadta.

Majd felteszem szavazásra: a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény módosítását, ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú, köszönöm szépen. (Kovács Kálmán: Egy tartózkodással.) Bocsánat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás, ugye a második esetben? (Kovács Kálmán: A második esetben.) Köszönöm szépen, egy tartózkodással a bizottság elfogadta.

Előadót kell állítanunk. Most ez lesz napirenden? (Klein András munkatárs: Igen.) Akkor az elnök vállalja. Ki támogatja az elnököt? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Mivel további ezzel kapcsolatos kérdés nincsen, köszönöm szépen a vendégeinknek a megjelenést.

Egyebek

Egyebek. Tisztelt Bizottság! A következő ülésünk holnap 10 órakor lesz. Az információs hivatal tájékoztatást ad Oroszországról és a várható amerikai külpolitikáról - tehát az információs hivatal tájékoztatóját hallgatjuk meg holnap 10 órától.

Van-e valakinek további felvetése. (Dr. Horváth János: Nem lehetne egy nappal később?) Megfontoljuk a javaslatot, hogy egy nappal később is találkozzunk. Köszönjük szépen képviselő úr.

Amennyiben nincsen további egyéb, akkor az ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 17 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné